Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 18.06.2008

Datum: 18.6.2008
================

Pritomni:

predseda: Jiří Dostál (jirak)
mistopredseda: Jakub Andr (xylem)
CKZ: Jan Schejbal (Karel)
CKZ: Václav Vrba ()
CKZ:
blok 2: Vít Kuchař (Kuchy)
blok 3: Pavel Kovač (pOOLa)
blok 4:
blok 5-bak: Ondřej Mašek (iC)
blok 6: Petra Bielčíková (Daphne)
blok 7: Martin Komoň ()
blok 8: Pavel Mlýnek ()
blok 9: Jaroslav Haken (Kraken)
blok 10: Dalibor Fanta (bejzz)
blok 11+12-bak: Martin Velek ()
blok HK-bak: Martin Miklánek (godmartin)
centrala-kolej: Radka Pernicova (ratka)
centrala-servery: Karel Landa (Charlie)

Hosté:
Vojtěch Brázda () - Autodesk Akademie
Tomáš Metelka (Metalíza) - prudič
Zbyněk Čech (Olymp2)
Radovan Igliar
Jan Recina (johny5) - dozorčí rada
Stanislav Gráf

Zapisovatel: Jakub Andr
Overovatel: Jiří Dostál

Program
0) Schválení zápisu
1) Docházka
2) Provoz klubu SH během prázdnin (jirak)
3) Rozdělení mobilních telefonů (jirak)
4) Schválení požadavků na přednostní ubytování (jirak)
5) SiHi s. r. o. - další postup (jirak)
6) Hromadny spam a vracene maily (xylem)
X) Ruzne
----


20:14 Jirak zahajuje zasedani

0) Schvaleni zapisu z 28.5. a 11.6.

osob s hlasovacim pravem: 9

USNESENI
Cislo: 08061801
Typ: Administrativa
Obsah: Predstavenstvo SH schvaluje zapisy z 28.5., 11.6.
Komu:
Do:
Hlasovani: 7:0:2
Vysledek: SCHVALENO

0b) Dochazka
Jirak info:
dle Stanov klubu, cl.4, odstavec 15
(15) Člen představenstva ztrácí mandát, pokud se nedostaví on, ani jím pověřený
člen dle odst. 8 na tři po sobě jdoucí schůze představenstva.

Dle zapisu a prezencnich listin ze 3 poslednich zasedani se 3x po sobe
nedostavil on ani jim povereny clen, konkretne se jedna o zastupce bloku 4
(David Hromadka).
Timto ztraci (David Hromadka) mandat (zastupce bloku 4) a budou vyhlaseny
doplnovaci volby na post zastupce bloku 4 predsedou klubu SH.
----

20:21 prichazi Karel (Jan Schejbal)

2) Provoz klubu SH během prázdnin (jirak)
****
Je potřeba se domluvit na fungování klubu během prázdnin (červenec, srpen, září)
* náležitosti elektronického usnesení
* informace o provozu kanceláře
* informace o projektech přes prázdniny
* stanovení schůzek jednotlivých skupin (síť, admins, PR,...)
* proplácení jízdného pro aktivní lidi (podpoření aktivních lidí pracujících
na projektech, službách a vedení klubu - během prázdnin neplatí žákovské
jízdné, jednalo by se pouze o proplacení jízdenek VLAK/BUS)
****

Predstavensvo SH muze prijimat usneseni i napr. elektronicky.
Diskuze o elektronickem hlasovani.

20:25 prisel Martin Komon

osob s hlasovacim pravem: 11

USNESENI
Cislo: 08061802
Typ: Administrativa
Obsah:
Predstavenstvo SH schvaluje elektronicke hlasovani dle nasledujiciho postupu:
Do konferky vedeni@ posle clen predstavenstva navrh usneseni s casem ukonceni
hlasovani v rozsahu 5-14dni od vyhlaseni, sekretarka rozesle SMSky clenum
predstavenstva, hlasovani bude probihat elektronicky formou e-mailu do
konference vedeni.
Pro prijmuti usneseni je potreba vyjadresni nadpolovicni vetsiny (9) vsech
clenu (16) predstavenstva.
Komu:
Do:
Hlasovani: 10:1:0
Vysledek: SCHVALENO
----

3) Rozdělení mobilních telefonů (jirak)
****
Rozdělení mobilních telefonů. Seznámení představestva modelem fungování telefonů
(kdo má nárok, kolik se bude proplácek apod.).
****

Kdo ma narok na "sluzebni telefon", muze si vybrat, zda si prevede sve soukrome
cislo pod hromadny telefonni ucet SU (vedeny u Telefonica O2) a po skonceni
funkce mu bude cislo prevedeno zpet na soukromy ucet, nebo zda chce mit oddelene
soukrome cislo a sluzebni cislo - v takovem pripade dostane telefonni cislo
prideleno, ktere po skonceni funkce vrati.
----

4) Schválení požadavků na přednostní ubytování (jirak)
****
Schválení lidí, kteří žádají o přednostní ubytování na kolejích z důvodu práce
pro klub. Podrobnější informace rozeslal bejzz do konfery Vedeni.
Seznam žadatelů (jméno a příjmení, UID):
* Jakub Andr 10898
* Vojtěch Brázda 7563
* Tomáš Bublík 7065
* Ondřej Caletka 9342
* Dalibor Fanta 9481
* Jaroslav Haken 6666
* Petr Hovorka 11607
* Lukáš Hudák 12288
* Jiří Jánský 11923
* Martina Jarolímková NA
* Pavel Kovač 8806
* Pavel Krejsa 9448
* Aleš Kobr
* Lukáš Kužel 8097
* Jan Novák
* Radek Novák 9884
* Pavel Novák 10901
* Pavel Nutil 6337
* Jan Pospíšil 14480
* Pavel Procházka 6413
* Václav Purchart 10200
* Elena Rakovská 15771
* Jan Schejbal
* Igor Stanek
* Martin Stružský 10015
* Milan Šafránek 13457
* Barbora Šedová 13157
* Martin Šlapák 10907
* Václav Vrba 6688
****

21:08
prisel poola
osob s hlasovacim pravem: 12

USNESENI
Cislo: 08061803
Typ: Administrativa
Obsah: Predstavenstvo SH schvaluje uvedeny seznam zadatelu o prednostni
ubytovani na kolejich pro rok 2008-2009
Komu:
Do:
Hlasovani: 11:0:1
Vysledek: SCHVALENO
----

21:20
prisel Vasek Vrba
osob s hlasovacim pravem: 13

6) Hromadny spam a vracene maily (xylem)
****
V noci byl rozeslan hromadny mail clenum SH (Oslavy SH 10 let), necelych 200
mailu se vratilo jako nedorucitelnych. Co s temito "hrisniky"?
****

USNESENI
Cislo: 08061804
Typ: Technicke zalezitosti
Obsah:
Predstavenstvo SH souhlasi se zablokovanim clenu, kteri maji nefunkcni maildrop,
do doby nez dojde k naprave. Technicky postup navrhne serverova a sitova
skupinka.
Komu: ADMINS
Do:
Hlasovani: 8:1:4
Vysledek: SCHVALENO
----

X)Ruzne

Charlie pripomina neprijaty (neschvaleny) zapis admins 2008-06-04.

USNESENI
Cislo: 08061805
Typ: Administrativa
Obsah: Predstavenstvo SH bere na vedomi zapis ze zasedani admins dne 4.6.2008
Komu:
Do:
Hlasovani: 6:0:7
Vysledek: NEPRIJATO
----

5) SiHi s.r.o. - další postup (jirak)
****
SiHi s.r.o. - na zasedání se dostaví Jan Recina (dozorčí rada) a seznámí
představentvo se situací a s možnostmi řešení problému se společností SiHi.
****

Jan Recina (clen dozorci rady SH) seznamuje predstavenstvo SH jakozto valnou
hromadu SiHi s.r.o. se zjistenymi skutecnostmi.

21:55 odchazi Kuchy
osob s hlasovacim pravem: 12

Cisla jsou uvedena v tisicich Kc.

hosp.vysledek roku 2006: -426
hosp.vysledek roku 2007: +78
konec roku 2007:
* aktiva: -149
* zavazky: 427
* pohledavky: 573

Navrh reseni:
A)
1) SH vyhlasi upadek SiHi
2) Vedet obch.partneru SiHi doporucenym dopisem (s dodejkou) informaci o upadku
3) Vyzvat vsechny strany k vycisleni pohledavek vuci SiHi
4) Valna hromada rozhodne o uhrazeni pohledavek
5) Soudni cestou (zalobou) jsou vymahany castky po jednatelich.
Nejdrazsi varianta pro SU.

B)
1) SH vyhlasi upadek SiHi
2) Vedet obch.partneru SiHi doporucenym dopisem (s dodejkou) informaci o upadku
3) Valna hromada jmenuje likvidatora.
4) Vyrovnani zavazku a pohledavek do vyse obchodniho podilu 200
5) Zrusit s.r.o.
6) viz 5) z varianty A

J.Recina doporucuje vyhlasit upadek a predat vec pravnikovi, aby overil, zda ma
SiHi s.r.o. v soucasne dobe jednatele, odkazuje na §66 (bohuzel se zapisovatel
nezeptal, z jakeho predpisu/zakona je odkazovany paragraf).

osob s hlasovacim pravem: 11
(od posledniho hlasovani nekdo odesel, bohuzel nebylo zapsano kdo, jedna se
pravdepodobne o pochybeni zapisovatele)

USNESENI
Cislo: 08061806
Typ: Administrativa
Obsah: Predstavenstvo SH souhlasi s hlasovanim po jmenech v tomto bode schuze
predstavenstva.
Komu:
Do:
Hlasovani: 10:0:1
Vysledek: SCHVALENO

USNESENI
Cislo: 08061807
Typ: Valna hromada SiHi s.r.o.
Obsah: Predstavenstvo klubu SH se vyslovuje pro ukonceni cinnosti spolecnosti
SiHi s.r.o.
Komu:
Do:
Hlasovani:
PRO: Jirak,Karel,Vrba,Poola,iC,Daphne,Komon,Mlynek,Kraken,Velek,Miklanek (+11)
PROTI: (0)
ZDRZEL SE: (0)
Vysledek: SCHVALENO

23:09 odesel poola
osob s hlasovacim pravem: 10

USNESENI
Cislo: 08061808
Typ: Valna hromada SiHi s.r.o.
Obsah:
Predstavenstvo SH vyzyva jednatele SiHi s.r.o. Radka Salomona, aby bezodkladne
predal ucetnictvi a ucetni doklady porizene ke dni 18.6.2008 a veskere smlouvy
uzavrene ke dni 18.6.2008 do rukou soucasneho predsedy klubu Silicon Hill.
Komu: Radek Salomon
Do: ASAP
Hlasovani: 10:0:0
Vysledek: SCHVALENO

Studentska unie by mela zaslat doporuceny dopis s dodejkou Radku Salomonovi s
usnesenim predstavenstva klubu SH jakozto valne hromady SiHi s.r.o.

USNESENI
Cislo: 08061809
Typ: Valna hromada SiHi s.r.o.
Obsah:
Predstavenstvo SH vyzyva presidenta SU Zdenka Horaka, aby vyhlasil upadek
spolecnosti SiHi s.r.o.
Komu: prezident SU - Zdenek Horak
Do: ASAP
Hlasovani: 10:0:0
Vysledek: SCHVALENO

23:33
odchazi Karel

23:37 Jirak konci schuzi

MD5 hash tohoto zápisu je: 2f8846722aaa454669893c23f2cbf324

Tato verze souboru txt/20080618.txt byla nahrána 22.11. 2014 19:54:44.