Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 10.12.2008

Zápis ze zasedání Představenstva klubu Silicon Hill dne 10.12.2008

Přítomní:

Předseda: Jiří Dostál (jiřák)
Místopředseda: Jakub Andr (Xylem)

Blok 2: -
Blok 3: (bez zástupce)
Blok 4: Vojtěch Brázda
Blok 5: (bez zástupce)
Blok 6: Petra Bielčíková (Daphne)
Blok 7: (bez zástupce)
Blok 8: Pavel Mlýnek
Blok 9: (bez zástupce)
Blok 10: Dalibor Fanta (bejzz)
Blok 11: (bez zástupce)
Blok HK: Václav Purchart (Purchy)

CKZ: -
CKZ: Jan Schejbal (Karel)
CKZ: Václav Vrba (Mág V4)

Hosté:
Jan Laška (Jeník) - předběžný vítěz B3
Martin Kolacia (koláč) - předběžný vítěz B7
Pierre Stružka (pierres) - předběžný vítěz B8
Jaroslav Haken (Kraken) - předběžný vítěz B9
Jindřiška Bartůšková (spotik) - předběžný vítěz B11
Pavel Krejsa - projektový manažer
Pavel Kovač (pOOLa) - centrála
Lukáš Sýkora (Lucky-Luke)
Pavla Slezáková (ČarodějkaPS) - Výtvarka
Martin Velek (wella) - člen DR
Stanislav Gráf (medvídek)

Zapisovatel: Vojtěch Brázda
Ověřovatel: Jiří Dostál

Program:
1) Mikroplatební systém (Martin Velek)
2) Finance za školení na Apple servery (jiřák)
3) Odvolání se proti udělení trestu - Aleš Rubáš (11252)
x) Různé


Jiřák zahájil schůzi neformálně, děkuje představenstvu za odvedenou práci. Na schůzi pozval předběžné vítěze voleb, aby se představili a podívali se na průběh schůze. Pavel Mlýnek informuje o vánoční akci klubu pro SU/SÚZ/ČVUT.

(20:27) Jiřák zahajuje klasickou část, navrhuje pořadí bodů programu.

1) Mikroplatební systém (Martin Velek)
V rámci stabilizace situace ve fitcentru a omezení hotovostních finančních toků by bylo vhodné dotáhnout do konce mikroplatební systém. Martin Velek představil systém vyvíjený společností IMA, ve které je zaměstnán a nabídl možnost jeho půlročního bezplatného testování s možností následného zakoupení. Testování by vyžadovalo podpis zápůjčního protokolu a vratnou zálohu 50k, hotový systém by měl stát do 100k. Terminály pracují s kreditními kartami, s kartami ČVUT nikoliv, ale měly by fungovat univerzální karty MyFair. Rozhodnutí se přenechává na další schůzi novému představenstvu.

2) Finance za školení na Apple servery (jiřák)
Jiřák se ptá co s fakturou za 32k, kterou poslal Institut svazu průmyslu (ISP) za školení Stanislava Gráfa v administraci Apple serverů. Představenstvo o ničem neví a z nepříliš přehledné diskuse vyplynulo, že toto školení dohodl prezident SU s ISP se souhlasem Jiřáka. Informace proběhly Admins a newsech v létě, nikoliv však Vedením. Školení se konalo na základě memoranda podepsaného prezidentem SU. Vašek připomíná, že memorandum nemá právní závazek. Vojtěch Brázda s Karlem a Krakenem žádá o ukončení bodu, protože představenstvo o ničem informováno nebylo, žádné školení neschválilo a tudíž to na schůzi vůbec nepatří a nechť si to dále řeší Jiřák ze svého rozpočtu. Součástí diskuse byla žádost ISP o umístění Apple serveru pro projekt Virtuální firma. Představenstvu nebyly předloženy žádné informace předem, odloženo.

(21:33) Odchází Purchy

3) Odvolání se proti udělení trestu - Aleš Rubáš (11252)
Na Aleše přišel abuse, přestože údajně používal klienta, který pouze stahuje, ale nesdílí. Vojtěch Brázda připomněl, že klub SH není v této věci soudce, ale vykonavatel a nemůže abuse řešit jinak než odpojením. Zároveň míní, že formulace v odpojovacím e-mailu není zřejmě úplně správná, když se v krátké době proti trestu odvolali již dva členové.

(21:52) Odchází Daphne, Karel, Vašek Vrba

x) Různé

* Jiřák zve na schůzku projektu wifi na čtvrtek 11.12.2008, na programu je koncepce wifi na Strahově.

* Info body pro přítomné členy nového představentva:
* nový rozpočet až v lednu
* přihlášení do Vedení již v okamžiku potvrzených výsledků voleb
* počátkem ledna je v plánu infoschůzka - co, kde, jak, dusps, finance apod.

Dostavil se Stanislav Gráf a řekl, jak se věci měly ohledně školení a Apple serverů pro SH. Vojtěch Brázda se zajímá, k čemu mohou být Apple servery dobré pro členy klubu a kdo oficiálně vede za klub jednání s firmou Apple. Servery jsou vhodné pro multimediální využití, např. streaming nebo podcast. Zastoupení Apple v ČR má zájem o spolupráci s klubem SH, většiny jednání se účastní Standa. Vojtěch Brázda navrhuje Stanislava Gráfa jako main contact v oblasti Apple technologií v klubu. Provede Jiřák do druhého dne.

Představenstvo není usnášeníschopné, zbylé body přesunuty na příští schůzi, schválení zápisů proběhne během příštího týdne elektronicky ve Vedení.

(22:17) Předseda Jiří Dostál ukončuje schůzi.

MD5 hash tohoto zápisu je: 6c1d1ad9bf87f63fbbd18bea17d830fa

Tato verze souboru txt/20081210.txt byla nahrána 22.11. 2014 19:54:44.