Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 03.05.2010

------------------------------------------------------------------------------
Zápis mimořádné schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
------------------------------------------------------------------------------

Datum: 3.5.2010
================

Přítomni:
---------
Předseda:

Místopředseda:

Centrála:


CKZ:
CKZ:
CKZ.bak: Michal Višňovský (wyssnna)

Blok 2:
Blok 3:
Blok 4:
Blok 5:
Blok 6:
Blok 7:
Blok 8:
Blok 9:
Blok 10: Dalibor Fanta (bejzz)
Blok 11:


Hosté:
Jméno Příjmení (Přezdívka)


Zapisovatel: Dalibor Fanta (bejzz), Podpis:___________________
Ověřovatel: Michal Višňovský (wyssnna), Podpis:___________________Program mimořádné schůze
------------------------
0) Schválení zápisu z minulé schůze (zapisovatel, bejzz [3 min])
1) Info ke klicum a ke krabickam - shrnuti (bejzz [5 min])
2) Zmena sazebniku trestu na wiki(Poci [10 min])
3) Schválení ceníků ekonomické činnosti fitcentra [Ciza 8 min])
X) Různé


--------------------------------------------------------------------------------

---
(21:00)
Předsedající bejzz zahajuje schůzi.

:: Osob s hlasovacím právem: 2

Schůze se nekoná z důvodu neusnášeníschopnosti.

---
(21:15)
Předsedající bejzz ukončuje schůzi.


--------------------------------------------------------------------------------


MD5 hash tohoto zápisu je: e8d7988a2b0da486aa5ba00e58bda619

Tato verze souboru txt/20100503.txt byla nahrána 22.11. 2014 19:54:44.