Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 10.02.2010

--------------------------------------------------------------------------------
Zápis schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------

Datum: 10.2.2010
================

Přítomni:
---------
Předseda: Jiří Dostál (jirak)

Místopředseda: Jakub Andr (Xylem)

Centrála:

CKZ.bak: Karel Landa (Charlie)
CKZ: Radek Beňo (Seth)
CKZ: Pavla Slezáková (ČarodějkaPS)

Blok 2: Petr Hovorka (petaa)
Blok 3: Lukáš Bouda
Blok 4.bak: Lubomír Jiřišta (jiristak)
Blok 5.bak: Zbyněk Čech (Olymp2)
Blok 6.bak: Miloslav Mikulčík (Miloš)
Blok 7: Martin Kolacia (koláč)
Blok 8: Pierre Stružka (pierres)
Blok 9: Jaroslav Haken (kraken)
Blok 10: Dalibor Fanta (bejzz)
Blok 11: Jindřiška Bartůšková (Spotik)
Blok HK:


Hosté:
Stanislav Šmejkal
Radka Pernicová (Ratka)
Alexandr Žák


Zapisovatel: Lubomír Jiřišta (jiristak), Podpis:___________________
Ověřovatel: Jiří Dostál (Jiřák), Podpis:___________________


Program
-------
0) Schválení zápisů z minulých schůzí (zapisovatel, bejzz)
1) Schválení rozpočtového rámce 2010-1 (jirak)
2) DUSPS (Olymp22)
--------------------------------------------------------------------------------
---
(20:15)
Předseda klubu Jiří Dostál zahajuje schůzi.

:: Osob s hlasovacím právem: 14


---
(20:15)
0) Schválení zápisů z minulých schůzí (zapisovatel, bejzz)
Jirak: Schválení zápisu z 3.2.
Olymp2: Zápis nebyl zveřejněn v konferenci, proto by neměl být schválen.

Jirak: Bude schváleno na příští schůzi.


---
(20:16)
1) Schválení rozpočtového rámce 2010-1 (jirak)
Jirak ujasňuje informace kolem rozpočtového rámce.

Olymp2: Nebylo zveřejněno 24 hodin předem, nemělo by se schválit.
Dále by rozpočet neměl být deficitní. Kostra by se neměla měnit kdykoli bude potřeba.
A je to zbytečné, aby se rozpočet nevyčerpal.

Kraken: Je deficitní, protože se konečně bere z rezervy na obnovu sítě a konečně se z toho obnova udělá.
Olymp2: Měl by definovat výdaje, pokud jej budete měnit, ztrácí svůj význam.

Kraken: Co se toho týká, nemělo by se to měnit. Ale stejně s tím budeme hýbat, protože příjmy budou pokaždé jiné.
Olymp2: Za posledních 7 let se příjmy nezměnily.
Kraken: Nějak se s tím musí začít.
Jirak: Nevidím v tom problém, pokusil jsem se to sestavit.
Olymp2: Dáváte dohromady cashflow a příjmy/výdaje.
(diskuze)
Olymp2: Stále tu je problém, že to nebylo zveřejněno 24 hodin předem.
Petaa: Nejdou částky ještě snížit? Proč chce sportovní sekce 400tis.?
Jirak: Protože si na to vydělá.

(nepřehledná diskuze)

Kraken: Proč se zvětšily provozní výdaje o 30-40tis.
Jirak: SU si nebude do budoucna přát užívat naší kancelář, tak proto.

Koláč: Kdo bude rozhodovat o provozní sekci?
Jirak: Já a Xylem a dále asi PR a HR manager.

Petaa: Okolní sekce by tedy měly na úkor sítě šetřit.

Kraken: Všichni, co budou čerpat rozpočet si musí uvědomit, že příští semestr bude o milion víc.
Olymp2: Mám podezření, že provozní výdaje jsou moc velké (cca. 1/4 pouze za provoz).
Jirak: Můžeme ušetřit za právníka a za sekretářku. Hlavní myšlenka je určit hrubé mantinely pro jednotlivé sekce.

Kraken: Potřebujeme to schvalovat? (s ohledem na Olympovu poznámku)
Jirak: Nepotřebujeme.

bejzz: Do budoucna bych se podíval na provozní sekci, kde by se částka nechala snížit.

Olymp2: Je zde mnoho provozních výdajů a je to deficitní.

(diskuze o rezervě)


---
(20:36)
2) DUSPS (Olymp22)
Olymp2 informuje o stavu duspsu. Je na novém virtuálním stroji (dusps1). Nezapínat starý stroj, protože ukradne ip novému stroji.

Olymp2: Doufám, že se pracuje na novém duspsu. Se stávající částí na processing plateb už nezafunguje processing na podzim.
Kraken: Čím je situace závažnější?
Olymp2: Nyní se to sesypalo a sesype se to zase. Můžu to řešit už dopředu, abychom problémům předešli. Dusps naráží na svoje limity. Mnoho vývojářů počítalo s novým duspsem, tak nehleděli na kontroly kódu, atd.

Charlie: Chci se zeptat ohledně starého duspsu. Budou se dělat zálohy duspsu na backup? 8.12. jsi řekl, že ano - pošleš ssh klíč. Dnes je 10.2. a nic se zatím nestalo.
Olymp2: toto je věc admins, ne představenstva.
Charlie: Toto se už řešilo několikrát. Bude Strahov ty zálohy mít nebo ne?
Jirak: Bude se zálohovat dusps na backup?
Olymp2: Mohl by. Až bude čas, tak to vytvořím.
Charlie: Aktuálně Strahov nemá zálohy duspsu.
Standa: Zálohy se dělaly do roku 2001 pravidelně, dokud jste to nerozbili. Musí se udělat nějaká forma vývoje.
Charlie: Je velký problém udělat na virtuálu snapshot?
Olymp2: Zálohy virtuálu jsou.
Jirak: Kde a jak často se dělá záloha duspsu?
Olymp2: Dělá se na lama.sh.cvut.cz a jsou tak měsíc dozadu.

(diskuze)

Olymp2: Rád bych se dozvěděl, jak je to s novým Duspsem.
Jirak: Novy Dusps je ve vývoji. Je hotová dynamická konfigurace na ciscach, začiná se dělat na finančním systému a další funkce týkající se imapu.
Kraken: V jakém to je stádiu a jaký je termín testování?
Jirak: Na dusps bylo založeno 6 virtuálních serverů. Na každém se řeší jednotlivé služby. Celkově to řídí Maverick.
Kraken: Odhadovaná doba alespoň na měsíce?
Jirak: Červenec - srpen.
Petaa: Spolupracuje nový team s Olympem?
Jirak: Není třeba, vyvíjí se úplně od znova. Vývoj se řeší dynamicky - jednotlivé funkce bude možné dynamicky připojit.
Olymp2: Trochu jsem se zděsil návrhů databáze budoucího duspsu. Překvapilo mě, že nikdo nezkoumal, jak současný dusps pracuje.
Jirak: Maverick tě bude určitě kontaktovat.
Olymp2: Působí to na mě tak, že nemáte ani ustálený funkční dusps (množinu funkcí).
Jirak: Necháme pracovat vývojový tým.

(diskuze)

Jirak: Maverick si od tebe vyžádal data z duspsu.
Olymp2: Zarazilo mě, že chtěl export celého duspsu.
Xylem: My si v práci zásadně vyžádáme celou databázi.
Olymp2: Myslel jsem na testování po ukončení vývoje.
Jirak: Vývojový tým má domluvenou schůzku, kde si ujasní problémy.
Petaa: Přijde mi, že se nově ustanovená skupinka neptá vůbec správců, kteří to spravují léta.
Jirak: Používá se odlišný databázový systém. Byla zde určitá analýza a Martin Komoň nám k ní dává připomínky. Dále je připraveno nouzové řešení - tzv. dusps lite. Perník už má připravenou jednoduchou verzi.
Olymp2: Tím jsi mi odpověděl, že to připojíte i kdyby to mělo klub položit.
Jirak: Proč položit. Platby se projedou elektronicky,...


---
(21:08)
2) Různé (X)
Jirak informuje ohledně výjezdního zasedání.
Termín: 26.-28.2.2010

(diskuze o termínu)

Jindřiška: Měli bychom zaujmout jednoznačný názor na revize.
Jirak: V pátek zaznělo, že SUZ je velice nekonzistentní organizace. Chtěli jsme, aby SUZ zaujal jednoznačné stanovisko.
Pierre: Rozhodně je nesmysl, že my budeme trestat lidi, kteří nedodají revize. Ty co chtějí, ať to dodají, ale já bych se postavil za ty lidi.
Jirak: Jsem pro, aby si od 1.1. řešil revize SUZ.

Jirak: Poprosil bych Pierra, aby se podíval na to, jak je to elektrospotřebiči.


bejzz: SUZ mě informoval, že se plánuje rekonstrukce sociálních zařízení na bloku 10. Dále bylo v plánu odzkoušení tlačítkového systému u sprch.

Miloslav Mikulčík: Rád bych věděl, kdy se bude moci čerpat z rozpočtu.
Jirak: Rozpočty jednotlivých sekcí pošlu do konferencí a na příští schůzi se schválí.
Miloslav Mikulčík: Oficiální čerpání z rozpočtu bude na začátku března?
Jirak: Možná později.

Olymp2: Jak je klub daleko s přípravou účetnictví za první pololetí roku 2009.
Xylem: Já myslím, že za první pololetí je hotovo.
Standa: Za první pololetí mělo být hotovo 15. října.
Kraken: Je zde nějaký problém v dodělání toho účetnictví? Dá se to stihnout a za jakých podmínek?
Xylem: Všichni víte, že je sekretářka nemocná a já na to nemám tolik času.
Kraken a Jindřiška: Můžeme ti s tím nějak pomoct? Co je potřeba ještě udělat?
Xylem: Seznam členů za druhé pololetí, dát do skenu všechny faktury za 2. pololetí a problém bude s pokladnou.
Petaa: Co se stane, když neodevzdáme?
Olymp2: Může to skončit až na finančním úřadu.
Standa: Letos to bude jinak. Na SU se schválí daňový poradce a já řeknu, že je to kvůli SH. Kontrola přijde na 95% a možná nám zakážou činnost. Do dnes jsem nedostal výpisy telefonů.
Xylem: Co jsi nedostal konkrétně? K výpisům jsem ti to vysvětlil v mailu a dodnes jsem nedostal odpověď. Problémy s O2 řeším.
Standa: Vyúčtování za rok 2008 je záporné a jsou s tím problémy. (dlouhé vysvětlení) Poslední roky se snažím eliminovat problémy s FÚ a těch problémů je dost. Není nutné si je vytvářet nedoplatky na daních.
Xylem: Zpátky k telefonům. Jak to podle tebe mělo být? Konkrétní věc, jak to máme dělat často unikne. Pár měsíců zpět jsi mi dal 2 možnosti vyúčtování a teď mi jednu z nich "omlátíš o hlavu".
Standa: Máš vyúčtované faktury po měsících. Dobropisové částky zde máš jako částky za rok. Potřebuji, aby jsi ten rok posunul o měsíc.
Olymp2: Proč to řešíte tady?
Standa: Problém je, že dostávám odpovědi s reakční dobou několik měsíců.
Xylem: Psal jsi, že potřebuješ rozdělit dobropisy podle faktur. Ale to, že potřebuješ posun z toho nevyplynulo.
Jirak: To už vyřešte se Standou.


---
(21:38) Předseda klubu Jiří Dostál ukončuje schůzi.


--------------------------------------------------------------------------------

MD5 hash tohoto zápisu je: 698509aea13ffd01fd7cc8b063ede10e

Tato verze souboru txt/20100210.txt byla nahrána 22.11. 2014 19:54:44.