Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 24.11.2008

Zápis z mimořádného zasedání Představenstva klubu Silicon Hill dne 24.11.2008

Přítomní:

Předseda: Jiří Dostál (jiřák)
Místopředseda: -

Blok 2: Vít Kuchař (Kuchy)
Blok 3: (bez zástupce)
Blok 4: Vojtěch Brázda
Blok 5: (bez zástupce)
Blok 6: Petra Bielčíková (Daphne)
Blok 7: (bez zástupce)
Blok 8: Pavel Mlýnek
Blok 9: (bez zástupce)
Blok 10: Dalibor Fanta (bejzz)
Blok 11: (bez zástupce)
Blok HK: Václav Purchart (Purchy)

CKZ: Martin Bruchanov (BruXy)
CKZ: Jan Schejbal (Karel)
CKZ: Václav Vrba (mág V4)

Hosté:
Jakub Andr (Xylem) - místopředseda

Zapisovatel: Vojtěch Brázda
Ověřovatel: Jiří Dostál

Program:
1) Schválení změny stanov (jiřák)


(20:21) Předseda Jiří Dostál zahajuje schůzi. Došlo k úpravám stanov, zejména zapracování orgánu dozorčí rady, a bylo by vhodné úpravy co nejdříve schválit.

(20:23) Odchází Václav Vrba

Zastavil se Xylem s připomínkou, že neslučitelnost funkce místopředsedy s ostatními funkcemi nemá opodstatnění, protože místopředseda není členem představenstva a nemá hlasovací právo. Xylem odchází a následuje diskuse o místopředsedovi, neslučitelnosti funkcí a zda by neměl mít místopředseda hlasovací právo a představenstvo 16 členů. Probírají se pro a proti.

Osob s hlasovacím právem: 9

HLASOVANI
Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje změny stanov dle předloženého návrhu, příloha 1.
9:0:0
SCHVALENO

(21:34) Předseda Jiří Dostál ukončuje schůzi.

MD5 hash tohoto zápisu je: 80d84e5dcefbae7e615ea72b119a40ec

Tato verze souboru txt/20081124.txt byla nahrána 22.11. 2014 19:54:44.