Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 30.04.2008

1. bod – Peniaze
13 ľudí s hlasovacím právom (neprítomní: Vít Kuchař, Pavel Mlýnek)

10G modul na cisco - 260.000 CZK
za 11, proti 0, zdržali sa 2

Cisca na Hlávkovu kolej - 110.000 CZK
za 13, proti 0, zdržali sa 0

Prišiel Pavel Mlýnek, 14 ľudí s hlasovacím právom

Fotoateliér - 25.000 CZK
za 12, proti 0, zdržali sa 1

2. bod - Netopier
Zrušenie 100 ročného trestu
za 8, proti 1, zdržali sa 5

3. bod - Voľba predsedu
Volebná komisia – Radovan Igliar, Adéla Chrastinová, Tomáč Duša, Michal Vyšňovský, Martin Půlpitel
3a) hlasovanie o schvaleni volebnej komisie
za 14, proti 0, zdržali sa 0
Kandidáti: Jakub Andr (Xylem), Jiří Dostál (Jirak)

volebné pravo má 13 ľudí (predseda nevolí)
1.kolo
Jirak 6
Xylem 1
Neplatné 6
2,kolo
Jirak 7
Xylem 1
Neplatné 5

hlasovanie o najúspešnejšom kandidátovi z 2. kola - hlasovacie právo má 13 ľudí
Kandidát: Jiří Dostál
Za 6
Proti 7

Vyhlásenie volieb na ďalší týždeň - pondelok 5.5.2008

Zapisovateľ: Julo

MD5 hash tohoto zápisu je: d63a1cfb003aa676ae01a5ba2bf097e3

Tato verze souboru txt/20080430.txt byla nahrána 22.11. 2014 19:54:44.