Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 05.11.2008

Zapis ze zasedani Predstavenstva klubu Silicon Hill dne 5.11.2008

Pritomni:

Predseda: - (hlasovaci pravo ma Jaroslav Haken - Kraken)
Mistopredseda: Jakub Andr (Xylem)

Blok 2: Vit Kuchar (Kuchy)
Blok 3: Pavel Kovac (pOOLa)
Blok 4: Vojtech Brazda
Blok 5: Martin Chloupek (Maverick)
Blok 6: Petra Bielcikova (Daphne)
Blok 7: Martin Komon
Blok 8: Pavel Mlynek
Blok 9: (bez zastupce)
Blok 10: Dalibor Fanta (bejzz)
Blok 11: Pavel Krejsa
Blok HK: Vaclav Purchart (Purchy)

CKZ: -
CKZ: Jan Schejbal (Karel)
CKZ: Vaclav Vrba (Mag V4)

Hoste:
Pavla Slezakova (CarodejkaPS) - vytvarka
Petr Hovorka (petaa) - registrator na bloku 2
Katerina Sirkova - vedouci projektu Tanecni
Karel Landa - centrala
Tomas Metelka (Metaliza) - predseda volebni komise
Pavel Novak (Bulva) - localnews, support
Radek Vacek (Ocean)
Pavel Stranak

Zapisovatel: Vojtech Brazda
Overovatel: Jiri Dostal

Program:
1) PR SH - financni podpora akce Made in Slovakia 2 (Daphne)
2) PR SH - propagace projektu a akci poradanych cleny SH (Daphne)
3) Stav prechodne povolen pro cleny na zahranicni stazi + stav Absolvent (Pavel Mlynek)
4) DPP pro Fitcentrum a Tanecni (Xylem)
5) Odpusteni pro 15616, 9109, 10805 (Vojtech Brazda, Xylem, Jirak)
6) Pravidla tvorby a doschvalovani rozpoctu klubu (Pavel Mlynek)
7) Schvaleni uprav Provozniho radu server-housingu (Vojtech Brazda)
8) Schvaleni zapisu ze dne 22.10.2008 (Vojtech Brazda)
9) Jmenovani stipendijni komise (Jirak)
10) Schvaleni zapisu z 13.10.2008 (Olymp2)
11) Odvolani se predstavenstvu ve veci trestu odpojeni: Pavel Stranak (13748) (Jirak)
12) Zaluzie pro skolici centrum (pOOLa)
13) Nakup telefonnich cisel pro VOIP (Charlie)
14) Dovolba volbeni komise (Vaclav Vrba)


(20:14) Mistopredseda Jakub Andr zahajuje schuzi a informuje o zmene pridavani bodu programu na wiki. Pridavat je nyni muze kdokoliv ze clenu, na zacatku schuze se schvali program schuze, ktery se bude projednavat. Hlasovani o ponechani bodu jak jsou uvedeny na wiki:

Osob s hlasovacim pravem: 12

HLASOVANI
11:0:1
SCHVALENO

1) PR SH - financni podpora akce Made in Slovakia 2 (Daphne)
Daphne informuje o prvnim rocniku akce, Bejzz ji pozadal o prispevek z rozpoctu PR na rocnik druhy, na oplatku je klub veden jako jeden ze sponzoru na plakatech i webu.

2) PR SH - propagace projektu a akci poradanych cleny SH (Daphne)
Daphne informuje o moznostech PR pri zajisteni reklamnich predmetu klubu. Kdo ze zastupcu nebo vedoucich projektu ma zajem, necht se na ni obrati.

3) Stav Prechodne povolen pro cleny po zahranicni stazi + stav Absolvent (Pavel Mlynek)
Pavel Mlynek by rad cleny klubu, kteri se vraci ze zahranicni staze pripojoval k siti pres stav Prechodne povolen jeste pred zaplacenim clenskeho prispevku jako vstricne gesto. Metaliza pripomina, ze platba neni nic sloziteho a nemeli bychom si cleny zbytecne hyckat. Kancelar pripojovani resit nebude. Maverick by pravomoc omezil pouze na zastupce bloku. Vysledkem diskuse je zachovani soucasneho stavu - Prechodne povoleni dostavaji pouze nove registrovani clenove. Dale se resi moznosti pro stav Absolvent, vysledkem je zachovani soucasneho stavu, tedy maildropu s prodlouzenim na 10 let.

(20:35) Prichazi Karel

Osob s hlasovacim pravem: 13

USNESENI
Predstavenstvo klubu Silicon Hill schvaluje status Absolvent jako funkcni maildrop na dobu deseti let od podepsani registracniho formulare.
13:0:0
SCHVALENO

4) DPP pro Fitcentrum a Tanecni (Xylem)
Maserum ve fitcentru byla zvysena mzda na DPP z 200 na 250 Kc/hod. Duvodem je vetsi rozsah povinnosti i vetsi zodpovednost. Dale informuje o uvodnim kurzu projektu Tanecni, zajem vyrazne predcil ocekavani, proto chce otevrit tri kurzy namisto jednoho a pozaduje 25+10k na odmeny tanecnich mistru a technickeho dovybaveni. Kurzy jsou nyni zdarma, Vasek Vrba se zajima jaka bude cena kurzu pak. Odhaduje se 300-500 Kc/osoba. Pavel Mlynek se zajima o aktualni stav globalni rezervy. Stav je 338k. Odmeny mistru budou zrejme 200-250 Kc/hod.

USNESENI
Predstavenstvo klubu Silicon Hill schvaluje cerpani 35k z globalni rezervy z rozpoctu 2008-2 pro projekt Tanecni na Strahove.
13:0:0
SCHVALENO

5) Odpusteni pro 15616, 9109, 10805 (Vojtech Brazda, Xylem, Jirak)
Kristyna Frickova (15616) pozadala o navraceni clenskeho prispevku za 2008-1, protoze ji po registraci nebyl na bloku nikdo schopny pripojit k siti. Vojtech Brazda zadost proveroval, chyba byla na strane nektereho z registratoru na bloku 4.

USNESENI
Predstavenstvo klubu Silicon Hill schvaluje odpusteni clenskeho prispevku IT Kristyne Frickove (15616) za pololeti 2009-1 z fondu bloku 4.
12:1:0
SCHVALENO

Pavla Slezakova (9109) si puvodne zazadala o ALL, ale protoze nebydlela na Strahove, tak se dohodlo jen SPORT. Nyni jiz bydli, proto zada o IT.

USNESENI
Predstavenstvo klubu Silicon Hill schvaluje odpusteni clenskeho prispevku IT Pavle Slezakove (9109) za pololeti 2008-2 z fondu odpousteni.
11:0:2
SCHVALENO

David Kubat (10805) za spravu ucebny CNA. Neni jasne co sprava ucebny obnasi, odlozeno na priste.

(21:04)

11) Odvolani se predstavenstvu ve veci trestu odpojeni: Pavel Stranak (13748) (Jirak)
Pavel S. se dostavil podle pozvani, bod se predsunuje. Pavel S. byl odpojen od site klubu na zaklade abuse o sdileni AV dila. Odpojeni mu nepripada opravnene, nic nesdilel, pouze na svem pocitaci provozoval koncovy uzel anonymizacni site Tor. Po objasneni principu site Tor se do diskuse zapojuje Kraken, Vasek Vrba, Pavel Mlynek. Probiha diskuse na urovni paketu, zapojuje se Kuchy a vysvetluje ze zodpovednost za data, ktera tecou skrze pocitac pripojeny do site klubu, nese jeho majitel a dale, ze zde doslo k poskytnuti pripojeni treti osobe. Pavel S. odkazuje na supernode rezim Skype a dalsi. Predstavenstvo rozumi, ovsem neni v moznostech klubu toto kontrolovat a resi se proto pouze konkretni stiznosti. Predevsim kvuli CVUT, na ktere stiznosti nevrhaji dobre svetlo.

(21:46) Bod 11 presunut na pozadi, Pavel S. diskutuje s Metalizou

Xylem se vraci k projektu Tanecni a predstavuje vedouci projektu Katerinu Sirkovou (16418).

6) Pravidla tvorby a doschvalovani rozpoctu klubu (Pavel Mlynek)
Pavel Mlynek by chtel zdomunentovat procesy, ktere probihaji pri tvorbe rozpoctu. Vasek Vrba poznamenava, ze by se mely predevsim oddelit prijmy a vydaje. Predstavenstvo vyjadruje Pavlovi podporu.

(21:54) Bod 11 se vraci do popredi.
Pavel S. po diskusi s Metalizou uznava svuj prohresek, zaroven upozornuje na kolizi §2, odst. 10 a §6, odst. 2, pism. a). Kuchy slibuje, ze se tim bude sitova skupinka spolu s Pavlem S. zabyvat. Protoze se prokazalo poskytnuti pripojeni treti osobe, na Pavla S. se vztahuje trest 6 mesicu s moznosti zkraceni na 1 mesic.

(22:03) Purchy odchazi, Karel se vzdalil

7) Schvaleni uprav Provozniho radu server-housingu (Vojtech Brazda)

Osob s hlasovacim pravem: 11

USNESENI
Predstavenstvo klubu Silicon Hill schvaluje Provozni rad server-housingu v predlozenem zneni.
9:0:2
SCHVALENO

8) Schvaleni zapisu ze dne 22.10.2008 (Vojtech Brazda)

USNESENI
Predstavenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zapis ze zasedani ze dne 22.10.2008.
7:0:4
NESCHVALENO

Pavel Mlynek vznasi namitku proti prubehu hlasovani a pozaduje nove hlasovani.

(22:12) Prichazi Karel a predseda Jiri Dostal (bez hlasovaciho prava), dochazi k novemu hlasovani:

Osob s hlasovacim pravem: 12

USNESENI
Predstavenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zapis ze zasedani ze dne 22.10.2008.
8:0:4
SCHVALENO

9) Jmenovani stipendijni komise (Jirak)

Stipendijni komise by mela resit benefity, v soucasnosti se to tyka pouze CNA.Musi mit tri cleny, zajemci jsou ctyri. Jednim z clenu by mel byt extrenista, dale Vasek Vrba mini, ze clenem komise by mel byt take HR manazer, protoze odpousteni pujde z jeho fondu. Zbyli dva zajemci - Pavel Krejsa a Pavel Kovac - se dohodli jeste pred hlasovanim.

USNESENI
Predstavenstvo klubu Silicon Hill jmenuje cleny stipendijni komisi v tomto slozeni: Antonin Kral, Pavel Kovac a Ondrej Masek.
11:0:1
SCHVALENO

(22:22) pOOLa odchazi, pauza do 22:30
(22:33) Schuze pokracuje, odesel Martin Komon, Maverick, Karel

10) Schvaleni zapisu z 13.10.2008 (Olymp2)
Do zapisu nebyly zapracovany pripominky Pavla Mlynka, dale by se v zapisu nemela vyskytovat prima rec.

Osob s hlasovacim pravem: 8

USNESENI
Predstavenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zapis ze zasedani ze dne 13.10.2008.
3:0:5
NESCHVALENO

12) Zaluzie pro skolici centrum (pOOLa)
Jelikoz se jedna o informacni bod a pOOLa jiz odesel, necht posle informaci do Vedeni.

13) Nakup telefonnich cisel pro VOIP (Charlie)
Charlie tu neni, chybi informace.

14) Dovolba volebni komise (Vaclav Vrba)
Po problemech s nejasnym clenstvim u nekolika clenu VK je potreba schvalit dalsi zajemce, ktere sehnal Vasek. Pro jejich schvaleni vsak neni pritomen nadpolovicni pocet clenu predstavenstva. Presunuto na priste. Vasek jeste informuje, ze predsedou VK je Metaliza a VK bude chtit z globalni rezervy cca 7k na zajisteni propagace a prubehu voleb.

(22:48) Prisel Charlie, informace k VOIP (viz 13)
Informoval se na telefonni cisla, minimalni pocet pro odber je 10k cisel pri cene 1 Kc/cislo/rok plus pri prvni zadosti jednorazovy spravni poplatek 5k. Kuchymu chybi dokumentace nebo alespon realizacni zamer. Charlie ujistuje, ze zdokumentovane to bude, resitel to bude mit coby BP/DP. Probehla diskuse. Vysledek: Chybi informace, resitel by mel nejprve vypracovat realizacni zamer.

(23:03) Mistopredseda Jakub Andr ukoncuje schuzi.

MD5 hash tohoto zápisu je: 6222f138c1d5aec6b920851febea0ff7

Tato verze souboru txt/20081105.txt byla nahrána 22.11. 2014 19:54:44.