Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 28.03.2011

--------------------------------------------------------------------------------
Zápis schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------

Datum: 28.3.2011
================

Přítomni:

Představenstvo:
CKZ1: Dalibor Fanta (bejzz)
CKZ2: Radek Beňo (Seth)
CKZ3: Martin Kolacia (koláč)

Blok 2: Petr Hovorka (petaa)
Blok 3: Šourková Michaela (Mišule)
Blok 4: Lubomír Jiřišta
Blok 5: Petr Schefzu (Jack06)
Blok 6: Jakub Vacek (H4wk3y)
Blok 7:
Blok 8: Tomáš Srna
Blok 9: Jan Pospíšil (Fosfor)
Blok 10: Jiří Knotek (georgeo)
Blok 11: Lukáš Krula (Biomax)


Hosté:
Tomáš Zloch (ich) prezident Studentské unie
Pavla Slezáková (Čarodějka)
Jindřiška Bartůšková (Spotik)
Radim Roška (Worwan)
Viktor Bohuslav Bohdal (Bohdy)
Pavel Boček (Behemot)
Peter Póczoš (Poci)
Radovan Igliar (Proteo)
Petr Hodač (Hody)
Petr Hořák (Bedřich)
Kateřina Hašlarová
Dominik Mališ
Jan Bednář (Béda)
Adam Hořčica
Karel Landa (Charlie)
Michal Vyšňovský (wyssnna)


Zapisovatelé:
Peter Póczoš (Poci) Podpis:___________________
Pavla Slezáková (čarodějka) Podpis:___________________
Ověřovatel: Radim Roška (Worwan), Podpis:___________________


Program
-------

1) Volba předsedy klubu Silicon Hill (Tomáš Zloch)
2) Schválení místopředsedy klubu Silicon Hill (Tomáš Zloch)
3) Schválení rozpočtového rámce (Tomáš Zloch)


----------------------------------------------------------------------------
(20:11)
Prezident SU ČVUT, Tomáš Zloch, zahajuje schůzi
úvodní slovo
- informace o obnovení činnosti klubu Silicon Hill k 28.3.2011 od 20h dle usnesení Centrály SU ze dne 27.3.2011


1) Volba předsedy klubu Silicon Hill

Tomáš Zloch vyzývá, ať se přihlásí kandidáti na post předsedy klubu Silicon Hill

přihlásili se:
Radim Roška (Worwan)
Jindřiška Bartůšková (Spotik)

Radim Roška souhlasí se svou kandidaturou na post předsedy klubu Silicon Hill.
Jindřiška Bartůšková souhlasí se svou kandidaturou na post předsedyně klubu Silicon Hill.

Kandidáti se představují.
Radim Roška mluví o motivaci, chce dotáhnout do konce započaté věci, které nestihl při své první volbě, představuje kompletní sestavu své případné centrály.
Jindřiška Bartůšková hovoří o rozumném šetření, zvýšení volební účasti a zapojení většího počtu členů do dění v klubu SH. Představuje neúplnou sestavu své případné centrály.

Debata s kandidáty: představenstvo + hosté pokládají kandidátům otázky


(21:40)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje volební komisi pro volbu předsedy klubu Silicon Hill ve složení: Tomáš Zloch (předseda volební komise), Radovan Igliar, Petr Hodač
::Číslo: 20110328-01
::Osob s hlasovacím právem: 12
::PRO: 12
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
::Schváleno


Probíhá tajná volba předsedy klubu.


(22:03)
Volební komise oznamuje výsledky:

Průběh:
Počet vydaných lístků 12, odevzdáno 12, platných lístků 11,
neplatných 1
Výsledek volby: Radim Roška 10 hlasů, Jindřiška Bartůšková 1 hlas

::Usnesení volební komise:
Radim Roška byl podle jednacího řádu klubu Silicon Hill v 1. kole volby zvolen předsedou klubu Silicon Hill


Radim Roška děkuje za zvolení.


:: Přestávka od 22:10 do 22:20


---
(22:20)
2) Schválení místopředsedy klubu Silicon Hill
Radim Roška navrhuje představenstvu jako místopředsedu klubu Silicon Hill Lubimíra Jiřištu.


::USNESENÍ: Představenstvo klubu SH schvaluje jako místopředsedu klubu Silicon Hill Lubomíra Jiřištu (UID 16620)
::Číslo: 20110328-02
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 12
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 1
::Schváleno

Místopředsedou klubu Silicon Hill se stává Lubomír Jiřišta.


---
(22:24)
Jmenovaní týmu manažerů klubu Silicon Hill


::USNESENÍ: Představenstvo klubu SH schvaluje Viktora Bohuslava Bohdala (UID 16396) jako člena centrály na pozici síťového manažera.
::Číslo: 20110328-03
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 12
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 1
::Schváleno


::USNESENÍ: Představenstvo klubu SH schvaluje Karla Landu (UID 7760) jako člena centrály na pozici technického (serverového) manažera
::Číslo: 20110328-04
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 4
::PROTI: 6
::ZDRŽEL(A) SE: 3
::Neschváleno


::USNESENÍ: Představenstvo klubu SH schvaluje Petra Hořáka (UID 17158) jako člena centrály na pozici projektového manažera
::Číslo: 20110328-05
::Osob s hlasovacím právem: 12
::PRO: 11
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 1
::Schváleno


::USNESENÍ: Představenstvo klubu SH schvaluje Petra Hodače (UID 14621) jako člena centrály na pozici vzdělávacího manažera
::Číslo: 20110328-06
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 11
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 2
::Schváleno


::USNESENÍ: Představenstvo klubu SH schvaluje Pavlu Slezákovou (UID 9109) jako člena centrály na pozici PR manažera
::Číslo: 20110328-07
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 12
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 1
::Schváleno


::USNESENÍ: Představenstvo klubu SH schvaluje Lubomíra Jiřištu (UID 16620) jako člena centrály na pozici HR manažera
::Číslo: 20110328-08
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 11
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 2
::Schváleno


::USNESENÍ: Představenstvo klubu SH schvaluje Tomáše Čižínského (UID 12656) jako člena centrály na pozici manažera pro SPORT
::Číslo: 20110328-09
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 12
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 1
::Schváleno


::USNESENÍ: Představenstvo klubu SH schvaluje Jiřího Knotka (UID 17893) jako člena centrály na pozici kolejního manažera
::Číslo: 20110328-10
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 7
::PROTI: 2
::ZDRŽEL(A) SE: 4
::Schváleno


::USNESENÍ: Představenstvo klubu SH schvaluje Dalibora Fantu (UID 9481) jako člena centrály na pozici provozního technika
::Číslo: 20110328-11
::Osob s hlasovacím právem: 12
::PRO: 11
::PROTI: 1
::ZDRŽEL(A) SE: 0
::Schváleno


::USNESENÍ: Představenstvo klubu SH schvaluje Michala Višňovského (UID: 10184) jako člena centrály na pozici ekonomického manažera
::Číslo: 20110328-12
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 12
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 1
::Schváleno---
(22:48)
3) Schválování rozpočtového rámce
Radim Roška představuje návrh rozpočtu dle sekcí.

- je třeba vzít v potaz pozastavení klubu
- co nejvíc investovat do sítě
- nechat rezervy


::USNESENÍ: Představenstvo klubu SH se rozhodlo o zachování položky pro nákup PC do Školicího centra v rozpočtovém rámci.
::Číslo: 20110328-13
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 10
::PROTI: 3
::ZDRŽEL(A) SE: 0
::Schváleno


Debata o poměrech financí určených jednotlivým sekcím.
Vysvětlování nutnosti jednotlivých položek: PR, HR, síť, sport, ...
Zkrácení sekce projekty o 50 tis. Kč


::USNESENÍ: Představenstvo klubu SH schvaluje rozpočtový rámec dle Přílohy č.1
::Číslo: 20110328-13
::Osob s hlasovacím právem: 11
::PRO: 10
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 1
::Schváleno


---
(0:32)
Předseda klubu Radim Roška ukončuje schůzi.


:: Nadcházející schůze 30.3.2011


--------------------------------------------------------------------------------
---
Příloha č. 1:
-------------

http://support.siliconhill.cz/zapisy/prilohy/rozpoctovy-ramec-2011-1.xls


(xls > txt)
Pozadavky puvodni změna novy navrh (1.4.) pozn
Odhadovaný zůstatek k počátku období 5 692 725 Kč 7 801 198 Kč
Příjmy ze základního členství [200] 693 800 Kč 0 Kč odpustky len
Příjmy ze sportovního členství [800] 323 200 Kč 0 Kč
Příjmy z IT členství [600] 2 017 800 Kč 0 Kč
Odhadovaný zisk z ekonomické činnosti 75 000 Kč 75 000 Kč

Celkové příjmy 8 802 525 Kč 7 876 198 Kč

Příspěvky centrále SU 303 480 Kč 0 Kč 303 480 Kč
Náklady sekce provozní 698 650 Kč -111 500 Kč 587 150 Kč redukce PR,HR, provoz kancelare – prece jen 3 mesice uz uplynuly
Náklady sekce fondy 200 000 Kč -20 000 Kč 180 000 Kč Prd – 20k
Náklady sekce síťová 200 000 Kč 0 Kč 200 000 Kč priorita
Náklady sekce serverová 855 413 Kč -350 000 Kč 505 413 Kč -350k + pridany karty + martin komon pozadal o prostredky na dokonceni suppu
Náklady sekce sportovní 257 000 Kč 0 Kč 257 000 Kč
Náklady sekce vzdělávací 680 240 Kč -50 000 Kč 630 240 Kč FIXNI naklady jsou cca 300k + obnova stroju 300k?, ubrani 50k z akademii – cast propagace uz probehla, snizeni nakladu energii
Náklady sekce projektová 444 249 Kč -50 000 Kč 394 249 Kč
Náklady na dotace ekonomické činnosti 73 000 Kč 0 Kč 73 000 Kč
Mezisoucet – naklady sekci, odvody... 3 712 032 Kč -581 500 Kč 3 130 532 Kč
Provozní rezerva 300 000 Kč 300 000 Kč
Investiční rezerva (sit) 2 000 000 Kč 3 300 000 Kč
Nedotknutelná rezerva 998 650 Kč 887 150 Kč
Celkové výdaje 7 010 682 Kč 7 617 682 Kč

Odhadovaný zůstatek ke konci období bez rezerv 1 791 843 Kč 258 516 Kč


MD5 hash tohoto zápisu je: 538a884e4b8495aee57ef4f9a44f132d

Tato verze souboru txt/20110328.txt byla nahrána 22.11. 2014 19:54:44.