Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 12.12.2007

zasedání představenstva 12.12.

přítomni:
předseda: Jaromír Kašpar zastoupen Pavlou Slezákovou
blok 2:
blok 3: Tomáš Duša
blok 4: David hromádka
blok 5:
blok 6: Petra Bielčíková
blok 7: Martin Komoň
blok 8:
blok 9: Jaroslav Haken
blok 10: Dalibor Fanta
blok 11:
HK:
CKZ: Martin Bruchanov
CKZ: Václav Vrba
CKZ: Jan Schejbal zastoupen Janem Doubkem

hosté
Jiří Dostál
Radka Pernicová
Karel Landa
Zbyněk Čech
Stanislav Šmejkal
Pavel Procházka

Program:
1. Rozpočet 2008-1


1. Rozpočet 2008-1
Proběhla diskuse k navrženému rozpočtu, příliš dlouhá a obsáhlá na zapisování.
Osob s blasovacím právem: 8 (odešel David Hromádka a Martin Komoň)
Rozpočet byl schválen poměrem hlasů 8:0:0

MD5 hash tohoto zápisu je: fc5668f4d67e21e843e9e9c537344a65

Tato verze souboru txt/20071212.txt byla nahrána 22.11. 2014 19:54:44.