Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 26.02.2012

Zápis ze schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------

Datum: 26.2.2012
================

Přítomni:
---------

Předseda SH: Bronislav Robenek
Místopředseda SH: Viktor Bohuslav Bohdal

CKZ1: ---
CKZ2: Radek Beňo (Seth)
CKZ3: Viktor Bohuslav Bohdal

Blok 2: ---
Blok 3: Jan Lacina (Speedy)
Blok 4: Lubomír Jiřišta (Luboš)
Blok 5: Petr Schefzu (jack06)
Blok 6: Kateřina Hašlarová (Kathy)
Blok 7: Tomáš Vavřiník (Vavřa)
Blok 8: Tomáš Srna
Blok 9: Michal Souček (SUK)
Blok 10: Jiří Knotek (Georgeo)
Blok 11: Lukáš Krula (Biomax) jmenoval Nutila Pavla

Hosté:
Pavla Slezáková (čarodějka)
Pavel Bakovský (Bakys)
Roman Piekník (Edby)
Adam Hořčica
Jan Fleismann (Šón)


Zapisovatel: Kateřina Hašlarová, Podpis:___________________


Ověřovatel: Bronislav Robenek, Podpis:___________________


--------------------------------------------------------------------------------

Program
-------
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min] (zapisovatel)
1) Schválení zápisu z minulé schůze [5 min] (zapisovatel)
2) Odpuštění členských příspěvků [10min] (Bakys)
3) Investiční záměry klubu Silicon Hill [30 min] (BR)
4) Shodnutí se na termínu jarního výjezdního zasedání [5 min] (Bakys)
5) Schválení Rozpočtu 2012 [2h] (BR+Jirka)
6) Různé

--------------------------------------------------------------------------------

(19:06) Začátek schůze

0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje navržený program.
::Číslo: 2012-0017
::Osob s hlasovacím právem: 9
::PRO: 9
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
-> Schváleno

--------------------------------------------------------------------------------

(19:17)
1) Schválení zápisu z minulé schůze

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis ze zasedání představenstva ze dne 22.2.2012 (viz. příloha 1).
::Číslo: 2012-0018
::Osob s hlasovacím právem: 9
::PRO: 8
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 1
-> Schváleno

(19:27) dorazil Tomáš Vavřiník
--------------------------------------------------------------------------------

(19:28)
2) Odpuštění členských příspěvků

Diskuze na téma hudebny.
- pozdní dodání žádosti odpustků
- hudebny mají špatnou kalkulaci odpustků v navrženém rozpočtu
- 2 hlavní problémy:
- pozdní dodání žádosti o odpustky
- odkud se vezmou peníze na odpustky
Bylo navrženo několik variant jak danou situaci řešit, největší podporu měla varianta, že správci hudeben budou mít odpuštěno Z+IT+hudebny, až na Romana Piekníka, který dostane jen IT+hudenby
Další varianty byly: odpustit všem Z+IT+hudebny, odpustit všem jen IT+hudebny, ...

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje odpuštění členských příspěvků na 1. obd. 2012 dle přílohy 2.
::Číslo: 2012-0019
::Osob s hlasovacím právem: 10
::PRO: 8
::PROTI: 2
::ZDRŽEL(A) SE: 0
-> Schváleno

--------------------------------------------------------------------------------

(20:04)
3) Investiční záměry klubu Silicon Hill

(20:10) dorazil Jirka Knotek

Procházení investičního plánu sítě.
Diskuze na dané téma.

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill bude schvalovat rozpočty do roku 2015 s přihlédnutím k investičnímu plánu sítě (viz příloha 3).
::Číslo: 2012-0020
::Osob s hlasovacím právem: 11
::PRO: 7
::PROTI: 1
::ZDRŽEL(A) SE: 3
-> Schváleno

--------------------------------------------------------------------------------

(20:42)
4) Shodnutí se na termínu jarního výjezdního zasedání

Oznámení výjezdního zasedání klubu Silicon Hill od 27.4. - 29.4.2012. Organizací je pověřen Pavel Bakovský.

--------------------------------------------------------------------------------

(20:48)
5) Schválení Rozpočtu 2012

Procházení položek rozpočtu.

(20:49) odešel Radek Beňo
(20:51) přišel Radek Beňo
(20:58) dorazil Michal Souček
(21:20) odešel Radek Beňo
(21:21) odešel Luboš Jiřišta - jmenuje svého zástupce Pavla Bakyse
(21:22) odešel Tomáš Srna
(21:24) přišel Tomáš Srna
(21:26) přišel Radek Beňo

Sport
- nesrovnalost návrhu rozpočtu a výroční zprávy (položka "teambuiding")
=> Představenstvo žádá managera sportu o opravení výroční zprávy.

HR
- otázka grantového fondu - ano či ne? kam ho zařadit?
=> zřízen grantový fond (jako položka výdajů) ve výši 50 000 Kč
- požadavky bude sbírat HR manager a bude je prezentovat představenstvu, které se jimi bude zabývat

(22:11) odešel Radek Beňo
(22:12) dorazil Radek Beňo

(22:30) odešla Kateřina Hašlarová
(22:37) přišla Kateřina Hašlarová

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje rozpočet na období od 1.3.2012 do 31.12.2012 dle přílohy 4.
::Číslo: 2012-0021
::Osob s hlasovacím právem: 12
::PRO: 11
::PROTI: 1
::ZDRŽEL(A) SE: 0
-> Schváleno

Jirka Knotek k 9.3.2012 oznamuje rezignaci z pozice finančního managera.

--------------------------------------------------------------------------------

(23:10)
6) Různé

Ke dni 27.2.2012 Předseda klubu Silicon Hill odvolává z funkce Kolejního manažera Jiřího Knotka a odebírá mu veškerá pověření ve smyslu čl. 13b Stanov Studentské Unie ČVUT, vyjímku tvoří pověření mu udělená v rámci funkce Finančního manažera, která mu budou odebrána ke dni 9.3.2012.

Diskuze na téma nabídek brigád od jiných firem našim členůn.

(23:19) odchází Pavel Nutil

Diskuze na téma funkcí Jirky Knotka.

Informovaní o CISCO Academy a následná diskuze na toto téma.
- LCNA.sh.cvut - vedoucím akademie je Tomáš Řehoř, komunikace může být přímo s ním
- pro urychlení komunikace slouží cna@lists.sh.cvut.cz

(23:35) odešel Tomáš Vavřiník

--------------------------------------------------------------------------------

(23:37)
Bronislav Robenek ukončuje schůzi.

--------------------------------------------------------------------------------

---
Příloha č. 1: Zápis ze schůze dne 22.2.2012 [txt]
-------------
http://support.siliconhill.cz/zapisy/zapis.php?cislo=20120222
md5sum(20120222.txt) 6bb336c3b5b56ca2740f9ff8c0fcc2d2

---
Příloha č. 2: 20120226-Priloha-2-Dodatecne-odpustky [pdf]
-------------
http://support.siliconhill.cz/zapisy/prilohy/20120226-Priloha-2-Dodatecne-odpustky.pdf
md5sum(20120226-Priloha-2-Dodatecne-odpustky.pdf) e301c22e44e75c2448d54705191045e7

---
Příloha č. 3: 20120226-Priloha-3-Investicni-plan [xlsx]
-------------
http://support.siliconhill.cz/zapisy/prilohy/20120226-Priloha-3-Investicni-plan.xlsx
md5sum(20120226-Priloha-3-Investicni-plan.xlsx) 808c30672096599ff2ea302a0d878b0e

---
Příloha č. 4: 20120226-Priloha-4-Rozpocet [zip]
-------------
http://support.siliconhill.cz/zapisy/prilohy/20120226-Priloha-4-Rozpocet.zip
md5sum (20120226-Priloha-4-Rozpocet.zip) d8f9fd4d4104970d479ba6557357956f

MD5 hash tohoto zápisu je: 7c70e3c834a7523bb7a59b3dce883fae

Tato verze souboru txt/20120226.txt byla nahrána 22.11. 2014 19:54:44.