Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 20.09.2012

Zápis ze schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------

Datum: 20.9.2012
================


Přítomni:
---------

Předseda SH: Bronislav Robenek
Místopředseda SH: Dominik Mališ

CKZ1: v.z. Jan Erbrt (18183)
CKZ2: -
CKZ3: ---

Blok 2: Pavel Šumera
Blok 3: Jan Lacina (speedy)
Blok 4: Lubomír Jiřišta (Luboš)
Blok 5: Petr Schefzu (jack06)
Blok 6: Kateřina Hašlarová (Kathy)
Blok 7: v.z. Maxim Martyněnko (22187)
Blok 8: Tomáš Srna
Blok 9: Michal Souček (SUK)
Blok 10: Jiří Knotek (Georgeo)
Blok 11: Lukáš Krula (Biomax)

Hosté:
Pavel Bakovský
Jiří Krekulb
Tomáš Jedlička
Petr Hodáč
Matyáš Richter
Pavel Boček
Michal Višňovský


Zapisovatel: Kateřina Hašlarová, Podpis:___________________


Ověřovatel: Bronislav Robenek, Podpis:___________________

--------------------------------------------------------------------------------

Navržený program
----------------
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min] (zapisovatel)
1) Schválení zápisu z minulé schůze [5 min] (zapisovatel)
2) Schválení Provozního řádu blokových posiloven [5 min] (Hakka, BR)
3) Schválení Odpustků na ZS 2012 [15 min] (Bakys)
4) Různé (Bez usnesení, Informativní body)


--------------------------------------------------------------------------------
(19:00)
Začátek schůze

(19:00)
:: Počet osob s hlasovacím právem 3

(19:08)
:: Počet osob s hlasovacím právem 8

0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů

Na žádost BR se odebírá bod 2 -> Provozní řád blokových posiloven (nestihlo se projednat se SÚZ, konzultace s našim právnikem již proběhla)

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje navržený program.
::Číslo: 2012-0058
::Osob s hlasovacím právem: 8
::PRO: 8
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
-> Schváleno

--------------------------------------------------------------------------------
(20:05)
1) Schválení zápisu z minulé schůze

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis ze zasedání představenstva ze dne 14.8.2012 (viz. Příloha 1).
::Číslo: 2012-0059
::Osob s hlasovacím právem: 8
::PRO: 6
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 2
-> Schváleno

--------------------------------------------------------------------------------
(20:10)

3) Schválení Odpustků na ZS 2012

Procházení jednotlivých lidí. Lidé, u kterých byly nejasnosti, byli přesunuti vedle a budou se řešit zvlášť.
Diskuze o odpouštění/motivaci registrátorů (viz přeposlané počty registrací).

- Moris Housing - posláno pozdě (právě se odstěhoval)

Termín byl 7. 10.
- Blok 10 poslal pozdě (1 den)
- Blok 11 poslal pozdě (3-4 dny)
Knotek + Biomax dodají 4 lidi do provozní sekce -> j.erbrt na vyžádání PT týden dopředu

19:40 Přišel Jiří Knotek
:: Počet osob s hlasovacím právem 9

19:52 Přišli: Tomáš Srna, Michal Souček
:: Počet osob s hlasovacím právem 11

20:30 Odešel Petr Shefzu
:: Počet osob s hlasovacím právem 10

20:36 Přišli: Petr Shefzu, Lubomír Jiřišta
:: Počet osob s hlasovacím právem 12


::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje odpuštění členských příspěvků na 2. obd. 2012 dle přílohy 2.
::Číslo: 2012-0060
::Osob s hlasovacím právem: 12
::PRO: 9
::PROTI: 1
::ZDRŽEL(A) SE: 2
-> Schváleno

--------------------------------------------------------------------------------
(20:50)

11) Různé

Problém MAC adresa na bloku 10
- uživatel bloku 10 byl zabanován za stahování ilegálních dat v období prázdnin. Jenže on přes prázdniny na Strahově nebydlel.
- log ze SUPPu ukázal, že registrátor bloku 10 Smejo se koukal na daného uživatele v inkriminovaném období.
-> registrátor byl kontaktován a je momentálně nedostupný. Byla mu odebrána práva v SUPPu a počká se, až se vrátí, aby situaci objasnil.
- Jiří Knotek bude dál řešit situalci

Akce prvák - názory a postřehy účastníků zasedání představenstva:
- pozitivní reakce
- prezentace projektů "na podiu" nic moc
- talkshow vtipnější
- Bruchy kdyby vykládal to stejný jako na If
- hrozný hluk vzadu
- pivo se čepovalo už od začátku!! musí se počkat až po talkshow
- méně technických věcí / věcí o síti
- pípa - problém s netěsnící hadicí - stačilo seříznout

Infoschůzky
- Koupíme urychleně projektor a plátno, bude dostupné v kanceláři během otvírací doby
- Sudy po infoschůzkách je třeba doručit do SČ

Hledáme:
Správce grillcentra
Vedoucí školícího centra (vzdělávacích aktivit)
Vedoucí SHOW - Pavel Bakovský někoho najde, jinak to bude dělat
Kolejního manažera (schůzky zástupců bloků) - (pokud se Tomáš Jedlička udrží na škole bude to dělat - půlka října 2012)
Vedoucí fotoateliéru - Adepti jsou, situace se řeší.
Soutěž se strahováčkem (Petaa skončil, deadline - 10.10.)

Dořešení registračních formulářů?
- SUPP - Nejde dát stav Blokován / Zrušen ?? Tak co tedy? (poslat sekretářce seznam členů ke zrušení)
- Řeší se přes kancelář

Informace o rekonstrukci mučírny?
- Podlaha skoro hotová (čeká se na poklop - atyp)

Speedy v průběhu příštího semestru ukončí svou působnost na Strahově ke konci roku
-> Budou doplňující volby na Bloku 3 s řádnými volbami

Lidi pro CNA:
Ondřej Kapucián -> Admin B5 (napsat mail pokud bude zdarma, regne se)
Václav Mach - Admin B6 CCNA4 (přihlášku vyplnil)
Max Martynenko - Admin B7 - CNA Exploration 1 Pondělí 18:15 - 20:00 Strahov (přihlášku vyplnil)
Jiří Novák - Admin Bl 11
Pavel Boček - Správce CS, CCNA1, není student
Dominik Mališ - místopředseda, programátor IS, registrátor bloku 6

Za B4: Martin Pozděna - nic, Bl 4 pomáhal s prvky

Switche pro CNA akademii: 8ks, Ano/Ne??
Ok, u Jana Ebrta k vyzvednutí

Strahov OpenAir - VIP (6 míst, Masařka má 5)
Bronislav Robenek, Pavel Bakovský, Dominik Mališ, Luboš Jiřišta, Petr Schefzu, Kateřina Hašlarová, (Michal Višňovský, Tomáš Jedlička)

Výjezdko SU 9. - 11.11.2011 (Světlá)
- Jede: Bronislav Robenek, Pavel Bakovský, Kateřina Hašlarová, Petr Hodač?, Dominik Mališ?, Petr Schefzu, Michal Višňovský, Tomáš Jedlička

UPS (Pavel Boček)
- Tento rok: Otázka na zástupce bloků
- Příští rok: Rozpočet sítě

Rekonstrukce CS - Pavel Boček informuje
- žádná firma nechce dělat podlahy
- do konce roku rekonstrukce nebude

Blokové hry
- Informuje Pavel Bakovský
- Budou piva jako odměna pro vítězný blok

IS
- Schůzka s dozorčí radou
- Aplikace už jsou na serverech v CS

Volební komise
- Pavel Boček
- Max Matyenko
- Tomáš Baumelt
- Tomáš Hlavnička


--------------------------------------------------------------------------------
(21:53)
Předseda ukončuje schůzi.

--------------------------------------------------------------------------------

---
Příloha č. 1: Zápis ze schůze dne 14.8.2012 [txt]
-------------
http://support.siliconhill.cz/zapisy/zapis.php?cislo=20120814
md5sum(20120814.txt) 1f2e61181643a44077b6756bc97e01ee

---
Příloha č. 2: Odpustky 2012 ZS [pdf]
-------------
http://support.siliconhill.cz/zapisy/prilohy/20120920-Priloha-2-Odpustky-2012-ZS.pdf
md5sum(20120920-Priloha-2-Odpustky-2012-ZS.pdf) 8459788126173cbc815ce9d82abd9588

MD5 hash tohoto zápisu je: 3357ea713f7a23dc22136ba31b849f71

Tato verze souboru txt/20120920.txt byla nahrána 22.11. 2014 19:54:44.