Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 21.12.2011

--------------------------------------------------------------------------------
Zápis ze schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------

Datum: 21.12.2011
================

Přítomni:
---------
Předseda: Radim Roška (worwan)

Místopředseda: viz Blok 4

Centrála:
Michal Višňovský
Viktor Bohuslav Bohdal


CKZ1: -
CKZ2: Radek Beňo (Seth)
CKZ3: Martin Kolacia (Koláč)

Blok 2: Petr Hovorka (petaa)
Blok 3:
Blok 4: Lubomír Jiřišta (Luboš)
Blok 5: Petr Schefzu (jack06)
Blok 6: Kateřina Hašlarová (kathy)
Blok 7: Ladislav Chytka (Kytk@)
Blok 8:
Blok 9: Jan Pospíšill (Fosfor)
Blok 10: Jiří Knotek (Georgeo)
Blok 11:


Hosté:
Martin Komoň (MKo)
Jan Lacina (speedy)
Pavla Slezáková (čarodejka)
Michal Štusák (štusi)
Adam Hořčica
Michal Souček (suk)

Zapisovatel: Pavla Slezáková (carodejka), Podpis:___________________
Ověřovatel: Radim Roška (worwan), Podpis:___________________


--------------------------------------------------------------------------------


Program
-------
1) Schválení zápisu z minulé shůze
2) Přeschválení částky z elektronického hlasování
3) Info o budoucím fungování klubu
4) Různé

(20:05) začátek schůze


1)
MKo se ptá členů Představenstva, proč jeho členové nečetli zápis z minulé shůze? -> Taktní mlčení, debata o schopnosti hlasovat o zápise.
Rekapitulace zápisu a čtení změn v něm od původní verze.

USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis ze zasedání posledního představenstva
dne 19.10.2011.
Osob s hlasovacím právem: 9
::PRO: 6
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 3
-> Schváleno


(20:20)
2) Přeschválení částky z elektronického hlasování
USNESENÍ: Předstanstvo klubu Silicon Hill schvaluje čerpání z provozní rezervy 52.800,- Kč na
zaplacení objednané práce na systému SUPP, provedené firmou Quanti s.r.o.
(schválení elektronického hlasování)
Osob s hlasovacím právem: 9
::PRO: 9
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
-> Schváleno


3) Informace o budoucím fungování klubu
Radim Roška informuje, kdy podá rezignaci na funkci předsedy klubu a zdůrazňuje, že nyní je klíčový
výběr předsedy nového, zatím není znám žádný kandidát. Radim Roška gratuluje ke zvolení novým
členům představenstva na postu CKZ a zástupců bloků 3,5,6,9 a 11.4) Různé

SUPP
- reakce členů představenstva na maily: MKo potřeboval pomoci se SUPP, bl. 3, 4, 8 bez reakce
- info o aktualnim stavu SUPPu
- debata o systému a možnostech práv v SUPP

SÚZ
- debata o revizích: SÚZ neřeší a SH rovněž ne
- schůzka se zástupci SÚZ a SH se bude konat zač. roku 2012
- světlo na blocích: informace o časových spínačích světla a omezení světel na některých chodbách

INT. PŘEDPIS
- Štusi připomíná na posledním parlamentu schválený IP, kde Parlament SU požaduje do 15.1.
odevzdanou zprávu o stavu klubu..více viz interni předpis v dokumentech na strankách SU


(21:20)
KONEC schůzeMD5 hash tohoto zápisu je: d9afb4b62ef20ab6e1d8c3373116abb9

Tato verze souboru txt/20111221.txt byla nahrána 22.11. 2014 19:54:44.