Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 13.10.2009

--------------------------------------------------------------------------------
Zápis schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------

Datum: 13.10.2009
=================

Přítomni:
---------
Předseda: Jiří Dostál (jirak)

Místopředseda:

Centrála:
Jiří Chaloupka (Pernikovka)

CKZ:
CKZ: Radek Beňo (Seth)
CKZ: Pavla Slezáková (ČarodějkaPS)

Blok 2: Petr Hovorka (petaa)
Blok 3:
Blok 4.bak: Karel Landa (Charlie)
Blok 5:
Blok 6.bak: Kouba Miroslav (Kouba)
Blok 7: Martin Kolacia (koláč)
Blok 8:
Blok 9.bak: Tomáš Metelka (Metalíza)
Blok 10: Dalibor Fanta (bejzz)
Blok 11.bak: Pavel Krejsa
Blok HK:


Hosté:
Václav Purchart (Purchy)
Martin Červenka (Maarty)


Zapisovatel: Dalibor Fanta (bejzz), Podpis:___________________
Ověřovatel: Jiří Dostál (jirak), Podpis:___________________


Program
-------


--------------------------------------------------------------------------------

---
"(17:30)
Předseda klubu Jiří Dostál zahajuje schůzi.

:: Představenstvo není schopno jednat, usnášet se a volit (přítomno pouze 6 členů představenstva).
:: Předsedající proto vyhlašuje přestávku a čeká se na příchod dalších členů představenstva.


---
(18:10)
Konec přestávky - další členové představenstva už nepřišli.
Předseda klubu Jiří Dostál ukončuje schůzi."

--------------------------------------------------------------------------------

MD5 hash tohoto zápisu je: ef6a82490ae1306fa0952c8c96e3c111

Tato verze souboru txt/20091013.txt byla nahrána 22.11. 2014 19:54:44.