Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 22.04.2013

Zápis ze schuze predstavenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie CVUT
--------------------------------------------------------------------------------
Datum: 22. 4. 2013
================


Přítomni:
---------
Predseda SH: Bronislav Robenek
Místopredseda SH: Dominik Mališ

CKZ1: -
CKZ2: Dominik Mališ
CKZ3: Jan Erbrt

Blok 2: Pavel Šumera
Blok 3: Mašek Jan
Blok 4: -
Blok 5: Petr Schefzu
Blok 6: Slavomír Kožár
Blok 7: -
Blok 8: Pavel Rys
Blok 9: Michal Soucek
Blok 10: Jirí Knotek
Blok 11: Tomáš Švach

Hosté:
Radek Beno
Dalibor Fanta
Katerina Hašlarová
Petr Hodac
Karel Landa
Václav Mach
Michal Naiman
Jindrich Stiburek

Zapisovatel: Jan Erbrt, Podpis:___________________

Overovatel: Bronislav Robenek, Podpis:___________________

--------------------------------------------------------------------------------

Navržený program
----------------

0) Schválení programu schuze a poradí jednotlivých bodu [2 min] (zapisovatel)
1) Schválení zápisu z predchozí schuze (26.2.2013) [2 min] (zapisovatel)
2) Jmenování VIP [10 min](BR)
3) Likvidace majetku [10 min](Brt)
4) Jmenování clenu týmu manažeru [5 min]
5) Retrofest a Cryptofest 2013 [10 min] (bejzz)
6) Dodatecné odpuštení sport. clenství pro admina B2 Matyáše Richtera z fondu B2 (Šumák)
X) Ruzné (Bez usnesení, Informativní body)

--------------------------------------------------------------------------------
(20:40)
Zacátek schuze

Predstaven nový zástupce B3 - Jan Mašek - zatím se rozkoukává

:: Pocet osob s hlasovacím právem: 10

(20:46)

0) Schválení programu schuze a poradí jednotlivých bodu [2 min] (zapisovatel)

Pavel Šumera pridal bod programu c. 6 po termínu. Nikdo s tím nemá problém.

::USNESENÍ: Predstavenstvo klubu Silicon Hill schvaluje navržený program vcetne bodu c. 6.

::Císlo: 2013-0017
::Osob s hlasovacím právem: 10
::PRO: 10
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0

-> Schváleno

--------------------------------------------------------------------------------
(20:48)

1) Schválení zápisu z predchozí schuze z 26.2.2013 (viz príloha c. 1) [2 min] (zapisovatel)

::USNESENÍ: Predstavenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis ze zasedání predstavenstva ze dne 26.2.2013 (viz. Príloha 1).

::Císlo: 2013-0018
::Osob s hlasovacím právem: 10
::PRO: 10
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0

-> Schváleno

--------------------------------------------------------------------------------
(20:50) Prichází Tomáš Švach, zástupce B11

2) Jmenování VIP [10 min](BR)

Na základe e-mailu navrhovatelu do konference [Vedeni] jsou navrženi:

+-------+-------------------+---------+-------------------+---------------+-------------+
| UID | JMÉNO A PRÍJMENÍ | NICK | NAVRHOVATEL | DATUM NÁVRHU | NAVRŽEN NA |
+-------+-------------------+---------+-------------------+---------------+-------------+
| 2816 | Jakub Rímek | James | Petrh Hodac | 9.4.2013 | Zasl. clen |
| 7482 | Michal Naiman | Max | Petrh Hodac | 9.4.2013 | Zasl. clen |
| 7760 | Karel Landa | Charlie | Petr Hodac | 9.4.2013 | VIP |
| 9481 | Dalibor Fanta | Bejzz | Bronislav Robenek | 8.3.2013 | VIP |
| 10813 | Radek Beno | Seth | Bronislav Robenek | 8.3.2013 | VIP |
+-------+-------------------+---------+-------------------+---------------+-------------+

Navrhovatelé strucne predstavují své kandidáty na VIP a zasloužilé cleny.

Informativní hlasování o zpusobu volby. Zvoleno verejné hlasování.

Dominik se ujištuje, zda dotycní souhlasí s navržením ("Chcete to?").

(20:58)

::USNESENÍ: Predstavenstvo klubu Silicon Hill udeluje statut "Zasloužilý clen" Jakubu Rímkovi (UID 2816).

::Císlo: 2013-0019
::Osob s hlasovacím právem: 11
::PRO: 7
::PROTI: 1
::ZDRŽEL(A) SE: 3

-> Schváleno

::USNESENÍ: Predstavenstvo klubu Silicon Hill udeluje statut "Zasloužilý clen" Michalu Naimanovi (UID 7482).

::Císlo: 2013-0020
::Osob s hlasovacím právem: 11
::PRO: 6
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 5

-> Schváleno

(21:00)

Prichází Kathy a nese pizzu (6ks).

Brona navrhuje neprerušovat schuzi.

::USNESENÍ: Predstavenstvo klubu Silicon Hill udeluje statut "VIP clen" Karlu Landovi (UID 7760).

::Císlo: 2013-0021
::Osob s hlasovacím právem: 11
::PRO: 10
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 1

-> Schváleno

::USNESENÍ: Predstavenstvo klubu Silicon Hill udeluje statut "VIP clen" Daliboru Fantovi (UID 9481).

::Císlo: 2013-0022
::Osob s hlasovacím právem: 11
::PRO: 10
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 1

-> Schváleno

::USNESENÍ: Predstavenstvo klubu Silicon Hill udeluje statut "VIP clen" Radku Benovi (UID 10813).

::Císlo: 2013-0023
::Osob s hlasovacím právem: 11
::PRO: 10
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 1

-> Schváleno

--------------------------------------------------------------------------------
(21:10)

3) Likvidace majetku [10 min](Brt)

Brt podává strucné info o prubehu likvidace majetku.

1) predstavenstvo schválí návrh k vyrazení majetku
2) predseda navržený majetek vyradí - protokol o vyrazení majetku
3) firma prebírající odpad vystaví protokol o likvidaci

Brona: Proc jsou na seznamu pameti DDR3 (29322, 29339, 29346)?
Brt: Jedná se reklamaci. Vymenené pameti byly zainvetarizovány pod novými císly.

::USNESENÍ: Predstavenstvo klubu Silicon Hill schvaluje návrh na vyrazení majetku z inventáre klubu Silicon Hill dle prílohy c. 2.

::Císlo: 2013-0024
::Osob s hlasovacím právem:
::PRO: 9
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 2

-> Schváleno

Brona informuje o povinnosti (podle predpisu SU) inventarizovat položky nespotrebního charakteru nad 400 Kc.

--------------------------------------------------------------------------------
(21:18)

4) Jmenování clenu týmu manažeru [5 min]

Brona informuje o jmenování nových clenu centrály dle cl. 9 stanov:

Petr Hodac - Technický manažer
Václav Mach - Správce Síte
Klára Škodová - projektová manažerka
Zuzka Trnovská - HR manažerka

--------------------------------------------------------------------------------
(21:10)

5) Retrofest a Cryptofest 2013 [10 min] (bejzz)

Bejzz a Hody informují o Crytptofestu a Retrofestu:

Cryptofest

- sobota 1.6.
- prednášky na téma šifrování a bezpecnosti

Retrofest

- nedele 2.6.
- dopoledne asi 4 prednášky na téma starého HW a SW, odpoledne pokusy o oživení muzejní výpocetní techniky

--------------------------------------------------------------------------------
(21:27)

6) Dodatecné odpuštení sport. clenství pro admina B2 Matyáše Richtera z fondu B2 (Šumák)

Šumák: Pri schvalování odpustku se vytratilo ze seznamu sport. clenství pro Matyho.

::USNESENÍ: Predstavenstvo klubu Silicon Hill Matyáši Richterovi (UID 16520) odpouští sportovní clenství z fondu B2.

::Císlo: 2013-0025
::Osob s hlasovacím právem: 11
::PRO: 9
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 2

-> Schváleno

--------------------------------------------------------------------------------
(21:30)

X) Ruzné (Bez usnesení, Informativní body)

Kathy:
a) agitka za SHOW (Kathy)
- bude 90 sudu!

b) info o oslávách 15. výrocí klubu (Kathy, Brona)
- probehnou 7.5.
- dve selátka

Diskuse o potrebe piva - momentálne v plánu 7 sudu.
Bejzz: To je tak pro desítku.
Jirka Knotek navrhuje použít prostredky pro podporu blokových aktivit z HR rozpoctu.

-> Z rozpoctu HR se koupí 10 sudu na úkor bloku.

c) Neaktivita adminu bloku (Lager)

- vetšina adminu nereaguje na maily
- nejasná personální struktura
- v konferenci [Netadmins] je 41 lidí, vetšina nic nedelá

Diskuse o tom, kdo by mel nést zodpovednost za sít na bloku.
Bronuv návrh: Zodpovednost nese admin bloku. Pokud admin není, zoodpovednost má zástupce bloku.
Jirkovi se nelíbí problém dvojího vedení. Admin by spadal jak pod zástupce bloku, tak pod správce síte.
Jindra vysvetluje, jak fungují posilovny. Zástupce bloku jmenuje správce posilovny a ten pak vše reší s Jindrou. Pokud správce není, posilka se zavre.
Jirka Knotek, jako zástupce bloku, principiálne nesouhlasí, aby by blok odpojen/zpomalen, pokud nemá admina.

(...)

-> Lager bude rešit problémové adminy se zástupci bloku.
-> Sítová skupina reší vše až po patchpanel s optikou, dále to je problém bloku.

d) Plánování schuzky zástupcu bloku. Info k cerpání 4Kc fondu. (Brona)

e) Staré finance (Brona)

- zrejme omylem smazány staré finance za bývalého technického manažera (Vojtech Pszczólka)
- zálohy nejsou, logy nejsou !EPIC FAIL!
- problémy se starou úcetní firmou - nejsou schopni uzavrít úcto za minulé roky ani predat podklady
-> Ztratili jsme podklady o hospodarení klubu z období 2008 - 2/2011.

f) Behem rekonstrukce kanceláre ztracen šanon se smlouvami se SÚZem. (Brona)

- všechny smlouvy máme v elektronické podobe
- není problém vyžádat si kopie od SÚZu

g) Diskuse o banování - za co by se mela/nemela banovat sít?

Brona: Banovat sít za nesítové prohrešky nedává smysl.
Zástupci: SÚZ odmítá (nemá zájem) rešit porušování domovního rádu. Ban je bohužel jediný nástroj, jak se s tím vyporádat.

-> Admin muže udelit ban pouze za porušení pravidel síte, zástupce bloku dle svého uvážení.

h) Brona navrhuje zákaz nošení zbraní v prostorách klubu.

Šumák: Tuto problematiku v dostatecné míre ošetruje zákon.

--------------------------------------------------------------------------------
(22:35)

Predseda ukoncuje schuzi.

--------------------------------------------------------------------------------

---
Príloha c.1: Zápis ze schuze dne 26. 02. 2013 [txt]
-------------
http://zapisy.siliconhill.cz/zapis.php?cislo=20130226
MD5 (20120226.txt) = 9af1d166f8c90120a325bab097ad7774

Príloha c.2: Návrh na vyrazení majetku SH [pdf]
-------------
http://zapisy.siliconhill.cz/prilohy/20130422-Priloha-2-Navrh_na_vyrazeni_majetku.pdf
MD5 (20130422-Priloha-2-Navrh_na_vyrazeni_majetku.pdf) = 3497C1B97199CEE311F6ECA5C4A9EB91

MD5 hash tohoto zápisu je: dc376ad4c850f096452e1b4f88bbc434

Tato verze souboru txt/20130422.txt byla nahrána 22.11. 2014 19:54:44.