Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 17.02.2010

--------------------------------------------------------------------------------
Zápis schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------

Datum: 17.2.2010
================

Přítomni:
---------

Předseda: Jiří Dostál (jirak)

Místopředseda:

Centrála:
Karel Landa (Charlie)
Jiří Chaloupka (Perník)
Petr Hořák (Bedřich)
Petr Hodač (Hody)


CKZ: Radim Roška (Worwan)
CKZ: Radek Beňo (Seth)
CKZ: Pavla Slezáková (ČarodějkaPS)

Blok 2: Petr Hovorka (petaa)
Blok 3: Lukáš Bouda
Blok 4: Jaroslava Vidnerová (Jarka)
Blok 5: Eliška Konečná
Blok 6: Peter Póczoš (Poci)
Blok 7: Martin Kolacia (koláč)
Blok 8: Pierre Stružka (pierres)
Blok 9: Jaroslav Haken (kraken)
Blok 10: Dalibor Fanta (bejzz)
Blok 11.bak: Pavel Krejsa
Blok HK:


Hosté:
Vít Kuchař (Kuchy)
Pavel Mlýnek (Pav)
Radka Pernicová (Ratka)
Lubomír Jiřišta (jiristak)
Miloslav Mikulčik (Miloš)


Zapisovatel: Lubomír Jiřišta (jiristak), Podpis:___________________
Ověřovatel: Jiří Dostál (Jiřák), Podpis:___________________


Program
-------
0) Schválení zápisů z minulých schůzí (zapisovatel, bejzz)
1) Schválení rozpočtu 2010-1 (jirak)
2) Schválení ceníku cvičení ve fitcentru (Ciza)
3) Schválení změn provozního řádu fitcentra (Ciza)
4) Účetnictví SH (petaa)
5) Přednáška D. Fojtíka pro SU ČVUT (Čarodějka)
X) Různé

--------------------------------------------------------------------------------

---
(20:13)
Předseda klubu Jiří Dostál zahajuje schůzi.
:: Osob s hlasovacím právem: 12


---
(20:14)
0) Schválení zápisů z minulých schůzí (zapisovatel, bejzz)

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis ze schůze představenstva ze dne 3.2.2010
::Číslo: 100201
::Osob s hlasovacím právem: 12
::PRO: 9
::PROTI: 0
::ZDEZEL SE: 3
::Schváleno

Jirak: Žádám bejzze, aby do příští schůze dodal zbylé zápisy.


---
(20:19)
1) Schválení rozpočtu 2010-1 (jirak)

:: (20:21) Přišla Eliška
:: Osob s hlasovacím právem: 13

:: (20:23) Přišel Worwan
:: Osob s hlasovacím právem: 14

Jirak popisuje aktuální situaci kolem rozpočtového rámce.

Petaa: Do rozpočtu bych dal jméno i nick u odpovědných osob.
Jirak: Je to možné, i když na SH je nick unikátní identifikátor.

(diskuze)

Kraken: Je sekretářka potřeba? Mzdu tam zatím nechat můžeme..
Perník: Ona do dnes nevěděla, co má dělat. Nikdo z nás jí to neřekl.
Jirak: Nastínil jsem to už na minulé schůzi. Dohodli jsme se s Xylemem a mají se změnit nějaké procesy, jak to v kanceláři chodí.
Perník: Mě se nelíbí třeba její pracovní doba. Ale nejdřív bych udělal pořádek v nás.
Pavel Krejsa: Dost dlouho tam byla s předchozí, takže zaškolení dostala.

(diskuze o mzdě sekretářky)

Jirak: 11. března se budou měnit procesy v kanceláři.

Opravena částka v rozpočtu - Kancelář -> mzdové náklady z 190.000,- na 160.000,-
Jirak: Je tu dohoda, že SU využívá z 1/4 služeb kanceláře a 1/4 služeb právníka. Hradí tedy 1/4 částky.

Jirak vysvětluje jednotlivé části rozpočtu.

Jirak: Prosím bloky, aby využívaly 8,- Kč fond.

Přechází se na sekci: Síť
Kraken: Nejsou v tom i jiné položky než obnova sítě?
Perník: Nejsou. Snaha je taková, abychom na všechny bloky koupili nové brány. Ale nejspíš nám nevyjdou peníze na to, abychom udělali i jeden celý vzorový blok.
Poci: Stávájící gateway se budou používat?
Perník: Budou jako záložní.
Poci: Kolik jich máme?
Perník: Myslím, že jsme aktuálně na 3-4 mrtvých.
Kraken: Bylo by možné rozepsat tuto část případně i na občerstvení pro ty, co budou obnovovat síť?
Perník: Nebudou to žádné velké částky.

Koláč: Šlo by sepsat seznam prvků?
Perník: Ano.
Kuchy: Na schůzce s prodejcem zkusíme získat ještě nějakou slevu.
Kraken: Může Worwan dát do rozpočtu poznámku, aby se sekce Síť upravila do 14 dní?

Přechází se na sekci: Servery
Kraken: Existuje nějaký přehled ohledně investic do CS?
Charlie: Je to na wiki.sh.cvut.cz/admins
Kraken: Mě jde o přehled investic za nějaké období.
Charlie ukazuje rozepsané částky rozpočtu pro servery.

(nepřehledná diskuze o části servery)

Kraken: Meteostanice bude na čtyřku a její vnitřní čidlo bude do serverovny?
Charlie: Ano.

Přechází se na sekci: Sport
(bez dotazu)

Přechází se na sekci: Vzdělávání
Perník: Já si myslím, že kvůli jednomu projektu zabíjíme ty ostatní. Nebyl jsem na schůzce ohledně vzdělávání, ale ohlasy byly hrozné. Jestli to takhle budeme dělat dál, tak nám tu už nikdo nebude učit zadarmo a to je škoda.
Jirak: Je to jeden z bodů na výjezdní zasedání. Tato situace nastává poměrně pravidelně. Můj návrh na výjezdní zasedání je:
1) nedávat platit lektory a přidáme peníze na teambuilding
2) budeme je platit, ale více peněz nedostanou

Slovo si převzal Hody a vysvětluje situaci ohledně vzdělávací sekce.
Navrhuje dva způsoby:
1) za odučené roky si člověk může dovolit něco nechat odpustit (podle množství odučených hodin)
2) Nemít žádné teambuildingy a dávat rektorům nějakou částku

Hody: Máme tu provizorium, kdy jsme spočítali, že cca. 1400,- vyjde na osobu na teambuilding + 800,- na IT členství. Celkově cca. 2500,- na osobu.
(diskuze ohledně vzdělávací sekce)

Petaa: Jak to dopadlo s tanečníma?
Hody: Cílový rozpočet se získal díky té částce 2500,- a počtu lidí.

Hody: Je to mezikrok mezi placením a prací zdarma.
Jirak: To bych chtěl dále propočítat.

Seth: Jaký je hrubý zisk z tanečních?
Hody: Přibližně 50.000,- ale není to konečná částka.. není v tom energie,atd.

Pavel Mlýnek: Takže každá akademie bude mít svoje HR a vedoucí bude rozhodovat, kam půjdou ty peníze.
Hody: Ano, ale pokud by udělal něco špatně, tak by už dále k penězům nemohl.

(nepřehledná diskuze ohledně nakládání s penězi jednotlivých projektů)

Perník: Já navrhuji. Dejte vědět tanečním, že příští rok už peníze nedostanou. Řekněte, jestli jim peníze chcete dát nebo ne.
Ratka: Já bych chtěla připomenout, že se jim v minulém rozpočtu dala nula na mzdy a vy jste jim mzdy dodatečně schválili.

Koláč: Má vedoucí projektu nějaké ultimátum, do kdy se rozhodne, kam dá peníze?
Charlie: Nevím, v čem vidíte takový problém. Jestli si odpustí IT nebo pojedou na teambuilding.

Pierre: Je důležité, ať se stanoví, že z HR nepůjde mzda.
Hody: To tam není. Může z toho jít teambuilding a IT členství.

(diskuze o rozpočtech jednotlivých akademií)

Přechází se na sekci: Projekty
Kraken: Co aktuálně AVC-SH dělá?
Bedřich: AVC-SH se stará o zvuk. Dovybavují audiovizuální studio.

(diskuze o rozpočtech jednotlivých projektů)


(22:03) Jirak předal řízení schůze bejzzovi.
:: Osob s hlasovacím právem: 13


(diskuze o dělení jednotlivých rozpočtů do kategorií - provozní, investiční výdaj, atd.)


(22:05) Jirak převzal řízení schůze.
:: Osob s hlasovacím právem: 14


Doplnění zapomenutých odpustků pro sekci: Servery

HASH: 3d850c4babd23b6acbfba4fdc6a2c3b9


::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje rozpočet klubu SH na první pololetí roku 2010. Hash schváleného souboru: 3d850c4babd23b6acbfba4fdc6a2c3b9 (md5)
::Číslo: 100202
::Osob s hlasovacím právem: 14
::PRO: 13
::PROTI: 1
::ZDRŽEL SE: 0
::Schváleno.


---
(22:12)
2) Schválení změn provozního řádu fitcentra (Číža)
Číža vysvětluje vysvětluje aktuální situaci ohledně řádu fitcentra. Řád vychází z původního řádu s malými změnami.

(22:17) Odešla Jarka.
:: Osob s hlasovacím právem: 13

Číža: Jaký máte názor na zodpovědnost fitcentra?
Seth: Jaký v tom bude rozdíl, pokud poneseš zodpovědnost ty nebo ne?
Čarodějka: Pak bude zodpovědnost na představenstvu, čili na SUnii.

(22:22) Přišla Jarka.
:: Osob s hlasovacím právem: 14

Číža: Můžeme hlasovat o nové verzi se zapracovanými změnami od Krakena?
Kraken: Pokud zde bude vyloučení odpovědnosti - na vlastní nebezpečí.
Číža: Tam je to myšleno spíše na provoz, ne na jednotlivce.

Číža: Navrhuji schválení řádu, který byl poslán do konference vedení.

Eliška: Není možné schválit řád až příští týden?
Číža: Můžeme to klidně udělat za týden.
Seth: Pokud chceš zapracovat změny, tak počkáme. Jinak můžeme schválit.

Schválení nového provozního řádu je odloženo na příští schůzi kvůli dopracování změn.


(22:33) Předseda předal vedení schůze bejzzovi.
:: Osob s hlasovacím právem: 13


(22:34) Odešel Pierre.
:: Osob s hlasovacím právem: 12


---
(22:34)
3) Schválení ceníku cvičení ve fitcentru (Číža)
Číža uvádí informace ohledně aktuální situace fitcentra.


(22:35) Odešel Seth.
:: Osob s hlasovacím právem: 11


Číža: Jsou tu lidé, kteří nejsou z ČVUT a nemůžou k nám chodit cvičit. V současném režimu to je pouze pro lidi s aktivním členstvím a platnou kartou. Vymysleli jsme systém, který bude spravedlivý pro ostatní a zároveň bezpečný. Každý, kromě ČVUŤáků, by musel do kanceláře, kde by se podepsal, byl by v DUSPSu a zaplatil by základní členství. Při každém vstupu na lekci by platil 50,- Kč. Navrhuji, aby každý, kdo přijde do fitcentra musí mít zaplacené základní členství a podepsaný formulář, kde souhlasí s provozním řádem. Usilovně pracujeme na rezervačním systému. Nový systém bude upraven podle nového modelu.


(22:39) Předseda převzal zpět vedení schůze.
:: Osob s hlasovacím právem: 12


(diskuze k novému modelu)

Číža: Navrhuji usnesení: "Představenstvo klubu SH schvaluje nový ceník cvičení ve fitcentru."

Čarodějka: Kdo dělá ten systém?
Číža: Martin Vehovský.


(22:46) Odchází Pavel Krejsa.
:: Osob s hlasovacím právem: 11


::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje nový ceník cvičení ve fitcentru.
::Číslo: 100203
::Osob s hlasovacím právem: 11
::PRO: 9
::PROTI: 1
::ZDRŽEL SE: 1
::Schváleno.

Číža: Oznamuji, že mě kontaktovala jedna firma ohledně spolupráce s fitcentrem. Začal jsem s tou firmou jednat. Jedná se o firmu Bohemia Fit.


---
(22:50)
4) Účetnictví SH (petaa)

Petaa: Chci se zeptat, jestli jsme to stihli odevzdat?
Jirak: Nestihli.
Petaa: Také by mě zajímala náplň práce sekretářky.
Jirak: Ty procesy se teď budou řešit. V době, kdy přebírala kancelář nebyla zaškolena do všeho.
Petaa: Chtělo by to nějakou kontrolu.


(22:46) Odchází Jarka.
:: Osob s hlasovacím právem: 10


Petaa: Na Charlieho - účtenka s návštěvou Slovanského domu.
Charlie: Když máte 10 lidí a děláte teambuilding. Toto bylo místo výjezdu na hory, což měla Autodesk akademie.
Kraken: Můžeme diskutovat kdo dělá co, jak, kolik, adt.

(nepřehledná diskuze)


---
(23:06)
5) Přednáška D. Fojtíka pro SU ČVUT (Čarodějka)
Čarodějka s Worwaněm podávají bližší informace k přednášce.

Kraken: Do kdy je nutné rozhodnout se?
Čarodějka: Přednáška bude někdy v dubnu.

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill souhlasí se záměrem podílet se 5.000,- Kč na podporu přednášky D. Fojtíka pro SU ČVUT pořádanou Kariérním centrem ČVUT.
::Číslo: 100204
::Osob s hlasovacím právem: 10
::PRO: 10
::PROTI: 0
::ZDRŽEL SE: 0
::Schváleno.


---
(20:05)
X) Různé
Miloš žádá o vyjádření k místnostem ve Školícím centru. Popisuje aktuální situaci. Problém je v tom, že není kompetentní osoba, která by rozhodla, jak to má být.

Čarodějka: Jak se k tomu staví vedoucí školícího centra?
Koláč: Teď rozvrhy řeší Hody. Teď už s tím nic neuděláme.
Jirak: Až se budou dělat rozvrhy, tak ve spolupráci s Koláčem. Hody by měl ve spolupráci s projekty rozhodnout.
Miloš: Nesouhlasím, chci jednu konkrétní osobu.
Jirak: Jedna osoba pro stálé akce: Hody. Mimořádné akce: Koláč.
Miloš: Mě se to nezdá fér, že někdo má svoji učebnu a ještě omezuje ostatní.
Charlie: My jsme tě nikam nevytlačili. Chtěli jsme, aby ses posunul pouze o 30 minut, což jsi samozřejmě nechtěl.
(nepřehledná diskuze)
Worwan: Musíte se domluvit.
Miloš: Domluva nefungovala. Když něco potřebuji, tak se musí jít za Charliem.
Worwan: Jediná osoba, která by to měla dělat je Hody.
(diskuze na téma rozvrhu)
Jirak: Rozvrhy bude dělat Hody a bude mít finální slovo.
Petaa: Problém je v tom, že oni mají vlastní učebny a ty se nikam nevejdeš?
Miloš: Vytlačují mě z učebny a tím mě nutí, abych učil po 22. hodině.
Charlie: Ale ty neučíš po 22. hodině. Je to možné zkontrolovat v rozvrhu, který je na webu.
Worwan: Je to o dohodě.
Charlie: Udělat rozvrh pro 15 lidí není zcela triviální jako u Rhina, kde učí 3 lidi.
(nepřehledná diskuze)


---
(23:30) Předseda klubu Jiří Dostál ukončuje schůzi.


--------------------------------------------------------------------------------

MD5 hash tohoto zápisu je: d9a9ef4e3c38932ee5c3b39b473cc96a

Tato verze souboru txt/20100217.txt byla nahrána 22.11. 2014 19:54:44.