Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 06.10.2008

Zápis z mimořádného zasedání Představenstva klubu Silicon Hill dne 6.10.2008

Přítomní:

Předseda: Jiří Dostál (jiřák)
Místopředseda: Jakub Andr (xylem)

Blok 2: Vít Kuchař (kuchy)
Blok 3: Pavel Kovač (pOOLa)
Blok 4: Vojtěch Brázda
Blok 5: Martin Chloupek (maverick)
Blok 6: Petra Bielčíková (daphne)
Blok 7: -
Blok 8: Pavel Mlýnek
Blok 9: -
Blok 10: Dalibor Fanta (bejzz)
Blok 11: Pavel Krejsa
Blok HK: Václav Purchart (Purchy)

CKZ: -
CKZ: Jan Schejbal (karel)
CKZ: Václav Vrba (mág V4)

Hosté:
Zbyněk Čech (Olymp2)
Pavel Elkner (Pajka / Elki) - televisor na B9
Jan Fleišmann (Šon) - VIP
Karel Landa (Charlie) - centrála

Zapisovatel: Vojtěch Brázda
Ověřovatel: Jiří Dostál

Program:
1) Určení likvidátora SiHi s.r.o.
2) Změna sídla společnosti SiHi s.r.o.
3) Další formality ohledně SiHi s.r.o.


(20:23) Předseda Jiří Dostál zahajuje schůzi a vysvětluje, proč ji svolal: Situace kolem SiHi s.r.o. je vážná a nelze zbytečně ztrácet čas. Radek Šalomon se nevěnoval řádně svým povinnostem jednatele a hrozí, že likvidaci společnosti převezme správce konkurzní podstaty, což by znamenalo protažení likvidace bez možnosti ovlivňovat její průběh.

1) Určení likvidátora SiHi s.r.o.
Proběhla nemoderovaná diskuse o možných kandidátech a náplni práce likvidátora:

Situace přetrvává od minulého předsedy, je potřeba ji dotáhnou do konce. Klub nainvestoval do SiHi hodně peněz, je potřeba s tím pohnout.
Probehla debata pro a proti u Standy Smejkala jako potecialniho likvidatora. DVD s dokumenty k SiHi máme v trezoru v kanceláři.

Nasledne se resila vyse odmeny likvidatora, padla castka 10k + ostatni naklady se budou resit zvast. Přesun sídla společnosti je problém likvidátora.

Jiřák informuje: Šalomon, Komoň, Hromádka podali trestní oznámení na neznámého pachatele ve věci odcizení 45k v projektu fitcentrum. Jejich postup se mu nelíbí, Martina Komoně vyzval, aby zvážil rezignaci. Zatím se nevyjádřil.

Osob s hlasovacím právem: 12

USNESENI
Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje Stanislava Šmejkala jako likvidátora společnosti SiHi s.r.o.
8:1:3
SCHVALENO

(21:03) Jiřák vyhlašuje přestávku
(21:11) Schůze pokračuje nemoderovanou diskusí:

V prestavce Jirak kontaktoval Standu. Standa chce 10k + proplaceni vzniklych nakladu. Resi se, jak dlouho muze likvidace trvat a jake jsou zaruky.


(21:22) Odchází Purchy

Dale se probirala otazka pracovniho pomeru likvidatora. Bude to odměna, je na to vyhláška, neplatí se sociální ani zdravotní, jen daň 15 % - když má dostat 10k, budou měsíční náklady klubu 11 764 Kč. Nebude zaměstnanec a náklady mu budou propláceny. Vycleni se penize z rozpoctu.

Osob s hlasovacím právem: 11

USNESENI
Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje vyčlenit z globální rezervy 36 000 Kč jako odměnu likvidátorovi Stanislavu Šmejkalovi. Náklady spojené s likvidací SiHi s.r.o. se budou řešit operativně.
9:1:1
SCHVALENO

(21:37) Jiřák ukončuje schůzi.

MD5 hash tohoto zĂĄpisu je: 6922e451b2e86d80b1bcbfdd4ea2d18e

Tato verze souboru txt/20081006.txt byla nahrĂĄna 22.11. 2014 19:54:44.