Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 14.03.2012

Zápis ze schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------

Datum: 14.3.2012
================

Přítomni:
---------

Předseda SH: Bronislav Robenek
Místopředseda SH: ---

CKZ1: Dalibor Fanta zástup pověřil jako náhradu Jana Erbrta (UID: 18183)
CKZ2: Radek Beňo (Seth)
CKZ3: Viktor Bohuslav Bohdal pověřil jako náhradu Michala Štusáka (UID: 2183)

Blok 2: ---
Blok 3: Jan Lacina (Speedy)
Blok 4: Lubomír Jiřišta (Luboš) pověřil jako náhradu Pavla Bakovského (UID: 21833)
Blok 5: Petr Schefzu (jack06)
Blok 6: Kateřina Hašlarová (Kathy)
Blok 7: ---
Blok 8: Tomáš Srna
Blok 9: Michal Souček (SUK)
Blok 10: Jiří Knotek (Georgeo)
Blok 11: ---

Hosté:
Petr Hodač
Jan Šlouf
Petr Balšánek
Petr Čaněk
Jan Friedl
Štěpán Rambula
Jan Pospíšil
Adam Hořčica
Pavel Boček
Peter Póczoš


Zapisovatel: Kateřina Hašlarová, Podpis:___________________


Ověřovatel: Bronislav Robenek, Podpis:___________________


--------------------------------------------------------------------------------

Program
-------
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min] (zapisovatel)
1) Schválení zápisu z minulé schůze [5 min] (zapisovatel)
2) Odpuštění z grantového fondu [10 min] (Bakys)
3) Nový projekt klubu SH - 3D tiskárna [25 min] (Seth)
4) Nový projekt klubu SH - Televizárna6 [20 min] (Seth)
5) Možnost spolupráce s truhlářskou firmou v Praze - sleva pro studenty [10 min] bejzz
6) Pořádání konference Spacefest [10min] (BR)
7) Ceník ekonomických činností [10min] (BR)
8) X-Rite Colorimetr [5 min] (BR)
9) Losování blokových barev (Blokové hry) [15min] (Yipe, BR)
10) Různé

--------------------------------------------------------------------------------

(20:05) Začátek schůze

0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů

(20:08) dorazil Tomáš Srna
(20:11) dorazil Jirka Knotek

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje navržený program.
::Číslo: 2012-0022
::Osob s hlasovacím právem: 10
::PRO: 9
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 1
-> Schváleno

--------------------------------------------------------------------------------

(20:11)
1) Schválení zápisu z minulé schůze

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis ze zasedání představenstva ze dne 26.2.2012 (viz. příloha 1).
::Číslo: 2012-0023
::Osob s hlasovacím právem: 10
::PRO: 8
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 2
-> Schváleno
--------------------------------------------------------------------------------

(20:12)
2) Odpuštění z grantového fondu

Představení žádajících: Viktora Bohuslava Bohdala a Petra Hodače a informování o možném čerpání.

Diskuze na dané téma.

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill vyhovuje žádostem na čerpání z grantového fondu: Petr Hodač 5040 Kč a Viktor Bohuslav Bohdal 5040 Kč (viz. příloha 2) .
::Číslo: 2012-0024
::Osob s hlasovacím právem: 10
::PRO: 8
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 2
-> Schváleno

--------------------------------------------------------------------------------

(20:20)
3) Nový projekt klubu SH - 3D tiskárna

Možný vedoucí projektu Petr Čaněk prezentuje možný projekt 3D tiskárna.
Bronislav Robenek vyjadřuje podporu projektu.

Diskuze na dané téma.
- kdo všechno bude mít přístup - členové nebo i lidé mimo klub
- vybírání poplatků

(21:09) dorazil Petr Schefzu

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill souhlasí se vznikem projektu RepRap 3D tiskárna SH. Vedoucím projektu bude jmenován Petr Čaněk (UID: 21834).
::Číslo: 2012-0025
::Osob s hlasovacím právem: 11
::PRO: 9
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 2
-> Schváleno

Diskuze nad financemi pro nový projekt RepRap 3D tiskárna SH.

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schavaluje možnost čerpání finančních prostředků z fondu projekťáka pro projekt RepRap 3D tiskárna SH do výše 30 000 Kč v roce 2012.
::Číslo: 2012-0026
::Osob s hlasovacím právem: 11
::PRO: 9
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 2
-> Schváleno

--------------------------------------------------------------------------------

(21:50)
4) Nový projekt klubu SH - Televizárna6

Prezentace možného projektu Pavlem Bočkem.

Diskuze k danému projektu.
- další možnosti zapůjčení projektoru na SH

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill souhlasí se vznikem projektu Televizárna 6. Vedoucím projektu bude jmenován Pavel Boček (UID: 20005).
::Číslo: 2012-0027
::Osob s hlasovacím právem: 11
::PRO: 0
::PROTI: 6
::ZDRŽEL(A) SE: 5
-> Usnesení nebylo přijato.

--------------------------------------------------------------------------------

(22:27)
5) Možnost spolupráce s truhlářskou firmou v Praze - sleva pro studenty

Dalibor Fanta, který byl přítomen na telefonu, informuje o možnostech spolupráce.

Představenstvo souhlasí s další spoluprácí s touto firmou.

--------------------------------------------------------------------------------

(22:31)
6) Pořádání konference Spacefest

Bronislav Robenek a Jan Pospíšil informují o možné konferenci.
- jedná se o konferenci na téma vesmírných technologií

Diskuze na dané téma.

Představenstvo vyjádřilo souhlas s pořádáním takové konference. O rozpočtu a financování se bude hlasovat nad konkrétním materiálem.

--------------------------------------------------------------------------------

(22:47)
7) Ceník ekonomických činností

Bronislav Robenek informuje o situaci.

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje ceník ekonomických činností dle přílohy 3.
::Číslo: 2012-0028
::Osob s hlasovacím právem: 11
::PRO: 11
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
-> Schváleno

--------------------------------------------------------------------------------

(22:51)
8) X-Rite Colorimetr

Bronislav Robenek informuje o situaci a následuje diskuze na dané téma.
- nutnost dokoupit software
- nutnost kalibrace

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje nákup upgradu SW corolimetru z fondu předsedy.
::Číslo: 2012-0029
::Osob s hlasovacím právem: 11
::PRO: 8
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 3
-> Schváleno

--------------------------------------------------------------------------------

(23:00)
9) Losování blokových barev

Yipe informuje.

Probíhá losování:
2 bílá
3 červená
4 jemně zelená
5 královská modrá
6 černá
7 fuchsie
8 lahvově zelená
9 nebeská modrá
10 žlutá
11 oranžová

--------------------------------------------------------------------------------

(23:05)
10) Různé

Grantový fond a pravidla čerpání.
- diskuze nad LCNA
- prozkoumání našich možností a do budoucna zrevidování grantového řádu

Bronislav Robenek informuje o nakoupení věci do kanceláře: trezor a příslušenství k notebooku.

Diskuze na téma SIM SH.

Telefony SH
- Bronislav Robenek informuje o stavu telefonů SH

--------------------------------------------------------------------------------

(00:04)
Bronislav Robenek ukončuje schůzi.

--------------------------------------------------------------------------------

---
Příloha č. 1: Zápis ze schůze dne 26.2.2012 [txt]
-------------
http://support.siliconhill.cz/zapisy/zapis.php?cislo=20120226
md5sum(20120226.txt) 7c70e3c834a7523bb7a59b3dce883fae

---
Příloha č. 2: 20120314_Priloha2_zadosti_grantovy_fond [rar]
-------------
http://support.siliconhill.cz/zapisy/prilohy/20120314_Priloha2_zadosti_grantovy_fond.rar
md5sum(20120314_Priloha2_zadosti_grantovy_fond.rar) b435dd6f71e3c741aab1e678a601bd48

---
Příloha č. 3: 20120314_Priloha3_Ekonomicke-cinnosti-SH [pdf]
-------------
http://support.siliconhill.cz/zapisy/prilohy/20120314_Priloha3_Ekonomicke-cinnosti-SH.pdf
md5sum(20120314_Priloha3_Ekonomicke-cinnosti-SH.pdf) 4ed42d65eaaa4843bbee6c854063c049

MD5 hash tohoto zápisu je: eab2033a9d1ffa2d99f0ced2ac194f35

Tato verze souboru txt/20120314.txt byla nahrána 22.11. 2014 19:54:44.