Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 19.11.2008

Zápis ze zasedání Představenstva klubu Silicon Hill dne 19.11.2008

Přítomní:

Předseda: Jiří Dostál (jiřák)
Místopředseda: Jakub Andr (Xylem)

Blok 2: Petr Hovorka (petaa)
Blok 3: (bez zástupce)
Blok 4: Vojtěch Brázda
Blok 5: (bez zástupce)
Blok 6: -
Blok 7: (bez zástupce)
Blok 8: Pavel Kovač (pOOLa)
Blok 9: (bez zástupce)
Blok 10: Dalibor Fanta (bejzz)
Blok 11: (bez zástupce)
Blok HK: Jakub Andr (Xylem)

CKZ: Martin Bruchanov (BruXy)
CKZ: -
CKZ: Václav Vrba (mág V4)

Hosté:
Pavla Slezáková (ČarodějkaPS) - výtvarka
Jan Fleišmann (Šón) - CNA
Michal Višňovský (Wyssnna) - člen VK

Zapisovatel: Vojtěch Brázda
Ověřovatel: Jiří Dostál

Program:
1) Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje čerpání 90 000 Kč z globální rezervy z rozpočtu 2008-2 na zakoupení 20 ks SFP modulu a optických patchcordů (Pavel Mlýnek)
2) Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje čerpání xx Kč z globální rezervy z rozpočtu 2008-2 na zakoupení 1 ks Cisco 2960G xx portu, 2 ks SFP modulu a optických patchcordů pro hosting (Pavel Mlýnek)
3) Schválení zápisu ze schůze 5.11.2008 (Vojtěch Brázda)
4) Dořešení záležitosti s porušováním stanov klubu Jaromírem Kašparem (Metalíza + jiřák)
5) Úprava stanov klubu a volebního řádu - zapracování Dozorčí rady (jiřák)
6) Finance SH (Václav Vrba)
Různé)
a) Schválení odpuštění IT pro Davida Kubáta za správu PC v učebně CNA (Šón)


(20:31) Předseda klubu Jiří Dostál zahajuje schůzi, čte program a upravuje pořadí bodů.
(20:32) Xylem se vzdaluje

3) Schválení zápisu ze schůze 5.11.2008 (Vojtěch Brázda)
Zápis prošel formálními úpravami, další připomínky nebyly.

Různé) a) Schválení odpuštění IT pro Davida Kubáta za správu PC v učebně CNA (Šón)
Šón má připomínky k serveru Finance SH, ten bude mít samostatný bod. Představenstvo se zajímá co obnáší správa PC v učebně CNA, Šón vysvětluje a připomíná, že za stejnou činnost již bylo Davidu Kubátovi v minulosti odpuštěno a vyvíjí menší nátlak na předsedu :)

Osob s hlasovacím právem: 6

USNESENI
Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis ze dne 5.11.2008
6:0:0
SCHVALENO

USNESENI
Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje odpuštění členského příspěvku IT Davidu Kubátovi (10805) za pololetí 2008-2 z fondu odpouštění za správu PC v učebně CNA.
6:0:0
SCHVALENO

1) Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje čerpání 90 000 Kč ... (Pavel Mlýnek)
2) Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje čerpání xx Kč ... (Pavel Mlýnek)
Jiřák nedostal k oběma návrhům bližší informace, mělo by se jednat o dedikovaný switch do server-housingu a zdvojení páteře. Šón jmenuje chyby a nedostatky v obou návrzích. Výsledek: informace jsou nejasné a neúplné, odloženo. Doporučeno koupit roztok na čištění optických konektorů.

(20:40) Vrací se Xylem

4) Dořešení záležitosti s porušováním stanov klubu Jaromírem Kašparem (Metalíza + jiřák)
Metalíza není přítomen, odloženo.

5) Úprava stanov klubu a volebního řádu - zapracování Dozorčí rady (jiřák)
Proběhla kratší diskuse, ke schválení jsou potřeba 2/3 členů představenstva, odloženo. Xylem připomíná, že nevidí důvod, aby funkce místopředsedy byla neslučitelná s další funkcí. Podle platných stanov není místopředseda členem představenstva.

6) Finance SH (Václav Vrba)
Vašek Vrba vyzývá k doplnění příjmů, především projekty by již měly mít v příjmech jasno. Export plateb z DUSPSu nestačí, je potřeba aby je zpracovali vedoucí projektů a doplnili na Finance. Chybí příjmy z členských příspěvků, vázané finance jsou vedeny 3x. Dále by nemělo docházet k přečerpávání rozpočtů, především blokových. Šón má připomínky k systému Finance, chybí logování změn: vloženo kým a kdy + schváleno kým a kdy. Poznámky by měly být podrobnější a mít vypovídající hodnotu.

(20:59) Přichází BruXy

Systém Finance běží na redakčním systému Drupal, autor Pavel Procházka má velké prodlevy při zapracování připomínek. Řešením je buď najít někoho kdo vidí do Drupalu, nebo zvolit jinou platformu. Vojtěch Brázda doporučuje obrátit se na Jakuba Suchého, který má s Drupalem velké zkušenosti a mohl by poskytnou případnému zájemci podporu. Dále je potřeba zvolit závazný deadline pro vedoucí projektu.

(21:03) Odchází pOOLa

Co se rozpočtu týká, připravil by se v prosinci a schválení by provedlo nové představenstvo na některé z prvních schůzí (ne první). Xylem žádá uvést do zápisu, že nebude pověřen Jiřákem k sestavení příjmů na Finance.

Osob s hlasovacím právem: 7

USNESENI
Představenstvo klubu Silicon Hill vyzývá předsedu SH k doplnění příjmů klubu na finance.sh dle aktuálního stavu do příští schůze.
6:0:1
SCHVALENO

Různé)

* Jiřák informuje o studentské konferenci 27.-28.11.2008 v Brně. Klub bude prezentovat Jiřák, pOOLa, Tomáš Duša a Jan Schejbal. Poster připravuje ČarodějkaPS s Tomášem Dušou.

* Ve středu 26.11. od 19 hodin proběhne přednáška Protipirátské unie, akci organizuje Centrála, zajištěno natáčení AVC, kapacita cca 100 míst.

* Přišlo několik abuse na stroj simpleway.sh, při zjišťování podrobností vyšlo najevo, že se jedná o firemní server připojený do akademické sítě na základě údajné dřívější spolupráce firmy SimpleWay s.r.o. s klubem SH. PC odpojen, Šón dává jednoduchý návod jak identifikovat firemní servery v síti klubu.

* Bejzz nakoupil na blok nářadí za cca 5k a počítal s proplacením z 6 Kč fondu. SÚZ odmítla s odvoláním na hromadný nákup nářadí za předsedy Jaromíra Kašpara. Proběhla diskuse o nářadí, které tu mělo být a není.

USNESENI
Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje čerpání z globální rezervy klubu na nákup nářadí pro blok 10 do výše 6000 Kč z důvodu neproplacení 6Kč fondu.
7:0:0
SCHVALENO

* Šón má prodlouženou plnou moc od prezidenta SU do konce roku 2009 při jednání jménem všech CNA, které běží pod SU. Zodpovídá se přímo prezidentu SU, ale přístup ke klubovému majetku v učebně CNA je potřeba mít ošetřen jmenovací listinou. Řeší BruXy, téměř hotovo. Do druhého dne dotvoří.

* Přestavenstvo se zajímá o stav likvidace SiHi s.r.o. Dodělává se dohoda mezi SU a SiHi s.r.o. o uznání vzájemných dluhů.

USNESENI
Představenstvo klubu Silicon Hill vyzývá likvidátora Stanislava Šmejkala, aby podal informace do konference Klub a Vedení o aktuálním stavu likvidace SiHi s.r.o.
7:0:0
SCHVALENO

* Xylem informuje o převodu telefonních čísel ze SiHi s.r.o. na SU ČVUT. Byl zaplacen dluh ve výši cca 200k, v současnosti je k dispozici 46 SIM karet (15 se nově dokupovalo). Do konce roku by se rád vyrovnal s Podolím a centrálou SU.

(22:01) Předseda Jiří Dostál ukončuje schůzi.

MD5 hash tohoto zápisu je: 80b02dfa0daf3cd036db6d1104452e34

Tato verze souboru txt/20081119.txt byla nahrána 22.11. 2014 19:54:44.