Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 09.02.2012

Zápis ze schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------

Datum: 9.2.2012
================

Přítomni:
---------

Předseda SH: Bronislav Robenek
Místopředseda SH: ---

CKZ1: Dalibor Fanta (bejzz) pověřil jako náhradu Jana Erbrta (UID: 18183)
CKZ2: Radek Beňo (Seth)
CKZ3: Viktor Bohuslav Bohdal pověřil jako náhradu Michala Štusáka (UID: 2183)

Blok 2: ---
Blok 3: Jan Lacina (Speedy)
Blok 4: Lubomír Jiřišta (Luboš)
Blok 5: ---
Blok 6: Kateřina Hašlarová (Kathy)
Blok 7: Tomáš Vavřiník (Vavřa) pověřil jako náhradu Martina Kolacia (UID: 10740)
Blok 8: Tomáš Srna
Blok 9: Michal Souček (SUK)
Blok 10: Jiří Knotek (Georgeo)
Blok 11: Krula Lukáš (Boimax)

Hosté:
Vojtěch Pszszólka
Pavel Bakovský
Jindřich Stibůrek
Jan Bednář
Jiří Borovec
Adam Hořčica
Jan Pospíšil
Jan Müksch


Zapisovatel: Kateřina Hašlarová, Podpis:___________________


Ověřovatel: Bronislav Robenek, Podpis:___________________


--------------------------------------------------------------------------------

Program
-------
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů
1) Schválení zápisu z minulé schůze
2) Prezentace týmu manažerů
3) Rozpočtový rámec 2012
4) Různé

--------------------------------------------------------------------------------

(20:05) Začátek schůze

0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje navržený program.
::Číslo: 2012-0008
::Osob s hlasovacím právem: 11
::PRO: 11
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
-> Schváleno

--------------------------------------------------------------------------------

1) Schválení zápisu z minulé schůze

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis ze zasedání představenstva ze dne 1.2.2012 (viz. příloha 1).
::Číslo: 2012-0009
::Osob s hlasovacím právem: 11
::PRO: 9
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 2
-> Schváleno

--------------------------------------------------------------------------------

(20:15)
2) Prezentace týmu manažerů

Představení přítomných manažerů.

Servery a služby (Vojtěch Pszczólka)
- plány do budoucna - generální úklid centrální serverovny
- v rozpočtu bude i rozpočet webové skupinky

(20:28) Přišel Krula Lukáš

HR (Pavel Bakovský)
- shánění nových lidí
- motivace lidí
- realizace teambuildingů
- agregace odměn a odpustků
- školení registrátorů
- Radek Beňo - nábor nováčků na blokových hrách

Sport (Jindřich Stibůrek)
- informuje o sekci sport
- Radek Beňo - požadavek podrobné zprávy o finanční činnosti Fitcentra, Jindřich Stibůrek souhlasí

Finance (Jiří Knotek)
- schvalování návrhů na čerpání rozpočtu

Kolejní manager (Jiří Knotek)
- zastřešení zástupců bloků při jednání se SUZem (Hubka, Kozlová, ...)
- vybavení malých posiloven - je to nadstandardní vybavení kolejí
- je možné čerpat jen drobné věci
- informace o 8 Kč fondu

Vzdělávání (Petr Hodač)
- dění ve školicím centru a v prostorách na bloku 7
- akademie
- MSIT - funguje, nutno najít lektora
- Autodesk - funguje
- RHINO, ProgeCAD - funguje
- C++ - bez problému
- CISCO Academy - funguje samostatně
- problémy s lektory a lidmi obecně
- INSTALLFEST

Provozní technik (Jan Ebrt)
- správa nářadí
- správa klubovny na bloku 7, PípaSH, ...

Síť (Michal Štusák)
- optická páteř, strukturovaná kabeláž na blocích
(21:57) Odešel Radek Beňo
- aktivní prvky
- úklid blokových serveroven

(22:07) Přišel Radek Beňo

PR (Jan Müksch)
- mediální stránka ven
- blokové hry, PR předměty, účast na akcích (např. veletrhy)
- diskuze na téma prezentace SU x SH

--------------------------------------------------------------------------------

(22:41)
3) Rozpočtový rámec 2012

Představení rozpočtového rámce.

(23:21) Odešel Martin Kolacia

Diskuze na téma školicí centrum.

--------------------------------------------------------------------------------

(23:46)
5) Různé

Ohlášení další schůze na datum 22.2.2012 v klubovně bloku 7 v 20:00 (Bronislav Robenek).

Představení možností účtů na Google Apps (Bronislav Robenek).
- nevýhoda, že by to nebylo u nás na Strahově
X ostatní groupware.

Oznámení o týmu managerů Bronislav Robenek:
Dle článku 9 Stanov klubu Silicon Hill jmenuje předseda klubu do týmu managerů Pavla Bakovského (UID 21833) do funkce HR managera (Doc. No. JD2012-10).
Bronislav Robenek: "Na vlastní žádost Petra Smatany jej ke dni 10.2.2012 odvolávám z funkce Projektového managera a tímto mu odebírám všechna pověření předsedy klubu dle čl. 13 b Stanov Studentské Unie ČVUT."

Autobusová linka č. 143.
- informace o možném zrušení

Inventarizace
- je potřeba jmenovat někoho do inventarizační a likvidační komise

--------------------------------------------------------------------------------

(00:05)
Bronislav Robenek ukončuje schůzi.


--------------------------------------------------------------------------------

---
Příloha č. 1: Zápis ze schůze dne 1.2.2012 [txt]
-------------
http://support.siliconhill.cz/zapisy/zapis.php?cislo=20120201
md5sum(20120201.txt) 9e390b41c9fcef7a13efe9381b4b37c8


MD5 hash tohoto zápisu je: 32bf561fbafc52f0b8f4cac2bb3cc2a2

Tato verze souboru txt/20120209.txt byla nahrána 22.11. 2014 19:54:44.