Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 24.09.2013

Zápis ze schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------
Datum: 24. 9. 2013
==================


Přítomni:
---------
Předseda SH: Bronislav Robenek
Místopředseda SH: Dominik Mališ
CKZ1: v.z. Michal Višňovský (UID 10184)
CKZ2: Dominik Mališ
CKZ3: Jan Erbrt


Blok 2: Pavel Šumera
Blok 3: Tomáš Gura
Blok 4: -
Blok 5: Petr Schefzu
Blok 6: Slavomír Kožár
Blok 7: v.z. Petr Kopf (UID 20309)
Blok 8: Pavel Rys
Blok 9: Michal Souček
Blok 10: v.z. Petr Hodač (UID 14621)
Blok 11: Tomáš Švach


Hosté:
Tomáš Srna
Zuzana Trnovská
Tomáš Komrska
Jan Pospíšil
Adam Hořčica
Klára Škodová
Radek Beňo

Zapisovatel: Pavel Šumera, Podpis:___________________

Overovatel: Bronislav Robenek, Podpis:___________________

--------------------------------------------------------------------------------

Navržený program
----------------

0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [2 min] (zapisovatel)
1) Schválení zápisu z předchozí schůze (22.4.2013) [2 min] (zapisovatel)
2) Zánik projektu Studentské noviny [5 min] (Klára Škodová)
3) Pozastavení projektu Včely na Strahově [5 min] (Klára Škodová)
4) Likvidace majetku [5 min] (BR, Brt)
5) Síťová investice a WiFi [10 min] (J. Šefčík, BR)
6) Budoucnost blokových her [5 min] (ZT)
7) DVBgrab [5 min] (BR)
8) Konference Registrátoři [5min] (BR)
9) Přeschválení elektronických hlasování [5min] (BR)
10) Odpuštění členských příspěvků [30min] (ZT)
11) Různé (Bez usnesení, Informativní body)

--------------------------------------------------------------------------------
(20:15)
Předsedající Bronislav Robenek zahajuje schůzi.

0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [2 min] (zapisovatel)

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje navržený program.

::Číslo: 2013-0026
::Osob s hlasovacím právem: 12
::PRO: 11
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 1

-> Schváleno

--------------------------------------------------------------------------------
(20:16)

1) Schválení zápisu z předchozí schůze (22.4.2013) [2 min] (zapisovatel)

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis ze zasedání představenstva ze dne 22.4.2013 (viz. Příloha 1).
::Číslo: 2013-0027
::Osob s hlasovacím právem: 12
::PRO: 9
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 3
-> Schváleno

(20:19)

Dorazil Petr Kopf UID 20309 (zástupce za Jozef Matúš )

--------------------------------------------------------------------------------
(20:24)

2) Zánik projektu Studentské noviny [5 min] (Klára Škodová)

K 19.5. projekt Studentské noviny zanikl. Dále je podle uvážění Projektové manažerky umožněno ostatním projektům / fondu projekťáka přečerpání tak, aby celková kapitola "Projekty" nebyla vůči schválenému rozpočtu přečerpána.

--------------------------------------------------------------------------------
(20:26)
3) Pozastavení projektu Včely na Strahově [5 min] (Klára Škodová)

Od 2.9.2012 nemá projekt Včely SH vedoucího, a proto je pozastaven. Předseda pověřuje jednáním za projekt Martina Kolaciu do doby, než bude jmenován nový vedoucí projektu nebo projekt nezanikne.

(20:27) Odchod tajemníka schůze S. Kožára a M. Součka pro občerstvení.

--------------------------------------------------------------------------------
(20:31)

4) Likvidace majetku [5 min] (BR)

(20:35) Příchod tajemníka schůze Kožára a Součeka s občerstvením.

Pro zjednodušení likvidace je vhodné jmenovat likvidační komisi. Vycházíme z přípomínek Jana Reciny.

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill jmenuje členy likvidační komise : Bronislav Robenek (UID 20288), Jan Erbrt (UID 18183), Petr Hodač (UID 14621).
::Číslo: 2013-0028
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 10
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 3

--------------------------------------------------------------------------------
(20:36)

5) Síťová investice a WiFi [10 min] (?)

-> Informativni bod

Závěry: Není možné aby byly APčka na chodbách. Hody říká že to na Ačku v Dejvicích to jde. Strahov je ale specifickej a nejde to, moc velká hustota lidí.

APčka musí být v místnostech na bloku. Zástupci souhlasí.

Současný rozpočet nebude nejspíše čerpán.Rezerva na čerpání pro příští rok.

Wifi budeme nadále testovat.

--------------------------------------------------------------------------------
(20:46)

6) Budoucnost blokových her [5 min] (ZT)

Vedoucí blokových her: Drahorádová, Solnař, Drábek.

Termíny:
1. 14.10.
2. 30.10.
3. 12.11.
4. 26.11.
5. 11.12. sada závěrečných her + převánoční párty

--------------------------------------------------------------------------------
(20:50)

7) DVBgrab [5 min] (BR)

Po půlroce se znovu začala řešit budoucnost DVBgrabu, zejména i jako projektu - zda spadá hardware (servery/disková pole) do serverů nebo projektů... Výroční zprávy projekt nedodával (naposled 2011-2) a vedoucím je prakticky stále jeden z jeho původních řešitelů.
V rámci této situace se nabízejí tyto možnosti (řešil J. Recina a Z. Čech):

a) Projekt zavřít a servery využít jinde
-> uživatelé mohou dále používat služby třetích stran (např grabuj.cz)
-> Už nebudeme muset řešit kam projekt spadá a kdo je jeho vedoucí
-> zbylý hardware se může využít pro jiné účely (ftp, backup, ...)

b) Projekt si vezme na starosti někdo z SH členů (adaptuje původní Open Source systém. případně použije to co bude moci, současný DVBgrab prý není problém někomu předat)
-> Někdo z SH by se tím prostě musel začít zabývat -> Kdo? je někdo takový?

c) Nahradit stávající dvbgrab komerční verzí SW od Z. Čecha (pro SH zdarma), ale SH poskytne storage server, na kterém budou moci být umístěny záznamy
-> Někdo z SH bude mít opět na starost tento storage server -> Kdo? Je někdo takový?, ale jedná se z naší strany o podstatně jednodušší řešení
-> Systém nebude náš, nikdo se na tom nic nenaučí, bude to ale funkční služba pro členy

Představenstvo se shodlo na variantě a).

::USNESENÍ: Představensto klubu Silicon Hill odvolává vedoucího projektu DVBgrab a dále jej nechává zaniknout.
::Císlo: 2013-0029
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 7
::PROTI: 1
::ZDRŽEL(A) SE: 5

-> Usnesení nebylo přijato. (pro odvolání vedoucího projektu je zapotřebí 2/3 hlasů)

--------------------------------------------------------------------------------
(21:02)

8) Konference Registrátoři [5min] (BR)

Budou konference:
adminX pro registrátory, admina a zástupce bloku na daném bloku
blokX pro kohokoliv, kdo chce na daném bloku
newbies@sh.cvut.cz - pro všechny nováčky

Diskuse na dané téma.
Výstup: V konferencích by měli být lidé, kteří mají právo registrovat. O konferenci [Registatori] se zatím bude nadále starat Vojtěch Pszczólka (UID 22932).

Druhá varianta: Vytvoří se alias registratori@sh na -> adminX@sh.cvut.cz

(21:21) Odchází Tomáš Gura a Michal Višňovský.

--------------------------------------------------------------------------------
(21:24)

9) Přeschválení elektronických hlasování [5min] (BR)

(21:23) Vrací se Tomáš Gura a Michal Višňovský.

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill přeschvaluje čerpaní fondu projekťáka rozpočtu 2013 za účelem zřízení robotického kroužku ve výši 20 000 Kč dle přílohy 2. Tento kroužek bude spadat pod projekt MacGyver - bastlíři SH, který bude za čerpání finančích prostředků odpovědný.

::Číslo: 2013-0030
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 10
::PROTI: 1
::ZDRŽEL(A) SE: 2

-> Schváleno

--------------------------------------------------------------------------------
(21:29)

10) Odpuštění členských příspěvků [30min] (ZT)

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje odpuštění členských příspěvků na období 2013-2 dle přílohy 3.
::Císlo: 2013-0031
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 12
::PROTI: 1
::ZDRŽEL(A) SE: 0

-> Schváleno

--------------------------------------------------------------------------------
(21:40)

11) Čerpání provozní rezervy na nákup pípy [5min] (Brt)

Vzhledem k využití velké pípy je vhodné koupit druhou menší pípu.

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje čerpání provozní rezervy v rozpočtu 2013 na nákup výčepního zařízení a příslušenství maximálně ve výši 16 000,- kč. Pípa bude patřit do sekce provozního technika.
::Císlo: 2013-0032
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 13
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0

-> Schváleno

--------------------------------------------------------------------------------
(21:45)

12) Čerpání provozní rezervy na rekonstrukci klubovny [5min] (Brt)

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje čerpání provozní rezervy v rozpočtu 2013 na rekonstrukci klubovny na bloku 7 v maximální výši 50 000,- Kč (podhledy, světla a projektor). Konat bude provozní technik .
::Číslo: 2013-0033
::Osob s hlasovacím právem: 12
::PRO: 12
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0

-> Schváleno

--------------------------------------------------------------------------------
(21:57)

13) Obnovení SH League [10min](Tomáš Švach)

Tomáš Švach plánuje oživení projektu SH League. Budou vytvořeny stránky a zažádá se o obnovení projektu.

--------------------------------------------------------------------------------
(22:02)

14) Různé (Bez usnesení, Informativní body)

a) Mobito - Diskuse o zavedení plateb pomocí mobilního telefonu. Výstup: Nebudeme řešit, nemáme zájem.

b) Čerpání HR rozpočtu na blokové akce. Cca 4700,- pro každý blok. Bloky by se měly předhánět, kdo udělá lepší akci pro lidi. Čerpat může člověk pověřený zástupcem daného bloku. Akce se nesmí shodovat s infoschůzkou.

c) Nutnost revidovat veškeré předpisy klubu - za tímto účelem bude svolána pracovní schůze představenstva klubu, kde bude problematika hlouběji projednána.

d) Stížnost na chování Václava Macha - v internetových konferencích dělá špatné jméno klubu (vyhrožování členům Silicon Hillu vystěhováním ze Strahova a odpojení od internetu).

e) PR nástěnky. PR se stará o obsah a zástupci strhávaji plakáty, které tam nemají co dělat.

-> Cílový stav : na každém bloku bude zvlášť klubová nástěnka a bloková nástěnka.

--------------------------------------------------------------------------------
(22:56)
Předseda ukončuje schůzi.

--------------------------------------------------------------------------------

---
Příloha c. 1: Zápis ze schůze dne 22. 04. 2013 [txt]
-------------
http://support.siliconhill.cz/zapisy/zapis.php?cislo=20130422
MD5 (20130422.txt) = dc376ad4c850f096452e1b4f88bbc434


Příloha c. 2 : Představení robotického projektu [pdf]
-------------
http://support.siliconhill.cz/zapisy/prilohy/20130924-Priloha-2-Roboticky-projekt.pdf
MD5 (20130924-Priloha-2-Roboticky-projekt.pdf) = 8af2074a583ca16ef0c499670c127cb4


Příloha c. 3: navrhovane odpustenie clenskych prispevkov na obdobie 2013-2 [pdf]
-------------
http://support.siliconhill.cz/zapisy/prilohy/20130924-Priloha-3-Odpustky_2.pdf
MD5 (20130924-Priloha-3-Odpustky_2.pdf) = e122a10637493fb96904c07d74e9cf74

MD5 hash tohoto zápisu je: 376e5bb55d770f51212b05eb0b1041f3

Tato verze souboru txt/20130924.txt byla nahrána 22.11. 2014 19:54:44.