Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 01.02.2012

Zápis ze schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------

Datum: 1.2.2012
================

Přítomni:
---------

Předseda SH: Bronislav Robenek
Místopředseda SH: není

CKZ1: ----
CKZ2: Radek Beňo (Seth)
CKZ3: Viktor Bohuslav Bohdal (Bohdy)

Blok 2: Petr Hovorka (petaa)
Blok 3: Jan Lacina (speedy)
Blok 4: Lubomír Jiřišta (Luboš)
Blok 5: ----
Blok 6: Kateřina Hašlarová (kathy)
Blok 7: Tomáš Vavřiník (Vavřa)
Blok 8: ----
Blok 9: Michal Souček (Suk)
Blok 10: Jiří Knotek (Georgeo)
Blok 11: ----

Hosté:
Pavel Šumera
Adam Hořčica
Radim Roška (worwan)
Jan Recina
Michal Štusák
Pavel Boček (Behemot)


Zapisovatel: Kateřina Hašlarová, Podpis:___________________


Ověřovatel: Bronislav Robenek, Podpis:___________________


--------------------------------------------------------------------------------

Program
-------
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [3 min] (BR)
1) Schválení zápisu z minulé schůze [3 min] (zapisovatel) [1]
2) Jmenování místopředsedy na návrh předsedy [3 min] (BR)
3) Oznámení jmenování do funkcí týmu manažerů [5 min] (BR)
4) Členství v mail konferencích [Vedeni] a [Centrala], spolupráce Představenstva a Týmu manažerů [10 min] (BR)
5) Schválení usnesení o platnosti rozpoctu 2011-2 (worwan)
6) Čerpání provozní rezervy pro InstalFest 2012 [10 min] (Knotek)
7) Informace z dozorčí rady SH [10 min] (DR)
8) Informace z AS ČVUT, diskuze o podpoře AS ČVUT proti věcným záměrům MŠMT [20 min](Knotek)
9) Různé

--------------------------------------------------------------------------------

(20:10) Začátek schůze

0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů

Nikdo nemá námitky proti programu.

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje navržený program.
::Číslo: 2012-0003
::Osob s hlasovacím právem: 9
::PRO: 8
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 1
-> Schváleno

--------------------------------------------------------------------------------

1) Schválení zápisu z minulé schůze

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis ze zasedání představenstva ze dne 16.1.2012 (viz. příloha 1).
::Číslo: 2012-0004
::Osob s hlasovacím právem: 9
::PRO: 8
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 1
-> Schváleno
--------------------------------------

2) Jmenování místopředsedy na návrh předsedy

Předseda klubu Silicon Hill, Bronislav Robenek, navrhuje na post místopředsedy Viktora Bohuslava Bohdala (UID: 16396).

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill jmenuje Viktora Bohuslava Bohdala (UID: 16396) na pozici místopředsedy na návrh předsedy.
::Číslo: 2012-0005
::Osob s hlasovacím právem: 9
::PRO: 8
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 1
-> Schváleno

Viktor Bohuslav Bohdal jmenování přijímá a děkuje za projevení důvěry.

--------------------------------------

3) Oznámení jmenování do funkcí týmu manažerů

Dle článku 9 Stanov klubu Silicon Hill jmenuje předseda do týmu manažerů:

Viktora Bohuslava Bohdala (UID 16396) do funkce Správce sítě (Doc. No. JD2012-1),
Vojtěcha Pszczólku (UID 22932) do funkce Správce serverů a služeb(Doc. No. JD2012-2),
Jiřího Knotka (UID 17893) do funkce Finančního manažera (Doc. No. JD2012-3),
Jana Müksche (UID 20615) do funkce PR manažera (Doc. No. JD2012-4),
Tomáše Čižínského (UID 12656) do funkce Manažera pro sport (Doc. No. JD2012-5),
Petra Hodače (UID 14621) do funkce Manažera pro vzdělávání (Doc. No. JD2012-6),
Jan Erbrta (UID 18183) do funkce Provozního technika (Doc. No. JD2012-7),
Petra Smatanu (UID 18271) do funkce Projektového manažera (Doc. No. JD2012-8),
Jiřího Knotka (UID 17893) do funkce Kolejního manažera (Doc. No. JD2012-9)

--------------------------------------

4) Členství v mail konferencích [Vedeni] a [Centrala], spolupráce Představenstva a Týmu manažerů

Probíhá diskuze o informovanosti představenstva týmem managerů.
- prezentace týmu managerů na příštím zasedání představenstva

Diskuze nad účastí členů v konferencích [Vedeni] a [Centrala]
- ponechání členů, kteří zkončili (guru, veterán), po dobu 3 měsíců
- v konferenci [Vedeni] bude aktuální představenstvo, aktuální centrála, Worwan (do 15.4.2012) a Fosfor (do 31.3.2012)
- v konferenci [Centrala] si centrála sama bude určovat členy, kteří budou konferenci odebírat

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje, že v konferenci [Vedeni] bude: aktuální představenstvo, aktuální centrála, Worwan (do 15.4.2012) a Fosfor (do 31.3.2012).
::Číslo: 2012-0006
::Osob s hlasovacím právem: 9
::PRO: 8
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 1
-> Schváleno

--------------------------------------
(20:41) Dorazil Seth.
5) Schválení usnesení o platnosti rozpočtu 2011-2

Informování představenstva o dané problematice.

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill přeschvaluje elektronicé hlasování ze dne 11.1.2012 (12:0:2) "Představenstvo klubu Silicon Hill nastavuje konec platnosti rozpočtu 2011-2 na 29.2.2012.".
::Číslo: 2012-0007
::Osob s hlasovacím právem: 10
::PRO: 10
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
-> Schváleno

--------------------------------------
(20:44)
6) Čerpání provozní rezervy pro InstalFest 2012

Jirka Knotek informuje o problematice.
- 70 000 Kč z provozní rezervy

Provozní rezerva k těmto účelům může být použita potom, co bude představenstvo informováno o jednotlivých položkách.
Dále se to bude řešit elektronickým hlasováním.

--------------------------------------
(20:48)
7) Informace z dozorčí rady SH

Michal Štusák informuje.
- rozpočet by neměl přesáhnout 31.12.
- čerpání z provozní rezervy
- ekonomická činnost
- špatně udělané inventury hotovostní pokladny - doporučení kvartálních inventur hotovostní pokladny (podpisy, evidence, pokladní kniha)

--------------------------------------
(20:57)
8) Informace z AS ČVUT, diskuze o podpoře AS ČVUT proti věcným záměrům MŠMT

Jirka Knotek informuje o SUZu
- návrh na rozdělení SUZ na Správu budov a na Ubytovaní s gastrem
- facility management
-> 2 ředitelé
- odložení rekonstrukce bloku 3?

Probíhá diskuze.

Jirka Knotek informuje o stavu podpory AS ČVUT proti věcným záměrům MŠMT
2 věcné záměry
- nesouhlas s komunikací ministra Dobeše
- školné, přebírání práv AS radou veřejné vysoké školy
- 1.2.2012 15:00 - schůzka ohledně dané problematiky
Diskuze k dané problematice.

--------------------------------------

9) Různé

Diskuze nad tvorbou rozpočtu pro příští období.
- rozpočet od 1.3.2012 do 31.12.2012
- následující rozpočty od 1.1. do 31.12
- schvalování do konce listopadu
- nesouhlas finančního managera
- rozpočtový řád
- investice - rozšíření a budování sítě (wifi, ...)

Představensto bere na vědomí, že následující rozpočet bude na období od 1.3.2012 do 31.12.2012

Petaa informuje o protestu proti ACTA následně probíhá diskuze na dané téma.

Petta oznamuje, že ke dni 29.2.2012 rezignuje na post zástupce bloku 2.

--------------------------------------

(22:37)
Bronislav Robenek ukončuje schůzi.


--------------------------------------------------------------------------------

---
Příloha č. 1: Zápis ze schůze dne 16.1.2012 [txt]
-------------
http://support.siliconhill.cz/zapisy/zapis.php?cislo=20120116
md5sum(20120116.txt) 3e7ec85c30e12852003c50daba2d22d7


MD5 hash tohoto zápisu je: 9e390b41c9fcef7a13efe9381b4b37c8

Tato verze souboru txt/20120201.txt byla nahrána 22.11. 2014 19:54:44.