Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 27.01.2010

Zápis schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT 
-------------------------------------------------------------------- 

Datum: 27.1.2010 
================

Přítomni: 
-------------
Předseda: Jiří Dostál (jirak) 

Centrála: 
Petr Hořák (Bedřich) 


CKZ: Radim Roška (woewan) 
CKZ: Radek Beňo (Seth) 
CKZ: Pavla Slezáková (ČarodějkaPS) 

Blok 2: Petr Hovorka (petaa) 
Blok 3: Lukáš Bouda
Blok 4. Jaroslava Vidnerová (Jarka) 
Blok 5: Eliška Konečná (Ellishka) 
Blok 6:
Blok 7: Martin Kolacia (koláč) 
Blok 8:  
Blok 9: Jaroslav Haken (Kraken)
Blok 10: Dalibor Fanta (bejzz) 
Blok 11:
Blok HK: 


Hosté: 
Adam Hořčica
Lubomír Jiřišta (Luboš)
Vít Kuchař (Kuchy)
Jan Pospíšil (Fosfor)

Zapisovatel: Lubomír Jiřišta (Luboš), Podpis: ___________________ 
Ověřovatel: Jiří Dostál (Jirak), Podpis: ___________________ 

Program 
------------
0) Schválení zápisů z minulých schůzí (zapisovatel, bejzz)
1) Rozpočet 2010-1 (jirak)
2) Virtualizační den v komunitním stylu (petaa)
3) Scenář ubytování pro ak. rok 10/11 (petaa)
4) Odpuštění sportovního členství (pierres)
5) Různé

----------------------------------------------------------------------------------- 
(20:20) 
Předseda klubu Jiří Dostál zahajuje schůzi.

:: Osob s hlasovacím právem: 11

Návrh pořadí bodu:
2, 1, 3, 4, 5
11-0-0 
Schváleno

(20:22)
0) Schválení zápisů z minulých schůzí (zapisovatel, bejzz)

Bejzz se na záčátku omluvil, že nejsou zápisy hotovy kvůli školním povinnostem.

---
(20:23)
2) Virtualizační den v komunitním stylu (petaa)
Jirak vysvětluje o co jde. Občanské sdružení VPSFREE se zajímá o prostory na Strahově. Akce ještě není úplně připravená. Měla by se podobat InstallFestu. Předběžně na 1 den. SH v tom problém nevidí -> pokud budou lidi, pomůžeme. Oni zaplatí režijní náklady (max. 5000,- Kč).

Více informací na: http://www.vpsfree.cz

Petaa: Co z toho bude klub mít?
Jirak: Spolupráce a prezentace klubu na jejich stránkách.

Worwan - Jaké bude publikum?
Jirak: Předběžně 30 lidí, prostory SC jsou až do 100 lidí.

Kraken: Jaké budou náklady?
Jirak: Bude to akce na SH, ale od SH nepůjdou peníze.


---
(20:30)
1) Rozpočet 2010-1 (jirak)
Jirak: před x měsíci byl předložen návrh rozpočtového řádu. Došlo k tomu, že se změnil harmonogram výuky semestru a nešlo se sejít dříve -> časový skluz. Rozpočet se fyzicky nenahodí dřív než na konci února. Systém je postaven na Drupalu jako seznam článků, proto to technicky nelze. Jirak se dohodl s Koláčem, Krakenem a Worwaněm. Na svolané schůzce centrály nebyla velká účast. Znovu projeli řád a sepsali postřehy. Řád je v konferenci vedení. Jirak myslí, že je řád nutné znovu projít a některé věci vysvětlit. Snažil se sestavit rozpočtový rámec - ten je také v konferenci vedení. Rozpočet vychází podobně jako v minulých obdobích.
Postup:
1) Projít rozpočtový rámec.
2) Rozebrání problémů.

Jirak předal slovo Krakenovi.

Kraken navrhuje projít si řád bod po bodu.

Vysvětlení: Rámcová pravidla -> pravidla mohou být upravena dalším předpisem.

Fosfor: Prohodit 4. a 5. bod. V 5. využíváš definici z bodu 4. Dále připomínkuje v bodě 4. - část "Sekcí je část činnosti klubu".
Čarodějka navrhuje opravu: "Sekcí se rozumí činnosti klubu podobného charakteru"
Fosfor: "Sekce je část činností klubu podobného charakteru..."

...

Vysvětlení od Krakena: Hlavní činnost je vše ostatní kromě ekonomické činnosti.

Fosfor: Kdo bude rozhodovat o rozdělení do jednotlivých sekcí? (ekonomické, vzdělávací,..)
Kraken: Představenstvo.

Jirak: Rád bych se zeptal představenstva, aby zvážilo, zdali je tento rozpočet možné také technicky zaimplementovat.

Kraken: Chcete tento řád?
Jirak: Toto rozpočtové období bych udělal podle tohoto řádu a uvidíme dále. Líbí se mi procesy sestavování, ale myslím, že nám to práci neulehčí.

...
Fosfor (bod § 4 (3) opravený): To znamená, že peníze stále potečou přes předsedu.
Jirak: je lepší mít kontrolu nad penězi a vědět, co SH vlastní.
Fosfor na Jiraka: Všechny peníze tečou přes jedno místo, přes jednu osobu. Nevadí ti to?
Jirak: S bankou je mnohem více práce. Je to spíše rutina.

Radka: Nelíbí se mi způsob řešení - 1) Vetsina clenu predstavenstan necerpa rozpocet , krome sveho blokoveho fondu, ktery neni vymezen skupinou vydaju. A neprobrali to napred s osobami, ktere aktivne s rozpoctem pracuji.
2) Výhrady k ekonomické sekci. Z hlediska projektů je to nesmysl. Z ekonomické sekce se nemohou využít peníze do vzdělávacích. Ekonomická sekce by měla být zařazena jak pod vzdělávací, tak pod sportovní. Pokud se zeptate ostatnich ze vzdelavacich sekci, myslim si, ze budou mit stejny nazor jako ja.
Kraken: Na mnoho tvých otázek existuje později v řádu odpověď.
Radka: Potřebuje např. 100 tis. na provoz. Vyděláme 150 tis, ale ty odvedeme. Penize se nevrati zpet do vzdelavaci sekce ani do akademii.
Kraken: Raději bys to brala jako podnikání, ne jako projekt?
Radka: Ne.
Kraken: Jakýkoli zisk z kategorie by měl směřovat zpět do té kategorie?
Radka: Nejsnadnější by bylo udělat kurzy zdarma. Ušetřilo by to mnoho času a starostí.
...

(21:39)
Jarka odchází.
:: Osob s hlasovacím právem: 10

...
Radka: Tímto demotivujete projekty s ekonomickou činností.
Kraken: Rozpočet se nedá vytvářet tak, že se to všem předhodí. Řád se zatím projednává.
Radka: Lidi z projektů by měli sami určit, co je pro daný projekt dobré. Měli byste se zeptat nejdříve jich.

(21:46)
Radka odchází.

Fosfor na Jiraka: Existují projekty, které jsou ziskové. Pokud jsou projekty neziskové, můžete jim krátit rozpočet. Děláte to i u ziskových?
Jirak: Krátí se typicky projektům, které jenom "sají". Které nevytváří žádný zisk.
Kraken: Projekty, které na to kašlou.

...
Kraken ukazuje příklad rozpočtového rámce.
...

Kuchy: Převoditelnost rozpočtu do dalšího semestru je blbost.
Kraken: Bude to generovat vyrovnaný rozpočet.
Fosfor: Do budoucna může být problém, že projekty budou spořit. Musíme odůvodnit i požadavky z minulého semestru?
Kraken: Proto zde bylo zdůvodnění nevyčerpání rozpočtu.
Kuchy: Pořád tu je možnost, že se nebude převádět. Pokud budete převádět, tak nebudete motivovaní k vyčerpání rozpočtu.
Čarodějka: Pokud zůstanou peníze -> může se použít i do jiné sekce.
Kraken: Převádění není v předpisu explicitně uvedeno, záleží na pozdějším sestavování rozpočtu.
Fosfor: Někde by mělo být napsáno, kam se budou peníze převádět.
Kuchy: Při převádění bude naprosto neprůhledný rozpočet.
Fosfor: Při převádění přidáváme funkci výpůjčky (úvěrové banky).
Worwaň: K nevyčerpaným položkám se musí přihlížet.
Kraken: Převádění v předpisu není.
...
Kuchy: Řeší to globální rezerva. V rozpočtovém rámci by měl být zaznamenán stav účtu na začátku období a stav účtu na konci období.
Fosfor: Když se to bude dělat takto, na co budou ty peníze?
Kuchy: Například havarijní stavy (síť,..)
...
Kraken: Nedotknutelná rezerva je tedy?
Jirak: Stav účtu na konci období.
...
Bejzz: V řádu je zaznamenáno, že se bude ke koncovému stavu v minulém semestru přihlížet.

(22:37)
Kraken odešel.
:: Osob s hlasovacím právem: 9

(22:44)
Jirak předává řízení schůze Bejzzovi.
:: Osob s hlasovacím právem: 8

(22:47)
Jirak přebírá zpět řízení schůze.
:: Osob s hlasovacím právem: 9

Čarodějka: Chci aby se přihlédlo ke stavu rozpočtu projektu z minulého semestru.
Bejzz: Chtěl bych se dostat k tomu, abychom si řekli co ano, co ne.
Jirak: Není to finální verze, můžou zde být chyby.

(22:51)
Přišel Kraken.
:: Osob s hlasovacím právem: 10

Jirak vysvětluje aktuální rozpočtový rámec.

(22:57)
Kraken odešel.
:: Osob s hlasovacím právem: 9

Kuchy: Stálo by za to zvýšit IT členství. Argumentem je obnova sítě.
Seth: Jsme vázáni SU.
Kuchy: Na Podolí členství zvedli.

Jirak: Musíme si stanovit konkrétní kroky.


---
(23:10)
3) Scenář ubytování pro ak. rok 10/11 (petaa)
Petaa: Ve scénáři jsou některé body, které se mi nelíbí. Upřednostněné ubytování, nutnost platit inkasem,..
Bejzz: Jak budou platit cizinci?
Petaa: Každému strhávají jinou částku.
Jirak: Dříve bylo řečeno, že při platbě inkasem bude zvýhodněno.

Fosfor: V novém scénáři je škrtnuté zlevněné prázdninové ubytování. Na to by chtělo dát pozor.


(23:20)
Předseda Jiří Dostál ukončil schůzi.

MD5 hash tohoto zápisu je: 07ca9dc3fb919fbde3123ba41a8450bf

Tato verze souboru txt/20100127.txt byla nahrána 22.11. 2014 19:54:44.