Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 22.10.2008

Zápis ze zasedání Představenstva klubu Silicon Hill dne 22.10.2008

Přítomní:

Předseda: Jiří Dostál (Jiřák)
Místopředseda: -

Blok 2: Petr Hovorka (petaa)
Blok 3: Pavel Kovač (pOOLa)
Blok 4: Vojtěch Brázda
Blok 5: -
Blok 6: Petra Bielčíková (Daphne)
Blok 7: -
Blok 8: Pavel Mlýnek
Blok 9: -
Blok 10: Dalibor Fanta (bejzz)
Blok 11: Pavel Krejsa
Blok HK: Václav Purchart (Purchy)

CKZ: Martin Bruchanov (BruXy)
CKZ: Jan Schejbal (Karel)
CKZ: Václav Vrba (Mág V4)

Hosté:
Pavla Slezáková (ČarodějkaPS) - výtvarka
Stanislav Šmejkal - likvidátor SiHi s.r.o.
Zbyněk Čech (Olymp2) - bývalý předseda SH
Jiří Chaloupka (Perník) - centrála
David Hromádka (Picasso) - fitcentrum
Tomáš Duša (Dushiny) - PR v roce 2007
Tomáš Metelka (Metalíza)
Michal Višňovský (Wyssnna)

Zapisovatel: Vojtěch Brázda
Ověřovatel: Jiří Dostál

Program:
1) Schválení zápisu z 13.10.2008 (Jiřák)
2) Výroční zpráva za rok 2007 (bejzz)
3) Schválení zápisu z 6.10.2008 (Vojtěch Brázda)
4) Vyřešení situace s volební komisí (Jiřák)
5) Jmenování stipendijní komise (Jiřák)
6) Ošetření sporného okamžiku: Vznik členství v klubu SH (Jiřák)
7) Schválení koupě nového projektoru pro projekt SUT (bejzz)
8) Stav likvidace SiHi s.r.o. - informační bod, přednese S. Šmejkal (Jiřák)


(20:10) Předseda Jiří Dostál zahajuje schůzi, čte body programu a žádá o předsazení bodů 8 a 2 s ohledem na hosty, kteří se kvůli nim dostavili.

8) Stav likvidace SiHi s.r.o. - informační bod, přednese S. Šmejkal (Jiřák)
Likvidátor společnosti Stanislav Šmejkal se ptá přítomného Davida Hromádky na nejasnosti kolem jeho DPP v roce 2008. Chybí doklad za vykonanou práci v hodnotě 16k při promoakci Fitcentra. O objasnění již požádal doporučeným dopisem Radka Šalomona, stejný postup uplatní i u Davida. Dále přebírá od Vaška Vrby notebook, který je majetkem společnosti, a který měl Vašek v užívání.

Proběhla výměna názorů o průběžném zveřejňování práce likvidátora ve veřejných kanálech klubu. Pavel Kovač a Vojtěch Brázda doporučují stav zveřejňovat průběžně, ale uceleně.

Likvidátor informuje: Radek Šalomon ještě v říjnu 2008 vystupuje jako jednatel společnosti, přebírá poštu, ale tají nové bydliště. Zápis likvidátora do Obchodního rejstříku se protáhlo, měl by být zapsán do týdne. Likvidátor by chtěl likvidaci zvládnout do konce měsíce října. Aktuální report pošle do Vedení.

2) Výroční zpráva za rok 2007 (bejzz)
Autoři výroční zprávy za rok 2007 Pavla Slezáková a Tomáš Duša se dožadují vysvětlení, proč dosud nebyla zpráva vytištěna. Jiřák přiznává chybu, cena se mu zdála vysoká, pak řešil jiné věci. Probíhá nepřehledná diskuse o možnostech a počtu kusů k vytištění. Počet se ustálil na sto kusech, odpovídající cena je cca 24k. Zpráva bude zároveň vystavena na webu klubu Silicon Hill a připojena k hromadnému volebnímu infomailu.

(21:12) Odchází Purchy

Osob s hlasovacím právem: 11

USNESENI
Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje tisk výroční zprávy 2007 v počtu 100 ks z rozpočtu PR 2008-2.
8:2:1
SCHVALENO

(21:20) Mimo body programu předkládá Perník představenstvu žádost o nákup síťových prvků pro páteřní síť a server-housing. Páteřní síť by tak doznala modernizace a server-housing by se podařilo posílit a oddělit od sítě na bloku 4. Jedná se o investici v částce 110k, možná realizace od schválení je dva měsíce. Členové představenstva se zajímají, zda to půjde z již schválených peněz pro síťovou skupinu, nebo nad rámec. Na financích jsou u nákupů serverů nejasnosti. Jiřák slibuje uvedení do konzistentního stavu, nákup odložen.

1) Schválení zápisu z 13.10.2008 (Jiřák)
K připomínkování zápisu bylo málo času, schválení odloženo na příště. Připomínky k zapracování přijímá Olymp2 do neděle 26.10.

3) Schválení zápisu z 6.10.2008 (Vojtěch Brázda)

USNESENI
Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis ze zasedání ze dne 6.10.2008.
11:0:0
SCHVALENO

6) Ošetření sporného okamžiku: Vznik členství v klubu SH (Jiřák)
Nyní od zaregistrování běží desetidenní lhůta, po kterou není dotyčný členem. Proběhla vášnivá diskuse, Metalíza navrhuje, aby se dotyčný stal členem až zaplatí. Většina přítomných se shodla, že návrh Metalízy je na místě, ovšem využívání služeb klubu ihned po registraci je příjemným komfortem a není v našem zájmu výrazně měnit podmínky registrace. Desetidenní lhůta je ovšem zbytečně luxusní, na zaplacení stačí pětidenní.

(22:01) Odchází BruXy

Osob s hlasovacím právem: 10

USNESENI
Představenstvo klubu Silicon Hill doporučuje předsedovi klubu Silicon Hill, aby členství v klubu vzniklo okamžikem podpisu registračního formuláře a zadáním této skutečnosti do DUSPSu.
10:0:0
SCHVALENO

USNESENI
Představenstvo klubu Silicon Hill určuje lhůtu na zaplacení členského příspěvku pro nově registrované na pět dní.
10:0:0
SCHVALENO

(22:20) David Hromádka předává Stanislavu Šmejkalovi písemné objasnění ke své práci při promoakci Fitcentra a vrací přeplatek zálohy na mzdu.

4) Vyřešení situace s volební komisí (Jiřák)
Je žádoucí posílit VK o další členy, odpouštění za práci VK by mělo probíhat zpětně a to jen u těch, kdo v rámci VK prokáží aktivitu.

5) Jmenování stipendijní komise (Jiřák)
Kandidáti na členy stipendijní komise se nemohli dostavit, přesun bodu na příště.

7) Schválení koupě nového projektoru pro projekt SUT (bejzz)
Bejzz si stěžuje na problémy při shánění klubového projektoru na pravidelné úterní přednášky SUT a navrhuje pořídit extra projektor, který by přednostně sloužil SUTu. Karel navrhuje jeden projektor koupit a napevno umístit do klubovny.

USNESENI
Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje nákup projektoru do klubovny v ceně 20k z globální rezervy rozpočtu 2008-2.
10:0:0
SCHVALENO

(22.43) Předseda Jiří Dostál ukončuje schůzi.

MD5 hash tohoto zápisu je: 0cb5e98d1d0d229829efa04c4219bc5b

Tato verze souboru txt/20081022.txt byla nahrána 22.11. 2014 19:54:44.