Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 12.05.2010

--------------------------------------------------------------------------------
Zápis schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------

Datum: 12.5.2010
================

Přítomni:
---------
Předseda: Radim Roška (Worwan)

CKZ1: (nemá zástup)
CKZ2: Radek Beňo (Seth)
CKZ3: Pavla Slezáková (ČarodějkaPS)

Blok 2: Petr Hovorka (petaa)
Blok 3: Lukáš Bouda
Blok 4: Jaroslava Vidnerová (Jarka)
Blok 5:
Blok 6: Peter Póczoš (Poci)
Blok 7: Martin Kolacia (Koláč)
Blok 8:
Blok 9:
Blok 10: Dalibor Fanta (bejzz)
Blok 11:


Hosté:
Jiří Dostál (Jiřák)
Petr Hořák (Bedřich)
Petr Hodač (Hody)
Lukáš Sýkora (Lucky-Luke)
Tomáš Metelka (Metalíza)
Tomáš Čižinský (Číža)
Lubomír Jiřišta


Zapisovatel: Lubomír Jiřišta (jiristak), Podpis:___________________
Ověřovatel: Radim Roška (Worwan), Podpis:___________________


Program
-------
0) Schválení zápisu z minulé schůze (zapisovatel, bejzz [3 min])
1) Úvodní řeč nového předsedy při příležitosti uvedení do funkce (worwan [20 min])
2) Jmenování místopředsedy(worwan [10 min])
3) Jmenování centrály(worwan [10 min])
4) Info ke kanceláři(worwan [10 min])
5) Podpis týmové ústavy(worwan [10 min])
6) Jmenování nové vedoucí projektu taneční (Bedřich [2 min])
X) Různé

--------------------------------------------------------------------------------
---
(20:05)
Předseda klubu Radim Roška zahajuje schůzi.

:: Osob s hlasovacím právem: 7


---
(20:03)
0) Schválení zápisu z minulé schůze (jiristak, bejzz [3 min])
Zápisy ke schválení: 29.4., 3.5., 6.5.


::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis ze dne 29.4.2010 - verze 1.
::Číslo: 100501
::Osob s hlasovacím právem: 7
::PRO: 7
::PROTI: 0
::ZDRŽEL SE: 0
::Schváleno.


::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis ze dne 3.5.2010 - verze 1.
::Číslo: 100502
::Osob s hlasovacím právem: 7
::PRO: 6
::PROTI: 0
::ZDRŽEL SE: 1
::Schváleno.


::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis ze dne 6.5.2010 - verze 2.
::Číslo: 100503
::Osob s hlasovacím právem: 7
::PRO: 5
::PROTI: 0
::ZDRŽEL SE: 2
::Schváleno.


---
(20:16)
6) Jmenování nové vedoucí projektu taneční (Bedřich [2 min])
Worwan: Jmenuji novou vedoucí projektu Taneční - Anitu Prokešovou (UID=17332)


---
(20:14)
1) Úvodní řeč nového předsedy při příležitosti uvedení do funkce (worwan [20 min])


:: (20:18) Přišel Lukáš Bouda
:: Osob s hlasovacím právem: 8


Worwan si vzal slovo a uvádí svoje cíle a návrhy do budoucnosti klubu SH.


:: (20:38) Přišel Koláč
:: Osob s hlasovacím právem: 9


---
(20:43)
2) Jmenování místopředsedy(worwan [10 min])

Worwan: Navrhuji Jiřího Dostála za svého místopředsedu (UID=9634)


::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill jmenuje Jiřího Dostála (UID=9634) místopředsedou klubu Silicon Hill.
::Číslo: 100504
::Osob s hlasovacím právem: 9
::PRO: 5
::PROTI: 1
::ZDRŽEL SE: 3
::Schváleno.


---
(20:45)
3) Jmenování centrály(worwan [10 min])
Worwan:
Jmenuji následující lidi do týmu manažerů:

HR - Lubomír Jiřišta (uid=16620)
Kolejní manažer - Pierre Stružka (uid=11242)
PR - Pavla Slezáková (uid=9109)
Projektový manažer - Petr Hořák (uid=17158)
Provozní technik - Dalibor Fanta (uid=9481)
Serverový manažer - Karel Landa (uid=7760)
Síťový manažer - Jiří Chaloupka (uid=9339)
Sportovní manažer - Tomáš Čižinský (uid=12656)
Vzdělávací manažer - Petr Hodac (uid=14621)

:: ÚKOL: Změna aktuálních členů centrály na wiki. (Worwan) [14.4.2010]

:: ÚKOL: Nastavení přístupu Worwanovi do wiki (Xylem) [14.4.2010]


---
(20:51)
4) Info ke kanceláři(worwan [10 min])
Xylem informuje o aktuálním stavu v kanceláři. Více k problémům s účtenkami.

Worwan: Je důležité provést kontrolu účtenek.

Všichni se shodli, že bude do budoucna přínosné zřídit funkci finančního manažera.

:: ÚKOL: Do konference popsat funkci budoucího finančního manažera (Worwan)


---
(21:03)
5) Podpis týmové ústavy (worwan [10 min])
Worwan podepsal týmovou ústavu a poslal ji k podpisu dále.


---
(21:08)
X) Různé
Jiřák informuje ohledně Silicon Grillu. V plánu je oficiální "otvíračka".


---
(21:17) Předseda klubu Radim Roška ukončuje schůzi.

--------------------------------------------------------------------------------

MD5 hash tohoto zápisu je: 5f77e694f95fcaf9f4a2740fc66c626f

Tato verze souboru txt/20100512.txt byla nahrána 22.11. 2014 19:54:44.