Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 03.10.2007

Zápis představenstva 3.10.07 20:00 klubovna blok 7

Přítomní
Jaromír Kašpar – předseda (Kaspik)
Vít Kuchař – zástupce blok 2 (Kuchy)
Tomáš Duša - zástupce blok 3 (Dushiny)
David Hromádka – zástupce blok 4 (Picasso)
Radek Novák – zástupce blok 5 (Pomi)
Petra Bielčíková - zástupce blok 6 (Daphne)
Martin Komoň – zástupce blok 7 (Nemo)
Pavel Mlýnek – zástupce blok 8 (Pav)
Jaroslav Haken – zástupce blok 9 (Kraken)
Pavel Krejsa – zástupce blok 11+12 (pajanek)
Lukáš Minárik - zástupce HK (Gothar)
Jan Schejbal – celoklubový zástupce (Karel)

Radek Šalomon
Stanislav Šmejkal
Zbyněk Čech
Martin Velek
Václav Purchart
Pavel Kovač
Ivan Vondrka
Fleišmann JanPřehled bodů
1. Schválení zápisů z představenstev
2. Provozní řád server-housingu
3. Schválení poplatků za akademie
4. Schválení poplatků za hudebny
5. Fotoateliér - sazebník trestů, legislativa - registrace
6. Změny rozpočtu
7. Schválení nových členů centrály
8. Jmenování nových členů RSS
9. Topení na Strahově a na HK
10. Předpisy k fungování OS
11. Různé


1. Schválení zápisů z představenstev (Kaspik)

Zápisy z 30.5. (Šalis)

Hlasování
10 zástupců s hlasovacím právem
8-0-2
Schváleno

20.6. (Karel)
10 zástupců s hlasovacím právem
8-0-2
Schváleno

27.6. (Standa)
10 zástupců s hlasovacím právem
9-0-1
Schváleno

Přišel Pavel Mlýnek
Osob s hlasovacím právem je 11.

2. Provozní řád server-housingu (Picasso)

11 zástupců s hlasovacím právem
10-0-1
Schváleno

3. Schválení poplatků za akademie (Karel)
o Microsoft IT Academy
• začátečníci 1000 Kč
• kurzy zakončené certifikátem 1500 Kč
o Autodesk Academy
• 3ds Max (začátečníci) 500 Kč
• 3ds Max (pokročilí) 1 000 Kč
• 3ds Max (rendering a GI) 1 000 Kč
• AutoCAD (začátečníci) 500 Kč
• AutoCAD (pokročilí) 1 000 Kč
• Inventor (začátečníci) 500 Kč
• Inventor (pokročilí) 1 000 Kč
• Revit Architecture 500 Kč

Schválení poplatků za akademie.
11 zástupců s hlasovacím právem
11-0-0
Schváleno

4. Schválení poplatků za hudebny (Šalis)
Poplatek za službu 300 Kč za vstup na semestr, nezávisle na počtu osob, které si s sebou platící člen vezme

Haken: Týká se to jakého období?

Vstup na pololetí stejně jako členské poplatky.

11 zástupců s hlasovacím právem
10-0-1
Schváleno

5. Fotoateliér - sazebník trestů, legislativa - registrace (Daphne)
o návrh trestů pro fotoateliér
• nepořádek, nezavřená okna, odpadky - 2 týdny zákaz vstupu
• rozpojené kabely, vypojená stropní světla apod. - 1 měsíc zákaz vstupu
• poničení vybaveni - 6 měsíců zákaz vstupu + náhrada zničených věcí
• krádež věcí, zničení zařízení a nepřiznání se - 1 rok vyloučení z klubu + náhrada zničených věcí

Daphne: Začíná se snad už konečně rozjíždět kartový přístup, tak bude potřeba lidi držet
Šmejkal: Když se něco stane (krádež, zničení,….), volat rovnou policii. Neřešit to tresty klubu.

Přišel Václav Vrba.
Osob s hlasovacím právem je 12.

Daphne: Já bych chtěla, aby se motivoval k tomu, aby to hned vrátil a nemuseli jsme to řešit. Když to nevrátí, tak to hned předat policii.
Šmejkal: Stejně musí schvalovat vyloučení představenstvo….

Šmejkal: Za trestný čin nesmí klub lidi trestat.
Šalomon: A za netrestné činy ano.
Šmejkal: Ano.

Hlasování
12 zástupců s hlasovacím právem
11-0-1
Schváleno

6a. Změny rozpočtu
o PCStudovna11 (Martin Velek, Pavel Krejsa)
• odešel server ve studovně, bez něj je studovna mrtvá
• návrh uvolnit částku 10 tisíc Kč z provozní rezervy 2-2007

Router ze studovny odešel a potřebujeme nová střeva. Disk je v reklamaci. Deska, paměť a procesor je potřeba koupit.
Mlýnek: Kdy to bude fungovat?
Velek: Den poté kdy dostanu hardware.

Hlasování.
12 zástupců s hlasovacím právem
12-0-0
Schváleno

O studovna na bloku 7 (Martin Komoň)
• realizace studovny se prodražila o přibližně 12 tisíc korun
• návrh uvolnit částku 10 tisíc Kč z provozní rezervy 2-2007, 1.000 Kč z fondu bloku 7 a 1.179 Kč z projektu SUT

Prodražení díky čtečkám, kdy práce stála mnohem více, kvůli úpravě dveří.

Čech: Provozní rezerva neslouží k investicím.
Čech: Jsem člen kontrolní komise a nepomůže vám zahladit stopy, neboť kontrola je k 1.10.2007.
Komoň: Měl jsem se na to úplně vyprdnout, když to tu tak poslouchám. Realizoval jsem to pro SUT a blok 7. A teď dojíždím na to, že jsem to vyběhal a něco se prodražilo.

Odešel Kašpar.

Komoň: Toto je první případ, kdy jsem mohl informovat představenstvo.
Šalomon: Práce je problém. Často se tu stává, že se dveře upravují mnohem více, než se může zdát.
Hromádka: První chyba byl špatný odhad práce na této záležitosti. Ale i tak si myslím, že je blbé, aby na to dojel fond bloku 7, který se to snažil dotáhnout, i když to měl dělat Fanta.
Duša: Část mohl platit 6k fond. Nelze to řešit půjčkou a pak naúčtovat do dalšího rozpočtu? Nebo z cashflow?

Přišel Kašpar.

Čech: Já chci reagovat na Picassa, nelze proplácet zpětně ze SÚZu.
Daphne: Nějaké záležitosti není problém.

Přišel Martin Bruchanov.
Přišel Vít Kuchař.

Hromádka: Přijde mi blbé, plácat Martina přes prsty za to, že dotáhl něco, na co se Fanta vyprdl.


14 zástupců s hlasovacím právem
Uvolnění financí z provozní rezervy, přesun do bloku 7 a SUTu…
10-1-3
Schváleno

PAUZA 10 min.

Odešel Pavel Mlýnek
13 zástupců s hlasovacím právem

7. Schválení nových členů centrály (Kaspik)
Martin Bruchanov - projektový manažer
Pavla Slezáková - kolejní manažer

Předsunut po pauze kvůli časové tísni Pavly Slezákové.

Martin Bruchanov
Člen centrály - projektový manažer
12-0-1
Schváleno

Pavla Slezáková
Člen centrály - kolejní manažer
12-1-0
Schváleno

Kašpar poinformoval, že Pavel Procházka po dohodě s předsedou končí jako finanční manažer a rád by se nadále pouze věnoval správě portálu finance.sh.
Čech: Nějak se ti to tu rozpadá.
Šalomon: Dva nový a jeden odešel do zaslouženého důchodu. Už teď má centrála více členů než před Kašparem.

6b
o paušál na právníka v minulém semestru (Kaspik)
• v rozpočtu 1-2007 není částka 30 tisíc Kč na právní služby, na které byla 12.4. podepsána smlouva, která zavazuje SH k placeni 10 tisíc Kč měsíčně se spoluúčastí SU 2.500 Kč
• navrhujeme uvolnění 30 tisíc Kč z provozní rezervy 1-2007
Čech: Smlouva byla podepsaná. Byly na to peníze ve fondu předsedy. Kaspik na to byl upozorněn.
Kaspik: O ničem takovém jsi mi nic neříkal.
Vrba: Když je tam spoluúčast, proč 30, když to má být 22,5?
Šalomon: Faktury nebyly placené, do banky se dávaly až v červnu. Tedy jsi je měl zařadit, kam patřily ty. A ne to alibisticky odsouvat, až bude nový předseda - jsi věděl, že je to průser a chtěl ses krýt.
Šalomon: Byla kolonka Vytvoření dokumentů k os. Ukázalo se, že nevyužívali právníka SU, ač jsme si to mysleli až do půlky srpna. To může potvrdit i prezident SU.

Uvolnění 22,5k
8-0-5
Schváleno.

o přečerpané servery (Kaspik)
• v rozpočtu 1-2007 byla částka na servery přečerpána o 120 tisíc Kč
• navrhujeme uvolnit peníze z ušetřených peněz na Cisca na bloky (43 tisíc Kč) a zbytek z rezervy technické části, obojí 2-2007

Čech: nelze řešit přečerpaný rozpočet z loňska.
Příspěvek přiložil téměř každý člen představenstva.
Šalomon: Do banky položka zadaná 25.4. A zaplacena celou částkou 316k za servery, ač byla kolonka 240k.
Diskutuje se na téma, zda-li dodržovat kolonky na financích, či dělat bilance rozpočtů a kontrolovat jeho bilanci kladnou či zápornou.
Čech informuje, že se tyto finance mohou čerpat z přebytku rozpočtu.
Čech: Těch 90k se mělo čerpat z nečerpaného kamerového systému.
Šalomon: Z kamerového systému? Vždyť ten se stále řešil a měl se kupovat. Pak jsem, po dohodě s předsedou, odložil jeho nákup, aby bylo dost peněz v cashflow na školící centrum a až teď budu vědět přesnou sumu, tak požádám představenstvo a možnost čerpat tyto peníze, které zůstaly v cashflow, neboť se loňský semestr nevyčerpaly.

Diskuze na téma, jak toto řešit. Nedošlo se k jasnému závěru.
Čech: Vlastně ty servery se měly čerpat z peněz na DUSPS. Stejně tam byl stroj newdusps2.
Šalomon: Jak se mohly čerpat z DUSPSu, když v té době měla položka 300k a počítalo se s ní na vývoj nového DUSPSu, nikoliv na nákup nějakého hw??? Teď se to jen někam snažíš strčit a marně…. To chceš tvrdit, že kdybyste dostali i vyrobit DUSPS, tak to bude jen za 80k, neboť na tvorbu bylo 200k a ty servery vzali 120k.

Odešel Kuchy

Čech: Tady už stejně není z čeho čerpat, neboť miliónová rezerva, co jsem na účtu vytvořil, je Kaspikem rozfofrovaná.
Šalomon: Nelži, vše odpovídá financím od doby, co je Kaspik předseda.

12 zástupců s hlasovacím právem
Hlasování dle návrhu:
4-5-3
Nerozhodnuto.

PAUZA
Odešel Bruchanov

Předřazen bod.
9. Topení na Strahově a na HK (Pavel)
Návrh usnesení: Na základě podnětů členů klubu žádá představenstvo klubu SH ředitele SÚZ Ing. Zdeňka Zmrzlíka o neprodlené zahájení topné sezóny na kolejích Strahov a na Hlávkově koleji.

Krejsa: Prý se nezačne topit, dokud se nezačnou stěžovat studenti.
Šmejkal: Začít topit je o dohodě se Zmrzlíkem a petice ho nepotěší. Sedí na hodně penězích a nebude nadšen, když čas od času přivalíme nějakou petici.
Čech: Já jsem byl v pondělí na schůzi KSÚZ a RSS a RSÚZ a tam se to řešilo. Bylo to uzavřené tak, že stačí zavolat a začne topit. Kaspik by měl začít topit.
Šalomon: Na KSÚZ studenti prohlásili, že není potřeba topit, resp. dá se to ještě vydržet.
Vrba: Musíte si uvědomit, kdo tam sedí. Lidi z bloku 8 a Čech, jenž nebydlí na SH. Tedy ta skupina je nerelevantní.

8. Jmenování nových členů RSS (Kaspik)
Aktuálně členové za SH v RSS: Pavel Mlýnek, Zdeněk Horák a Zbyněk Čech
Navrhované složení: Pavel Mlýnek, Pavla Slezáková, Jaromír Kašpar

Mlýnek je stálice. Pavlu bude potřeba zaučit.

Čech: Já jsem stejně ještě v Radě SÚZ, takže mně se jen tak nezbavíte.

11-0-1
Schváleno.

Odešel Hromádka.
Odešel Haken.

6c Přečerpané CS (Kaspik)
v rozpočtu 1-2007 byla částka na CS přečerpána o téměř 40 tisíc Kč
navrhujeme přesunout do rozpočtu CS 2-2007

Šmejkal a Čech navrhují, přesunout 40k do kolonky DUSPS 1-2007.
CS se přesune do DUSPSu.
10-0-0
Schváleno

10. Předpisy k fungování OS (Kaspik)
Byly vypracovány dokumenty pro činnost SH o.s. jako ext. klubu SU
Dokumenty neodpovídají zadání, některé chybí úplně, chybí anglické verze

Čech: To co se schvalovalo na představenstvu není zadání k vytvoření dokumentů k o.s.

Diskuze nad nedostatky těchto dokumentů.

Odešel Radek Novák.

Vrba: Editovat se bude v konferenci predpisy@lists. Do soboty je čas se přidat.


11. Různé
Info o registracích (Šalis)
Tento týden ještě vypomáhá sekretářka, příští už nebude, neboť musí stíhat i jinou práci.

Studovna blok 6 (Daphne)
Bielčíková: Na blok 6 je potřeba několik monitorů, počítačů, skener a tiskárna.
Šalomon: Lepší teď už je, ať si tisknout v copy centru na bloku 1, kde jsou až do osmi do večera a je tam samoobslužný pult.
Komoň: Monitory a skener je ve skladu. Tak stačí jen počítače.


Šmejkal: Měl bych k vedení klubu prosbu. Klub mi zadržuje cca. pro ORSE 130k. Nevidím důvod, proč by mi měl klub zadržovat peníze.
Šalomon: K DUSPSu se dohodlo, že bude kupní smlouva, kde se ošetří i autorská práva k dílu. Právníkovi už byly podklady zadány. Teď se čeká, až to udělá, neboť před tímto týdnem neměl čas, páč stále řeší spory s bývalými a současnými členy klubu, které se začaly z podnětu Zbyňka Čech.


předsedající Martin Komoň
zapisovatel Radek Šalomon
ověřovatel Jaroslav Haken

MD5 hash tohoto zápisu je: d75c1acba36f55b64637505e3126a734

Tato verze souboru txt/20071003.txt byla nahrána 22.11. 2014 19:54:44.