Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 14.08.2012

Zápis ze schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------

Datum: 14.6.2012
================

Přítomni:
---------

Předseda SH: Bronislav Robenek
Místopředseda SH: Dominik Mališ

CKZ1: -
CKZ2: Radek Beňo (Seth)
CKZ3: ---

Blok 2: -
Blok 3: Jan Lacina (speedy)
Blok 4: Lubomír Jiřišta (Luboš)
Blok 5: Petr Schefzu (jack06)
Blok 6: Kateřina Hašlarová (kathy)
Blok 7: Tomáš Vavřiník (Vavřa)
Blok 8: -
Blok 9: Michal Souček (Suk)
Blok 10: Jiří Knotek (Georgeo)
Blok 11: Lukáš Krula (Biomax)

Hosté:
Jan Müksch
Tomáš Jedlička
Jan Recina
Michal Štusák
Pavel Boček
Vojtěch Pozczólka
Petr Hodač
Pavel Bakovský
Jan Erbrt
Radim Roška
Michal Višňovský


Zapisovatel: Kateřina Hašlarová, Podpis:___________________Ověřovatel: Bronislav Robenek, Podpis:___________________


--------------------------------------------------------------------------------

Navržený program
----------------
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min] (zapisovatel)
1) Schválení zápisu z minulé schůze [5 min] (zapisovatel)
2) Přeschválení elektronického hlasování o jmenování místopředsedy [5 min] (BR)
3) Výroční zpráva klubu za rok 2011 [5 min] (Kathy)
4) Schválení harmonogramu na ZS 2012 [5 min] (Bakys)
5) Schválení Provozního řádu blokových posiloven [5 min] (Hakka, BR)
6) Schválení členských příspěvků [5 min] (BR)
7) Likvidace starého a nepotřebného majetku, budoucnost vyměněných switchů [10 min] (Brt)
8) Schválení čerpání provozní rezervy - rekonstrukce klubovny [10 min] (Brt, BR)
9) Schválení čerpání provozní rezervy - rekonstrukce kanceláře a zasedačky na Bloku 1 [5 min] (BR)
10) Schválení čerpání provozní rezervy - rekonstrukce kabeláže v Centrální serverovně [5 min] (Behemot)
11) Různé (Bez usnesení, Informativní body)

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
(20:00)
:: Počet osob s hlasovacím právem: 6

Schůze odložena na 20:20

--------------------------------------------------------------------------------

:: Počet osob s hlasovacím právem: 7
(20:20)
Začátek schůze

0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů

Dorazil Souček
:: Počet osob s hlasovacím právem: 8

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje navržený program.
::Číslo: 2012-0047
::Osob s hlasovacím právem: 8
::PRO: 8
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
-> Schváleno

--------------------------------------------------------------------------------

(20:21)
1) Schválení zápisu z minulé schůze

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis ze zasedání představenstva ze dne 13.6.2012 (viz. Příloha 1).
::Číslo: 2012-0048
::Osob s hlasovacím právem: 8
::PRO: 7
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 1
-> Schváleno

--------------------------------------------------------------------------------

(20:22)

2) Přeschválení elektronického hlasování o jmenování místopředsedy

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill přeschvaluje elektronické hlasování ze dne 28.6.2012 (10:1:3) "Představenstvo klubu Silicon Hill jmenuje Dominika Mališe (UID: 19252) na návrh předsedy do funkce místopředsedy klubu ode dne 1.7.2012.".
::Číslo: 2012-0049
::Osob s hlasovacím právem: 8
::PRO: 7
::PROTI: 1
::ZDRŽEL(A) SE: 0
-> Schváleno

J. Müksch: "Tímto dnem rezignuji na post PR managera."

--------------------------------------------------------------------------------
(20:25)

3) Výroční zpráva klubu za rok 2011

- původně vymýšlela P. Slezáková
- K. Hašlarová + J.Müksch dotáhli do finální podoby


::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje výroční zprávu klubu Silicon Hill za rok 2011 (viz. Příloha 2).
::Číslo: 2012-0050
::Osob s hlasovacím právem: 8
::PRO: 8
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
-> Schváleno

--------------------------------------------------------------------------------
(20:27)

4) Schválení harmonogramu na ZS 2012

- Připravil P.Bakovský
- Termíny akcí se mohou měnit jen ve výjimečných případech.

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill bere na vědomí harmonogram klubových akcí pro zimní semestr 2012 (viz. Příloha 3).
::Číslo: 2012-0051
::Osob s hlasovacím právem: 8
::PRO: 7
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 1
-> Schváleno

--------------------------------------------------------------------------------
(20:29)

5) Schválení Provozního řádu blokových posiloven

Návrh připravil J. Stibůrek - Příloha 4
J. Knotek: Dokument by měl být na hlavičkovém papíře SUZu.
Robenek: SUZ zatím tento dokument neviděl.
Johny: Je to záležitost SUZu.

Dorazil Jan Lacina
:: Počet osob s hlasovacím právem: 9

Robenek: Odloženo na příště. Projedná se se SUZem a právníkem. Bude se řešit proškolení správců SUZem.
Boček: Doporučoval bych se zamyslet nad bodem 3c.

--------------------------------------------------------------------------------
(20:44)

6) Schválení členských příspěvků

Návrh - Příloha 5
- Je třeba přeschválit členské příspěvky v aktuální podobě.
- Hudebny a Fotoateliér již s okamžitou platností nebudou ekonomické činnosti, ale členství.
-> Stávající služby budou uznány

- Hlavní výhoda je ve zjednodušení administrativy.
- Robenek: Do budoucna bude specifický symbol číslo plátce a variabilní symbol číslo faktury.

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje členské příspěvky dle návrhu (viz. Příloha 5) s okamžitou platností. Projekty Hudbeny a Fotoateliér dále nebudou fungovat v režimu ekonomických činností.
::Číslo: 2012-0052
::Osob s hlasovacím právem: 9
::PRO: 9
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
-> Schváleno

--------------------------------------------------------------------------------
(20:50)

7) Likvidace starého a nepotřebného majetku, budoucnost vyměněných switchů

Seznam není. Odkládá se na září, aby bylo vše řádně připraveno.
K likvidaci použijeme Mikapu a proces bude stejný jako to dělal Bejzz.

Debata na téma vyměněných switchů z bloků
- nechat
- prodat
- rozdat
- Podolí by jich vzalo kolik dáme. Vzali by si je, kdyby jsme nevěděli co s nimi.
- Akademie Bubeneč by si vzala 6 za 10 000 Kč.
- Robenek: Klubům studentské unie bych je nabídl zadarmo - 2 ks na klub. A prodávat 2000 Kč za prvek. Pokud najdeme využití, SH má prioritu.
- Uvidí se, zda pro prvky najdeme využití - popř. ostatní kluby SU.

--------------------------------------------------------------------------------
(20:56)

8) Schválení čerpání provozní rezervy - rekonstrukce klubovny

V rozpočtu je 25 000 Kč, nepočítalo se s výměnou vstupních dveří do klubovny.
Žádost o rezervu, realizace během příštího víkendu.
- během rozpočtu se nepočítalo s výměnou dveří, dále dle nabídek -> raději rezervu 10 000 Kč
SUZ žádost ohledně rekonstrukce schválil.
Vybourané dveře půjdou do skladu do školícího centra.

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje čerpání z provozní rezervy ve výši 10 000 Kč na rekonstrukci klubovny.
::Číslo: 2012-0053
::Osob s hlasovacím právem: 9
::PRO: 8
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 1
-> Schváleno

--------------------------------------------------------------------------------
(20:58)

9) Schválení čerpání provozní rezervy - rekonstrukce kanceláře a zasedačky na Bloku 1

Návrh místnosti- Příloha 6
Cenové nabídky - Příloha 7
-> Uvedený návrh je zejména o rozložení prostoru, zasedačka by byla zároveň i pracovní, vizualizace patří k předchozímu plánu, kde se ze zasedačky měla udělat pouze "lounge" místnost.

Příliš vysoká cena. Neví se, kolik lidí by místnost využívalo.
Klimatizaci se musí často vynášet voda - proto nová klimatizace.
Návrh: pořešit místnost jako takovou a pak když tak dodělat klimatizaci.
Jak budou přístupy do místnosti? Aktivní členové na kartu: Centrála, představenstvo, vedoucí akademií a ti, kterým dá předseda individuální přístup.
Očekávaná investice do budoucna - na dovybavení cca 100 000 Kč - ještě není hotová cenová nabídka.

Návrh první části (Do konce roku 2012):
Klimatizace 75 000 Kč
Stavební úpravy a malování 15 000 Kč (vč. rezervy)
Koberec 15 000 Kč (vč. rezervy)
Rezerva a základní vybavení 30 000 Kč

Dorazil Lukáš Krula
:: Počet osob s hlasovacím právem: 10

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje čerpání z provozní rezervy ve výši 135 000 Kč na 1. část rekonstrukce kanceláře a zasedací místnosti na bloku 1 dle návrhu.
::Číslo: 2012-0054
::Osob s hlasovacím právem: 10
::PRO: 6
::PROTI: 3
::ZDRŽEL(A) SE: 1
-> Schváleno

--------------------------------------------------------------------------------
(21:47)

10) Schválení čerpání provozní rezervy - rekonstrukce kabeláže v Centrální serverovně

-> Po serverové víkendovce je nadmíru jasné, že CS je v příšerném stavu, jak co se týká serverů (záležitost příštího rozpočtu) tak po stránce racků a kabeláže.
-> Kompletní rekonstrukce CS po stránce infrastruktury (chladná studená ulice, atd..) by vyšla na cca 1M, což ani v rámci několika příštích let nepřipadá v úvahu, proto jsme se rozhodli realizovat to co je nutné -> vyměnit starý serverový rack za vhodnější a nechat udělat mezi-rackovou kabeláž. Starý rack by se použil pro SUT (Serverová akademie)
-> Žádost o čerpání provozní rezervy 150 000 Kč na rekonstrukci CS (Kabeláž, Optika, Rack)
- Nový serverový rack
- Kabeláž mezi racky (Nabídky viz Příloha 8)
- Cat 6e + optika (2 až 4 páry na rack)

Hody: prošli jsme stroje co jsou připojené v serverovně k síti - je v tom nepořádek.

Problém: Řešit odvod teplého vzduchu do vedlejší místnosti.
Boček: problém se SUZem, řeší se to. Ke kabeláži - moje podmínka byla, aby to firmy proměřili a dali záruku 20 let.
Boček: Ke dveřím dáme ještě jedno zařízení - bude cirkulace vzduchu.
Zvednutí podlahy nebo žlab u stropu.

Investice do budoucnosti, aby to bylo v pořádku.
Odloženo. Pavel Boček zjistí cenové nabídky na žlab a zvednutí podlahy.

--------------------------------------------------------------------------------
(22:07)

11) LCNA SH
- Informace o budoucnosti LCNA SH
- Informace o historických záležitostech -> stále nevyřešeny
- Sloučení akademií Studentské unie, využívání místnosti aktuální akademie
- Slučovat se budeme s akademií založenou dejvickými kluby (Orlík, Sincoolka, Buben a Masařka).

Podmínky sloučení:
- Název akademie bude Studentská unie CVUT.
- Náklady za učebnu bude platit klub SH.
- Učebna bude použita pro sloučenou akademii a další aktivity klubu Silicon Hill.
- Klub SH má nárok na 6 kurzů zdarma za semestr.
- Kurzovné se platí i-com-unity, o.s.
- Náklady na provoz a lektory hradí akademie (přes i-com-unity, o.s.).
- Investice budou probíhat společně se zakládajícími kluby.
- Tým lektorů, administrativa a propagace se sjednotí.
- Vedoucí akademie bude Ondřej Sedláček (vedoucí LCNA SU ČVUT Dejvice).

Johny informuje o minulosti a řešení původní akademie LCNA SH.

Odešel Schefzu
:: Počet osob s hlasovacím právem: 9

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill souhlasí se spojením Cisco akademií v rámci Studenské Unie ČVUT, ruší LCNA SH a souhlasí s podmínkami sloučení.
::Číslo: 2012-0055
::Osob s hlasovacím právem: 9
::PRO: 9
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
-> Schváleno

Dorazil Schefzu
:: Počet osob s hlasovacím právem: 10

--------------------------------------------------------------------------------
(22:26)

12) Různé

Oznámení o jmenování členů do týmu manažerů
- Dle článku 9 Stanov klubu Silicon Hill jmenuje předseda klubu do týmu managerů Kateřinu Hašlarovou (UID 18870) do funkce PR managera (Doc. No. JD2012-14).
- Dle článku 9 Stanov klubu Silicon Hill jmenuje předseda klubu do týmu managerů Michala Višňovského (UID 10184) do funkce Síťového managera (Doc. No. JD2012-13).

Informace o stavu zápisů ze schůzi představenstva, admins a SSS [5 min] (Kathy,BR)
- Viz Příloha 9 - nedostatky se snažíme řešit

Informace o pololetních výkazech
- dodali jsme SU

Informace o serverové víkendovce

Informace o stavu a budoucnosti grilcentra - je potřeba správce, který by dořešit problémy a realizoval plány

Pokyny pro dořešení chybějících registračních formulářů
- ztratili jsme reg. formuláře členů. Paní Budská prošla všechny reg. formuláře. Je v našem zájmu, aby jsme si je doplnili.
- ti co nejsou k zastižení, jsou mimo SH a nemají zájem být členy, tak se zruší

Informace o dokončení překlíčování klubových místností
- můžeme dát své fabky - blok si to zaplatí
- Brt by ze svého překlíčoval několik místností, ke kterým nejsou klíče

Informace ze schůze parlamentu SU 3.7.
- řešili se VPN a schvalování rozpočtu prezidenta
- řeší se účetní firma

Informace o výsledku soutěže o grafický návrh webu klubu Silicon Hill (viz. Příloha 10)
- bude se realizovat

Informace o rekonstrukci mučírny
- do konce srpna bude podlaha hotová

Stoly ve školícím centru
- jsou desky, stačí dodělat nohy
- kdo by měl zájem, nechť se ozve

Školící centrum
- úvaha, že by jsme ho pustili
- přišli by jsme o taneční
- akademie by se přesunuli do mezipater
- je možné dojít ke kompromisu se SUZem

UPS - Behemot zadarmo opravil. Předseda mu děkuje.

Prezentace - SUPP
- byli řečeny zásadní problémy SUPPU
-> SUPP je neudržitelný
-> nový systém
- prezentace nového systému - "Informační systém klubu Silicon Hill"

23:29 Odešel Beňo
:: Počet osob s hlasovacím právem: 9

--------------------------------------------------------------------------------

(23:32)
Předseda ukončuje schůzi.

--------------------------------------------------------------------------------

---
Příloha č. 1: Zápis ze schůze dne 13.6.2012 [txt]
-------------
http://support.siliconhill.cz/zapisy/zapis.php?cislo=20120613
TODO md5sum(20120613.txt) 895f8fb063ab5ba1fd06f6d31a6f9807

---
Příloha č. 2: Výroční zpráva Silicon Hill za rok 2011 [pdf]
-------------
http://support.siliconhill.cz/zapisy/prilohy/20120814-Priloha-2-Vyrocni-zprava-2011.pdf
md5sum(20120814-Priloha-2-Vyrocni-zprava-2011.pdf) f32c90620e9804d71d55cdc8a150e0c0

---
Příloha č. 3: Harmonogram klubových akcí pro zimní semestr 2012 [pdf]
-------------
http://support.siliconhill.cz/zapisy/prilohy/20120814-Priloha-3-Harmonogram-ZS-2012.pdf
md5sum(20120814-Priloha-3-Harmonogram-ZS-2012.pdf) 408c94cc071469f646abf01be4745b09

---
Příloha č. 4: Provozní řád blokových posiloven [pdf]
-------------
http://support.siliconhill.cz/zapisy/prilohy/20120814-Priloha-4-Provozni-rad-blokovych-posiloven.pdf
md5sum(20120814-Priloha-4-Provozni-rad-blokovych-posiloven.pdf) 0bd3e20d2be679b20059a45d34f0ae0d

---
Příloha č. 5: Členské příspěvky [pdf]
-------------
http://support.siliconhill.cz/zapisy/prilohy/20120814-Priloha-5-Clenske-prispevky.pdf
md5sum(20120814-Priloha-5-Clenske-prispevky.pdf) c7b2f5bc920ead0cc7ae18f4faa7527a

---
Příloha č. 6: Návrh rekonstrukce kanceláře a zasedačky na bloku 1 [zip]
-------------
http://support.siliconhill.cz/zapisy/prilohy/20120814-Priloha-6-Rekonstrukce_kancelare_navrh.zip
md5sum(20120814-Priloha-6-Rekonstrukce_kancelare_navrh.zip) 6b237ce27e6e5cab6ab95cb093e4b89c

---
Příloha č. 7: Cenové nabídky k rekonstrukci kanceláře a zasedačky na bloku 1 [zip]
-------------
http://support.siliconhill.cz/zapisy/prilohy/20120814-Priloha-7-Rekonstrukce_kancelare_Nabidky_klimatizace.zip
md5sum(20120814-Priloha-7-Rekonstrukce_kancelare_Nabidky_klimatizace.zip) 934df7fdde8bc4e364d08e0c4642c564

---
Příloha č. 8: Nabídky kabeláže mezi racky [zip]
-------------
http://support.siliconhill.cz/zapisy/prilohy/20120814-Priloha-8-Rekonstrukce_CS_Nabidky_kabelaze.zip
md5sum(20120814-Priloha-8-Rekonstrukce_CS_Nabidky_kabelaze.zip) 622782274f520ac7edf08426accb6d7d

---
Příloha č. 9: Informace o stavu zápisů od roku 2008 [pdf]
-------------
http://support.siliconhill.cz/zapisy/prilohy/20120814-Priloha-9-Prehled-zapisu-predstavenstva-od-2008.pdf
md5sum(20120814-Priloha-9-Prehled-zapisu-predstavenstva-od-2008.pdf) 85427d7260df4925da95e5031038f1e7

---
Příloha č. 10: Výtězný grafický návrh soutěže [jpg]
-------------
http://support.siliconhill.cz/zapisy/prilohy/20120814-Priloha-10-graficky-navrh-webu-vitez.jpg
md5sum(20120814-Priloha-10-graficky-navrh-webu-vitez.jpg) da2737424e8a534273ae2b65a5bd8076

MD5 hash tohoto zápisu je: 1f2e61181643a44077b6756bc97e01ee

Tato verze souboru txt/20120814.txt byla nahrána 22.11. 2014 19:54:44.