Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 16.01.2012

Zápis ze schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------

Datum: 16.1.2012
================

Přítomni:
---------

Předseda SH: není
Místopředseda SH: není

CKZ1: Dalibor Fanta (bejzz)
CKZ2: Radek Beňo (Seth)
CKZ3: Viktor Bohuslav Bohdal (Bohdy)

Blok 2: Petr Hovorka (petaa)
Blok 3: Jan Lacina (speedy)
Blok 4: Lubomír Jiřišta (Luboš)
Blok 5: Petr Schefzu (jack06)
Blok 6: Kateřina Hašlarová (kathy)
Blok 7: Tomáš Vavřiník (Vavřa)
Blok 8: Tomáš Srna
Blok 9: Michal Souček (Suk)
Blok 10: Jiří Knotek (Georgeo)
Blok 11: Lukáš Krula (Biomax)

Hosté:
Tomáš Zloch (prezident SU)
Vít Bokish
Radim Roška (worwan)
Jan Recina
Jakub Pekař
Jan Müksch
Jan Pospíšil (fosfor)
Vojtěch Pszczólka
Michal Štusák
Michal Višňovský
Ondřej Mašek
Martin Červenka
Jiří Pěčonka
Moris Bangoura
Martin Komoň
Bronislav Robenek
Vít Kuchař (kuchy)
Karel Landa
Martin Kolacia
Pavla Slezáková (carodejka)Zapisovatel: Martin Kolacia, Podpis:___________________


Ověřovatel: Tomáš Zloch, Podpis:___________________


--------------------------------------------------------------------------------

Program
-------
0) Schválení zápisu z minulé schůze [3 min] (zapisovatel)
1) Schválení usneseni o platnosti rozpoctu 2011-2 (worwan)
2) Schválení aktualizované verze Provozního řád server-housingu Studentské unie ČVUT klubu Silicon Hill na bloku 4 [2 min] (Behemot)
3) Volba předsedy klubu (worwan)

--------------------------------------------------------------------------------

(20:10) Začátek schůze
Běžný člen Radim Roška zahajuje schůzi a navrhuje úpravu programu - vyřazení bodu 1) a 2), a zařazení bodu: Informace z Dozorčí Rady (Jan Recina)

Na schůzi není předsedající. Jiří Knotek navrhuje Radima Rošku.

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill volí Radima Rošku jako předsedajícího této schůze, vyřazuje z Programu schůze bod 1) a 2), přidává do program bod Informace z Dozorčí Rady [10 min] (Jan Recina).
::Číslo: 2012-0001
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 13
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
-> Schváleno


Schválený program
-----------------
0) Schválení zápisu z minulé schůze [3 min] (zapisovatel)
1) Informace z Dozorčí rady
2) Volba předsedy klub (worwan)


--------------------------------------------------------------------------------

0) Schválení zápisu z 21.12.2011. Zapracovány připomínky a prezenční listina.
Představenstvo klubu SH schvaluje zápis ze dne 21.12.2011 viz příloha.

::USNESENÍ: Představenstvo klubu SH schvaluje zápis ze dne 21.12.2011 viz Příloha 1.
::Číslo: 2012-0002
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 9
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 4
-> Schváleno


1)Jan Recina informuje cleny schuze o dozorci rade, planech, fungovani
- stanovy a dalsi dokumenty klubu jsou na wiki v editovatelne verzi, navrhuje zmenu
- chybi rozp. rad klubu
- DR se chysta kontrolovat finance, fungovani projektu, fitka, vzdelavani, site, serveru
- chybi vyrocni zpravy projektu za rok 2011 s ekonomickou bilanci
- probehne kontrola inventare, inventarizace


---
(20:30)
2) Volba predsedy
vsichni zucastneni souhlasi se zvukovym zaznamem schuze
Worwan navrhuje na kandidaty Bronislava Robenka a Víta Bokische. Oba kandidati souhlasi se svym navrzenim.

--Predstaveni kandidatu
1. Vit Bokish
2. Bronislav Robenek

---
(20:50)
Probíhá moderovaná diskuze s kandidaty.

---
(22:20)
Cleny volebni komise pro volbu predsedy se stavaji:
kuchy, carodejka, fosfor, wysnaa, Tomáš Zloch

---
(22:22)
Radim Roška ohlašuje přestávku do 22:30, nutnou pro přípravu volby.

Kuchy opakuje pravidla hlasovani
Osob s hlasovacim pravem: 13
K ziskani mandatu je treba 8 hlasu (3/5)

Volební komise organizuje první kolo volby.

Kuchy: V prvnim kole predseda nebyl zvolen

Podle jednaciho radu do druheho kola postupuji 2 kandidati (Bronislav Robenek, Vít Bokisch).
Probiha druhe kolo volby

Kuchy: V druhem kole volby predseda nebyl zvolen

Kandidat s nejvyssim poctem hlasu je Bronislav Robenek
a postupuje do posledniho kola volby

Probiha 3. kolo volby

---
(23:25)
Kuchy: Bronislav Robenek byl ve 3. kole zvolen předsedou klubu SH.
(Viz Příloha 2)

---
(23:25)
Radim Roška ukončuje schůzi


--------------------------------------------------------------------------------

---
Příloha č. 1: Zápis ze schůze 21.12.2011 [txt]
-------------
http://support.siliconhill.cz/zapisy/zapis.php?cislo=20111221
md5sum(20111221.txt) d9afb4b62ef20ab6e1d8c3373116abb9

---
Příloha č. 2: Prohlášení volební komise [PDF]
-------------
http://support.siliconhill.cz/zapisy/prilohy/20120116-Priloha-2.pdf
md5sum 9e57e076a59916f091c893e4dbe63f9e

---
Příloha č. 3: Prezenční Listina Představenstva, Prezenční Listina Hosté [PDF]
-------------
http://support.siliconhill.cz/zapisy/prilohy/20120116-Priloha-3.pdf
md5sum dfade996048e0d51d0bc0abe75dc97c5

MD5 hash tohoto zápisu je: 3e7ec85c30e12852003c50daba2d22d7

Tato verze souboru txt/20120116.txt byla nahrána 22.11. 2014 19:54:44.