Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 29.04.2010

--------------------------------------------------------------------------------
Zápis schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------

Datum: 29.4.2010
================


Přítomni:
---------
Předseda: Jiří Dostál (jirak)

Místopředseda: Jakub Andr (Xylem)

Centrála:
Petr Hodač (Hody)
Petr Hořák (bedřich)


CKZ: Radim Roška (worwan)
CKZ: Radek Beňo (Seth)
CKZ: Pavla Slezáková (ČarodějkaPS)

Blok 2: Petr Hovorka (petaa)
Blok 3: Lukáš Bouda
Blok 4: Jaroslava Vidnerová (Jarka)
Blok 5: Eliška Konečná
Blok 6: Peter Póczoš (Poci)
Blok 7: Martin Kolacia (koláč)
Blok 8: Pierre Stružka (pierres)
Blok 9: Jaroslav Haken (kraken)
Blok 10: Dalibor Fanta (bejzz)
Blok 11: Jindřiška Bartůšková (Spotik)


Hosté:
Martin Červenka (Maarty)
Martin Komoň
Miloslav Mikulčík (Miloš)
Tomáš Hlavnička (Solitary)
Michal Višňovský (wyssnna)


Zapisovatel: Pavla Slezáková (ČarodějkaPS), Podpis:___________________
Ověřovatel: Jiří Dostál (Jiřák), Podpis:___________________


Program
-------
1) Volba předsedsedy klubu Silicon Hill.

--------------------------------------------------------------------------------


---
(21:08) Xylem zahajuje schůzi.


:: Osob s hlasovacím právem: 14


Diskuse o programu. Jarka se ptá, zdali se bude volit předseda nebo se proberou i body na wiki.


::USNESENÍ: Představentvo klubu Silicon Hill schvaluje program této schůze: volba předsedy klubu Silicon Hill.
::Číslo: 100407
::Osob s hlasovacím právem: 14
::PRO: 14
::PROTI: 0
::ZDRŽEL SE: 0
::Schváleno.


(21:14)
Xylem přistupuje rovnou k jedinému bodu. Upozorňuje na jednací řád.


::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje volební komisi pro volbu předsedy klubu Silicon Hill ve složení: Tomáš Hlavnička (UID: 14517) , Petr Hořák (UID: 17158), Petr Hodač (UID: 14621)
::Číslo: 100408
::Osob s hlasovacím právem: 14
::PRO: 14
::PROTI: 0
::ZDRŽEL SE: 0
::Schváleno.


(21:21)
Xylem se dotazuje všech přítomných, zdali chce někoho někdo navrhnout. Navržení jsou kandidáti Jiří Dostál (UID: 9634) a Radim Roška (UID: 10835).
Jíří Dostál: S kandidaturou souhlasím.
Radim Roška: S kandidaturou souhlasím.

Volební komise si připravila volební lístky. Kraken předčítá Jednací řád, aby nedošlo k nejasnostem.

Xylem určuje systém hlasování, volební komise připravuje volební urnu.

(21:30)
Oba kandidáti přednášejí svou volební řeč.
Slova se ujímá Jiří Dostál. V případě zvolení by zůstal ve funkci po dobu jednoho roku a vybere si jako místopředsedu Radima Rošku, centrála zůstane stejná, jen PR převezme Čarodějka. Jako prioritu má nový DUSPS a pokračovat v započaté práci.
Jako druhý si bere slovo Radim Roška. Upozorňuje, že z globálního hlediska s rozvojem klubu souhlasí, jen PR by si vzala Čarodějka a HR Lubomír Jiřišta. Jako novinku by chtěl zavést projektový management, lepší komunikaci a sebevzdělání.

(21:40)
Začíná hlasování. Zástupci bloků a celokluboví zástupci postupně odchází za plentu vyplnit hlasovací lístek a svůj hlas odevzdají do volební urny v pořadí.
Petr Hovorka (blok 2)
Lukáš Bouda (blok 3)
Jaroslava Vidnerová (blok 4)
Eliška Konečná (blok5)
Petr Poczoš (blok6)
Martin Kolacia ( blok 7)
Pierre Stružka (blok 8)
Jaroslav Kraken ( blok 9)
Dalibor Fanta (blok 10)
Jindřiška Bartůšková (blok 11)
Radim Roška (CKZ 1)
Radek Beňo (CKZ 2)
Pavla Slezáková (CKZ 3)

(21:50)
Konec hlasování.


Volební komise oznamuje výsledky hlasování:
:: Neplatné hlasy: 1
:: Hlasy pro Radima Rošku: 9
:: Hlasy pro Jiřího Dostála: 3
:: Předsedou klubu Silicon Hill byl zvolen Radim Roška v poměru hlasů 9:3.


(21:53)
Slova se ujímá Jiří Dostál a provádí shrnutí svého působení v klubu Silicon Hill a poté každému členovi představenstva řekl, jak viděl jeho působení.


---
(22:21)
Xylem ukončuje schůzi.


--------------------------------------------------------------------------------

MD5 hash tohoto zápisu je: d5edad9b85b5a0fcf265b4cec218871b

Tato verze souboru txt/20100429.txt byla nahrána 22.11. 2014 19:54:44.