Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 19.09.2011

Zápis schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------
Datum: 19.9.2011
================

Přítomni:
---------
Předseda: Radim Roška (worwan)
Místopředseda: viz Blok 4

Centrála:
CKZ2: Radek Beňo (Seth)
CKZ3: Martin Kolacia (Koláč)

Blok 2: Petr Hovorka (petaa)
Blok 4: Lubomír Jiřišta (Luboš)
Blok 5: Petr Schefzu (Jack06)
Blok 7: Ladislav Chytka (Kytk@)
Blok 8: Tomáš Srna (Tomáš)
Blok 9: Jan Pospíšil (Fosfor)
Blok 10: Jiří Knotek (Georgeo)
Blok 11: Lukáš Krula (Biomax)


Hosté:
Speedy (Blok 3)
Katka (Blok 6)

Zapisovatel: Lubomír Jiřišta, Podpis:___________________
Ověřovatel: Radim Roška (worwan), Podpis:___________________

Program
-------
0) Schválení zápisu z minulé schůze [3 min] (zapisovatel, bejzz) - NEZPRACOVANO
0a) Schválení zápisu z minulé schůze - 20.4.2011, 31.8.2011 a preschvaleni zapisu z 28/30.3.2011 [3 min] (bejzz) - NEZPRACOVANO
1) Schvaleni rozpoctoveho ramce (worwan)
2) Schvaleni rozpoctu (worwan)
3) Obnoveni clenstvi J. Dostalovi (uid:9634) (worwan)
4) Zapisy SH (worwan)
5) skolici centrum (worwan)
6) Blokove hry (carodejka)
7) Infoschuzky (carodejka)
8) Fotka predstavenstva do prezentace na Akci prvak...;)
X) Různé

--------------------------------------------------------------------------------
---
(20:10)
Předseda klubu Radim Roška zahajuje schůzi.
:: Osob s hlasovacím právem: 10

Diskuze a prohozeni bodu 5) na 1).
---
(20:15)
1) Školící centrum (worwan)
Broňa uvádí své plány se školícím centrum. Navrhuje, aby se ŠC (Školící centrum) změnilo na projekt a všichni uživatelé (projekty, firmy,..) budou platit poměrné nájemné. ŠC je dopoledne nevyužité, proto by se měl najít pronájemce (škola, firma,..).
TODO Broňa: Připravit doklady pro pronájem, audit, rozpočty,..
Zařadit jako informační bod za 2 měsíce.
---
(20:30)
Dorazil Koláč.
:: Osob s hlasovacím právem: 11
---
(20:35)
2) Obnovení členství J. Dostálovi (uid:9634) (worwan)
Worwan informuje, že Jiřák se dohodl s SU a splácí vyčíslenou pohledávku pravidelnýma splátkama.
Dále také pracuje pro klub (Grill centrum, SH nápis), ačkoli není člen (pozastaven).
:: USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill obnovuje členství Jiřímu Dostálovi (uid: 9634).
:: Číslo: 20110919-01
:: Osob s hlasovacím právem: 11
:: PRO: 7
:: PROTI: 2
:: ZDRŽEL(A) SE: 2
:: Schváleno

---
(20:40)
3) Schválení rozpočtového rámce (worwan)
Worwan informuje o jednotlivých částech rozpočtového rámce. Klub se v dalších semestrech
zaměřuje na lepší informovanost členů, lepší prostředí pro aktivní a nábor nových členů.. a celkové rozšíření sítě (několik dalších semestrů).
:: USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje rozpočtový rámec (příloha č. 1 - md5 hash: 072fbe98658361eb9eef820c98efdacc rozpoctovy_ramec-2011-2.pdf).
:: Číslo: 20110919-02
:: Osob s hlasovacím právem: 11
:: PRO: 11
:: PROTI: 0
:: ZDRŽEL(A) SE: 0
:: Schváleno

---
(21:11)
4) Schválení rozpočtu (worwan)
Worwan vysvětluje jednotlivé položky z rozpočtu.
---
(21:25) Odešel Biomax
:: Osob s hlasovacím právem: 10
:: USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje rozpočet sekcí provoz, síť, sport a fondy.
(Příloha č. 2 - md5 hash: f8f84eb44144f987b324793174e1a2cb rozpocet-2011-2-schvaleno_part1.xls).
:: Číslo: 20110919-03
:: Osob s hlasovacím právem: 10
:: PRO: 9
:: PROTI: 0
:: ZDRŽEL(A) SE: 1
:: Schváleno

---
(22:00)
5) Blokové hry (carodejka)
Čarodějka informuje o blokových hrách. Účast není povinná, ale doporučená. Je to klicova aktivita
tohoto semestru - zejmena z hlediska PRILAKANI novych AKTIVNICH CLENU!!
---
(22:12)
5) Infoschůzky (carodejka)
Čarodějka informuje o infoschůzkách. Katka zorganizovala hromadnou objednavku sudu..vice v
konferenci vedeni.
---
(22:27)
5) Zápisy SH (worwan)

6) Hromadna fotka

7) K zapisum se nikdo nehlasi. Pokud se to nezmeni nastupuje od pristi schuze kolecko - tedy
zastupci se budou stridat. Pristi tyden zacne v tom pripade blok 2 => Petaa.

Worwan informuje o zameru predsedy rezignovat na Vanoce ;).je taky jen clovek a uz starne..a zatim
se nezvladl naklonovat.

Nasledujici schuze 26.9. 20:00.

(22:53) Predseda ukoncuje schuzi


--------------------------------------------------------------------------------
---
Příloha č. 1:
-------------

support.siliconhill.cz/zapisy/prilohy/20110919-rozpoctovy_ramec-2011-2.pdf


rozpoctovy ramec
z rozpoctu
Odhadovaný zůstatek k počátku období (1.5M se ještě muze
cerpat ze stavajiciho)
Příjmy ze základního členství [200]
Příjmy ze sportovního členství [800]
Příjmy z IT členství [600]
pujcky
prijem z ekonomické činnosti
5,300,000 Kč
872,400 Kč
366,400 Kč
2,187,600 Kč
32,500
170,000 Kč
Celkové příjmy
8,928,900 Kč
Příspěvky centrále SU
342,000 Kč
Náklady sekce provozní (provoz + HR + PR + PT)
Náklady sekce fondy
1,043,063 Kč
200,000 Kč
Náklady sekce síťová
Náklady sekce serverová
Náklady sekce sportovní
Náklady sekce vzdělávací
Náklady sekce projektová
Náklady na dotace ekonomické činnosti
Mezisoucet – naklady sekci, odvody...
Provozní rezerva
Investiční rezerva (sit)
Nedotknutelná rezerva
Celkové výdaje
3,000,000 Kč
40,000 Kč
394,000 Kč
280,000 Kč
225,000 Kč
70,000 Kč
5,594,063 Kč
300,000 Kč
1,800,000 Kč
1,000,000 Kč
8,694,063 Kč
Odhadovaný zůstatek ke konci období bez rezerv
Page 1
234,837 Kč


---
Příloha č. 2:
-------------

support.siliconhill.cz/zapisy/prilohy/20110919-rozpocet-2011-2-schvaleno_part1.xls

MD5 hash tohoto zápisu je: 49fceb6f1baa2e159f92449da90dca20

Tato verze souboru txt/20110919.txt byla nahrána 22.11. 2014 19:54:44.