Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 03.03.2010

--------------------------------------------------------------------
Zápis schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------

Datum: 3.3.2010
================

Přítomni:
---------
Předseda: Jiří Dostál (jirak)

Místopředseda: viz Blok 9.bak

Centrála:
Petr Hořák (Bedřich)
Petr Hodač (Hody)


CKZ: Radim Roška (worwan)
CKZ: Radek Beňo (Seth)
CKZ: Pavla Slezáková (ČarodějkaPS)

Blok 2: Petr Hovorka (petaa)
Blok 3: Lukáš Bouda
Blok 4: Jaroslava Vidnerová (Jarka)
Blok 5: Eliška Konečná (Ellishka)
Blok 6: Peter Póczoš (Poci)
Blok 7: Martin Kolacia (koláč)
Blok 8:
Blok 9.bak: Jakub Andr (Xylem)
Blok 10: Dalibor Fanta (bejzz)
Blok 11: Jindřiška Bartůšková (Spotik)
Blok HK:


Hosté:
Jméno Příjmení (Přezdívka)
Lubomír Jiřišta (jirista)
Vít Kuchař (Kuchy)
Václav Soukup
Pavel Mlýnek (pav)
Pavel Novák (Bulva)
Jaroslav Haken (Kraken)


Zapisovatel: Lubomír Jiřišta (jirista), Podpis:___________________
Ověřovatel: Jiří Dostál (Jiřák), Podpis:___________________


Program
-------
0) Schválení zápisů z minulých schůzí (zapisovatel, bejzz)
1) Schválení nových stanov (jirak)
2) Veřejná omluva (xylem)
3) Projekt elektronické zdravotní knížky IZIP (Bedřich)
4) Schválení rozpočtu 2010-1 (jirak)
5) Schválení elektronického hlasování - Studentsky ples (jirak)
6) Schválení benefitů (iC) viz. http://dl.dropbox.com/u/838815/10_1-BenefityWIP.xls
X) Různé
--------------------------------------------------------------------------------


---
(20:20)
Místopředseda klubu Jakub Andr zahajuje schůzi.

:: Osob s hlasovacím právem: 11

Xylem: Navrhuji, aby dnešní schůzi řídil Worwan.

Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 2

(20:23) Řízení schůze bylo předáno Worwanovi.


---
(20:23)
0) Schválení zápisů z minulých schůzí (zapisovatel, bejzz)

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis ze schůze představenstva ze dne 2.12.2009 - verze 3.
::Číslo: 100301
::Osob s hlasovacím právem: 11
::PRO: 9
::PROTI: 0
::ZDRŽEL SE: 2
::Schváleno.

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis ze schůze představenstva ze dne 9.12.2009 - verze 1.
::Číslo: 100302
::Osob s hlasovacím právem: 11
::PRO: 9
::PROTI: 0
::ZDRŽEL SE: 2
::Schváleno.

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis ze schůze představenstva ze dne 27.1.2010 - verze 2.
::Číslo: 100303
::Osob s hlasovacím právem: 11
::PRO: 10
::PROTI: 0
::ZDRŽEL SE: 1
::Schváleno.


---
Bod 1) se přesoouvá na konec.


---
(20:28)
2) Veřejná omluva (xylem)
Xylem se veřejně omlouvá slečně Markétě Jonášové za email, který nešel pouze jí a obvinil ji v něm ze skutečnosti, které nebyly způsobeny její vinnou. Dopustil se pochybení. Díky chybě kanceláře a informačnímu šumu byl problém se zpracováním její mzdy a listopadová mzda se řešila až v únoru. A dále podává bližší informace.


---
(20:31)
3) Projekt elektronické zdravotní knížky IZIP (Bedřich)
Slovo si převzal Václav Soukup a uvádí základní informace. Zdravotní knížka je zdarma pro členy SH, kteří jsou pojištěni u VZP. Tento projekt zprostředkovává společnost IZIP a VZP si tuto službu pouze pronajímá. V současné době s IZIP jednají i ostatní pojišťovny.

Worwan: Co tě k tomu vedlo?
Václav: Mám dohodu o pracovní činnosti s lékařem a tudíž můžu osobně dělat registrace. Napadlo mě nabízet to v rámci SH.
(reakci na dotazy z konference vedení)


:: (20:40) Přišla Jindřiška
:: Osob s hlasovacím právem: 12


Václav: Bezpečnost je zajištěna na stejné úrovni jako internetové bankovnictví. (Uvádí další informace o zabezpečení)

Jarka: Proč si myslíš, že to patří na Strahov, když je to oddělené od VZP a je to 5-6 let starý projekt? Proč se za tu dobu nic nestalo?Zbytečně to vytíží kancelář.
Václav: Je to služba zdarma a kdo chce, může tuto možnost využít. Studenti by měli možnost vyřídit si IZIP v rámci Strahova. Na sekretářce zůstane pouze závěrečná část a to předání pinů oproti podpisu.

Worwan: Kolik studentů by to zajímalo?
Václav: Ty studenty, jejichž doktor má přístup k IZIPU.
Pavo: Vidíš tam zpětně za rok, co bylo zaplaceno z pojištění.
Václav: Tento projekt je jen na jeden rok. Mohou si to udělat všichni pojištěnci. Ne pouze ti z VZP. (Další informace)

Jarka: Jak to funguje, když si teď necháváš udělat knížku?
Václav: První možnost je zřízení u doktora. Druhá možnost je zřízení za pomoci elektronického podpisu - ale myslím, že většina lidí nemá e-podpis. Třetí možnost je vyplnění formuláře, který vyplníš a odešleš poštou. Poté ti přijdou poštou přihlašovací údaje.

Petaa: Tys to prezentoval jako projekt a projekt na SH většinou klubu něco přináší.
Václav: Je to zdarma a je to možnost navíc.

Seth: Jedna vada na kráse je to, že ty jsi za ten projekt placený. V současné době hledáš doménu, na které bys získal finanční obnos.
Václav: Pro mě to není žádné "terno". Pojišťovna musí zaplatit doktorovi, který to do systému zadává. Je zde malá motivační složka, která je součástí.
Seth: Tím, že to spustíme, zavedeme precedenc, že na SH můžou i projekty, na kterých mohou profitovat ostatní firmy.
Václav: Ta elektronická knížka není majetek pojišťovny a od té doby tam můžou lidem vkládat lékaři informace.
Seth: Z čeho žije tedy IZIP?
Václav: To jsou tvůrci toho projektu. Pokud uzavřou smlouvu s pojišťovnou, tak jim poskytují nějakou službu.

Čarodějka: Já tomu za PR odmítám dělat propagaci a vidím to čistě jako reklamu.

Petaa: Ty tedy ani pořádně nevíš, jak to vlastně funguje. Co ty z toho máš?
Václav: Já už jsem to říkal. Nejsem ani pod VZP, ani pod IZIP.

Xylem: Když se tohle na SH rozjede a někdo se přes tebe přihlásí, tak z toho dostane peníze ordinace tvojí mamky a ty z toho máš peníze.
Václav: Ano, je to tak. Ale já to dělám jen kvůli tomu, že na to nyní mám čas.

Václav: Jsou to údaje, které můžeš mít všude s sebou.

Jarka: Chceš po nás reklamu a místo na serveru. Myslím si, že tohle do SH nepatří.
Václav: Je to prostě nabídka.

Kuchy: Stejně to nemůže být umístěno na SH serveru.


:: (21:06) Přišel Jirak.
:: Osob s hlasovacím právem: 13


::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill neshledává projekt IZIP vhodný pro klub Silicon Hill.
::Číslo: 100304
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 12
::PROTI: 1
::ZDRŽEL SE: 0
::Schváleno.


----
(21:08)
4) Schválení rozpočtu 2010-1 (jirak)

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje rozpočet klubu SH na první pololetí roku 2010. Hash schváleného souboru: 3d850c4babd23b6acbfba4fdc6a2c3b9 (MD 5) - Příloha zápisu č. 1.
::Číslo: 100305
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 12
::PROTI: 1
::ZDRŽEL SE: 0
::Schváleno.


---
(21:13) Schválení elektronického hlasování - Studentský ples (jirak)
Jirak uvadí základní informace.


:: (21:06) Odešel Jirak.
:: Osob s hlasovacím právem: 12


::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje čerpání financí ve výši 20.000,- Kč z globální rezervy rozpočtu 2010-1 pro financování organizace studentského plesu ČVUT.
::Číslo: 100306
::Osob s hlasovacím právem: 12
::PRO: 12
::PROTI: 0
::ZDRŽEL SE: 0
::Schváleno.


:: (21:17) Přišel Jirak.
:: Osob s hlasovacím právem: 13


---
(21:18)
1) Schválení nových stanov (jirak)
Jirak uvádí informace ohledně nových stanov a aktuální situace.
Jindřiška uvádí dodatečné informace.

Xylem: Do budoucna navrhuji - schvalujte stanovy jako celek.


::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje změny stanov klubu Silicon Hill dle předloženého návrhu - Příloha zápisu č. 2.
::Číslo: 100307
::Osob s hlasovacím právem: 12
::PRO: 12
::PROTI: 0
::ZDRŽEL SE: 0
::Schváleno.


(21:29)
6) Schválení benefitů (iC) viz. http://dl.dropbox.com/u/838815/10_1-BenefityWIP.xls
iC uvádí informace ohledně benefitů pro aktivní členy SH.

Koláč: Chci se zeptat, jak je to s novými lektory akademií. Někteří nemají odučenou ani hodinu a mají odpuštěno IT členství.
Hody: Mají to v tabulkách.
Worwan: Je to projektová věc.

Probíhají drobné opravy v seznamu benefitů.


::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje benefity pro rok 2010-1 - Příloha zápisu č. 3.
::Číslo: 100308
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 12
::PROTI: 1
::ZDRŽEL SE: 0
::Schváleno.


:: (22:08) Přišel Kraken – zastoupen Xylemem

:: (22:08) Odešla Jindřiška
:: Osob s hlasovacím právem: 12


---
(22:11)
X) Různé
Jirak ještě informuje o situaci ohledně sítí.

---
(22:24) Worwan ukončil schůzi.

--------------------------------------------------------------------------------

---
Příloha č. 1:
-------------
http://support.siliconhill.cz/zapisy/prilohy/SH_rozpocet_2010-1.ods
Hash: 3d850c4babd23b6acbfba4fdc6a2c3b9 (MD 5)---
Příloha č. 2:
-------------

Stanovy klubu Silicon Hill

Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Název klubu je Silicon Hill, jeho zkratka je SH.
(2) Klub Silicon Hill (dále jen „SH“) je kolejním klubem Studentské unie ČVUT (dále jen
„SU“).
(3) Nedílnou součástí stanov SH jsou stanovy SU.

Čl. 2
Členství
(1) Členem SH se může stát každý, kdo splňuje podmínky členství v SU.
(2) Člen SH má právo
a) požívat výhod plynoucích z členství,
b) být informován o činnosti SH,
c) obracet se s připomínkami, podněty, návrhy a žádostmi na orgány SH a obdržet do 30 dnů
odpověď,
d) volit a být volen do orgánů SH v souladu se stanovami SH a interními předpisy SH, s
výjimkou případu, kdy mu bylo pozastaveno členství.
(3) Člen SH je povinen:
a) dodržovat stanovy SH,
b) dodržovat interní předpisy SH,
c) platit členský příspěvek, vyjma případu, kdy mu bylo placení odpuštěno; podrobnosti
odpouštění členských příspěvků stanoví interní předpis SH.
(4) Podmínky pro zánik členství jsou definovány ve stanovách SU.
(5) Členství je pozastaveno z důvodu nezaplacení členských příspěvků nebo rozhodnutím
představenstva na základě porušení stanov SH nebo interních předpisů SH. V době
pozastavení členství nemá člen nárok na žádné členské výhody.

Čl. 3
Orgány SH
Orgány SH jsou:
1. představenstvo SH (dále jen „představenstvo“),
2. předseda SH (dále jen „předseda“),
3. místopředseda SH (dále jen „místopředseda“),
4. tým manažerů.
5. dozorčí rada

Čl. 4
Představenstvo
(1) Představenstvo je nejvyšším orgánem SH. Hlavním úkolem představenstva je rozhodovat
o klíčových záležitostech, stanovovat strategii rozvoje SH a kontrolovat plnění svých
rozhodnutí.
(2) Představenstvo tvoří 10 zástupců bloků, 3 zástupci všech členů SH (dále jen „celokluboví
zástupci“) a předseda.
(3) Všichni členové představenstva musí být členy SH.
(4) Funkční období volených členů představenstva trvá nejdéle 2 roky a začíná obvykle 1.
ledna. K 31.12. lichého roku končí vždy funkční období zástupců bloků 3, 5, 7, 9, 11 , k
31.12. sudého roku končí vždy funkční období zástupců bloků 2, 4, 6, 8, 10 a celoklubových
zástupců.
(5) V případě zániku mandátu voleného člena představenstva vyhlásí předseda doplňovací
volby. V případě zániku mandátu předsedy je představenstvo povinno do 30 dnů jmenovat
nového předsedu. Funkční období nového člena je zkráceno do konce funkčního období
původního člena představenstva.
(6) Představenstvo se schází na schůzích. Podmínky pro svolávání schůzí a jejich průběh
stanoví jednací řád SH.
(7) Hlasovací právo na schůzích mají pouze členové představenstva, není-li dále stanoveno
jinak.
(8) Každý člen představenstva může pro konkrétní schůzi představenstva pověřit jiného člena
SH, který není členem představenstva, výkonem svých hlasovacích práv. Jeden člen SH může
být pověřen pouze jedním členem představenstva.
(9) „Osobou s hlasovacím právem pro danou schůzi“ se rozumí
a) člen představenstva, nepověřil-li jiného člena SH výkonem svých hlasovacích práv,
b) člen SH, který byl pověřen jiným členem představenstva výkonem jeho hlasovacích práv.
(10) Aby představenstvo bylo usnášeníschopné, musí být přítomna nadpoloviční většina všech
osob s hlasovacím právem pro danou schůzi.
(11) Usnesení je přijato, rozhodne-li o něm představenstvo převahou hlasů „pro“ nad „proti“,
hlasy „pro“ jsou alespoň tři.
(12) K přijetí usnesení o změně stanov SH je třeba souhlasu dvoutřetinové většiny všech
členů představenstva.
(13) K přijetí interního předpisu SH je třeba souhlasu dvoutřetinové většiny všech osob s
hlasovacím právem pro danou schůzi.
(14) K přijetí usnesení o schválení rozpočtu SH je zapotřebí souhlasu alespoň jedné poloviny
všech osob s hlasovacím právem pro danou schůzi.
(15) Člen představenstva ztrácí mandát, pokud se nedostaví on, ani jím pověřený člen dle
odst. 8 na tři po sobě jdoucí schůze představenstva.
(16) Další podmínky výkonu volebního práva a organizaci a průběh voleb stanoví volební řád
SH.
(17) Funkce předsedy, zástupce bloku, celoklubového zástupce a člena dozorčí rady jsou
navzájem neslučitelné. Funkce místopředsedy je neslučitelná s funkcí člena dozorčí rady.

Čl. 5
Předseda
(1) Předseda řídí klub a zastupuje jej navenek.
(2) Předsedu jmenuje prezident SU na základě rozhodnutí představenstva. Představenstvo volí
předsedu z přihlášených kandidátů tajnou volbou; podrobnosti stanoví jednací řád SH.
(3) Předseda podává představenstvu návrh na jmenování místopředsedy. Předseda je povinen
podat tento návrh nejpozději do osmi dnů od svého jmenování do funkce nebo do patnácti dnů
od doby, kdy odvolal posledního místopředsedu.
(4) Předseda je správcem sítě SH a správcem domén „sh.cvut.cz“, „siliconhill.cz“.
(5) Předseda vyhlašuje a organizuje volby zástupců bloků, celoklubových zástupců a členů
dozorčí rady a stanovuje jejich průběh, nestanoví-li stanovy SH nebo volební řád SH jinak.
(6) Předseda se může vzdát funkce, a to
a) prohlášením učiněným osobně na schůzi představenstva,
b) písemně do rukou prezidenta SU.
(7) Předsedu může odvolat představenstvo v případě, že se pro návrh vysloví alespoň dvě
třetiny všech osob s hlasovacím právem pro danou schůzi. V tom případě je odvolán i
místopředseda a tým manažerů.
(8) Uvolní-li se post předsedy z důvodů uvedených v odst. 6, přísluší do doby, než bude
jmenován nový předseda, výkon jeho funkcí a pravomocí místopředsedovi.
(9) Okamžikem, kdy se předseda ujme funkce zástupce bloku, celoklubového zástupce nebo
člena dozorčí rady, zaniká jeho funkce předsedy.

Čl. 6
Místopředseda
(1) Místopředseda zastupuje předsedu.
(2) O jmenování místopředsedy rozhoduje představenstvo na návrh předsedy.
(3) Místopředseda se může vzdát funkce, a to
a) prohlášením učiněným osobně na schůzi představenstva,
b) písemně do rukou předsedy.
(4) Místopředseda může být odvolán
a) předsedou,
b) představenstvem v případě, že vykonává funkce předsedy dle čl. 5 odst. 8, a vysloví-li se
pro návrh alespoň dvě třetiny všech osob s hlasovacím právem pro danou schůzi. V tom
případě je odvolán i tým manažerů.
(5) Okamžikem, kdy se místopředseda ujme funkce člena dozorčí rady, zaniká jeho funkce
místopředsedy.

Čl. 7
Zástupce bloku
(1) Blokem se rozumí budova strahovských kolejí s číslem 2-11. Budova číslo 12 se pro účely
těchto stanov a veškerých předpisů SH a usnesení představenstva považuje za součást bloku
11. Každý blok má v představenstvu právě jednoho zástupce bloku.
(2) Zástupce bloku je volen z přihlášených kandidátů studenty bydlícími na příslušném bloku.
(3) Zástupce bloku se může vzdát mandátu, a to
a) prohlášením učiněným osobně na schůzi představenstva,
b) písemně do rukou předsedy.
(4) Zástupce bloku může být odvolán
a) představenstvem s uvedením důvodu v případě, že se pro návrh vysloví alespoň dvě třetiny
osob s hlasovacím právem pro danou schůzi,
b) referendem vyhlášeným představenstvem, vyslovila-li se v tomto referendu pro jeho
odvolání nadpoloviční většina studentů bydlících na příslušném bloku.
(5)Okamžikem, kdy se zástupce bloku ujme funkce předsedy, celoklubového zástupce nebo
člena dozorčí rady, zaniká jeho mandát zástupce bloku.

Čl. 8
Celokluboví zástupci
(1) Celokluboví zástupci jsou voleni všemi členy SH.
(2) Celoklubový zástupce se může vzdát mandátu, a to
a) prohlášením učiněným osobně na schůzi představenstva,
b) písemně do rukou předsedy.
(3) Celoklubový zástupce může být odvolán
a) představenstvem s uvedením důvodu v případě, se pro návrh vysloví alespoň dvě třetiny
všech osob s hlasovacím právem pro danou schůzi,
b) referendem vyhlášeným představenstvem, vyslovila-li se v tomto referendu pro jeho
odvolání nadpoloviční většina všech členů SH.
(4) Okamžikem, kdy se celoklubový zástupce ujme funkce předsedy, zástupce bloku nebo
člena dozorčí rady, zaniká jeho mandát celoklubového zástupce.

Čl. 9
Tým manažerů
(1) Pro správu jednotlivých oblastí činnosti klubu jsou jmenováni příslušní manažeři. Tým
manažerů patří mezi výkonnou část vedení klubu a je odpovědný předsedovi klubu.
(2) Okruhy působností a pravomoce jednotlivých manažerů stanoví předseda.
(3) Manažery jmenuje a odvolává předseda.
(4) Manažer se může vzdát funkce, a to
a) prohlášením učiněným osobně na schůzi představenstva,
b) písemně do rukou předsedy.

Čl. 10
Dozorčí rada
(1) Členové dozorčí rady jsou voleni všemi členy SH.
(2) Funkční období členů dozorčí rady trvá nejdéle 2 roky a začíná obvykle 1. ledna. K 31.12.
lichého roku končí vždy funkční období členů dozorčí rady.
(3) Člen dozorčí rady se může vzdát mandátu, a to
a) prohlášením učiněným osobně na schůzi představenstva,
b) písemně do rukou předsedy.
(4) Člen dozorčí rady může být odvolán
a) představenstvem s uvedením důvodu v případě, se pro návrh vysloví alespoň dvě třetiny
všech osob s hlasovacím právem pro danou schůzi,
b) referendem vyhlášeným představenstvem, vyslovila-li se v tomto referendu pro jeho
odvolání nadpoloviční většina všech členů SH.
(5) Další pravomoci a povinnosti členů dozorčí rady jsou definované v Interním předpisu
Dozorčí rada SH
(6) Okamžikem, kdy se člen dozorčí rady ujme funkce předsedy, místopředsedy, zástupce
bloku nebo celoklubového zástupce, zaniká jeho funkce člena dozorčí rady.

Čl. 11
Přechodná a závěrečná ustanovení
(1) Zástupci bloků 3, 5, 7, 9, 11 a členové dozorčí rady jsou voleni vždy na podzim lichého
roku.
(2) Zástupci bloků 2, 4, 6, 8, 10 a 3 celokluboví zástupci jsou voleni vždy na podzim sudého
roku.
(3) Zrušují se stanovy SH schválené představenstvem SH dne 3. prosince 2008.
(4) Všechny interní předpisy SH platné v den nabytí platnosti těchto stanov zůstávají v
platnosti.
(5) Tyto stanovy nabývají platnosti po schválení Studentským parlamentem SU.
V Praze dne 3. 3. 2010
Představenstvo klubu Silicon Hill
V Praze dne 9. 3. 2010
Studentský parlament SU ČVUT---
Příloha č. 3:
-------------

http://support.siliconhill.cz/zapisy/prilohy/10_1-BenefitRC1.xls
Hash: http://support.siliconhill.cz/zapisy/prilohy/10_1-BenefitRC1.md5


--------------------------------------------------------------------------------

MD5 hash tohoto zápisu je: 5afd18356be832b90f46d2b019706044

Tato verze souboru txt/20100303.txt byla nahrána 22.11. 2014 19:54:44.