Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 03.12.2008

Zápis ze zasedání Představenstva klubu Silicon Hill dne 3.12.2008

Přítomní:

Předseda: Jiří Dostál (jiřák)
Místopředseda: Jakub Andr (Xylem)

Blok 2: Vít Kuchař (Kuchy)
Blok 3: (bez zástupce)
Blok 4: Vojtěch Brázda
Blok 5: (bez zástupce)
Blok 6: Petra Bielčíková (Daphne)
Blok 7: (bez zástupce)
Blok 8: -
Blok 9: (bez zástupce)
Blok 10: -
Blok 11: (bez zástupce)
Blok HK: Václav Purchart (Purchy)

CKZ: Martin Bruchanov (BruXy)
CKZ: Jan Schejbal (Karel)
CKZ: -

Hosté:
Petr Hovorka (petaa) - kandidát na B2
Jan Laška (jeník) - kandidát na B3
Martin Kolacia - kandidát na B7
Tomáš Čižinský (číža) - vedoucí Fitcentra

Zapisovatel: Vojtěch Brázda
Ověřovatel: Jiří Dostál

Program:
1) Odpuštění pro Vojtěcha Kotouse (8835) (jiřák)
2) Schválení zápisu z 13.10.2008 (Pavel Mlýnek)
3) Úprava stanov klubu, zapracování Dozorčí rady (jiřák)
4) Schválení provozního řádu fitcentra (číža)


(20:14) Předseda Jiří Dostál zahajuje schůzi a upravuje pořadí bodů.

1) Vojtěch Kotous je správce VOIP a žádá o odpuštění základního členství, protože nebydlí na Strahově.

Osob s hlasovacím právem: 7

HLASOVANI
Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje odpuštění základního členského příspěvku pro uživatele 8835 (Vojtěch Kotous - správce VOIP) z fondu odpuštění 2008-2.
4:0:3
NESCHVALENO

Jiřák mu odpustí z fondu předsedy.

2) Schválení zápisu z 13.10.2008

HLASOVANI
Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis ze dne 13.10.2008.
7:0:0
SCHVALENO

3) Předchozí úprava stanov nebyla přijata Parlamentem SU, Jiřák prezentuje úpravy Stanislava Šmejkala, probíhá diskuse nad funkcí místopředsedy a dozorčí radou.

(20:50) Přichází Xylem a navrhuje zahrnout pod předsedu správu domény "siliconhill.cz"

HLASOVANI
Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje změny Stanov klubu dle předloženého návrhu, příloha 1.
7:0:0
SCHVALENO

4) Do provozního řádu fitcentra byla zapracována změna vedoucího, proběhla diskuse nad správou kartového a kamerového systému. V provozním řádu není potřeba uvádět zástupce vedoucího.

HLASOVANI
Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje změny Provozního řádu fitcentra dle předloženého návrhu, příloha 2.
7:0:0
SCHVALENO

*) Různé

a) Účast na studentské soutěži v Brně s tématem ekologie přinesla druhé místo a zvláštní cenu za třídění odpadu v rámci klubu SH.

b) Jiřák s technickým manažerem Charliem měli schůzku s klubem Pod-o-lee a probírali možnosti vzájemné spolupráce a předávání knowhow. Pod-o-lee má funkční k4 server a detekci NAT na počítačích uživatelů.

(21:53) Předseda Jiří Dostál ukončuje schůzi.

MD5 hash tohoto zápisu je: 7df170ccde47ea6d2d89447124e0ef7a

Tato verze souboru txt/20081203.txt byla nahrána 22.11. 2014 19:54:44.