Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 02.04.2008

Zasedání Představenstva klubu Silicon Hill dne 2.4.2008

Přítomní

Předseda: Jaromír Kašpar(Kaspik)
CKZ1: Jan Schejbal(Karel)
CKZ2: Václav Vrba
CKZ3:
blok 2:
blok 3:
blok 4:
blok 5: Jiří Dostál(Jiřák)
blok 6: Petra Bielčíková(Daphne)
blok 7: v zastoupení Jan Doubek(Duby)
blok 8:
blok 9: Jaroslav Haken(Kraken)
blok 10: v zastoupení Martin Velek
blok 11: Pavel Krejsa
HK: v zastoupení Ivana Bargárová

Hosté

Stanislav Šmejkal
Jakub Andr
Zbyněk Čech
Petr Hovorka

Zapisovatel: Jan Doubek

Jaromír Kašpar zahájil zasedání v 20:08

1)Hospodaření SIHI

Jaromír Kašpar - tento bod ma na starost Radek Šalomon takže mu předavám slovo.

Radek Šalomon - k SIHI co je nejstarší rest co chybí je uzávěrka 2006, je v dokumentech co bylo poskytnuto jako podklady k zasedani predstavenstva. Kdo nema podklady tak ať si poslouzžíz tech dodaných zde. Je jich možná méně předpokládal jsem že je máte z předchozích schůzí a z konference.
Schodek -420 po korekci skladovych zasob provedenych ve spolupraci se Stanislavem Šmejkalem. Bylo to více ale tímto se to snížilo, což je jediný rozdíl oproti předešlé zprávě. Tuto zprávu dám na web.

(neprehledna diskuze)

Martin Velek nevim jak vy ale pro mne je 2006 davno

Petra Bielčíková - Já si myslim, že to je staré, proto nemá cenu se tomu víc věnovat. Co výsledky za rok 2007.

Radek Šalomon - 2007 jsem dostal před třemi dny, takže to teprve teď zpracovávám.

Martin Velek - A Standa ví jak to vypadá?

Stanislav Šmejkal - Teď vám k tomu neřeknu ani dvě věty.

Petra Bielčíková - Tak ať to Standa pošeptá Radkovi do ucha a on nám to řekne.

Stanislav Šmejkal - To je zbytečné.

Radek Šalomon - Ma někdo k tomu nějaký dotaz?

Jiří Dostál - K těm ziskům a ztrátám je tam někde nějaké finalní číslo?

Václav Vrba - Otázka je jestli to všechno zveřejníme.

Radek Šalomon - Určitě plánuju to zveřejnit.

Stanislav Šmejkal - Tento dokument se musi zveřejnit, schválená rozvaha a výsledovka je veřejný dokument. Chtěl bych se Radka zeptat jestli tam jsou závazky SIHI, ktere nemusí být v účetnictví. Např. závazky k jednatelům?

Radek Šalomon - Ke konci roku 2006 nejsou žádné finanční závazky k jednatelům, které nemusí být v účetnictví.

Usnesení: Představenstvo schvaluje účetní závěrku a výroční zprávu SIHI s.r.o včetně příloh. SIHI s.r.o. tyto dokumenty zveřejní na webu.

Počet lidí s hlasovacím právem 10

Hlasování 10 0 0
Schváleno

2)Nesrovnalosti v placení nájmu za Strahovskou Rychtu

Martin Velek - Tak a co dokumenty za rok 2007

Radek Šalomon - vždyť jsem to říkal že jsem podklady dostal před třemi dny.

Stanislav Šmejkal - měl bys říct proč jsi to dostal tak pozde, že jsi zpozdil zaplaceni faktury ...

(Nepřehledná diskuse)

Stanislav Šmejkal - k roku 2007 by se měla vyřešit nejkontroverznější bod, a to placení resp. neplacení nájmu za Strahovskou Rychtu.

Václav Vrba - Povídejte si co chcete, podle mne je důležité až dostaneme do ruky tyto papíry za r 2007. Tak se o tom pobavíme.

Stanislav Šmejkal toto neni otazka ucetni uzaverky, toto není otázka SIHI toto je otazka pro představenstvo klubu. Klub platil nájem za Rychtu bez ohledu na to že nájemce, tedy SIHI, nájem vůbec neplatil. Klub tedy dotoval podnikání SIHI.

Petra Bielčíková - Radku za jak dlouho jsi schopen udělat tyto papíry pro rok 2007?

Radek Šalomon - za týden možná, za ctrnáct dní určitě.

Stanislav Šmejkal - nájem za Rychtu 2007 se platil od května 2007 takže ty Kaspiku jsi peníze nezarazil ty jsi je začal platit.

Radek Šalomon - Protože začaly chodit upomínky.

Stanislav Šmejkal - Podnikl jsi nejaky krok aby jsi tu smlouvu zajistil? Tobě jako jednateli nevadilo že podnikáš v prostorech za které neplatíš nájem? Víš že za tebe platí nájem někdo jinej a je ti to úplně jedno.

Radek Šalomon - Bylo mi nabídnuto aby to zpracoval Tuhacek, kdyby někdo přišel a předložil mi smlouvu tak ji bez problému podepíšu.

(Nepřehledná diskuze)

Václav Vrba - ja říkam, ať se sestaví ten papir kde to bude jasně vidět.

Martin Velek - Ale to tam nebude, jde o najem který se tam nepsal protože ho platil přímo klub.

Stanislav Šmejkal - je problem že jsou tyto společnosti provázané.

Jiří Dostál - Jestli to dobře chápu tak klub platil za SIHI nájem.

Stanislav Šmejkal - Tuhle jsem si všiml, že na konci roku měla SU závazek k SIHI okolo 80 tisíc. Tak proč se to nepoužilo na vypárování pohledávek.

(neprehledna diskuze)

Stanislav Šmejkal - Kaspiku tak jednoduše, když má u tebe společnost dluh tak proč ty proplácíš její faktury?

Jaromír Kašpar - Já platím faktury za telefony to je duležité, několikrát jsme to řešili v létě a nikomu to nevadilo.

Václav Vrba - Já navrhuju bod to posunout do ruzné, máme důležité věci k řešení, které nestíháme kvůli velmi závazné debatě.

Martin Velek - Podle mne tento bod souvisí s bodem 4 takže nelze posunout.

Zbyněk Čech - ty body tady hnijou tak dlouho takže přišel čas je vyřešit. Nelíbí se mi, že tady očerňujete czendu, pozvali jste ho vůbec, že se nemůže bránit. A co se týče závazků ... nepřehledná diskuze ...

Radek Šalomon - Toto celé má jeden zajímavý podtext, čí je to problém, ja nemám problém uznat jasný závazek, tak tento závazek ač by mohl vzniknout tak nevznikl a není moc půda pro to aby vznikl. Kdo tedy relevantně mohl vyřešit do května Zbyněk Čech potom Zdeněk Horák. Od nich žádná snaha nebyla.

Martin Velek - Měli bychom se tady domluvit kdo za to může, ať se klub očistí.

Stanislav Šmejkal - Je dobré že Jaromír Kašpar říká, že to placeni se dozvedel od Radka což je v rozporu s autorizaci platebních příkazů a nesrovnalosti v datumech.

Zbyněk Čech - Takže já se vrátím k tomu nájmu, smlouva vznikla 2006 červen díky digrymu, dále bylo dohodnuto ze Radek Šalomon měl dojednat navazující smlouvu, na SUZu se zjistilo, že se neplatí takže to SU zaplatila, nasledovalo období kdy se všichni dohadovali s Radkem. Dlouho nic nebylo. Až přišel Kaspik tak to zapadlo tím, že všechny peníze zaplatili.

Radek Šalomon - Nechápu že bych já kdy slíbil, že udělám jakoukoli odpovídající smlouvu, řesilo se to s Tuháčkem. Celý problém byl, že jsem informoval Jaromíra Kašpara, a on tyhle zavazky zaplatil, upozornil jsem ho, že to není vyřešeno vůči třetí straně. Měl jsem jistou ustní dohodu, která vyústila k předložení smlouvy czendovi, a nic se nestalo. V té chvíli měl možnost danou smlouvu podepsat také Zbyněk Čech.

Jaroslav Haken - Z mýho pohledu reaguju na to ukazovaní kdo za to může. Ale to nic nevyřeší, ale pozor ten problem tady zůstane. Po tom co tu proběhlo za informační masáž tu z toho nejsem schopnej udělat nějakej relevantní závěr.

Martin Velek - Kolik je nájemné za 2007?

Stanislav Šmejkal - 200 tisíc přibližně.

Martin Velek - To je docela dost velká částka.

(Nepřehledná diskuze)

Zbyněk Čech - není nezbytně nutné určit kdo za to může? Je to o tom co uděláme s těma 200 tisíci. Je to o tom jestli jsi Radku vůbec počítal s tím, že budeš podnikat bez placení nájmu.

Radek Šalomon - mel jsem v plánu s Míšou Lejskovou, že až bude smlouva tak to zahrneme do cen. Kdyby to SUnie aktivně řešila tak bych to řešil.

(Nepřehledná diskuse)

Václav Vrba odešel 21:11

Jiří Dostál - znepokojuje mne jedna věc, my jako klub jsme platili peníze extra navíc. S čím jsme vůbec nepočítali.

Jaromír Kašpar - vždyť víš, že jsem se to snažil řešit. Za mne se žádné peníze SIHI nedaly, jen za telefonní služby.

Pavla Slezáková - Nesouhlasím se Standou, že by dozorčí rada kryla záda SIHI. Dozorci rada je kontrolní orgán ne?

warlord Pohled z venci, SIHI ucel generovani zisku. SH prispevkova organizace vicemene podporovala SIHI. A co má SH ze zisku SIHI.

Radek Šalomon - nic.

(Nepřehledná diskuze)

Stanislav Šmejkal - já chci dosáhnout toho, že představenstvo schvaluje, že zaplatí nájem SH. Nebo že představenstvo požaduje po SIHI, že zaplatí závazky spojené s nájmem za rok 2007.

Koloros Martin - Takže obecně SH generovat zisk nemůže ale SIHI ano, SH za SIHI víceméně platil nájem a SIHI toho využívala. Tohle zvenka dost smrdí. Radku ty jsi ochoten uznat ten nájem zpětně?

Radek Šalomon - Jsem to ochoten uznat od května, protože od května to byl se mnou Jaromír Kašpar ochoten řešit. Do té doby to nechtěl tady na SH nikdo řešit.

Stanislav Šmejkal - Jde o to že vy jako představenstvo dáte SIHI příkaz aby uznala závazek týkající se neplaceného nájmu a díky tomu nebude možné popotahovat SH za to že nelegálně podporovala svojí dceřinku.

Radek Šalomon - Bavil jsem se do minulého února s Czendou, že není problém to uznat zpětně pokud na to bude funkční smlouva. Ale najednou nic, prostě kde není vůle tak to nejde a z mé strany vůle byla.

21:26 Václav Vrba přišel

Stanislav Šmejkal - Můžu se tě Radku zeptat, jaké má teď SIHI významné věřitele.

Radek Šalomon - k 18.3. jsem to psal do konference vedení, s tím že padly závazky vůči ORSE.

Stanislav Šmejkal - finanční úřad, SU, 02 a to je všechno.

Radek Šalomon - ano

Radek Šalomon - má SIHI bankovní úvěr, kdo je ručitelem?

Radek Šalomon - To jsem já.

Stanislav Šmejkal - A kolik je aktualní bilance.

Radek Šalomon - 50 tisíc, je to úplně minimální částka. Další problém je že by si mělo představenstvo usnesením vyzvat prezidenta SU aby to začal řešit. On je totiž statutární zástupce, a je problém když se mu já jako jednatel nemůžu dovolat. Prostě nebere telefony.

(Nepřehledná diskuse)

Stanislav Šmejkal - Já si myslím že bychom se měli vrátit zpět do míst kdy diskuze byla ještě konstruktivní, když jsme jednali o tom jestli vyzveme SIHI aby uznala nebo neuznala svůj závazek spojený s nájmem za rok 2007.

Radek Šalomon - OK já přijmu závazek za rozumných podmínek domluvených s Czendou, ale chtěl bych vyzvat tady představenstvo aby zajistilo prošetření dané věci kontrolní komisí, která řekne kdo za to může.

Stanislav Šmejkal - Já vám navrhnu řešení kdo za to může, zbavíme se tedy Radka Šalomona, Zbyňka Čecha a Jaromíra Kašpara a máme to vyřešený. Podle mne je problém v tom, že každý normální jednatel, když podniká v prostorách za které neplatí nájem s tím nájmem alespoň trochu počítat. A my bychom nyní ve výroční zprávě například viděli kolonku "Rezerva na nájem".

Radek Šalomon - Tady jde tak trochu o to co bylo mezi SH a SIHI dohodnuto.

Petra Bielčíková odešla 21:37

(Nepřehledná diskuze)

Zbyněk Čech - Ještě nevíte o 60 fiktivních tisicich co SUZ zaplatil SIHI za fiktivní služby oproti zvýšení nájmu, které proplatil Zmrzlík, když nemohl hýbat s navýšeným nájmem od rektorátu.

Usnesení
Představenstvo klubu vyzívá společnost SIHI s.r.o., aby do 14 dnů uznala závazek ve výši 130 900 Kč, za služby spojené s nájmem v restauraci Strahovská Rychta za rok 2007.

Hlasování 5 0 4
Neschváleno

Představenstvo klubu vyzívá společnost SIHI s.r.o., aby do 14 dnů uznala závazek ve výši 96 250 Kč, nájem v restauraci Strahovská Rychta za rok 2007.

Hlasování 5 0 4
Neschváleno

3) Dozorci rada SH

Jaromír Kašpar - z důvodu neschopnosti přítomného představenstva schválit interní předpis klubu jsem nucen tyto body posunout na příště.

Václav Vrba - Podle mne je to šité horkou jehlou, zvolení lide mají moc velké pravomoce.

4) Dozorčí rada SIHI

viz předchozí bod,

Václav Vrba - jelikož podklady za 2007 dostanem za 14 dní tak není od věci to přesunout na příští představenstvo.

Jaroslav Haken - takže oslovíme kandidáty a dořešíme to, příště.

Martin Velek - no ale je tu ten zacarovany kruh s nájmem, ktery by mel být v té inkriminovane zprave.

Václav Vrba - takze oslovime kandidaty a za 14 dni se uvidí.

5) Klimatizace

xyl - popis nabidek, predchozi schvaleni 90 tisíc na základě nedostatečných podkladů bylo malé. Naše průzkumy vyústily na níbidku s náklady vyššími o 51 tisíc.

Koloros Martin - navrhuju zjistit za jak dlouho jsou schopni danou klimu opravit. Chci aby jste to vzali v potaz.

Ivana Bargárová odešla 22:20

Usneseni
Predstavenstvo navyšuje rozpocet na Server Housing o 51 tisíc.

Hlasování 7 0 1
Neschváleno

Jaromír Kašpar - ukončil schůzi 22:24

MD5 hash tohoto zápisu je: 8bc64ad6c32e8b9d0f1ec797a9b9c91a

Tato verze souboru txt/20080402.txt byla nahrána 22.11. 2014 19:54:44.