Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 21.11.2012

Zápis ze schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------

Datum: 21.9.2012
================

Přítomni:
---------

Předseda SH: Bronislav Robenek
Místopředseda SH: Dominik Mališ

CKZ1: Dalibor Fanta
CKZ2: Radek Beňo
CKZ3: ---

Blok 2: Pavel Šumera
Blok 3: -
Blok 4: Lubomír Jiřišta (Luboš)
Blok 5: Petr Schefzu
Blok 6: Kateřina Hašlarová (Kathy)
Blok 7: -
Blok 8: Tomáš Srna
Blok 9: Michal Souček
Blok 10: Jiří Knotek
Blok 11: Lukáš Krula

Hosté:

Tomáš Komrska
Zuzana Trnovská
Andrea Budáčová
Pavel Boček
Jindřich Stibůrek
Jan Pospíšil
Adam Hořčica
Michal Štusák
Michal Višňovský
Jan Erbrt
Petr Hodač
Matyáš Richter
Vojta Nejedlo
Maxim Martynenko
Petr Póczoš
Dominik Mališ
Jirka Pečonka
Luboš Vinař
Lucie Čiháková
Jitka Poláková


Zapisovatel: Bronislav Robenek, Podpis:___________________

Ověřovatel: Kateřina Hašlarová, Podpis:___________________

--------------------------------------------------------------------------------

Navržený program
----------------
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min] (zapisovatel)
1) Schválení zápisu z minulé schůze [5 min] (zapisovatel)
2) Představení projektu Studentské noviny [10 min] (Seth)
3) Schválení nové verze Volebního řádu [15 min] (VK)
4) Přeschválení elektronického hlasování o volební komisi [5 min] (BR)
5) Přeschválení elektronického hlasování o čerpání provozní rezervy [5 min] (BR)
6) Schválení čerpání z grantového fondu [10 min] (BR)
7) Různé (Bez usnesení, Informativní body)
8) Schválení Rozpočtu pro rok 2013 [90 min] (Tomas Komrska, BR)

--------------------------------------------------------------------------------
(20:00)
:: Počet osob s hlasovacím právem 5
Začátek schůze odložen do 20:10

--------------------------------------------------------------------------------
(20:10)
:: Počet osob s hlasovacím právem 10

0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje navržený program.
::Číslo: 2012-0061
::Osob s hlasovacím právem: 10
::PRO: 9
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 1
-> Schváleno

--------------------------------------------------------------------------------
(20:12)
1) Schválení zápisu z minulé schůze

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis ze zasedání představenstva ze dne 20.9.2012 (viz. Příloha 1).
::Číslo: 2012-0062
::Osob s hlasovacím právem: 10
::PRO: 10
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
-> Schváleno

--
(20:14)
Odchází Jiří Knotek
:: Počet osob s hlasovacím právem 9

--------------------------------------------------------------------------------
(20:15)

3) Představení projektu Studentské noviny

--
(20:18)
Přichází Lukáš Krula
:: Počet osob s hlasovacím právem 10

--
(20:20)
Přichází Jirka Knotek
:: Počet osob s hlasovacím právem 11

Prezentuje P. Bakovský
- Noviny by neměly zasahovat do PR ani PR by nemělo zasahovat do novin, navržená spolupráce s PR:
- Redaktoři budou chodit na akce PR, o kterých budou články jak v novinách tak na webu
- Noviny nebudou jen o tom co je na strahově
- Noviny jako zábavně informační kanál
- Aktuálně nejsou žádní redaktoři
- Rozdíl oproti mailinfa
- nebude tam nic od zástupců bloků
- bude inzerce (osobní)
- fotoreportáže z projektů/akcí
- Distribuce tištěných novin na vrátnicích

- Zatím se udajně přihlásili pouze 2 lidi, a působí to roztříštěně a neorganizovaně

Názor PR (Kathy)
- rozjíždímě něco takového ale pouze pro web, rozhovory, články
- máme už dva redaktory

Diskuze na téma závislost/nezávislost novin na PR(klubu) X financvání od klubu

Pro:
- nezávislé noviny, např "Strahoffline"
- inzerce studentů
- tištěná verze, např čtenáři v autobuse (~metro)
- další komunikační kanál
- může sloužit k prezentaci klubu

Proti
- napětí mezi PR a P. Bakovskym, nevzešlo to z obou dvou stran
- není zatím tým

Seth, jakožto šéfredaktor PR skupinky přislíbil roli spojky mezi PR a Bakysem, Bakys se souhlasem odešel.

--------------------------------------------------------------------------------
(20:40)

3) Schválení nové verze Volebního řádu

Představenstvo: Minimum 3 členové (ze stanov SU),
Volit se budou: Sudé bloky (5) + 3x CKZ + B3 + B7 + B11, celkem 11
Pokud by volby neproběhly, zůstali by: Předseda, B9, B5

Předseda VK Pavel Boček

Komise se shodla na tom že:
- zruší protihlasy
- zkrácení lhůt tak aby moly volby proběhnout
- neutralita volební komise
- ustanovení volební kampaně

Fosfor se ptá na protihlasy, důvod proč byly zavedeny. Boček odpovídá, že nikde jinde na světě to není a ve vyhodnocování výsledů to dělá akorát bordel.

Předseda:
- Pouze hlasy Pro, dávají smysl pokud se podmíní minimální volební účast např 5%

Orientační hlasování

1) Udělat doplňovací volby na jaře
2) Nový řád bez hlasů proti s 5% kritériem volební účasti
3) Starý řád pouze s posunutými termíny + neutralita volební komise + volební kampaň

Hlasování o 3 možnostech, každý může hlasovat pouze 1:

Varianta 1: 2 hlasy
Varianta 2: 0 hlasů
Varianta 3: 9 hlasů

Vyhrála varianta 3.

Volební komise připraví řád během schůze, hlasovat o novém řádu se bude později.


--------------------------------------------------------------------------------
(21:23)

4) Přeschválení elektronického hlasování o volební komisi
--
Lukáš Krula odešel
:: Počet osob s hlasovacím právem 10

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill přeschvaluje elektronické hlasování ze dne 26.10.2012 (9:0:4) "Představenstvo klubu Silicon Hill ve smyslu Volebního
řádu § 3 odst. 3 odvolává stávající členy a jmenuje nové členy volební
komise: Andreu Budáčovou (23405), Pavla Bočka (20005), Tomáše Bäumelta
(20508), Maxe Martynenka (22187) a Tomáše Hlavničku (14517).".
::Číslo: 2012-0063
::Osob s hlasovacím právem: 10
::PRO: 8
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 2
-> Schváleno

--------------------------------------------------------------------------------
(21:25)

5) Přeschválení elektronického hlasování o čerpání provozní rezervy

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill přeschvaluje elektronické hlasování ze dne 15.10.2012 (11:1:1) "Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje čerpání provzozní rezervy za účelem uhrazení mzdy Lenky Heralové, zaměstnanci Studentské unie ČVUT, do výše 70 000 Kč za rok 2012.".
::Číslo: 2012-0064
::Osob s hlasovacím právem: 10
::PRO: 9
::PROTI: 1
::ZDRŽEL(A) SE: 0
-> Schváleno

--------------------------------------------------------------------------------
(21:27)

6) Schválení čerpání z grantového fondu

Žádost Petra Hodače

Hody odprezentoval svou žádost.

Diskuze, co všcehno vlastně proplácet z GF.
- mělo by se to vracet klubu -> Investujeme do lidí

Z diskuze, závěr, GF se používá pouze v souvislosti s aktivitami Klubu, niméně Hodyho žádost tuto podmínku nesplňuje.


--------------------------------------------------------------------------------
(21:34)

7) Různé

Hledáme:
Správce grillcentra
Vedoucí školícího centra
HR manažera
Vzdělávácí manažer
Vedoucí SHOW
Rozvrháře pro celý SH (Zasedačka, Učebny, ...)

Mučírna
- Komplikace s živelnou havárii (tekla voda ze stropu)
- Mučírná vevnitř se dá považovat za dokončenou po stránce stavebních úprav
- Mučírna bude předána v rámci 2 - 14 týdnů
- Do Vánoc bychom mohli začít stěhování

Cedulky
Podklady nedodaliy bloky: 11, 3, 10
TODO: Chip cedulky pro celý SH
- Dle Fosfora: Je blbý jim to brát, když už to mají udělaný
- Dle Brta: Když nebudu chtít stějně si tu cedulku sundám
- Dle Bejzze: Nebude vadit, že těch cedulek je více
- Dva roky předtím to bylo domluveno s D. Holým
- Je třeba stanovit minimum:
a) Nová cedulka
b) Logo SH, SU
- Blok 10 nechce nové cedulky, protože mají vlastní, na které jsou Hrdí

Schůze zástupců bloků
- Epic Fail
Proč se to nepovedlo?
- B10 nevyplnil doodle, protože to je otrava
- B10 nevyplnil dokument, protože neměl chuť se vychloubat
- B5 - řešil s Chipem, technický problém, prostě se to neodeslalo
- B8 - nevyplnil dokument z časových důvodů
- B9, B6, B2 - Vzorové bloky :)
- B4 - dohodl se off the record
- B11 - Nevíme
- B3 - Nevíme
- B7 - Nevíme
=> Lidé tomu nedali důležitost, a už se to nezrealizovalo!

Informace z výjezdka SU
- Broňa, Dominik, Kathy, Bakys
- Stanovy SU desátky:
- Všichni ostaní - 80 Kč = 1 hlas ve shromáždení klubů
- Silicon Hill - 80 Kč = ~0.33 hlasu ve shromáždění klubů
- Navrhli jsme řešení, zavést gap na desátky stejně jako na hlasy ve shromáždění klubů a aktivity centrály SU na které nezbude převzít pod SH.
- Od R. Rošky či T. Zlocha jsme nedostali rozumný názor / odpověď, prý se o tom pobavíme večer u piva a necháme si to zatím uležet v hlavě.
- Noční bojová hra, minule byla lepší :)

Výjezdko SH
Závěr:
- Registrátoři (osvěta, kvalita, motivace)
- Propagační videa (youtube channel)

Vánoční večírek SU - 12.12.2012
- Sacre coeur
- Cena lístků:
Classic:
Předprodej: 100 Kč
Na Místě 150 Kč
VIP(rautík):
Předprodej: 200 Kč
Na Místě: Nelze Koupit
- máme 2 VIP lístky zdarma

Vánoční večírek SH - 13.12.2012
- vstup pro zvané (Představenstvo, Centrála, Lidé z projektů?, SUZ, ČVUT)
- Restaurace petřín - B8

--
Přestávka do 22:40

--------------------------------------------------------------------------------
(22:47)
Návrat k bodu o volebním řádu.

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje volební řád navržený volební komisí s platností od 21.11.2012 dle přílohy 2.
::Číslo: 2012-0065
::Osob s hlasovacím právem: 10
::PRO: 7
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 3
-> Schváleno

--------------------------------------------------------------------------------
(22:50)

8) Schválení Rozpočtu pro rok 2013

Připravil T. Komrska
Probíhá diskuze a upravování jednolivých rozpočtových kapitol / položek.

--
(23:46)
Odešel R. Beňo

--
(23:52)
Přišel R. Beňo

--
(1:34)
D. Fanta odchází
:: Počet osob s hlasovacím právem 9

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje rozpočet pro rok 2013 dle přílohy 3, platný od 1.1. do 31.12.2013.".
::Číslo: 2012-0066
::Osob s hlasovacím právem: 9
::PRO: 8
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 1
-> Schváleno

--------------------------------------------------------------------------------
(2:19)
Příští schůze 11.12.2012 v Klubovně 20:00
Předseda ukončuje schůzi.

--------------------------------------------------------------------------------

---
Příloha č. 1: Zápis ze schůze dne 14.8.2012 [txt]
-------------
http://support.siliconhill.cz/zapisy/zapis.php?cislo=20120920
MD5 (20120920.txt) = 3357ea713f7a23dc22136ba31b849f71

---
Příloha č. 2: Volební řád [doc]
-------------
http://support.siliconhill.cz/zapisy/prilohy/20121121-Priloha-2-Volebni-rad.doc
MD5 (20121121-Priloha-2-Volebni-rad.doc) = 81767f806c5cd56003e43b3de92445d3

---
Příloha č. 3: Rozpočet 2013 [xlsx]
-------------
http://support.siliconhill.cz/zapisy/prilohy/20121121-Priloha-3-Rozpocet_2013_v3.xlsx
MD5 (20121121-Priloha-3-Rozpocet_2013_v3.xlsx) = 041b354e0e73724909a71b96bf26382e

MD5 hash tohoto zápisu je: 58b32b44e66e668cc37e283f83448f2f

Tato verze souboru txt/20121121.txt byla nahrána 22.11. 2014 19:54:44.