Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 11.04.2012

Zápis ze schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------

Datum: 11.4.2012
================

Přítomni:
---------

Předseda SH: Bronislav Robenek
Místopředseda SH: Viktor Bohuslav Bohdal

CKZ1: Dalibor Fanta
CKZ2: Radek Beňo (Seth)
CKZ3: Viktor Bohuslav Bohdal

Blok 2: ---
Blok 3: Jan Lacina (Speedy)
Blok 4: Lubomír Jiřišta (Luboš)
Blok 5: Petr Schefzu (jack06)
Blok 6: Kateřina Hašlarová (Kathy)
Blok 7: Tomáš Vavřiník (Vavřa)
Blok 8: Tomáš Srna
Blok 9: Michal Souček (SUK)
Blok 10: Jiří Knotek (Georgeo)
Blok 11: Lukáš Krula (Biomax)

Hosté:
Mayer Filip
Jan Recina
Jan Badnář
Michal Višňovský
Martin Komoň
Roman Piekník (Edby)
Michal Štusák
Jan Erbrt


Zapisovatel: Kateřina Hašlarová, Podpis:___________________


Ověřovatel: Bronislav Robenek, Podpis:___________________


--------------------------------------------------------------------------------

Program
-------
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min] (zapisovatel)
1) Schválení zápisu z minulé schůze [5 min] (zapisovatel)
2) Nákup reproboxu pro projekt hudebny [10 min] (Edby, BR)
3) Čerpání rozpočtu Installfest 2011-2 z provozní rezervy 2012 [5 min] (BR)
4) Schválení ekonomické činnosti AVC [10 min] (Seth)
5) Schválení čerpání z grantového fondu na základě přijaté žádosti [5 min] (Tomáš Srna)
6) Různé

--------------------------------------------------------------------------------

(21:09) Začátek schůze

0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje navržený program.
::Číslo: 2012-0030
::Osob s hlasovacím právem: 10
::PRO: 10
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
-> Schváleno

--------------------------------------------------------------------------------

(21:10)
1) Schválení zápisu z minulé schůze

(21:18) dorazil Michal Souček

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis ze zasedání představenstva ze dne 14.3.2012 (viz. příloha 1).
::Číslo: 2012-0031
::Osob s hlasovacím právem: 11
::PRO: 6
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 5
-> Schváleno

--------------------------------------------------------------------------------

(21:14)
2) Nákup reproboxu pro projekt hudebny [10 min] (Edby, BR)

(21:15) dorazil Tomáš Srna

Edby informuje o situaci. Problémy s kupní smlouvou. Odkud by se vzaly finance na reprobox?

Návrh vzít peníze z položek hudeben.

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje nákup reproboxu ESH v ceně 11 000 Kč pro projekt hudebny na úkor položek dle uvážení vedoucího projektu po konzultaci s projektovým manažerem.
::Číslo: 2012-0032
::Osob s hlasovacím právem: 12
::PRO: 5
::PROTI: 5
::ZDRŽEL(A) SE: 2
-> Není přijato

Bronislav Robenek navrhuje sankci Edbyho.
Sankci si vyřeší Projektový manager.

(21:50) dorazil Petr Schefzu

--------------------------------------------------------------------------------

(21:51)
3) Čerpání rozpočtu Installfest 2011-2 z provozní rezervy 2012 [5 min] (BR)

Na položku byly vyhrazeny finance v minulém rozpočtu. Problém s vystavením faktury k datu 1.3.2012.

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje nákup kuličkových per v ceně 6168 Kč pro projekt Installfest z provozní rezervy rozpočtu 2012.
::Číslo: 2012-0033
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 12
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 1
-> Schváleno

--------------------------------------------------------------------------------

(21:57)
4) Schválení ekonomické činnosti AVC [10 min] (Seth)

Projekt AVC má možnost zvučit v rámci ekonomické činnosti.

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje pronajímání techniky projektu AVC dle platného ceníku ekonomických činností.
::Číslo: 2012-0034
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 13
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
-> Schváleno

--------------------------------------------------------------------------------

(22:04)
5) Schválení čerpání z grantového fondu na základě přijaté žádosti [5 min] (Tomáš Srna)

Tomáš Srna informuje - absolvoval kurz Cisca.

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill vyhovuje žádosti na čerpání z grantového fondu: Tomáš Srna 2520 Kč (viz. příloha 2) .
::Číslo: 2012-0035
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 9
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 4
-> Schváleno

--------------------------------------------------------------------------------

(22:12)
6) Různé
Oznámení o týmu managerů - Bronislav Robenek:
Dle článku 9 Stanov klubu Silicon Hill jmenuje předseda klubu do týmu managerů Filipa Mayera (UID: 22689) do funkce finančního managera (Doc. No. JD2012-12).

Žádost o nákup projektorů u SUZu byla zamítnuta.

Informace o výjezdním zasedání klubu Silicon Hill.

Změna rozpočtu projektu AVC [5 min] (Seth)
- diskuze na dané téma
Představenstvo klubu Silicon Hill bere na vědomí změnu v rozpočtu projektu AVC dle přílohy 3.

Změna rozpočtu projektu SHOW [5 min] (Seth)
- diskuze na dané téma
Představenstvo klubu Silicon Hill bere na vědomí změnu v rozpočtu projektu SHOW dle přílohy 4.

--------------------------------------------------------------------------------

(22:51)
Bronislav Robenek ukončuje schůzi.

--------------------------------------------------------------------------------

---
Příloha č. 1: Zápis ze schůze dne 22.2.2012 [txt]
-------------
http://support.siliconhill.cz/zapisy/zapis.php?cislo=20120314
md5sum(20120314.txt) eab2033a9d1ffa2d99f0ced2ac194f35

---
Příloha č. 2: 20120411-Priloha-2-gf-tomas-srna [rar]
-------------
http://support.siliconhill.cz/zapisy/prilohy/20120411-Priloha-2-gf-tomas-srna.rar
md5sum(20120411-Priloha-2-gf-tomas-srna.rar) 0a39738a17ffcd3dea70e9ac47cb89fc

---
Příloha č. 3: 20120411-Priloha-3-zmena-avc [pdf]
-------------
http://support.siliconhill.cz/zapisy/prilohy/20120411-Priloha-3-zmena-avc.pdf
md5sum(20120411-Priloha-3-zmena-avc.pdf) d07bac70d6f6ebf8c05f716547054716

---
Příloha č. 4: 20120411-Priloha-4-zmena-show [pdf]
-------------
http://support.siliconhill.cz/zapisy/prilohy/20120411-Priloha-4-zmena-show.pdf
md5sum (20120411-Priloha-4-zmena-show.pdf) e387fb967778419ff2a0b58fd40e8e1a

MD5 hash tohoto zápisu je: 459d27325cda49542f8bf9149ce2e3c2

Tato verze souboru txt/20120411.txt byla nahrána 22.11. 2014 19:54:44.