Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 14.05.2008

Datum: 14.5.2008
====================

Přítomní:

předseda: Jiří Dostál (jirak)
místopředseda: ???
CKZ: Martin Bruchanov (BruXy)
CKZ: Václav Vrba
CKZ: Jan Schejbal (Karel)
blok 2: Vít Kuchař (Kuchy)
blok 3: Pavel Kovač (pOOLa)
blok 4:
blok 5:
blok 6: Petra Bielčíková (Daphne)
blok 7:
blok 8:
blok 9: Jaroslav Haken (Kraken)
blok 10:
blok 11+12: Pavel Krejsa
blok HK: Václav Purchart (Purchy)

Hosté:
Pavla Slezáková (carodejkaPS)
Petr Hovorka (petaa)
Zdeněk Mareček (xixi)
Pavel Novák (bulva)

Zapisovatel: Jakub Andr
Ověřovatel: Martin Velek

Program:
1) Schválení místopředsedy klubu SH (jirak)
2) Schválení členů centrály (jirak)
3) Projekt barvy - představení projektu (pOOLa)
4) Schválení zápisů: 19. 3., 26. 3. a 2. 4. (jirak)
5) Schvaleni cerpani z rezervy na nakup projektoru pro SUT SH - podrobnosti
se pokusim dodat co nejdrive. (bejzz)
6) Nedostatky v odpouštění - doschválení Standa Brand (základní) a Klára
Ferdová (sportovní) (jirak)
7) Schvaleni delegata Studentskeho parlamentu + jeho zastupce (jirak)
8) Dořešení výroční zprávy (pOOLa na žádost Čarodejky)
X) Ruzne
-----

Předseda Jiří Dostál zahajuje schůzi (20:26). Shcůze začala později, jelikož
někteří dorazili s menším zpozděním.
(Pozn.: téhož dne hrálo MS v hokeji 2008 Kanada, čtvrtfinálový zápas ČR-Švédsko)
-----

1) Schválení nového místopředsedy klubu SH: Jakub Andr (Xylem)
Osob s hlasovacím právem: 10

Hlasování 8:0:2
Schváleno
-----

2) Schválení členů nové centrály
Jirak informuje: Ve stanovách není dáno, že se musí schvalovat, ale je to
zvykem. V pondělí proběhla schůzka týmu. Vedoucí síťové skupinky vzejde ze
shůzky síťové skupinky, která by se měla uskutečnit přistí týden.

2a) manažer pro vzdělávání: Pavel Kovač

Hlasování 9:0:1
Schváleno

2b) projektový manažer: Pavel Krejsa

Hlasování 7:0:3
Schváleno

2c) kolejní manažer: Radka Pernicová
Hlasování 9:1:0
Schváleno

2d) servery: Karel Landa
4:2:4
Schváleno
-----

3) projekt Barvy
Pavel Kovač (pOOLa) informuje o projektu, nákup zařízení pro kalibraci barev
monitorů a/nebo kalibraci tiskáren. Vzešla otázka, jakým způsobem se budou
čerpat finance - jestli z akademií (Adobe, Autodesk, ?) nebo jako samostatný
projekt. Jednalo se pouze informace a představení projektu, žádné schvalování,
možno zadat jako projekt do dalšího semestru.
http://wiki.sh.cvut.cz/Barvy
-----

4) Schválení zápisů: 19. 3., 26. 3. a 2. 4.
Vít Kuchař slíbil, že zápisy upraví do přístího zasedání, aby se o nich mohlo
hlasovat.

Odloženo pro nedostatky v zápisech
-----

5) Schvaleni cerpani z rezervy na nakup projektoru pro SUT SH

Odloženo pro neúčast navrhovatele
-----

6) Nedostatky v odpouštění - doschválení Standa Brand (základní) a Klára
Ferdová (sportovní)
Stanislav Brand (IBM) a Klára Ferdová (ISC) nejsou na seznamu odpuštěných na
wiki a mají v DUSPSu stav odpuštěno.

6a) Dodatečné schválení odpuštění příspěvku - základní členství - Stanislav
Brand

Hlasování 10:0:0
Schváleno

6b) Dodatečné schválení odpuštění příspěvku - sportovní členství - Klára
Ferdová

Vít Kuchař zjistí, proč Radek Šalomon odpustil v DUSPSu sportovní členství Kláře
Ferdové a podá tyto informace do konference vedení.

Odloženo pro nedostatek informací.
-----
// Daphe: CR:Svedsko - 2:1
-----

7) Schvaleni delegata Studentskeho parlamentu + jeho zastupce
Oznámení o změně delegáta do Studentského parlamentu za klub Silicon Hill
Delegát: Jiří Dostál
Zástupce delegáta: Jakub Andr

Pouze oznámení => nehlasuje se
-----

8) Dořešení výroční zprávy
Pavla Slezáková: vznáší dotaz, jak bude představenstvo řešit nedodání materiálů
do výroční zprávy po deathlinu.
-----
// Daphne: neee, 2:2
-----

Projekty, které nedodali fotografie k Výroční zprávě za rok 2007:
- MSIT
- Studovna 4
- SH Liga
- DotNet
- Strahov Open Air

Vašek Vrba: navrhuje aby Martin Bruchanov udělil důtky.
Pavla Slezáková: To je málo.
Vašek Vrba: považuje za výchovnější metodu přepojení za NAT v případě nedodání
požadovaných materiálů (fotek).
Jan Schejbal: tvrdí, že nebyl upozorněn na povinnost poslat fotografii projektu.

Usnesení: Přestavenstvo schvaluje přepojení vedoucích projektů za NAT, kteří
nedodají fotografii do 16.5.2008 23:59 Tomášovi Dušovi a Pavle Slezákové na
jejich oficiální strahovské poštovní adresy.
Tomáš Duša – T.Dusa[at]sh.cvut.cz
Pavla Slezáková - P.Slezakova[at]sh.cvut.cz
Převedení provede Vít Kuchař.

Hlasování 8:2:0
Schváleno
-----
// Xylem: ČR prohrálo v prodloužení 2:3
-----

X) Různé

X1)
Václav Purchart navrhuje zavést prázdninové členství pro hosty Global Leader
Ship.
Jakub Andr: dohledal zápis ze dne 27.06.2007, bod 5. U služby prázdninového
síťovného je pouze omezení na měsíce v roce červenec-září (1.7.-30.9), není
uveden konkrétní rok nebo omezení platnosti.
=> stále platí usnesení "Schválení služby prázdninového síťovného 250 Kč/31 dní
v období červenec-září pro členy klubu."
=> nehlasuje se, již schváleno
-----

X2)
Vašek Vrba: navrhuje postih Pavla Mlýnka za nedodání zápisu

Usnesení: Přestavenstvo schvaluje přepojení Pavla Mlýnka za NAT, pokud nedodá
zápis z ... do konference vedeni@lists.sh.cvut.cz do 16.5.2008 23:59

Hlasování 8:0:2
Schváleno
-----

X3)
Jaroslav Haken: informuje o propadnutých smlouvách o ochraně osobních ůdajů,
které mají platnost 2 roky. Bude požádána sekretářka klubu SH, aby napsala
emaily dotyčným osobám.
-----

X4)
Jiří Dostál: informuje o změně práv k DUSPSu, převedení na současné činitele
-----

X5)
Vašek Vrba: navrhuje zrevidovat kontakty, pročistit konferky
-----

X6) Petice - menza
Petr Hovorka: podává informace. Původní organizátor petice se od toho
distancoval, organizaci petice přebírá Petr Hovorka.
Ujasněn cíl petice: zlepšení poměru cena/výkon.
Po drobné debatě upozorňuje Vít Kuchař na nesmyslný text petice.
-----

21:54 odchází Martin Bruchanov
Osob s hlasovacím právem: 9

Konec zasedání (22:03)

MD5 hash tohoto zápisu je: cc559da79a3b1891747eff43a9ee5300

Tato verze souboru txt/20080514.txt byla nahrána 22.11. 2014 19:54:44.