Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 21.04.2010

--------------------------------------------------------------------------------
Zápis schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------

Datum: 21.4.2010
================

Přítomni:
---------
Předseda: Jiří Dostál (jirak)

Místopředseda: Jakub Andr (Xylem)

Centrála:

CKZ: Radim Roška (worwan)
CKZ: Radek Beňo (Seth)
CKZ: Pavla Slezáková (ČarodějkaPS)

Blok 2: Petr Hovorka (petaa)
Blok 3:
Blok 4:
Blok 5: Eliška Konečná
Blok 6: Peter Póczoš (Poci)
Blok 7: Martin Kolacia (koláč)
Blok 8: Pierre Stružka (pierres)
Blok 9: Jaroslav Haken (kraken)
Blok 10: Dalibor Fanta (bejzz)
Blok 11.bak: Jan Pospíšil (Fosfor)


Hosté:
Michal Višňovský (Wyssna)
Pavel Mlýnek (Pav)
Martin Červenka (Maarty)
Tomáš Metelka (Metalíza)
Stanislav Šmejkal
Zdeněk Horák
Michal Sivák (Mir)
Lubomír Jiřišta (jiristak)


Zapisovatel: Lubomír Jiřišta (jiritak), Podpis:___________________
Ověřovatel: Jiří Dostál (Jiřák), Podpis:___________________

Program
-------
0) Schválení zápisů z minulých schůzí (zapisovatel, bejzz [6,5 min])
1) Stav kanceláře SH (Martin Cervenka, DR [10 min])
2) Schválení el. hlasování - Silicon Grill (jirak [1 min])
3) Studentská krev (petaa [10 min])
4) Silicon Grill (pav [15 min -5 min = 10 min])
5) Změna interního předpisu - "Pravidla užívání sítě klubu Silicon Hill" (Fosfor, Seth [20 min])
6) Stav kanceláře SH (Xylem - vedouci kancelare - info 15min + diskuze ? min) - navazuje na 1)
7) Info/představení - Běh na 143(worwan [3min])
X) Různé

--------------------------------------------------------------------------------

---
(20:30)
Předseda klubu Jiří Dostál zahajuje schůzi a předává slovo bejzzovi (předsedající).


:: Osob s hlasovacím právem: 9


:: (20:35) Přišel Koláč
:: Osob s hlasovacím právem: 10


---
(20:35)
0) Schválení zápisů z minulých schůzí (zapisovatel, bejzz [6,5 min])
Bejzz informuje, že zaslané připomínky k zápisům zpracovány.


::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis ze schůze představenstva ze dne 15.3.2010 - verze 2.
::Číslo: 100403
::Osob s hlasovacím právem: 10
::PRO: 9
::PROTI: 0
::ZDRŽEL SE: 1
::Schváleno.


::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis ze schůze představenstva ze dne 7.4.2010 - verze 1.
::Číslo: 100404
::Osob s hlasovacím právem: 10
::PRO: 10
::PROTI: 0
::ZDRŽEL SE: 0
::Schváleno.


---
(20:39)
1) Stav kanceláře SH (Martin Červenka, DR [10 min])
Martin informuje o kontrole provedené DR v kanceláři. Více informací ve zprávě vydanou DR.

Více informací k postupu podá Xylem v bodu 6)

DR doporučuje provádět kontroly pravidelně 1x týdně. Dále doporučuje zálohy veškerých dokumentů na nezávislé úložiště, kam nebude mít zaměstnanec nakládající s penězi přístup. DR shledává, že došlo k pochybení i u osob, které dozorovali na kancelář.


:: (20:48) Přišel Pierre
:: Osob s hlasovacím právem: 11


Standa: Chci se zeptat, kdo je vedoucí kanceláře?
Xylem: Já.
Standa: Kdo vede kasu?
Xylem: Já.
Standa: Kdo bude dělat kontrolu.
Xylem: Zatím já, dále například předseda, DR.

Fosfor: Ví se, kdo bude chodit na tu kontrolu?
Xylem: Pokud budeme vědět, že kontroly probíhají (např. DR, představenstvo,..), tak by neměl být problém.
Martin: Jde hlavně o to, aby se kasa průběžně počítala.

Pierre: Stanoví se, aby to bylo pravidelněji?
Xylem: K tomuto více odpovím v bodu 6)

Standa: Vidím v kase zásadní problém. Počítáte stav hotovosti a kontrolujete ho podle čeho?
Xylem: Podle pokladních dokladů.
Standa: Vy vůbec nevedete pokladní knihu.
Xylem: Vedeme dokumentaci v elektronické formě.

(nepřehledná diskuze)


---
(20:58)
6) Stav kanceláře SH (Xylem - vedoucí kanceláře - info 15min + diskuze ? min) - navazuje na 1)

Xylem informuje o stavu kanceláře. Stav hotovosti nebyl pravidelně kontrolován a beru za to plnou odpovědnost. Po namátkové kontrole sekretářka onemocněla na minimálně měsíc a po návratu dostala úkol, aby vše napravila. Dostal jsem informace, že pokladna sedí. DR zjistila, že pokladna nesedí a chybí cca. 12500,- Kč. Proběhlo nové přepočítání za účasti sekretářky. Poté jsem byl nucen sekretářce oznámit, že u nás končí.
Xylem podává další informace k odchodu sekretářky.

Doporučení: Je potřeba zavést kontrolní mechanismy. Hotovost v pokladně, pokladní knihy,..

Standa na Jiřáka: Proč jsi neuznal svoje podepsané papírky z kasy?
Jiřák: Objevil jsem na sebe podepsaný papírek ještě z dob Lenky.

(diskuze o účetnictví a inventuře)

Pavel: Na minulé schůzi jste nám slíbili, že 16.4. bude odevzdáno hlášení klubu.
Xylem: V tomhle směru jsem pochybil.
Pavel: Prvořadá věc je, aby SH odevzdal hlášení klubu.
Pierre: Tak rozdělte úkoly. Do kdy to chceš?
Xylem: Do neděle.


:: ÚKOL: Inventura majetku SH (zástupci bloků) [25.4.2010]
:: Každý zástupce na svém bloku provede inventuru majetku SH. Výsledky se předloží na centrále.


(diskuze k inventuře)

Poci: Rád bych blíže věděl, co by v té inventuře mělo být. S bližšími informacemi se nikdo neozval.


:: (21:01) Přišel Kraken
:: Osob s hlasovacím právem: 12


Czenda: Krom toho, že nemáte odevzdané účetnictví se dozvím, že je to i Xylemova chyba. Máme odložený termín na odevzdání do 30.6.2010. Pokud to nebude do 15.5.2010 hotové, tak SH ukončíme.


:: ÚKOL: Odevzdání účetnictví SH (vedení SH) [15.5.2010]


Standa: U minulého předsedy se měla udělat inventura. Blok 8 neodevzdal včas a bývalý předseda (Olymp2) blok 8 odstřihl. Inventura byla do několika hodin. Nejsem proti, aby se toto udělalo u všech deseti bloků.

Kraken: Co by v inventuře mělo být?
Standa: Všechno nad 500,- Kč a všechny komponenty.

Standa: Inventuru fyzicky dělá ten, kdo fyzicky spravuje danou věc.

Pierre: Bylo by možné dodat hrubý seznam věcí, které jsou nakoupeny?
Xylem: Já vám pošlu seznamy z inventury provedené před dvěma lety.


:: ÚKOL: Poslání seznamu z minulé inventury (Xylem) [22.4.2010]


Czenda: Součástí inventarizace by mělo být propojení s doklady.


:: (21:48) Bejzz předal vedení schůze Jiřákovi.


Jiřák na Xylema: Mohl bys představit, jak to bude s kanceláří do budoucna?
Xylem: Dohodli jsme se, že v kanceláři budeme dočasně držet služby.

Jiřák: Výsledkem bude dokument (Procesy a náplň práce pro kancelář).
Řešení:
1) Dočasně bude fungovat tato služba, za kterou si daný sloužící člověk bude brát odměnu. (120,- Kč hrubého za hodinu)
2) Kancelář by se musela zavřít nebo by představenstvo mělo navrhnout něco jiného.

Xylem: Dodávám, že jsem si vzal službu ve čtvrtek. A pokud neschválí představenstvo odměnu, budu tam jeden den v týdnu stejně.


:: (21:54) Bejzz převzal vedení schůze.


Fosfor: A do budoucna?
Xylem: To bude řešit "nový management" po zvolení nového předsedy.

Poci: Přijde mi divné, že to doteď dělal Xylem zadarmo a teď v nouzi si za to ostatní vezmou peníze.

Petaa: Kdo zaručí, že v kanceláři nebude ještě větší nepořádek, když se tam budete takhle střídat?
Bejzz: Večer od Xylema dostaneme plán a děláme pouze jednu věc celou dobu.

Petaa: Budou tito lidé pracovat s penězi a budou mít podepsanou hmotnou odpovědnost?
Xylem: Do pokladny mám přístup pouze já. Hmotnou zodpovědnost jako takovou podepsanou nemám.

Petaa: Nelíbí se mi placení této brigády ve výši sekretářčina hodinového platu.
Xylem: Zřejmě bude otevřená pouze ve čtvrtek.
Petaa: Co požádat sekretářku SU?
Xylem: Mají domluvené pouze 2 hodiny týdně, je tam na dpp a má malé dítě.

Poci: Musíme odevzdat všechny podepsané formuláře o registraci do termínu odevzdání účetnictví?
Xylem: Do termínu odevzdání ne, ale měli byste si dbát na to, abyste je odevzdali.


:: (22:35) Odešel Kraken
:: Osob s hlasovacím právem: 11


Bejzz: Budou to tito lidé dělat i nadále po dobu dvou až tří týdnů zadarmo?
Jiřák: Ne.
Wyssna: Dvakrát ano.
Bejzz: Dvakrát ano.
Seth: Můžu tam být příští pondělí místo Jiřáka.

Pierre: Pokud se tam přihlásí 15 lidí, tak aby to mělo nějakou efektivitu.

Jiřák: 1) Jedná se o provizorní stav. Naším zájmem je, aby tam někdo byl.
2) Provizorní stav bude do doby, než seženeme sekretářku.
Možné problémy: předávání peněz; zaučování lidí; právo zápisu na disk v kanceláři pro všechny pracující

Čarodějka: Je tam práce, kterou mohu dělat třeba večer?
Xylem: Teoreticky to možné je, prakticky není možnost jak těm lidem zadávat práci.

Poci: Uvažoval tu někdo o víkendové práci?
Xylem: Tento víkend ne, příští klidně.

Fosfor: Tím pádem není možné zavřít kancelář.
Jiřák: Ano.


::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje řešení krizové situace provozu kanceláře SH následovně: vedoucí kanceláře zaměstná členy klubu SH, kteří budou vykonávat práci sekretářky a to maximálně do 30.6.2010.
::Číslo: 100405
::Osob s hlasovacím právem: 11
::PRO: 4
::PROTI: 4
::ZDRŽEL SE: 3
::Neschváleno.


Bejzz přerušil bod 6. a pokračuje se v bodu 2.


---
(22:40)
2) Schválení el. hlasování - Silicon Grill (jirak [1 min])


::USNESENÍ: Představenstvo klubu SH schvaluje elektronické hlasování o čerpaní financí ve výši 50 000,- Kč z
globalní rezervy rozpočtu 2010-1 pro financovaní realizace projektu grilovacího místa na Strahově.
::Číslo: 100406
::Osob s hlasovacím právem: 11
::PRO: 8
::PROTI: 1
::ZDRŽEL SE: 2
::Schváleno.


:: (22:43) Odešel Jiřák
:: Osob s hlasovacím právem: 10


---
(22:43)
3) Studentská krev (petaa [10 min])
Akce navazuje na "Podolskou krev". Host dále podává bližší informace k akci.


:: (22:49) Přišel Kraken
:: Osob s hlasovacím právem: 11


---
(22:53)
4) Silicon Grill (pav [15 min -5 min = 10 min])
Pierre informuje o stavu Silicon Grillu.

(diskuze k možnosti koupi žulové desky)


---
(23:02)
5) Změna interního předpisu - "Pravidla užívání sítě klubu Silicon Hill" (Fosfor, Seth [20 min])
Fosfor informuje o tom, že není nikde vystaven seznam trestů, jak by to mělo být podle předpisů.

1. část bodu:
Bejzz: Seznam je vždy dohledatelný na emailu kancelar@sh, případně na adminXY@sh.

Doporučení: Uživatele v seznamu identifikovat pomocí IP.

:: (23:17) Přišel Jiřák
:: Osob s hlasovacím právem: 12

Czenda: Opravdu bych tam vypsal i jména, aby si ti lidé, co dělají nelegální činnost uvědomili, že to není dobře. Bylo by dobré konzultovat tyto věci s právníkem.

Závěr: 1) Konzultace s právníkem.

2. část bodu:
Seth navrhuje zvýšení pravomoci správcům bloku tak, aby mohl trestat vandalizmus, atd.
Seth: tyto věci by měl primárně řešit SUZ.

Jiřák: Mělo by to sloužit primárně k tomu, že se chcete s tím člověkem domluvit.

Fosfor: Bylo by dobré rozlišovat, co se bude trestat. Jestli bychom měli trestat i přestupky, které by měl trestat SÚZ.
Kraken: Tyto problémy by měl řešit SÚZ, ale nakonec na to doplatíme my všichni.
Jiřák: Vrátní budou chodit každou noční hodinu na obchůzku.
Kraken: To jsme se měli dozvědět!
Pierre: Zavedli to plošně, protože se to mohlo stát kdekoli.

Fosfor: SÚZ nedělá, co by měl dělat. Prochází mu to. A když se náhodou někdo ozve, tak si SÚZ povolá malou skupinku, se kterou jedná. Co s tím? Buď můžeme po nich tvrdě jít? Tak půjdeme za rektorem a nebo odejít ze Strahova.

Kraken: Nevšiml jsem si zvýšeného bordelu na mém bloku. Plánuji psát mail SÚZu.


(nepřehledná diskuze k odpojování od internetu)


Metalíza: Ať SÚZ nejedná s jednotlivci, ale se zástupci SH.

Závěr:
1) Hlídání by měl dělat SÚZ, ne SH.
2) SÚZ by měl jednat s kolejním orgánem (SH), ne s jednotlivci.


:: ÚKOL: Zamyslet se nad tím, co chceme po SÚZu (všichni) [25.4.2010]


:: (23:55) Odešel Pierre
:: Osob s hlasovacím právem: 11


---
(00:03) Předsedající bejzz ukončuje schůzi.


--------------------------------------------------------------------------------MD5 hash tohoto zápisu je: b7e497ee6f697722995a0a2fdfd898a1

Tato verze souboru txt/20100421.txt byla nahrána 22.11. 2014 19:54:44.