Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 06.05.2010

--------------------------------------------------------------------------------
Zápis z mimořádné schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------

Datum: 6.5.2010
================

Přítomni:
---------
Předseda: Jiří Dostál (jirak)

Místopředseda: Jakub Andr (Xylem)

Centrála:

CKZ1: Radim Roška (worwan)
CKZ2: Radek Beňo (Seth)
CKZ3.bak: Tomáš Čížinský (Číža)

Blok 2:
Blok 3:
Blok 4.bak: Karel Landa (Charlie)
Blok 5: Eliška Konečná (Ellishka)
Blok 6: Peter Póczoš (Poci)
Blok 7: Martin Kolacia (koláč)
Blok 8: Pierre Stružka (pierres)
Blok 9: Jaroslav Haken (kraken)
Blok 10.bak: Tomáš Trungel
Blok 11: Jindřiška Bartůšková (Spotik)

Hosté:
Lubomír Jiřišta (jiristak)

Zapisovatel: Lubomír Jiřišta (Jiristak), Podpis:___________________
Ověřovatel: Jiří Dostál (Jiřák), Podpis:___________________


Program
-------
0) Schválení zápisu z minulé schůze (zapisovatel, bejzz [3 min])
1) Info ke klíčům a ke krabičkám - shrnutí (bejzz [5 min])
2) Změna sazebníku trestů na wiki(Poci [10 min])
3) Schválení ceníků ekonomické činnosti fitcentra [Ciza 8 min])
X) Různé

--------------------------------------------------------------
---
(21:08)
Předseda klubu Jiří Dostál zahajuje schůzi.

:: Osob s hlasovacím právem: 12


---
(21:09)
0) Schválení zápisu z minulé schůze (zapisovatel, bejzz [3 min])

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis ze schůze představenstva SH ze dne 21.4.2010.
::Číslo: 100501
::Osob s hlasovacím právem: 12
::PRO: 11
::PROTI: 0
::ZDRŽEL SE: 1
::Schváleno.


---
(21:10)
1) Info ke klíčům a ke krabičkám - shrnutí (bejzz [5 min])
Bod se kvůli nepřítomnosti Bejzze přesouvá na další schůzi.


---
(21:13)
2) Změna sazebníku trestů na wiki(Poci [10 min])
Poci informuje o detailech ohledně omezení připojení k síti.

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje sazebník trestů - viz. příloha č. 1.
::Číslo: 100502
::Osob s hlasovacím právem: 12
::PRO: 11
::PROTI: 0
::ZDRŽEL SE: 1
::Schváleno.


---
(21:15)
3) Schválení ceníků ekonomické činnosti fitcentra [Ciza 8 min])

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje ceníky ekonomické činnosti fitcentra - viz. příloha č. 2.
::Číslo: 100503
::Osob s hlasovacím právem: 12
::PRO: 12
::PROTI: 0
::ZDRŽEL SE: 0
::Schváleno.


---
(21:22)
Různé
Xylem informuje o stavu účetnictví.

:: (21:29) Odešel Pierre
:: Osob s hlasovacím právem: 11


---
(21:30) Předseda klubu Jiří Dostál ukončuje schůzi.


--------------------------------------------------------------------------------
---
Příloha č. 1:
-------------
*Sazebnik trestu* - http://wiki.siliconhill.cz/Sazebnik_trestu

Typy prohřešků
A) Nepovolené směrování soukromých domén do IP prostoru klubu
B) Nepovolené připojení více počítačů nebo poskytnutí připojení třetí osobě
C) Neautorizované šíření autorsky chráněných děl

O dalších jiných prohřešcích a trestech za ně rozhoduje zástupce bloku.


Výše zmíněné přečiny jsou trestány následovně

1. prohřešek
A) Odpojení od sítě klubu na 6 měsíců
Alternativní trest: Odpojení od sítě klubu na minimálně 1 měsíc
B) Odpojení od sítě klubu na 6 měsíců
Alternativní trest: Odpojení od sítě klubu na minimálně 1 měsíc
C) Odpojení od sítě klubu na 3 měsíce
Alternativní trest: Odpojení od sítě klubu na minimálně 14 dní

Má-li uživatel přiděleno více než jednu IP adresu budou mu odebrány.


2. prohřešek
A) Odpojení od sítě klubu na 12 měsíců
Alternativní trest: neexistuje
B) Odpojení od sítě klubu na 12 měsíců
Alternativní trest: neexistuje
C) Odpojení od sítě klubu na 6 měsíců
Alternativní trest: Odpojení od sítě klubu na 1 měsíc

Má-li uživatel přiděleno více než jednu IP adresu, budou mu odebrány.


3. prohřešek - v součtu 3., jakýkoli z výše jmenovaných
A) až C) Vyloučení z klubu na jeden rok


Vysvětlivky

Alternativní trest
* Uživateli je dána možnost snížení trestu prací prospěšnou klubu.
* Délka práce min. 3 hodiny
* Na alternativní trest nevzniká nárok!

Zmizí odstavec „omezené připojení“

Opětovné připojení po odpracování alternativního trestu

* Do aktivního stavu mohou členy povolit zástupci bloků nebo
pracovníci kanceláře (na základě informace o odpracování trestu)---
Příloha č. 2:
-------------
Ceník ekonomické činnosti ve fitcentru SH

Cvičení
- Člen se zaplaceným sportovním členstvím......0,-Kč / lekci
- Člen se zaplaceným základním členstvím.......50,-Kč / lekci včetně 10 % DPH

Masáže
- Člen se zaplaceným sportovním členstvím a zároveň student ČVUT ... 60 Kč / 30 min včetně 20 % DPH
- Člen se zaplaceným základním členstvím a zároveň student ČVUT ... 120 Kč / 30 min včetně 20 % DPH
- Člen se zaplaceným základním členstvím a nestudent ČVUT ... 250 Kč / 30 min včetně 20 % DPH
Pozn.: Masáž trvá z technicko-organizačních důvodů 25 min + 5 min příprava. Cena hodinové a delší
masáže se spočítá jako x-násobek základní půlhodinové masáže.

Solárium
- 5Kč,- / 1 min včetně 20 % DPH

Ceník je platný od 7.5.2010 schváleno představenstvem klubu SH dne 6.5.2010.


MD5 hash tohoto zápisu je: aa74d01bf9fc179ca4924591f6c16748

Tato verze souboru txt/20100506.txt byla nahrána 22.11. 2014 19:54:44.