Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 03.02.2010

Zápis schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------

Datum: 3.2.2010
=================

Přítomni:
---------
Předseda: Jiří Dostál (jirak)

Místopředseda: Jakub Andr (Xylem)

Centrála:
Petr Hořák (Bedřich)


CKZ:
CKZ: Radek Beňo (Seth)
CKZ: Pavla Slezáková (ČarodějkaPS)

Blok 2: Petr Hovorka (petaa)
Blok 3:
Blok 4:
Blok 5: Eliška Konečná (Ellishka)
Blok 6: Peter Póczoš (Poci)
Blok 7: Martin Kolacia (koláč)
Blok 8: Pierre Stružka (pierres)
Blok 9:
Blok 10: Dalibor Fanta (bejzz)
Blok 11: Jindřiška Bartůšková (Spotik)
Blok HK: Tomáš Padělek (Padelton)


Hosté:
Ondřej Břížek (Phoenix)
Ivana Kočíková
Pavel Mlýnek (Pav)


Zapisovatelé: Pavla Slezáková (ČarodejkaPS):___________________
Ověřovatel: Jiří Dostál (Jiřák), Podpis:___________________


Program
-------
0) Schválení zápisů z minulých schůzí (zapisovatel, bejzz)
1) InstallFest 2010 [info] (bejzz)
2) Odpuštěni sportovního členství (pav)
3) Komise pro přebraní majetku dislokovaného na HK (jirak)
4) Jmenovaní delegátů za SH do Studentského parlamentu (jirak)
5) Telefony a limity (CarodejkaPS)
6) Spolupráce klubu Silicon Hill s Kariérním centrem ČVUT (CarodejkaPS)
7) Změna stanov - reflektování odloučení HK (jirak)
X) Různé

Určujeme pořadí bodů
2)
3)
5)
6)


---
(20:48)
2) Odpuštění sport. členství Pavel Mlýnek ( UID 8284)
Jirak: tak Pavle, představ se nám:-)
Pavel: nemá co říct, všichni ho znají

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje odpuštění sportovního členství pro Pavla Mlýnka ( UID 8284) na 1. pololetí 2010 z fondu předsedy.
::Cislo: 100201
::Počet osob s hlasovacím právem: 10
::PRO: 5
::PROTI: 1
::ZDRZEL SE: 4
::Schváleno.


---
(20:53)
3) Komise pro přebrání majetku dislokovaného na HK (jirak)
Jirak objasňuje, jaká je situace a jak bude přebrán majetek
Každá strana bude mít komisi pro přebrání.

žádost o to, aby přebrání proběhlo až 15. března 2010

T. Padělek: i jak říkal Xylem je to z důvodu papírů. Jen prosím o sepsání seznamu předem, abychom to mohli připravit
jirak: s mandátem Vám zaniká nárok na všechny služby a tak neplaťte, budeme platby vracet
T. Padělek: ano, obyvatelé HK jsou informováni
diskuse o termínu přebrání


(20:58) přichází Xylem


::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje složení Komise pro přebrání majetku na HK ve složení: 1x člen představenstva, 1x člen týmu managerů, 1x zástupce Dozorčí rady klubu Silicon Hill a 2x libovolný člen klubu Silicon Hill.
::Cislo: 100202
::Počet osob s hlasovacím právem: 10
::PRO:9
::PROTI:0
::ZDRZEL SE: 1
::Schváleno

Předběžně přihlášeni jsou: Worwan, Jirak, Xylem, iC, Maverick Charlie, Bandiz, Červenka


---
5) Telefony a limity (CarodejkaPS)
21:01
Čarodějka opakuje, co napsala do konferky, tj. návrh 200 Kč nad svůj tarif
Jirak opakuje, že po svém nástupu do funkce ztransparentnil telefony a jejich používání
Worwan prý udělá "skriptík", kde se vykrystalizuje, co bylo překročeno.
Seth:a když s tím budu souhlasit a budu si to chtít zaplatit?
Jirak: není problem
Xylem: vystavím Ti faktury

diskuse k tématu

Návrh řešení: Worwan udělá skript, který pošle mail do konferenci vedení o tom, kdo předkročil nad rámec svého tarifu o 200 Kč
a) daný si to obhájí zvýšenou aktivitou (ne sexuální)
b) daný si provolanou sumu zaplatí
c) v případě dvou za sebou jdoucích nezdůvodněných účtů mu bude telefon odebrán.

Toto se nevztahuje na předsedu, místopředsedu a kancelář, kde bude platit zvláštní režim

koláč: jaký zvláštní?
Xylem: s Annou jsem se domluvil, že si polovinu z vysokého účtu za minulý měsíc sama uhradí
Služební telefon jsme nabízeli jako jeden z benefitů, ale vše má své hranice:
Čarodějka: jakou hranici bude mít kancelář?
Xylem: nechci to stanovovat striktně, nechal bych hranici kolem 2000Kč


::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill přijímá pravidla pro zacházení s přiděleným telefonem.
Skript -> mail do konferenci vedení o tom, kdo překročil nad rámec svého tarifu 200 Kč a více
a) Dotyčný překročenou částku zdůvodní
b) Dotyčný překročenou částku uhradí
c) Dotyčný překročenou částku nezdůvodní. V případě dvou za sebou jdoucích nezdůvodněných překročených částek mu bude přidělený telefon odebrán.
::Cislo: 100203
::Počet osob s hlasovacím právem: 10
::PRO: 10
::PROTI: 0
::ZDEZEL SE: 0
::Schváleno.


---
(21:21)
6) Čarodějka představuje návrh spolupráce s kariérním centrem ČVUT
Jirak souhlasí, požaduje smlouvu, která posvěcena i prezidentem SU,
komunikaci řeší kdo?
čarodějka: PR, tedy já

(21:28)
::USNESENÍ:Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje záměr spolupráce s Silicon Hill<->Kariérní centrum ČVUT.
::Cislo: 100204
::Počet osob s hlasovacím právem: 10
::PRO: 10
::PROTI: 0
::ZDRZEL SE: 0
::Schváleno


Jirak chválí PR skupinku za pravidelné mailinfo, které zlepšuje informovanost na SH.


---
(21:34)
4) Jmenování delegátů za SH do Studentského parlamentu (jirak)
Jirak vysvětluje fungovaní Studentského parlamentu ČVUT i co se v SU děje.
V současné době má každý klub své zástupce a za nás chodí teď Jirak a Xylem.
shromáždění klubů bere přirozený logaritmus z finančních příjmů

->Koho budeme delegovat?
Jirak navrhuje: Jirak + Xylem

kdo se hlásí dál?
Jindřiška, Petaa

Poci: to musí být jen dva a nemohou se střídat?
Jirak: ne, bohužel

Xylem souhlasí, navrhuje, ať si střihnou
Petaa si stříhá s Jindřiškou:

:: (21:40) odchází Eliška a předseda volá na pomoc bejzze
:: Počet osob s hlasovacím právem: 9

::USNESENÍ:Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje Jiřího Dostála (UID 9634) jako delegáta do Studentského parlamentu a Jindřišku Bartůškovou (UID 17160) jako jeho zástupkyni.
::Cislo: 100205
::Počet osob s hlasovacím právem: 9
::PRO: 9
::PROTI: 0
::ZDRZEL SE: 0
::SchválenoJirak informuje o tom, že Studentský parlament zasedá 17.2. 2010


:: (21:49) přichází bejzz
:: Počet osob s hlasovacím právem: 10


---
7) Změna stanov - reflektování odloučení HK (jirak)
čl. 4, odst. 2: změna čísla 11 na 10
dále č. 4, odst. 4: vypuštění "a Hlávkovy koleje"
čl. 5, odst. 4: vypuštění "a hk.cvut.cz"
a čl. 7 a odst. 1, vypuštění " a budova Hlávkovy koleje"
a čl. 11 odstavec 1 vypuštění " Hlávkovy koleje"
->

::USNESENÍ:Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje změnu stanov:
čl. 4, odst. 2: změna čísla 11 na 10
dále čl. 4, odst. 4: vypuštění "a Hlávkovy koleje"
čl. 5, odst. 4: vypuštění "a "hk.cvut.cz""
čl. 7 a odst. 1, vypuštění " a budova Hlávkovy koleje"
a čl. 11 odstavec 1 vypuštění " Hlávkovy koleje"
::Cislo: 100206
::Počet osob s hlasovacím právem: 10
::PRO: 10
::PROTI: 0
::ZDRZEL SE: 0
::Schváleno---
1) InstallFest 2010 [info] (bejzz)
bejzz informuje o stavu příprav na Installfest 2010
co je a co není a co bude.---
body (h)různé

:: (22:06) bejzz odchází
:: Počet osob s hlasovacím právem: 9


body:
telefony,
výjezdko
rozpočet


---
Jirak informuje o voip telefonech, které teď testujeme.
máme telefony, které jsou hybridní a soukromé a testujeme je na SH na voip přes wi-fi. Kvalita služby kolísá, testuje se.
802.Cz - máme založeno asi 8 telefonních čísel, jsou zdarma, jen se musí provolat měsíčně 20 Kč, přístroje byly zakoupeny asi 11 tisíc 5ks telefony má jirak, poci, hody, kancelar aj a z těchto telefonu se vola i do CESNETu zdarma, a levně do jiných sítí. Plán je takový, že se telefon nasadí jako pevná linka, což bude pro partnery výhodnější, QoS. Má-li někdo zájem, je možné pro představenstvo mít přístroj na pokoji, není problém. Perník vyvinul telefonní seznam.
Petra: a když se koupily ty přístroje a nenahradí současné telefony, co s nimi dál?
jirak: to nám zůstane a vybuduje se telefonní ústředna, ...:: (22:10) odchází Poci
:: Počet osob s hlasovacím právem: 8


---
Výjezdní zasedání:
dost lidí odpadlo, bohužel chata je již zamluvena, chyba nastala v termínu, který nebyl jasně zadán.
->příště termíny lépe označit(!)

->výjezdko tedy bude pojato jako pracovní zasedání
- dořešení účetnictví, co nestihne Anna
- rozpočet
- co nás trápí ohledně akademií a fitka - jak zaměstnávat lidi v klubu?
- "co nám visí"


(22:22)
navrhujeme termíny na výjezdko
26-28. 3. 2010


---
rozpočet:
Jirak se domnívá, že rozpočtový rámec nebude zas tak jednoduchý.---
(22:26)
Jirak děkuje a končí schůzi


--------------------------------------------------------------------------------

MD5 hash tohoto zápisu je: 5c5178947b1a70a956b582ea78179d30

Tato verze souboru txt/20100203.txt byla nahrána 22.11. 2014 19:54:44.