Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 22.02.2012

Zápis ze schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------

Datum: 22.2.2012
================

Přítomni:
---------

Předseda SH: Bronislav Robenek
Místopředseda SH: Viktor Bohuslav Bohdal

CKZ1: Dalibor Fanta (bejzz)
CKZ2: Radek Beňo (Seth)
CKZ3: Viktor Bohuslav Bohdal

Blok 2: Petr Hovorka (petaa)
Blok 3: Jan Lacina (Speedy)
Blok 4: Lubomír Jiřišta (Luboš)
Blok 5: Petr Schefzu (jack06)
Blok 6: Kateřina Hašlarová (Kathy)
Blok 7: Tomáš Vavřiník (Vavřa)
Blok 8: Tomáš Srna
Blok 9: Michal Souček (SUK)
Blok 10: Jiří Knotek (Georgeo)
Blok 11: ---

Hosté:
Jan Müksch
Pavel Bakovský
Petr Hodač
Tomáš Čižínský
Alexandr Žák
Jindřich Stibůrek
Adam Hořčica
Tomáš Jedlička
Vít Kuchař
Martin Kolacia
Mikulčík Miloslav
Peter Póczoš
Radka Pernicová (Radoška)
Michal ŠtusákZapisovatel: Kateřina Hašlarová, Podpis:___________________


Ověřovatel: Bronislav Robenek, Podpis:___________________


--------------------------------------------------------------------------------

Program
-------
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů
1) Schválení zápisu z minulé schůze
2) Schválení přijetí/nepřijetí usnesení pomocí elektronického hlasování ze dne 17.2.2012 - InstallFest 2012
3) Krátké info z projektů, schválení dočerpání nevyužitých financí sekce projektů
4) Schválení Rámce Rozpočtu 2012
5) Rozpočet 2012
6) Schválení odpuštění členských příspěvku 1/2012
7) Různé

--------------------------------------------------------------------------------

(20:06) Začátek schůze

0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů

přidání bodu: Rozpočet 2012

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje navržený program.
::Číslo: 2012-0010
::Osob s hlasovacím právem: 10
::PRO: 10
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
-> Schváleno

--------------------------------------------------------------------------------
(20:15) dorazil Dalibor Fanta

(20:17)
1) Schválení zápisu z minulé schůze

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis ze zasedání představenstva ze dne 9.2.2012 (viz. příloha 1).
::Číslo: 2012-0011
::Osob s hlasovacím právem: 11
::PRO: 8
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 3
-> Schváleno

--------------------------------------------------------------------------------

(20:20)
2) Schválení přijetí/nepřijetí usnesení pomocí elektronického hlasování ze dne 17.2.2012 - InstallFest 2012

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill přeschvaluje elektronické hlasování ze dne 17.2.2012 (10:0:0) ve znění "Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje návrh rozpočtu čerpání finančních prostředků klubu SH na pořádání akce Installfest 2012 (viz. příloha 2). Jednotlivé položky budou hrazeny z Provozní rezervy rozpočtu 2011-2. Jedná se o první část rozpočtu akce InstallFest 2012, druhá část bude navržena v rámci kapitoly Vzdělávání rozpočtu klubu SH pro období 2012.".
::Číslo: 2012-0012
::Osob s hlasovacím právem: 11
::PRO: 10
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 1
-> Schváleno

--------------------------------------------------------------------------------

(20:27)
3) Krátké info z projektů, schválení dočerpání nevyužitých financí sekce projektů

Radek Beňo informuje o stavu sekce projektů a plánech do budoucna.

(20:37) dorazil Tomáš Srna

::USNESENÍ: Představenstvo Silicon Hill povoluje čerpání finančních prostředků klubu Silicon Hill ze zatím nepřiřazených prostředků v kapitole Projekty rozpočtu 2011-2. Ze schváleného rámce Projekty - 225 000 Kč bylo na konkrétní projekty přiřazeno v součtu pouze 179 200 Kč. Rozdíl těchto částek (45 800 Kč) bude nově alokován do podkapitoly Projekty -> Fond projekťáka. Návrhy na čerpání z tohoto fondu bude podávat projektový manažer a schvalovat čerpání bude předseda osobně.
::Číslo: 2012-0013
::Osob s hlasovacím právem: 12
::PRO: 10
::PROTI: 1
::ZDRŽEL(A) SE: 1
-> Schváleno

--------------------------------------------------------------------------------

(20:53)
4) Schválení Rámce Rozpočtu 2012

20:55 vyhlášení pauzy
Odešli: Radek Beňo, Dalibor Fanta
21:00 konec pauzy, odešel Lubomír Jiřišta

Jirka Knotek prezentuje rozpočtový rámec.
(21:06) dorazil Dalibor Fanta
(21:07) dorazil Radek Beňo

Procházení jednotlivých položek rozpočtového rámce:
- vyúčtování s SU za rok 2011 a 2012 - otázka, do kterého rozpočtu každá z těchto částek půjde

Bronislav Robenek prezentuje nový informační systém pro finance a s nimi i navrženou strukturu rozpočtového rámce.

(21:26) odešel Dalibor Fanta

Otázka: zda zařadit zůstatek na účtu do rozpočtu, popř. zda od zůstatku na účtu ke dni 1.3.2012 odečíst členské příspěvky (což už jsou v té době příjmy) a tuto částku dát do příjmů - u tohoto řešení je problém, že cca 3% plateb nejsou dořešené (např. z důvodu špatné částky) a tím by zůstatek v systému nemusel odpovídat reálnému zůstatku na účtu.


Diskuze, kterou strukturu rozpočtu použijeme.

(21:37) dorazil Petr Schefzu

(21:40) dorazil Dalibor Fanta

Vzhledem k diskuzi a nedostatečným podkladům odloženo.

--------------------------------------------------------------------------------

(23:46)
5) Rozpočet 2012

Vzhledem k diskuzi a nedostatečným podkladům odloženo.

Další schůze představenstva dohodnuta na neděli 26.2.2012 od 19:00.

--------------------------------------------------------------------------------

(22:38)
6) Schválení odpuštění členských příspěvků 1/2012

Pauza do 22:53

Procházení jednotlivých lidí. Lidé, u kterých byly nejasnosti, byly přesunuti vedle a budou se řešit zvlášť.

(23:38) odešli Jirka Knotek, Dalibor Fanta

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje odpuštění členských příspěvků na 1. obd. 2012 dle přílohy 3.
::Číslo: 2012-0014
::Osob s hlasovacím právem: 10
::PRO: 10
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
-> Schváleno

(23:41) přišel Jirka Knotek

vyřešení odpustků: Matej Beňo

(23:47) odešel Jirka Knotek
(23:48) přišel Jirka Knotek

řešení odpustků: Jiří Dostál - rozhodnutí odloženo

(00:00) odešel Petr Hovorka

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill odpouští členský příspěvek na 1. obd. 2012 Matejovi Beňovi UID: 10174 z fondu bloku 10 (IT + základní členství).
::Číslo: 2012-0015
::Osob s hlasovacím právem: 10
::PRO: 9
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 1
-> Schváleno

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill odpouští členský příspěvek na 1. obd. 2012 Bronislavovi Robenkovi UID: 20288 z fondu předsedy (IT + základní členství + Sport).
::Číslo: 2012-0016
::Osob s hlasovacím právem: 10
::PRO: 6
::PROTI: 2
::ZDRŽEL(A) SE: 2
-> Schváleno

Další odpustky (Jiří Dostál a hudebny) budou řešeny příště.

--------------------------------------------------------------------------------

(00:15)
7) Různé

Podání připomínek k položkám rozpočtu.
Diskuze na téma Telefony.
Fond předsedy - obhájení 200 000 Kč ve fondu předsedy
- Bronislav Robenek: "Fond předsedy může fungovat jako rychlá finanční rezerva pro ostatní sekce klubu pro nezbytně nutné výdaje."

Prošli jsme připomínky k položkám v rozpočtu. Další připomínky budou řešeny na dalším zasedání.
Sekce s položkami po připomínkách jsou v příloze 4.

--------------------------------------------------------------------------------

(00:58)
Bronislav Robenek ukončuje schůzi.


--------------------------------------------------------------------------------

---
Příloha č. 1: Zápis ze schůze dne 9.2.2012 [txt]
-------------
http://support.siliconhill.cz/zapisy/zapis.php?cislo=20120209
md5sum(20120209.txt) 32bf561fbafc52f0b8f4cac2bb3cc2a2

---
Příloha č. 2: 20120222_priloha2 [pdf]
-------------
http://support.siliconhill.cz/zapisy/prilohy/20120222_priloha2.pdf
md5sum(20120222_priloha2.pdf) 482c7b357dc858378e0e1930a9a9b412

---
Příloha č. 3: 20120222_priloha3 [pdf]
-------------
http://support.siliconhill.cz/zapisy/prilohy/20120222_priloha3.pdf
md5sum(20120222_priloha3.pdf) c612367a7595abe78119ca93a10f57d5

---
Příloha č. 4: 20120222_priloha4 [xlsx]
-------------
http://support.siliconhill.cz/zapisy/prilohy/20120222_priloha4.xlsx
md5sum(20120222_priloha4.xlsx) bd2418c465139b0566f08f9890340632

MD5 hash tohoto zápisu je: 6bb336c3b5b56ca2740f9ff8c0fcc2d2

Tato verze souboru txt/20120222.txt byla nahrána 22.11. 2014 19:54:44.