Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 07.11.2007

Zápis z jednání schůze představenstva klubu Silicon Hill dne 7.11.2007

P - Jaromír Kašpar
2 - Vít Kuchař
3 - Tomáš Duša
4 - David Hromádka
5 - Radek Novák
6 - Petra Bielčíková
7 - Martin Komoň
8 - Pavel Mlýnek
9 - Jaroslav Haken
10 - Dalibor Fanta
11 - Martin Velek (místo Pavla Krejsy)
HK - Lukáš Minárik
CKZ - Václav Vrba
- Martin Bruchanov
- Jakub Hrbek (místo Jana Schejbala)

Hosté: Radek Šalomon, Zbyněk Čech, Zdeněk Horák, Stanislav Šmejkal, Petra
Bendová, Karel Landa, Lukáš Tomášek, Jakub Suchý, Jan Fleišmann, Martin Koloros,
Pavla Slezáková, Jan Doubek, Jakub Andr, Pavel Novák, Lucie Kovářová, Jana
Hornová.

Schůzi řídí Václav Vrba

--------------------------------------------------------------------------------
1. Zápisy

Počet osob s hlasovacím právem je 12.

Zápis 11.9.2007 (20:15)
9:1:2 - schváleno

Zápis 19.9.2007 (20:18)
9:1:2 - schváleno

Zápis z 3.10.2007 (20:19)
11:0:1 - schváleno

--------------------------------------------------------------------------------
2. Věci schválené v konferenci

Počet osob s hlasovacím právem je 13 (dle prezenční listiny).

Smlouva Prometric (20:21)
8:0:5 - schváleno

Smlouva IBM (20:24)
10:0:3 - schváleno

Nákup klíčů z provozní rezervy (20:26)
Jedná se o zámky od vzduchotechnik za 50.000 Kč, nákup byl proveden už v létě,
zámků byla zhruba 50ks. Řešilo se mimo jiné, z čeho byly placeny zámky na
bloku 4, kde zástupce ztratil klíče.
11:0:2 - schváleno

--------------------------------------------------------------------------------
3. Převod prostředků z hokejbalu na solárko (20:33)

Jedná se o převod 35.000 z hokejbalu na solárko. Martin Komoň vysvětlil, že
trubice mají najeto 300 hodin a bylo vybráno zhruba 70.000. Zbyněk upozorňuje,
že na financích je uvedeno pouze 20.000 Kč. Martin Komoň vysvětluje, že dříve se
peníze převáděly do pokladny na příjmový doklad mimo finance. 6.000 Kč má Martin
na pokoji. Stanislav Šmejkal navrhuje navýšit položku fitcentrum, pokud má
fitcentrum neočekávané příjmy.
13:0:0 - schváleno

--------------------------------------------------------------------------------
4. Standa Šmejkal reklamuje zápis z 3.10. (20:45)

Václav Vrba navrhuje předřadit body schválení nových členů centrály (0:35)
11:0:2 - schváleno

--------------------------------------------------------------------------------
5. Jmenování nových členů centrály (20:52)
Kuchař Vít - manažer síťových technologií
Tomáš Bublík - manažer pro linuxové technologie

Pavel Mlýnek se ptá, kolik je členů centrály, předseda oponuje, že manažerů není
nikdy dost a dodal "Manažer nemusí umět, podívej se na mě." Počet manažerů je
pět a bude sedm.

Kuchař Vít
11:0:2 - schváleno

Bublík Tomáš
8:1:4 - schváleno

--------------------------------------------------------------------------------
6. Jmenování nových jednatelů SiHi s.r.o. (21:00)

Petra Bielčíková se ptá, zda Radek odstupuje. Neodstupuje. Radek prezentuje, že
Jan Schejbal a Václav Vrba mají zájem dělat jednatele SiHi s.r.o. Dále se ptá na
zkušenosti nových jednatelů. Václav Vrba prezentuje, že rychta by neměla být
problém, protože končí. V plánu je pohnout se školícím centrem a dohazování lidí
do firem, pochopitelně legálně. Petra Bielčíková se znovu ptá na zkušenosti.
Václav Vrba odpovídá, že nepodnikal a nebyl statutárním zástupcem firmy, dělal
akce v SU. Jan Schejbal podniká a má zkušenosti s podnikáním. Václav Vrba
vysvětluje, že na konci roku opouští senát a od nového roku bude mít spoustu
času. Z publika padla otázka na jednatelskou smlouvu a procenta z domluvených
zakázek.

Slovo si vzal prezident a statutární zástupce SU: "Já z titulu společníka
společnosti SiHi s.r.o. žádám v tuto chvíli jednatele o vyhlášení úpadku na
základě účetní uzávěrky a hospodářských výsledků loňského roku. Prosím do
zápisu."
Zbyněk Čech se ptá, zda byli jednatelé s hospodářskými výsledky SiHi s.r.o.
seznámeni a zda jsou informování, že byla vypovězena smlouva na Strahovskou
rychtu. Uživí SiHi bez Rychty tři jednatele? Informaci o hospodaření SiHi
Václav Vrba nevidí. Slovo si vzal Radek Šalomon. S rychtou to bude tak, že šla
finančně dolů, rychta byla ztrátová, už dva měsíce řešíme, co s tím. Dále Radek
Šalomon povyprávěl o novém provozovateli.

Lukáš Tomášek byl z hospodářských výsledků překvapen, zveřejnil účetní ztrátu
společnosti za rok 2006 cca 480.000 Kč. Dohodlo se, že se ztráta sníží o
nezaúčtované zásoby a podá dodatečné daňové přiznání. Notebook Radka Šalomona má
cenu více než 40.000 Kč bez DPH a jde o investici.
Lukáš Tomášek: "Pokud bude vyhlášen úpadek, já si nesu odpovědnost za závazky
společně s Radkem, do té doby, dokud jsem byl jednatelem. Jde o tu půjčku
80.000,- Kč." Martin Velek se ptal, jak lze udělat ztrátu bez půjčky. Lukáš
Tomášek vysvětluje, že při půlmilionovém měsíčním obratu se zaměstnanci platí až
další měsíc a DPH jednou za čtvrtletí, takže to už se na platby zase vydělalo.

Pavel Mlýnek navrhl, aby zápis dělal někdo jiný než Radek Šalomon, nabídl se, že
bude zapisovat. Dohodlo se, že Radek Šalomon bude stále pokračovat v zápisu a
Pavel Mlýnek bude dále zapisovat také a pak se zápisy srovnají.

Pavel Mlýnek se ptá, jak je možné, že si jednatel kupuje notebook za 40.000 bez
DPH, když je společnost ve ztrátě. V době, kdy se notebook kupoval, jednatelé o
ztrátě nevěděli.

Proběhl spor mezi Radkem Šalomonem a Stanislavem Šmejkalem o datum předání
účetní závěrky. Stanislav Šmejkal tvrdí, že informoval Radka Šalomona 2.4. v den
podání daňového přiznání a předal kompletní zpracované účetnictví 10.7.2007.
Radek Šalomon tvrdí, že před 10.7.2007 žádné informace o hospodářském výsledku
neměl. Pavel Mlýnek navrhuje, aby dozorčí rada do měsíce udělala závěr, jestli
se SiHi pokračovat dál. Zdeněk Horák uvedl, že je na představenstvu klubu
Silicon Hill a na jednateli SiHi s.r.o., zda bude společnost pokračovat. Zbyněk
Čech čte ze zákona o konkurzu a vyrovnání, konkrétně o úpadku v okamžiku, kdy má
společnost více věřitelů a závazky převyšují majetek. Lukáš Tomášek se zná k
dluhu 80.000 vůči klubu Silicon Hill, ostatní mělo být uhrazeno. Zbyněk Čech
popsal, proč mělo SiHi půjčeno dalších 120.000 Kč od klubu Silicon Hill. Dluh
vznikl při infoschůzkách na podzim 2006, kdy Silicon Hill poskytl hotovostní
zálohu 120.000 na zálohu na sudy. Část peněz dostal zpět v únoru, zbytek někdy
v březnu. Tehdy byla tato druhá půjčka splacena. Lukáš Tomášek odkrývá
věřitele - zaměstnanci, finanční úřad, Telefonika O2, klub Silicon Hill a možná
drobní dodavatelé (plyn). Na druhou stranu byly pohledávky za stravenky apod.

Pavel Mlýnek se ptá, co s tím jednatelé budou dělat. Václav Vrba říká, že Rychta
se odpoutá mimo SiHi a klub SH a bez Rychty je na tom SiHi poměrně dobře. Zdeněk
Horák informoval představenstvo, že SiHi už Rychtu provozovat nebude.

Odchází David Hromádka.

Radek Šalomon: SiHi není Rychta, vím o problémech rychty od začátku prázdnin.
Zbyňka Čecha zajímají hospodářské výsledky za rok 2007 a platba nájmu, který za
Rychtu platil SH. Radek Šalomon prezentuje, že zavedl doplňkovou činnost, která
by rychtu dotovala. Stanislav Šmejkal na základě žádosti Radka Šalomona čte
předběžná čísla za rok 2007.

Petře Bielčíkové vadí, že představenstvo nebylo informováno o dalších aktivitách
SiHi s.r.o. Pavel Mlýnek se podivuje, že SiHi není Rychta a kolik má aktivit.
Radek Šalomon si stěžuje, že jej překvapily i hospodářské výsledky za druhé
čtvrtletí 2007. Pavel Mlýnek se ptá na HV za rok 2006, podle Lukáše Tomáška by
jej prvně měla schválit valná hromada. Stanislav Šmejkal popisuje vztahy a
svolávání valných hromad ORSE s.r.o.

Pavel Mlýnek navrhuje neschvalovat nové jednatele a vysvětluje, že pokud
představenstvo rozhodne o vyhlášení úpadku nebo o jmenování nových jednatelům,
prezident to vykoná. Zdeněk Horák to potvrdí.
Pavel Mlýnek navrhuje odložit tento bod a projednat jej na zvláštní schůzi pouze
k SiHi s.r.o.
Václav Vrba chce do usnesení přidat, že jednatel Radek Šalomon a účetní
Stanislav Šmejkal dodají informace. Stanislav Šmejkal upozorňuje, že jej jako
účetního SiHi s.r.o. představenstvo klubu úkolovat nemůže.

Během diskuse odešel Vít Kuchař.

Počet osob s hlasovacím právem je 12.

Pavel Mlýnek: "Představenstvo SH odkládá bod a ukládá předsedovi SH svolat
jednání představenstva/valné hromady SiHi s.r.o. do jednoho měsíce."
13:0:0

Pavel Mlýnek pokračuje v zápisu, druhý zápis dělá Radek Šalomon.
--------------------------------------------------------------------------------
X. Změna zápisů (22:01)

Změna zápisu z 3.10.2007 - úprava na základě podnětu Stanislava Šmejkala
8:0:5 - schváleno

Odchází Dalibor Fanta.

Stanislav Šmejkal navrhuje, aby se neschválené zápisy byly k připomínkování
nejen členům představenstva.

Změna zápisu z 3.10.2007 - úprava 130k -> 50k
7:0:4 - neschváleno

Stanislav Šmejkal upozornil, že stále trvá závazek SH vůči ORSE s.r.o. ve výši
50.000 Kč.

--------------------------------------------------------------------------------
4. Odvolání staré volební komise (22:09)

Radek Šalomon navrhl odvolání volební komise ve složení Zbyněk Čech,
Pavel Procházka, Radek Šalomon, Stanislav Šmejkal a Zdeněk Horák.
Jaromír Kašpar navrhl, aby se přihlášení zájemci stali členy volební komise.
Nemá podle něj smysl, aby takoví lidé dělali ve volební komisi. Radek Šalomon
popisuje, jak odstupoval Radek Novák z volební komise. Dále vysvětluje, proč je
nutné mít ve volební komisi víc lidí. Zdeněk Horák navrhuje nerušit staré členy,
pouze přidat nové. Radek Šalomon s Martinem Komoněm obvinili volební komisi z
možného falšování voleb.

Stanislav Šmejkal informoval o dnešní schůzce volební komise, sešli se tři
členové (Šmejkal, Čech, Horák, ostatní nedorazili). Radek Šalomon rozporoval
existenci schůzky v daný čas, účastníci schůzky jeho nepřítomnost všichni
potvrdili.
Václav Vrba mluví o zvykové akademické čtvrthodince, Stanislav Šmejkal oponuje,
že volební komise pracuje s přesností na vteřiny s tím, že volební systém tak
funguje vždy.

Volební komise doporučuje předsedovi klubu, aby vyhlásil volby a doporučuje
harmonogram (ten není čten) tak, aby urnové volby nebyly poslední týden před
vánoci, volby by měly začít 10.11.2007.
Volební komise se ohrazuje proti vyjádření Radka Šalomona o zdiskreditování
volební komise a proti návrhu na její odvolání.

Stanislav Šmejkal má osobní dotaz na předsedu klubu, chce vysvětlit termín
"takovíhle lidé". Předseda klubu upozorňuje na chování Zbyňka Čecha v konferenci
klub. Zbyněk Čech navrhuje, abychom se chovali jako civilizovaní lidé. Považuje
návrh na odvolání volební komise za mstu a nesnášenlivost předsedy klubu. Zbyněk
Čech nepovažuje soukromé maily za důvod pro odvolání. Jaroslav Haken upozorňuje,
že Zbyněk Čech v minulosti trval na funkcích i v soukromí. Zbyněk Čech
upozorňuje, že k odvolání volební komise dochází v době, kdy volební komise
připravila upgrade volebního systému. Jaroslav Haken se na něj ptá. Stanislav
Šmejkal vysvětluje, že jde o informování člena ihned po volbě s možností ověření
hlasování. Jsou dva problémy jakéhokoliv volebního systému - autenticita a
nezjistitelnost hlasování. Lze to udělat tak, aby se nedalo zjistit, kdo jak
hlasoval, ale zároveň nejde hlasy zfalšovat. My jsme vyřešili nezfalšovatelnost.
Probíhá diskuse o možném přesunu volebního systému jinam mimo server ORSE.
Stanislav Šmejkal slíbil, že přesune volební systém za 3 dny, pokud dostane
stroj.

Jaroslav Haken vrátil debatu k meritu věci a Zbyněk Čech by uvítal nové členy
VK. Stanislav Šmejkal navrhuje provedení voleb v menze, aby bylo všude dost
lidí. Pavel Mlýnek a Jaroslav Haken upozorňují, že organizace voleb není na
představenstvu, ale na volební komisi. Probíhá diskuse o vhodnosti nominace
členů představenstva do volební komise. Diskuse se stočila k dalším funkcím,
spolubydlícím atd. Probíhá diskuse mezi Radkem Šalomonem a Zbyňkem Čechem o
mailu Martinu Komoňovi o falšování voleb.

Václav Vrba informuje o dvou možných variantách: odvolat volební komisi a zvolit
úplně novou nebo dovolit členy. Stanislav Šmejkal upozorňuje, že představenstvo
nemá právo odvolat volební komisi, ale pouze jednotlivé členy. Václav Vrba
oceňuje Standu, že jedná férově :-). Pavel Mlýnek se ptá, jestli odvoláním
Stanislava Šmejkala nepřijde klub o volební systém. Ten oponuje, že volební
systém vedení pošle, ale žádá o odvolávání po jménech "Já chci být odvolaný jako
já.", ne jako druhý Olymp2.

Probíhá diskuse o variantách. Stanislav Šmejkal navrhuje pět usnesení
"Představenstvo klubu odvolává jméno příjmení."

Václav Vrba se ptá, zda členové VK budou u voleb, zda pomohou se sčítáním hlasů
a zda půjdou sedět, pokud bude problém sehnat lidi.
Zdeněk Horák: ano, ano, ano. Stanislav Šmejkal: ano, ano, ne (nepřijde oba
večery). Zbyněk Čech: ano, ano, ano (volby si odsedí).
Radek Šalomon odstupuje z funkce člena volební komise, protože ostatní členové
provokují.

Počet osob s hlasovacím právem je 11. (22:45)

Představenstvo klubu odvolává Stanislava Šmejkala z volební komise.
0:8:3 - neschváleno

Představenstvo klubu odvolává Zbyňka Čecha z volební komise.
6:1:4 - neschváleno
"Nevyšla ani čtvrtá olympiáda."

Představenstvo klubu odvolává Pavla Procházku z volební komise.
5:0:6 - neschváleno

Představenstvo klubu odvolává Zdeňka Horáka z volební komise.
1:7:3 - neschváleno

Kandidáty do volební komise jsou Martin Bruchanov, Martin Velek, Jakub Hrbek,
Jakub Andr, Petra Bendová, Lucie Kovářová. Jaromír Kašpar kontroluje platbu
Lucie Kovářové.

Představenstvo klubu volí Martina Bruchanova členem volební komise. (22:54)
9:0:2 - zvolen

Představenstvo klubu volí Martina Velka členem volební komise.
8:1:2 - zvolen

Představenstvo klubu volí Jakuba Hrbka členem volební komise.
8:0:3 - zvolen

Představenstvo klubu volí Jakuba Andra členem volební komise.
10:0:1 - zvolen

Představenstvo klubu volí Petra Bendová členkou volební komise.
10:0:1 - zvolena

Představenstvo klubu volí Lucie Kovářová členkou volební komise.
6:0:5 - nezvolena

--------------------------------------------------------------------------------
X. Dozorčí rada SiHi s.r.o. (22:57)

Bod byl odložen jako byli odloženi jednatelé.

--------------------------------------------------------------------------------
X. Různé - Fotoateliér - Petra Bielčíková (22:58)
Dokumenty ohledně fotoateliéru je nutné dodat co nejdříve.

--------------------------------------------------------------------------------
X. Různé - Dohody o provedení práce - Zdeněk Horák (22:59)

Radek Šalomon má plnou moc na podepisování dohod o provedení práce od 20.6.2007
do výše 5.000 Kč. Dále čte z podepsaných DPP ty, které tuto plnou moc obchází.
Zdeněk Horák požaduje po předsedovi klubu odvolání Radka Šalomona z funkce
ředitele servisních činností. Radek Šalomon říká, že to nedomyslel a že měsíčně
nebyly vyplaceny vysoké částky.
Jsou tam dvě dohody podepsané před podpisem plné moci. Radek Šalomon přiznává,
že to je možné. Zdeněk Horák odebírá Radkovi Šalomonovi plnou moc. Předseda
říká, že Radek Šalomon nebude podepisovat DPP. Zdeněk Horák oponuje, že to už
zařídil odebráním plné moci. Jaromír Kašpar protestuje, že to nebylo na programu
a protože je 23:00, nemělo by se to dál řešit. Zbyněk Čech upozorňuje, že
jednání Radka Šalomona je podvod. Padl návrh na stopení těchto dohod. Stanislav
Šmejkal se tomu brání, DPP jsou součástí kontroly na ČSSZ.

Radek Šalomon: "Domluvím se s Czendou, že to ukončíme." Zdeněk Horák: "Můžeme
se domluvit k termínu 7.11.?" Radek Šalomon: "V pohodě." Zdeněk Horák:
"Výborně." (Poznámka zapisovatele: Radek Šalomon nepovažoval tento rozhovor za
ukončení pracovního poměru a k překvapení ostatních podal výpověď s výpovědní
lhůtou do 28.2.2008 a po tuto dobu nadále pobíral plat.)

Debata o hodinových sazbách a právních problémech s tím spojených není součástí
zápisu. Stanislav Šmejkal upozorňuje, že DPP podepsané v rozporu s plnou mocí
jsou od začátku neplatné. To znamená, že SU se obohacovala na zaměstnancích a
zaměstnanci na SU. A mohou za to ti, kteří to zpunktovali.
Probíhá přestřelka mezi předsedajícím (Václav Vrba) a dalšími osobami v
místnosti o způsob vedení schůze. Radek Šalomon prohlásil, že jeho jediná
blbost byla, že nerozdělil odměny do více DPP. Jaromír Kašpar popisuje práci,
která se udělala. Radek Šalomon popisuje proč se nedokončila inventarizace.
Jaromír Kašpar upozorňuje členy představenstva, že měli DPP na financích a
věděli o nich a teď se diví. Jaromír Kašpar a Radek Šalomon na straně jedné a
Zbyněk Čech na straně druhé na sebe vytahují potenciální špínu. Řeší se smlouva
na inventarizační systém, kdy měl být odevzdán dokonce mandátu Zbyňka Čecha,
ale nebyl dokončen a byl za mandátu Jaromíra Kašpara zaplacen. Václav Vrba
upozorňuje, že se v parlamentu SU řeší nestandardní zaúčtování a naznačuje, že
všichni jsou navzájem finančně zavázáni a on patří mezi skupinu, která si ještě
nehrábla. Probíhá debata o schopnostech úřadů dohledat naše interní informace.
Debata se zvrhla v osobní urážky.

Přešlo se k debatě o pokladně SH. Pokladna do 28.2.2007 byla předána účetní
firmě k zaúčtování. V pokladně od 1.3. do 31.5.2007 nesedí 40.000,-. Zbyněk Čech
se ptá, zda to není těch 40.000,- které chybí ve fitcentru (Poznámka
zapisovatele: ukázalo se že 40.000 přebývalo a šlo o vrácenou hotovostní půjčku
od SiHi s.r.o., viz v tomto zápise výše). Probíhá slovní přestřelka mezi
Martinem Komoněm, Radkem Šalomonem a Jaromírem Kašparem na straně jedné a
Zbyňkem Čechem a Stanislavem Šmejkalem na straně druhé o pokladním systému a
předávání hotovosti bez potvrzení. Zbyněk Čech se brání, že on ani Václav
Lovětínský (tehdejší sekretář) nesebrali žádné peníze. Zbyněk Čech nechápe, jak
někdo může odvést hotovost 40.000 Kč a nevzít si potvrzení. Přestřelka pokračuje
dál. Martin Komoň usuzuje, že s pokladnou bylo manipulováno, protože doklady
nesedí v číselné řadě po datech. (Poznámka zapisovatele: Ukázalo se, že binec
nadělal Zbyněk Čech po přesunu pokladního systému na jiný server, kdy hromadně
zpracoval celý duben během dovolené Václava Lovětínského.) Radek Šalomon
upozorňuje na doklad z 9.3., který je mezi doklady 30.3. (Poznámka zapisovatele:
Shodou okolností je pod tím podepsán zrovna Radek Šalomon :-)). Celá diskuse se
změnila v regulérní hádku.

Jaroslav Haken chce konstruktivní řešení. Stanislav Šmejkal požaduje předložení
přesné evidence plateb fitcentra prezidentovi SU, případně jemu, aby se to dalo
dořešit. Radek říká, že jej dostal kontrolní výbor. Radek neví, kdy peníze
odváděl do pokladny a nebral si na to doklady. Dále zopakoval řešení problému
DPP. Lucie Kovářová se ptá, proč nedostává doklady ve fitcentru. Stanislav
Šmejkal se ptá vedení klubu, co je vedlo ke zveřejnění některých smluv z
minulého roku. Jaromír Kašpar odpověděl, že to bylo kvůli obvinění z vyplácení
kamarádíčků. Došlo k hádce na téma vytahování a skandalizace údajů z archivu.
Zbyněk Čech vyzval Jaromíra Kašpara k odstoupení a hádka dále eskalovala. Část
přítomných se bavila, zvláště při hádce Kašpar-Čech ohledně odpovědnosti za
odchod AVC. Hádka eskalovala slovním soubojem Václav Vrba kontra Jakub Suchý.

--------------------------------------------------------------------------------
X. Různé - Čerpání 6Kč fondu - Zdeněk Horák (22:57)

Čerpání 6Kč fondu je omezeno, zbytné věci přesunout do dalšího roku.

Konec schůze ve 23:58.

Z mnoha zdrojů informací sestavil Stanislav Šmejkal dne 23.6.2008.

MD5 hash tohoto zápisu je: ccd0aed4e67233eec18b49fa72607342

Tato verze souboru txt/20071107.txt byla nahrána 22.11. 2014 19:54:44.