Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 07.04.2010

--------------------------------------------------------------------------------
Zápis schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------

Datum: 7.4.2010
================

Přítomni:
---------
Předseda: Jiří Dostál (jirak)

Místopředseda: viz CKZ2.bak

Centrála:

CKZ1: Radim Roška (worwan)
CKZ2.bak: Jakub Andr (Xylem)
CKZ3: Pavla Slezáková (ČarodějkaPS)

Blok 2: Petr Hovorka (petaa)
Blok 3: Lukáš Bouda
Blok 4: Jaroslava Vidnerová (Jarka)
Blok 5: Eliška Konečná (Ellishka)
Blok 6: Peter Póczoš (Poci)
Blok 7: Martin Kolacia (koláč)
Blok 8.bak: Petr Hodač (Hody)
Blok 9: Jaroslav Haken (kraken)
Blok 10: Dalibor Fanta (bejzz)
Blok 11: Jindřiška Bartůšková (Spotik)
Blok HK:


Hosté:
Martin Červenka (Maarty)
Jan Pospíšil (Fosfor)
Veronika Slivoňová (Verča)
Pavel Mlýnek (Pav)


Zapisovatel: Lubomír Jiřišta (Jiristak), Podpis:___________________
Ověřovatel: Jiří Dostál (Jiřák), Podpis:___________________


Program
-------
0) Schválení zápisů z minulých schůzí (zapisovatel, bejzz)
1) Zhodnocení výjezdního zasedání (worwan [10 minut])
2) Konference Studentských unií (Spotik [5 minut])
3) Účetnictví SH a závěrečná zpráva DR SH Cj.DR002/2010 (DR SH - Pavel)
X) Různé

--------------------------------------------------------------------------------

---
(20:00)
Předseda klubu Jiří Dostál předal vedení schůze Čarodějce. Ta zahajuje schůzi.

:: Osob s hlasovacím právem: 10

---
(20:01)
0) Schválení zápisů z minulých schůzí (zapisovatel, bejzz)
Bejzz: Připraven z 3.3.2010. 5.3. zatím nemá hotovou prezenční listinu.

Xylem: Chybí z 5.5.2008.
Bejzz: Dohledáme.

:: (20:03) Přišla Eliška
:: Osob s hlasovacím právem: 11

:: (20:05) Přišel Hody
:: Osob s hlasovacím právem: 12


::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis ze dne 3.3.2010.
::Číslo: 100401
::Osob s hlasovacím právem: 12
::PRO: 12
::PROTI: 0
::ZDRŽEL SE: 0
::Schváleno


---
(20:07)
1) Zhodnocení výjezdního zasedání (worwan [10 minut])
Worwan informuje o nových informacích z výjezdního zasedání.
Worwan: Možnost volby předsedajícího na každé schůzi představenstva. Předsedající by měl mít možnost delegovat svůj hlas, ale na výjezdním zasedání jsme se dohodli, že by předsedající měl být objektivní a možnost hlasovat. Dále by měli mít možnost vstupu do Klubovny všichni možní předsedající, aby zde mohli být včas. Dále by zde měla být možnost vytisknou předsedajícím další materiály, které budou potřebné v průběhu schůze.

Jiřák: Jsem pro tuto variantu, aby všichni z přímého vedení schůze měli možnost vést schůzi. Přinese to větší kulturu schůze. K ACLku má přístup už mnoho lidí, preferoval bych kontaktovat lidi, kteří mají přístup.

Bejzz informuje o novinkách a modernizaci klubovny. Nealkoholické nápoje, nové nástěnky, vymalování, prkna podél stěn (kvůli židlím). Tiskárnu je nutné vyřešit s IT kvůli síťovému řešení. Dále je tu skříň pro předpřipravené prezenční listiny.

Čarodějka: Jsem pro, aby se na místě předsedajícího střídalo představenstvo i centrála.

Worwan: Bude potřeba změnit jednací řád.

Worwan pokračuje v informování o nově domluvené týmové ústavě (dochvilnost, neskákání do řeči, atd.). Závěrem je podpis všech, kterých se to týká. Další bod - zápis bude promítán projektorem přímo na stěnu, dále se podíváme na stopky pro hlídání délky témat. Bylo by dobré odevzdat informace více než jeden den před schůzí.
Bejzz: 2 dny před schůzí bude stručná informace. 1 den by měl být obsah.
Xylem: Můžete si to připravit před vyhlášením schůze a poté to jen dát na wiki.
Fosfor: Co se vám nelíbilo na tom, že to tam viselo 24 hodin před schůzí.
Worwan: Hlavní důvod je ten, aby si to mohli lidé přečíst ještě před schůzí.
Xylem: Opakuji. Člověk, který si dá tu práci s tvořením rozsáhlejší informace předem.
Worwan: Když bude bod, který by zasloužil rozvahu předem, tak to může předsedající odsunout.
Čarodějka: Vyhovuje všem, že pokud mě něco napadlo, tak to dám na wiki a pak se určí datum schůze.

---
(20:33)
2) Konference Studentských unií (Spotik [5 minut])
Jindřiška: Konference SU ostatních vysokých škol z celé ČR. Bude se to dělat na SH, protože máme dobrou možnost je ubytovat, stravovat. Vedoucí si navzájem budou vyměňovat informace a budou zde i semináře. Byl by to čtvrtek a pátek a bude to ve školícím centru. SU bude muset zaplatit ubytování a zajistit stravu. Dále se budou muset zajistit lidé, kteří budou přednášet. Ti lidé zde nebudou úplně zadarmo, bude zde vstupní poplatek. Ale část bude dávat SU. Proto se obracím za SU na vás jako na největší klub SH kvůli finanční podpoře.

Petaa: Kdy to bude?
Jindřiška: 22. a 23.4.2010.
Jarka: Organizuje to tedy SU ČVUT. A kolik lidí se předpokládá?
Jindřiška: Ano. Předběžně 80 lidí.
Jarka: A kolik požaduješ?
Jindřiška: Předběžně 10 tis. Kč.
Worwan: Jak se může stát, že se o tom dozvíme až teď?
Jindřiška: Neoficiálně se o tom už ví.
Worwan: Předběžně jsi po nás chtěla 10 tis. Kč. Kolik hradí SU?
Jindřiška: Zatím mi to czenda neřekl. Do konce týdne seženu kolik hradí SU a jednotliví lidé.
Worwan: Půjde pozvánka i lidem ze SH?
Jindřiška: Je tu ta možnost. Předpokládám, že někdo bude pozván.
Čarodějka: Líbí se mi myšlenka, ale nelíbí se mi, že o tom nevíme dřív. A přála bych si, abys nám dodala přesnější cenovou kalkulaci toho, co po nás chceš. Prozatím nemám žádné informace.
Jindřiška: Kalkulace prozatím vázne na Čendovi.
Čarodějka: Pro koho tedy akce je?
Jindřiška: Pro vedoucí studentských unií.
Jiřák: Já už o tom vím delší dobu. Dříve byly konference v Brně. Minulý rok se nekonala a vznikl nápad uspořádat ji zde. Konference má přispět k tomu, aby se jednotlivé SU potkali a navzájem si předali know how. Co se týče finanční podpory - já osobně bych akci podpořil. Můžeme navázat nové kontakty. A myslím, že by bylo přínosné, pokud by se mohlo dostavit i představenstvo SH.
Xylem: 14 dní před akcí nejsou pozvánky - závažný nedostatek. Nemáte ani rozpočet a chcete po nás peníze. Jaké jsou externí finanční prostředky?
Jindřiška: Budou si to platit.
Xylem: To je poplatek na konferenci, který bude spíše symbolický. Bude se jim to dotovat. Kde jsou další finanční zdroje (SGS, Rektorát)?
Jindřiška: O ostatních zdrojích nevím.
Jarka: Nelíbí se mi ten přístup, že půjde jen o nejužší vedení. Měli by tam jít i členové klubu.
Jindřiška: Není to věc pro běžné členy. Přednášky ano, ale semináře musí být pouze pro vedení SU.
Fosfor: Na jedné straně není žádoucí, aby se to dozvěděli členové SH.
Jindřiška: Přesně tak.
Fosfor na Jiřáka: Jaké kontakty jsi myslel?
Jiřák: Spíše manažerské kontakty ale i o projektech.
Fosfor na Jindřišku: Jak plánujete distribuci informací pro projekty - i ty na SH.

:: (20:49) Přišel Kraken
:: Osob s hlasovacím právem: 13

Jindřiška: Určitě z toho nějaký výstup bude. Hlavně tedy pro vedení.
(nepřehledná diskuze)

Martin: Tys říkala, že nemáte daný rozpočet. Jak jste vyčíslili, že těch 10 tis. Kč?
Jindřiška: S Čendou jsme udělali hrubé kalkulace a vyšlo toto číslo.
Martin: Řekni nám alespoň tato čísla.
Jindřiška: Nemám je sebou, pošlu je do konference.
Worwan: Vy to organizujete jenom ve dvou. Čekal bych, že si pozvete pomoc. Očekáváte pomocníky ze SH?
Jindřiška: Určitě nějaké pomocníky budeme mít. A ještě nějaké seženeme.
Čarodějka: Nelíbí se mi, že sem přijedou a pojedou sem skoro zadarmo.
Jindřiška: Cestu si budou platit sami. Za účast budou také přispívat. Uvažovali jsme, že budou hradit do 500,- za ty dva dny.
Petaa: Sejdou se studentské unie a představí se a pak si teprve budou měnit ty kontakty. Trochu mě mrzí, že email přišel až toho 9.3.2010 a předtím nic.
Jindřiška: Vím to několik dní předtím, než jsem poslala ten email.
Petaa: Bylo by dobré oslovit PR. Dále by tam SH měl mít prezentaci.
Jindřiška: Za SU tam bude czenda.
Petaa: Pošleš nějaký ten program?
Jindřiška: Ano. Dělá na tom i PR (Tomáš Duša).
Čarodějka: Jindřiška myslí plakát.
Bejzz: Neber to jako útok na tebe. Vidíš problém v tom, že se pošle informace v SH mailinfu?
Jindřiška: To není utajovaná akce.
Worwan: Jinde to bylo pořádané taky kolejním klubem? Budeš tam mít slovo Jiřáku?
Jiřák: Zatím mne nikdo neoslovil.
Xylem: Akce měla seříznutý rozpočet a SH to má doplatit. Já jako místopředseda SH takovou reklamu nechci.

Závěr od Jindřišky: Přesnou finanční kalkulaci vám pošlu do konference i s programem. Ta konference na tomto příspěvku nestojí. Ale rádi bychom těm lidem dali nějaký standard.

Čarodějka: Jindřiška nám dodá informace a na základě toho bychom mohli uspořádat elektronické hlasování.
Xylem: Žádám o to, aby se udělalo usnesení. První usnesení je o tom, že my jako představenstvo s tím nemáme problém a druhé by mělo být o tom, jestli jim na to dáme ty peníze.

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje záměr pořádání konference studentských unií pořádanou SU ČVUT.
::Číslo: 100402
::Osob s hlasovacím právem: 14
::PRO: 12
::PROTI: 0
::ZDRŽEL SE: 2
::Schváleno


---
(21:15)
3) Účetnictví SH a závěrečná zpráva DR SH Cj.DR002/2010 (DR SH - Pavel)
Martin informuje o podnětu od Zbyňka Čecha, který dostala DR SH týkající se účetnictví.
Martin: Dozorčí rada shledala, že je to špatně. Apelujeme na odpovědné lidi . Měly by být stanoveny postupy, aby z toho příště nehrozil opět problém.
Kraken: Kdo je myšlen tím odpovědné osoby.
Martin: Podle interního předpisu SU je za odevzdávání účetní závěrky zodpovědný jeho předseda.
Xylem: Toto je odpovědnost dle předpisů. V klubu na to máme kancelář a tam za to nesu odpovědnost já jako vedoucí kanceláře a dále sekretářka, která nedostatečně plnila svoje úkoly.
Jindřiška na Xylema: Co ještě chybí?
Xylem: Chybí nám ještě 20 dokladů. Faktury jsou poměrně v pořádku. Největší problém je v těch dokladech a tento týden se účtoval ještě konec roku 2009.
Jindřiška: Potrestáme tedy nějak sekretářku?
Xylem: Narazí to na několik problémů. Můžu za to i já, že jsem ji nedostatečně instruoval o tom, jak přesně má postupovat v určitých případech. Jasně jsem jí říkal, když si něčím není jistá, tak se má ihned zeptat. Ona uplatňovala svoje vlastní přístupy jako například řazení registračních formulářů podle abecedy.
Jindřiška: Ty za to ale nejsi placený, ona ano.
Xylem: To mě nezbavuje té odpovědnosti.
Jindřiška: Uvažuješ o trestu.
Xylem: Ano.
Worwan: Přišel email, že nás má centrála SU pozastavit.
Xylem: My jsme jako klub nesplnili povinnost "hlášení o stavu", což má mnoho následků. Z tohoto důvodu existuje interní předpis, kdy nás mohou pozastavit. Otázka je, jestli by to k něčemu vedlo.
Fosfor: Plánuje se postih v tom funkčním stromě /czenda, Jiřák,../ a jak by se to dále řešilo, kdyby nás pozastavili.
Xylem: To nevím.
Jiřák: Do účetnictví nám vlezla nemoc sekretářky. Není to omluva, ale stalo se to. Doufám, že se to v dalším volebním období nestane, protože jsme si z toho vzali ponaučení.
Petaa na Martina: Jaký z toho může být problém?
Martin: Celá SU kvůli nám nemohla odevzdat daňové přiznání. Teď si musíme uvědomit, o kolik přetahujeme ten termín. Finanční úřad nemá rád, když má někdo zpoždění a mohli by sem přijít na kontrolu. Fú může uložit k penále i správní pokutu.
Petaa na Xylema: Nevíš, od kdy se penále načítá?

:: (21:25) Odchází Hody
:: Osob s hlasovacím právem: 13

Xylem: Podle mých informací se prozatím nic nenačítá.
Petaa: Ona nesplnila svoje povinnosti a v normální práci by ji vyrazili. Někdo by si měl vzít tu zodpovědnost a vyhodit jí.
Xylem: Pokud jí dáš výpověď, tak jí musíš dát odstupné. A pokud si neplní své povinnosti, tak jí to musíš dokázat.
Pavel Mlýnek: Jak je možné, že sekretářka dostane čtvrtek a pátek volno? Chci aby bylo v zápisu napsané, do kdy bude účetnictví odevzdané (na předsedu).
Xylem: Volal jsem Jiřákovi a ten to povolil. Já jsem to nechtěl. Je otázka, jestli to odevzdat nedodělané nebo dodělané.
Jirak: Do 16.4. bude hlášení klubu odevzdáno.
Jarka: Komu byly ty vysoké částky vypláceny?
Xylem: Nejsem si jist, zda-li je tato informace veřejně přístupná a já nejsem vázán mlčenlivostí.
Jarka: Ale přes finance to prošlo.
Xylem: Ano, je to tam. Během zítřka budu v kanceláři a budu dodělávat.

Závěr: Do 16.4. bude odevzdáno hlášení klubu.

---
(21:15)
X) Různé
Jiřák informuje o novinkách (blíže v konferenci). Je tu mnoho lidí, kteří jsou za NATem a snaží se ušetřit. Jedná se o program, který dokáže z provozu na síti zjistit, kam jde provoz (typ operačního systému, ttl, timestamp, atd.). Program jednotlivým detekcím dává váhu - pokud zde máte 99%, tak je účastník za natem. Pro tento okamžik bych odpojoval jen ty lidi, kteří jsou jediný platící na pokoji.
Xylem: Toto je na SH věc nová a toto by měli řešit admins. Mělo by to být tak, že lidé budou padat do trestů. Jsem pro, aby se nejdříve řešili lidé s hodně velkým procentuálním ohodnocením a ti, co jsou jednotliví na pokoji. Postupně za rok bychom mohli přejít k tomu, že to bude automatizované.
Kraken: Do kdy to bude funkční?
Jiřák: Toto je takové alfa testování.
Kraken: Od příštího semestru to může fungovat na ostro.

Bejzz informuje o nových bezpečnostních krabičkách jako doplněk ke čtečkovému systému.


---
(21:50) Čarodějka ukončila schůzi.


--------------------------------------------------------------------------------

MD5 hash tohoto zápisu je: 8d6cfab67446b15cb85e32cc4285ec44

Tato verze souboru txt/20100407.txt byla nahrána 22.11. 2014 19:54:44.