Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 15.03.2010

--------------------------------------------------------------------------------
Zápis schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------

Datum: 15.3.2010
================

Přítomni:
---------
Předseda: Jiří Dostál (jirak)

Místopředseda: viz Blok 9.bak

Centrála:


CKZ: Radim Roška (worwan)
CKZ: Radek Beňo (Seth)
CKZ: Pavla Slezáková (ČarodějkaPS)

Blok 2: Petr Hovorka (petaa)
Blok 3:
Blok 4: Jaroslava Vidnerová (Jarka)
Blok 5: Eliška Konečná (Ellishka)
Blok 6: Peter Póczoš (Poci)
Blok 7: Martin Kolacia (koláč)
Blok 8.bak: Petr Hodač (Hody)
Blok 9.bak: Jakub Andr (Xylem)
Blok 10: Dalibor Fanta (bejzz)
Blok 11:


Hosté:
Lubomír Jiřišta (jiristak)
Michal Višňovský (wyssnna)


Zapisovatel: Lubomír Jiřišta (jiristak), Podpis:___________________
Ověřovatel: Jiří Dostál (Jiřák), Podpis:___________________


Program
-------
0) Schválení zápisů z minulých schůzí (zapisovatel, bejzz)
1) Schválení odpuštění členství 2010-1 (jirak)
2) Úterní schůzka s Milanem [školitel na výjezdním zasedání] (worwan)
3) Změna stipendijního řádu (iC)
4) Jmenování nové stipendijní komise (iC)
5) Oprava klubovny SH, správce (bejzz)
X) Různé

--------------------------------------------------------------------------------


---
(20:17)
Předseda klubu Jiří Dostál zahajuje schůzi.

:: Osob s hlasovacím právem: 10


---
(20:05)
0) Schválení zápisů z minulých schůzí (zapisovatel, bejzz)
Bejzz informuje ohledně zápisů.
Zápisy určené ke schválení: 10.2.2010 verze 1, 17.2.2010 verze 2

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis ze schůze představenstva SH ze dne 10.2.2010 - verze 1
::Číslo: 100309
::Osob s hlasovacím právem: 10
::PRO: 7
::PROTI: 1
::ZDRŽEL SE: 2
::Schváleno.


:: (20:28) Přišel Koláč
:: Osob s hlasovacím právem: 11


::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis ze schůze představenstva SH ze dne 17.2.2010 - verze 2
::Číslo: 100310
::Osob s hlasovacím právem: 11
::PRO: 9
::PROTI: 0
::ZDRŽEL SE: 2
::Schváleno.


---
(20:29)
1) Schválení odpuštění členství 2010-1 (jirak)
Jirak informuje ohledně nastalé situace se schvalováním odpustků.


:: (20:36) Přišel Poci
:: Osob s hlasovacím právem: 12


::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje odpuštění členských příspěvků za první pololetí roku 2010 - příloha zápisu č. 1
::Číslo: 100311
::Osob s hlasovacím právem: 12
::PRO: 10
::PROTI: 1
::ZDRŽEL SE: 1
::Schváleno.


::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje odpuštění členského příspěvku za první pololetí roku 2010 pro Jan Ondrušek (UID: 12574) - správce PC studovny na bloku 11 - IT Členství
::Číslo: 100312
::Osob s hlasovacím právem: 12
::PRO: 12
::PROTI: 0
::ZDRŽEL SE: 0
::Schváleno.


::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje odpuštění členského příspěvku za první pololetí roku 2010 pro Tomáš Řehoř (UID: 9896) - Vedoucí LCNA - IT členství, housing
::Číslo: 100313
::Osob s hlasovacím právem: 12
::PRO: 11
::PROTI: 0
::ZDRŽEL SE: 1
::Schváleno.


::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje odpuštění plateb za služby poskytované klubem Silicon Hill za první pololetí roku 2010 - příloha zápisu č.2
::Číslo: 100314
::Osob s hlasovacím právem: 12
::PRO: 11
::PROTI: 0
::ZDRŽEL SE: 1
::Schváleno.


---
(20:50)
2) Úterní schůzka s Milanem [Školitel na výjezdní zasedání] (worwan)
Worwan informuje o možnosti školení na výjezdním zasedání.


---
(20:58)
3) Změna stipendijního řádu (iC)
Jirak podává informace ohledně stipendijního řádu.

Představenstvo se shodlo na změnách stipendijního řádu - příloha k zápisu č.3
- změna bodu 2)c) na "Stipendium se přiděluje buď okamžitě, nebo zpětně po úspěšném zakončení kurzu na základě pravidel stipendijního řádu."
- smazán bod 3)a)
- změna bodu 5) na "5. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná) Zrušuje se interní předpis SH schválený představenstvem SH dne 11. ledna 2006b) Tento předpis nabývá účinnosti dnem schválení představenstvem klubu SH  V Praze dne 15.3.2010, Představenstvo klubu SH"


:: (21:12) Odešel Hody
:: Osob s hlasovacím právem: 11


::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje interní předpis - Stipendijní řád - viz. příloha č. 3
::Číslo: 100315
::Osob s hlasovacím právem: 11
::PRO: 10
::PROTI: 0
::ZDRŽEL SE: 1
::Schváleno.


---
(21:18)
4) Jmenování nové stipendijní komise (iC)

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill odvolává všechny stávající členy stipendijní komise.
::Číslo: 100316
::Osob s hlasovacím právem: 11
::PRO: 11
::PROTI: 0
::ZDRŽEL SE: 0
::Schváleno.


::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill jmenuje členy stipendijní komise: Petr Hovorka (UID: 11607), Radim Roška (UID: 10835), Ondřej Mašek (UID: 11259)
::Číslo: 100317
::Osob s hlasovacím právem: 11
::PRO: 9
::PROTI: 1
::ZDRŽEL SE: 1
::Schváleno.


---
(21:30)
5) Oprava klubovny SH, správce (bejzz)
Bejzz informuje o vybavení a celkovém stavu klubovny.


::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje čerpání z globální rezervy rozpočtu 2010-1 ve výši 5000,- Kč pro potřeby klubovny SH na bloku č. 7.
::Číslo: 100318
::Osob s hlasovacím právem: 11
::PRO: 9
::PROTI: 0
::ZDRŽEL SE: 2
::Schváleno.


---
(20:35)
X) Různé


---
(21:45) Předseda klubu Jiří Dostál ukončuje schůzi.
--------------------------------------------------------------------------------

---
Příloha č. 1:
-------------

UID Jméno Činnost ZAKL IT SPORT
1 10854 Hořčica Adam Vedoucí projektu, PR IT
2 14548 Petřík Jan Zástupce vedoucího projektu IT
3 11840 Pospíchal Pavel Správce bastlírny IT
4 14480 Pospíšil Jan Správce bastlírny IT
5 10813 Beňo Radek CKZ, Správce bastlírny, PR IT
6 4640 Cech Zbynek DVBgrab + DUSPS IT
7 8845 Tomáš Duša PR IT
8 16469 Viera Bejdová PR IT
9 19514 Ivana Kočíková PR IT
10 9109 Pavla Slezáková CKZ, PR, Vytvarka IT SPORT
11 13157 Barbora Šedová zástupce vedoucí IT
12 15198 Alena Bergerová správkyně věcí IT
13 11403 Hana Szücsová aministrativa, SGSatd IT
14 10898 Andr Jakub - Xylem mistoprd & ved.kanclu IT SPORT
15 10579 Janek Milos Veduci projektu IT
16 14792 Havlik, Milan Marketing & PR IT
17 12853 Bednář Jan Registrátor IT
18 14469 Hanus Václav Správce klubovny IT
19 10198 Hric Vladimír Registrátor IT
20 13112 Jediný Filip Správce rýsovny IT
21 11837 Kapsia Petr Správce nářaďovny IT
22 9310 Keclík Michal Správce posilovny IT
23 7639 Nemec Marek správce prádelny, sušárny, kolárny IT
24 14974 Vidnerová Jaroslava Zástupce bloku IT SPORT
25 16464 Hanč Jiří Správce studovny IT
26 12364 Bednář Jan vedoucí AVC IT
27 10839 Coufal Vladimír zástupce vedoucího IT SPORT
28 11145 Kovalčíková, Stanislava IT
29 11462 Matrka Rostislav predseda Volebni komise SPORT
30 16620 Jiřišta Lubomír Volebni komise, registrator bl4, zapisovatel IT
31 12739 Král Filip Volebni komise IT
32 14960 Popl Jan Volebni komise IT
33 17158 Hořák Petr Volebni komise, projektovy manager IT SPORT
34 14517 Hlavnička Tomáš Volebni komise IT
35 12385 Ondřej Civín Mravenci IT
36 10232 Petr Navrátil Registrator IT
37 8319 Petr Stanošek Registrator IT
38 8351 Lumír Dul Registrator IT SPORT
39 10835 Roska Radim - Worwan CKZ,IMAP,. IT SPORT
40 11814 Kačur Tomáš správce hudebny bl10 IT
41 13819 Šramka Martin správce hudebny bl3 IT
42 12463 Donoval Josef vedoucí projektu a správce hudebny bl9 IT
43 13052 Zaremba Michal správce perkusů IT
44 17055 Dita Lazárková lektorka + webmaster Adobe Academie IT
45 15235 Pavel Řežábek lektor Adobe Academie IT
46 19327 Petr Šuma lektor Adobe Academie IT
47 15706 Petr Švec vedoucí Adobe Academie ZAKL
48 8361 Alejandro Marquez preklady, registrator B8 IT
49 8759 Aldo Grande preklady IT SPORT
50 10184 Visnovsky Michal wyssna disconecting people IT
51 6337 Nutil Pavel Registrator IT
52 10907 Šlapák Martin Registrator IT
53 5995 Marek česal aktivní člověk na bloku, odměna za práci IT
54 9060 Krula Lukáš registrátor, správce posilovny IT SPORT
55 17160 Bartůšková Jindřiška zástupce bloku 11 IT
56 9312 Martin Velek MikroC IT
57 14621 Hodac Petr - Hody Manazer vzdelavani, IF IT SPORT
58 11326 Mikulčík Miloslav vedoucí Rhino IT SPORT
59 12141 Vašatová Veronika zástupce vedoucího Rhino IT SPORT
60 11458 Kučírek Roman zástupce vedoucího ProgeCAD IT SPORT
61 11288 Špulák,Ondřej lektor ProgeCAD IT
62 16405 Srna TOmáš web Rhino,installfest, IT SPORT
63 10901 Novák Pavel Support,fotoalbum, moderator news IT
64 18658 Kopta Martin řešitel SUTu - příprava + přednášení seminářů a tvorba grafiky IT
65 12730 Kadaník Jiří řešitel SUTu - správce pc terminálu na bloku 10 IT
66 10174 Beňo Matej Registrátor B10, Zástupce zástupce bloku 10 IT
67 9405 Filip Pokorný Registrátor B10 IT
68 15319 Jan Nepraš Televizor, Registrátor wifi IT
69 11321 Ondřej Štepán Správce posilovny IT
70 12732 Klimunda Pavel Registrátor B10 IT
71 15585 Čanda Lukáš Lektor MSIT IT
72 12691 Aleš Kobr Lektor MSIT IT
73 12675 Novák Jan Lektor MSIT IT
74 14838 Eduard Rohm Registrátor B3 IT
75 11556 Jan Laška Registrátor B3 IT
76 11694 Lukáš Bouda Zastupce B3 IT
77 13607 Lukáš Sýkora Registrátor B3 IT
78 11302 Martin Hlavín Registrátor B3 IT
79 12790 Miroslav Filip Registrátor B3 IT
80 15776 Eliška Konečná zástupce bloku 5 IT
81 9440 Martin Chloupek admin B5, správce sítě, wifi IT SPORT
82 11259 Ondřej Mašek registrátor B5, HR manažer IT SPORT
83 11152 Ján Palaščak registrátor B5 IT
84 14784 Ondřej Motlíček registrátor B5 IT
85 14526 Erik Štofira registrátor B5 IT
86 10782 Tomáš Látal registrátor B5 IT
87 7826 Bruchanov Martin - Bruxy Meteosat IT SPORT
88 8492 Radovan Igliar zasloužilý člen
89 3683 Jindrich Gottwald Správce Heptia
90 4444 Chrastinová Adéla registrátor B8 IT
91 6688 Vrba Václav registrátor B8 IT
92 3989 Sedláček Petr registrátor B8 ZAKL
93 6860 Kunc Ladislav registrátor B8 ZAKL
94 8303 Kytka Martin registrátor B8 ZAKL
95 6666 Jaroslav Haken zástupce bloku 9 IT
96 18773 Jakub Šefčík televizor 0.patro+suterén@blok9 IT
97 18736 Martin Kopřiva televizor 0.patro+suterén@blok9 IT
98 14379 Petr Holub televizor 1.patro@blok9 IT
99 14727 Stanislav Řehák televizor 2.patro@blok9, admin serveru devitka IT
100 14870 Tomáš Pitřinec televizor 2.patro@blok9 IT
101 11067 Jan Kubový televizor 4.patro@blok9 IT
102 14827 Štěpán Kravák televizor 5.patro@blok9 IT
103 8630 Jakub Suchy spravce finance.sh.cvut.cz IT
104 9400 Ladislav Štojdl hlavní admin projektu, admin SC:BW ligy IT
105 14594 Zdeněk Obst zástupce admina projektu, admin CS ligy IT
106 11201 Jakub Horáček admin W3:DOTA ligy IT
107 9339 Chaloupka Jiří - perník Síťař IT SPORT
108 8284 Pavel Mlynek Dozorčí rada IT SPORT
109 9353 Ondřej Szönyi Dozorčí rada IT
110 11592 Veronika Slivonova Dozorčí rada IT SPORT
111 12386 Zdeněk Bandík Dozorčí rada IT SPORT
112 14532 Martin Červenka Dozorčí rada IT SPORT
113 11242 Pierre Stružka zastupce B8, Kolejni manager IT
114 14826 Jan Rohan Novy DUSPS vyvoj IT
115 14650 Petr Pošvic Novy DUSPS vyvoj IT
116 10740 Kolacia Martin zastupce bl.7, spravce SC IT
117 7065 Tomáš Bublík www, adobe registrace IT
118 9342 Ondřej Caletka DVB, SUT IT
119 16426 Martin Cetkovský Exchange ZAKL
120 3607 Pavel Danihelka www, virtual3 IT
121 3755 Václav Haisman shell, localnews ZAKL
122 11923 Jiří Jánský Backup, DVB-S IT
123 7929 Jaromír Kašpar MSDNAA, skolcentrum IT
124 8097 Lukáš Kužel CS IT
125 7124 Alexander Leonov FTP, NMS IT
126 6361 Tomáš Melichárek CS IT
127 7482 Michal Naiman MS servery IT
128 12600 Petr Přikryl Virtual2 IT SPORT
129 2816 Jakub Římek chat, nms IT
130 10367 Peter Sabolčák chat, jabber, OZU IT
131 8231 Martin Dubec FTP IT
132 7760 Karel Landa technický manažer, CA, IDIF, Active24, ISP, Admin4 IT SPORT
133 12656 Tomáš Čižinský Manažer pro sport, vedoucí fitcentra, čtečky, kamery IT SPORT
134 12054 Alexandr Žák Fitcentrum - zástupce, kamery IT SPORT
135 11229 Petr Mikeš Fitcentrum - opravy IT SPORT
136 12598 Lukáš Maretta Fitcentrum - trenér, úklid SPORT
137 10754 Martin Komoň Fitcentrum - IT support, kamery, čtečky IT SPORT
138 14426 Milan Bešinský Fitcentrum - úklid, opravy SPORT
139 7957 David Hromádka Fitcentrum - promoakce, trenér SPORT
140 18892 Petra Kučerová Fitcentrum - návrh triček ZAKL
141 17332 Anita Prokešová Administrace projektu taneční IT
142 17844 Pavla Kellnerová Vedoucí projektu taneční IT
143 16520 Richter Matyáš registrátor B2 IT
144 10049 Malinský Radek registrátor B2 IT
145 12414 Pekař Miloslav registrátor B2 IT
146 10943 Křížek Jiří registrátor B2 IT
147 10563 Moláček Tomáš registrátor B2 IT
148 16422 Peláková Petra registrátor B2 IT
149 11607 Hovorka Petr zástupce bloku 2, PR IT SPORT
150 10917 Bureš Michal lektor ZAKL
151 11043 Čechová Monika lektor IT SPORT
152 1109 (17836) Hájek Josef lektor IT
153 16921 Chmelař Jakub lektor IT
154 8806 Kovač Pavel lektor IT
155 9647 Moravec Miloš lektor IT
156 9031 Rudovský Zdeněk lektor IT SPORT
157 1850 (15696) Martin Staš lektor IT
158 16052 Batbold Ganbold lektor IT
159 15815 Pavel Jursik lektor IT
160 13204 Josef Kalvas lektor IT
161 12392 Michaela Solnicka lektor IT
162 18768 Jan Šesták lektor IT
163 9610 Petr Heralt lektor IT
164 3643 Ondřej Semerák lektor ZAKL
165 6983 Pernicová Radka vedoucí IT SPORT
166 17893 Jiří knotek lektor IT
167 9634 Dostal Jiří Předseda IT SPORT
168 9481 Dalibor Fanta zástupce bloku 10, SUT, PR, IF IT
169 4996 Dezider Mesko Dozorčí rada IT
170 11838 Peter Póczoš Zástupce bloku IT
171 10852 Jakub Motlík Registrátor IT
172 16522 Jakub Vacek Registrátor IT
173 11176 Jiří Pečonka Registrátor IT
174 11024 Ernest Pintér Registrátor IT
175 16428 Martin Sivok Registrátor IT
176 12378 Zdeněk Vondráček Registrátor blok8 IT---
Příloha č. 2:
-------------

UID Jméno Činnost TANECNI HUDEBNA AUTODESK ADOBE RHINO ProgeCAD MSIT FOTOATELIER
10 9109 Pavla Slezáková CKZ, PR, Vytvarka AUTODESK
25 16464 Hanč Jiří Správce studovny HUDEBNY
26 12364 Bednář Jan vedoucí AVC TANECNI
32 14960 Popl Jan Volebni komise FOTOATELIER
39 10835 Roska Radim - Worwan CKZ,IMAP,. FOTOATELIER
46 19327 Petr Šuma lektor Adobe Academie FOTOATELIER
57 14621 Hodac Petr - Hody Manazer vzdelavani, IF HUDEBNY
59 12141 Vašatová Veronika zástupce vedoucího Rhino FOTOATELIER
80 15776 Eliška Konečná zástupce bloku 5 ADOBE
82 11259 Ondřej Mašek registrátor B5, HR manažer ADOBE
112 14532 Martin Červenka Dozorčí rada FOTOATELIER
116 10740 Kolacia Martin zastupce bl.7, spravce SC ADOBE
117 7065 Tomáš Bublík www, adobe registrace ADOBE
133 12656 Tomáš Čižinský Manažer pro sport, vedoucí fitcentra, čtečky, kamery FOTOATELIER
157 1850 (15696) Martin Staš lektor RHINO---
Příloha č. 3:
-------------

Stipendijní řád

1. Úvodní ustanovení
Předmětem interního předpisu je stipendijní řád klubu Silicon Hill (dále jen "stipendium")

2. Pravidla stipendijního řádu
a) O stipendium může požádat každý člen klubu Silicon Hill
b) O přídělení stipendia rozhoduje představenstvo na základě doporučení stipendijní komise
c) Stipedium se přiděluje buď okamžitě, nebo zpětně po úspěšném zakončení kurzu na základě pravidel stipendijního řádu

3. Podmínky / Kritéria pro posouzení žádosti o stipendium
a) Včasně podaná žádost zaslaná na emailovou adresu stipendium@sh.cvut.cz, obsahující:
- jméno
- příjmení
- uid
- email
- zdůvodnění podání žádosti
- číslo osobního účtu žadatele
b) Aktivity prospěšné pro činnost Studentské unie ČVUT
c) Stipendijní komise může stanovit další kritéria

4. Stipedijní komise
a) Je složena z 3 členů
b) Je jmenovaná / odvolávana představenstvem klubu Silicon Hill
c) Přijímá žádosti, vypracovává podklady, určuje váhu kritérií a posuzuje podané žádosti
d) Komise určí pořadí přidělení doporučených stipendií
e) Komise stanovuje konečný termín pro podávaní žádostí
f) Výšku stipendii stanoví komise. Nesmí přesáhnout hodnotu ceny kurzu

5. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná
a) Zrušuje se interní předpis SH schválený představenstvem SH dne 11. ledna 2006
b) Tento předpis nabývá účinnosti dnem schválení představenstvem klubu SH
V Praze dne 15.3.2010, Představenstvo klubu SH


--------------------------------------------------------------------------------

MD5 hash tohoto zápisu je: da75a2b222bb0498e0b726524db7d451

Tato verze souboru txt/20100315.txt byla nahrána 22.11. 2014 19:54:44.