Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 26.02.2013

Zápis ze schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------

Datum: 26. 2. 2013
================

Přítomni:
---------

Předseda SH: -
Místopředseda SH: Dominik Mališ

CKZ1: Viktor Bohuslav Bohdal
CKZ2: Dominik Mališ
CKZ3: Jan Erbrt

Blok 2: Pavel Šumera
Blok 3: -
Blok 4: -
Blok 5: Petr Schefzu
Blok 6: Slavomír Kožár
Blok 7: Jozef Matúš (B7.bak Petr Kopf)
Blok 8: Pavel Rys (B8.bak Tomáš Srna)
Blok 9: Michal Souček
Blok 10: Jiří Knotek (Georgeo)
Blok 11: Tomáš Švach

Hosté:
Kateřina Hašlarová
Jan Pospíšil
Adam Hořčica
Tomáš Gura
Zuzana Trnovská
Jakub Kameniar
Pavel Boček
Tomáš Komrska
Pavel Bakovský
Martin Kolacia
Klára Škodová
Matyáš Richter
Andrea Budáčová
Maxim Martyenko
Radek Beňo
Petr Vanač
Jan Recina


Zapisovatel: Viktor Bohuslav Bohdal, Podpis:___________________Ověřovatel: Dominik Mališ, Podpis:___________________


Navržený program
----------------
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [2 min] (zapisovatel)
1) Schválení zápisu z předchozí schůze (6.2.2013) [2 min] (Georgeo)
2) Schválení zápisu z minulé schůze (16.1.2013) [2 min] (DM)
3) Rozpočet SHOW [15 min] (Klára)
4) Čerpání provozní rezervy - SH párty na Hvězdě 2012 [30 min] (Bakys)
5) Platnost členství [10 min] (?)
6) Vyvedeni financnich prostredku z projektu Cisco Networking Academy Silicon Hill "LCNA SH SU CVUT" v r. 2011 [20 min] (DR)
7) Odpustky [60 min] (Kámen)
8) Různé (Bez usnesení, Informativní body)
--------------------------------------------------------------------------------

(21:08) Začátek schůze

Předsedající (Dominik Mališ) zahajuje schůzi.

:: Počet osob s hlasovacím právem: 9

0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů.

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje navržený program.
::Číslo: 2013-0009
::Osob s hlasovacím právem: 9
::PRO: 9
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0 -> Schváleno
--------------------------------------------------------------------------------
1) Schválení zápisu z minulé schůze

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis ze zasedání představenstva ze dne 6.2.2013 (viz. Příloha 1).
::Číslo: 2013-0010
::Osob s hlasovacím právem: 9
::PRO: 7
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 2
-> Schváleno

--------------------------------------------------------------------------------
2) Schválení zápisu z minulé schůze

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis ze zasedání představenstva ze dne 16.1.2013 (viz. Příloha 2).
::Číslo: 2013-0011
::Osob s hlasovacím právem: 9
::PRO: 8
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 1
-> Schváleno

--------------------------------------------------------------------------------
3) Rozpočet SHOW

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje rozpočet pro SHOW 2013 (viz. Příloha 3).
::Číslo: 2013-0012
::Osob s hlasovacím právem: 9
::PRO: 9
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
-> Schváleno

--------------------------------------------------------------------------------
4) Čerpání provozní rezervy - SH párty na Hvězdě 2012

Bakys informuje o fakturaci SH párty na Hvězdě.

Přílohy k tomuto bodu jsou v příloze 4.

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje čerpání z provozní rezervy rozpočtu 2013 na zaplacení faktur v souvislosti SH párty na Hvězdě 2012 a to do výše 13 091 Kč za pronájem klubu a občerstvení.
::Číslo: 2013-0013
::Osob s hlasovacím právem: 9
::PRO: 9
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
-> Schváleno

--------------------------------------------------------------------------------
5) Platnost členství

Nesrovnalosti s dobou přesahu platnosti členství. Otázkou je, zda chceme výjimku od Studentské Unie pro Silicon Hill (přesah 90 dní), změnit plošně ve Studentské Unii nebo se podřídit a upravit IS.

Diskuze nad možnostmi.

Představenstvo klubu Silicon Hill se shodlo, že změna není potřeba a je třeba upravit IS, aby reflektoval platnou legislativu Studentské Unie.

--------------------------------------------------------------------------------
7) Odpustky

Diskuze nad jednotlivými fondy.

Fosfor informuje o stavu projektu 3D tiskárny - problémy s tiskovou hlavou.

Debata o tom, zda sedí odpustky se schváleným rozpočtem.

Neznámí členové či ti, u kterých není jasno, budou rešeni zvlášť.

(21:54) Přichází Jan Erbrt.

Debata o benefitu housing.

Bez vzdělávacího manažera nevíme o akademiích vůbec nic.

(22:10) Přichází Jozef Matúš (B7) a bere si zpět hlasovací právo od svého zástupce (Petr Kopf).

Změna - budou se řešit jednotliví členové na návrh členů představenstva.

(22:27) Přichází Tomáš Srna (B8.bak).

Dlouhá diskuze o odpustcích, co si mohou odpustit členové představenstva a krátké diskuze nad některými jednotlivci.

(22:58) Přichází Pavel Rys (B8) a přebírá si hlasovací právo od svého zástupce (Tomáš Srna).

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje odpuštění členských příspěvků na období 2013-1 dle přílohy 5.
::Číslo: 2013-0014
::Osob s hlasovacím právem: 11
::PRO: 11
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
-> Schváleno

--------------------------------------------------------------------------------
6) Vyvedení finančních prostředků z projektu Cisco Networking Academy Silicon Hill "LCNA SH SU CVUT" v r. 2011

Jan Recina informuje o finančních machinacích v projektu Cisco Networking Academy (CNA) do roku 2012.
Jan Recina navrhuje předat podklady orgánům činným v trestním řízení, než dojde k promlčení (1. 1. 2014).
Jan Recina informuje o snahách dozorčí rady zjistit, co se vlastně dělo.

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill odebírá statut VIP člena Janu Fleišmannovi (UID: 6433) a vylučuje členy Jana Fleišmanna (UID: 6433), Tomáše Řehoře (UID: 9896), Martina Pínu (UID: 13556), Marka Příhodu (UID: 10045) a Františka Vilíma (UID: 16069) na základě doporučení dozorčí rady.
::Číslo: 2013-0015
::Osob s hlasovacím právem: 11
::PRO: 9
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 2
-> Schváleno

Počítač Jana Fleišmanna v housingu bude odpojen a zůstane v housingu do odpojení.

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill vyzývá statutární orgán Studentské Unie k podání trestního oznámení Policii České Republiky ve věci zpronevěry peněz v rámci projektu LCNA v roce 2011.
::Číslo: 2013-0016
::Osob s hlasovacím právem: 11
::PRO: 11
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
-> Schváleno

--------------------------------------------------------------------------------
8) Různé

Jan Erbrt informuje o možnosti likvidace šrotu.

Jan Erbrt připomíná řešení klíčů od klubových místností. Posilovny budou pod sportem a mít oddělené klíče.

--------------------------------------------------------------------------------
(27. 2. 2013 00:33) Předsedající ukončuje schůzi.
--------------------------------------------------------------------------------

---
Příloha č. 1: Zápis ze schůze dne 6.2.2013 [txt]
-------------
http://support.siliconhill.cz/zapisy/zapis.php?cislo=20130206
MD5 (20130206.txt) = 665a69d24067c0c052929fffce0238cb

---
Příloha č. 2: Zápis ze schůze dne 16.1.2013 [txt]
-------------
http://support.siliconhill.cz/zapisy/zapis.php?cislo=20130116
MD5 (20130116.txt) = fee8f625a7c48c48043da9fa5eedbd58

---
Příloha č. 3: Rozpočet SHOW na rok 2013 [pdf]
-------------
http://support.siliconhill.cz/zapisy/prilohy/20130226-Priloha-3-rozpocet_SHOW_2013x.pdf
MD5 (20130226-Priloha-3-rozpocet_SHOW_2013x.pdf) = 52563fd8e54719552c38b8073530f317

---
Příloha č. 4: Podklady pro bod Čerpání provozní rezervy - SH párty na Hvězdě 2012 [zip]
-------------
http://support.siliconhill.cz/zapisy/prilohy/20130226-Priloha-4-SHparty.zip
MD5 (20130226-Priloha-4-SHparty.zip) = 2a8cfa566f5004938ae27dedc72a6ee5

---
Příloha č. 5: Odpustky na období 2013-1 [pdf]
-------------
http://support.siliconhill.cz/zapisy/prilohy/20130226-Priloha-5-odpustky-2013-01.pdf
MD5 (20130226-Priloha-5-odpustky-2013-01.pdf) = 9fdb8e33f9b9c20bee1d6860e1f303c7

MD5 hash tohoto zápisu je: 9af1d166f8c90120a325bab097ad7774

Tato verze souboru txt/20130226.txt byla nahrána 22.11. 2014 19:54:44.