Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 13.11.2013

Zápis ze schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------

Datum: 13.11. 2013
================

Přítomni:
---------

Předseda SH: Bronislav Robenek
Místopředseda SH: Dominik Mališ

CKZ1: Viktor Bohuslav Bohdal
CKZ2: Dominik Mališ
CKZ3: Jan Erbrt

Blok 2: -
Blok 3: Jan Mašek
Blok 4: Lubomír Jiřišta
Blok 5: Petr Schefzu
Blok 6: Slavomír Kožár
Blok 7: Jozef Matúš
Blok 8: Pavel Rys
Blok 9: Michal Souček
Blok 10: v.z. Petr Hodač (14621)
Blok 11: Tomáš Švach

Hosté:
Václav Mach
Jakub Brož
Tomáš Drábek
Tomáš Jedlička
Miroslav Leština
Pavol Vittek


Zapisovatel: Jozef Matúš


Ověřovatel: Bronislav Robenek, Podpis:___________________

--------------------------------------------------------------------------------

Navržený program
----------------
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [2 min] (zapisovatel)
1) Schválení zápisu z předchozí schůze (24.9.2013) [2 min] (zapisovatel)
2) Odpuštění členských příspěvků II. [5 min] (HR)
3) Jmenování volební komise [10min] (BR)
4) Likvidace majetku [5 min] (?)
5) Kávovar - HR místnost [5 min] (BR, HR)
6) Blesky fotoateliér [10 min](Vittek)
X) Různé (Bez usnesení, Informativní body)

--------------------------------------------------------------------------------
(20:03) Začátek schůze
Předsedající (Bronislav Robenek) zahajuje schůzi.
Počet osob s hlasovacím právem: 10

--------------------------------------------------------------------------------
(20:04)

0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [2 min] (zapisovatel)

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje navržený program.
::Číslo: 2013-0034
::Osob s hlasovacím právem: 10
::PRO: 10
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE:0

-> Usnesení přijato

--------------------------------------------------------------------------------
(20:05)

1) Schválení zápisu z předchozí schůze (24.9.2013) [2 min] (zapisovatel)

Špatně uvedený zapisovatel, podotkl J. Ebrt. Hlasování příště.
Lubomír Jiřišta navrhl, že neschválené zápisy by měly být druhý den na webu. Na výzvu o spravování webu zápisů se nikdo nepřihlásil dobrovolně.

--------------------------------------------------------------------------------
(20:07)
Dorazil zástupce B6, Slavomír Kožár
Počet osob s hlasovacím právem: 11

--------------------------------------------------------------------------------
(20:10)

2) Odpuštění členských příspěvků II. [5 min] (HR)

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje odpuštění členských příspěvků na období 2013-2 dle přílohy 1.
::Číslo: 2013-0035
::Osob s hlasovacím právem: 11
::PRO: 10
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE:1

-> Usnesení přijato

--------------------------------------------------------------------------------
(20:11)
Dorazil zástupce B9, Michal Souček
Počet osob s hlasovacím právem: 12

--------------------------------------------------------------------------------
(20:12)

3) Jmenování volební komise [10min] (Bronislav Robenek)

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill ve smyslu Volebního řádu §3 odst. 3 odvolává stávající členy a jmenuje nové členy volební komise: Andreu Budáčovou (23405), Tomáše Hlavničku (14517), Daniela Lampera (24264), Petra Němce (25980), Anetu Králikovou (26372), Ivana Brycha (11842), Kristínu Krupovou (22101) a Tomáše Drábka (19135).
::Číslo: 2013-0036
::Osob s hlasovacím právem: 12
::PRO: 12
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0

-> Usnesení přijato

--------------------------------------------------------------------------------
(20:20)

4) Likvidace majetku [5 min] (BR)

SUPP (nehmotný majetek = software) již nepoužíváme nicméně je inventarizován a evidován účetně, pro odespání je třeba jej zlikvidovat.


::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje vyřazení nepotřebného majetku "SUPP Informační systém", inv. číslo 47807".
::Číslo: 2013-0037
::Osob s hlasovacím právem: 12
::PRO: 11
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 1

-> Usnesení přijato

--------------------------------------------------------------------------------
(20:28)
Dorazil zástupce B5, Petr Schefzu
Počet osob s hlasovacím právem: 13

--------------------------------------------------------------------------------
(20:30)

5) Kávovar - HR místnost [5 min] (BR, HR, ?)

Navržené možnosti kávovaru do HR místnosti (vedle kanceláře na B1), kam budou mít volný přístup členové centrály a případně další aktivní členové (na kartu).

L. Jiřišta: http://www.cesk.cz/kavovar-delonghi-ecam-23-420-sb/
R. Beňo: http://www.cesk.cz/automaticke-kavovary-saeco-royal-professional/
P. Hodač: http://www.alza.cz/de-longhi-primadonna-latte-6620-d133745.htm
P. Hodač: http://www.alza.cz/delonghi-ec820b-d255116.htm + kapsle http://www.alza.cz/tchibo-espresso-elegant-d369377.htm

Další možnosti:
Dolce Gusto
Nespresso

Během schůze nabídl T. Jedlička znalosti a zkušenosti ohledně přípravy kávy svého zástupce Mirka Leštiny, který přislíbil že odborně vybere nejvhodnější typ. Představenstvo tedy nevybírá konkrétní přístroj, ale pouze nastaví cenový strop.

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje nákup kávovaru do HR místnosti z fondu předsedy do 15 000Kč vč. DPH.
::Číslo: 2013-0038
::Osob s hlasovacím právem:13
::PRO: 6
::PROTI: 2
::ZDRŽEL(A) SE: 5

-> Usnesení přijato

--------------------------------------------------------------------------------
(20:38)

6) Blesky fotoateliér [10 min](Vittek)

Pavel Vittek (Vedoucí Fotoatelieru) žádá o možnosti čerpat nevyužitý rozpočet projektu Studentské noviny pro vybavení fotoateliéru blesky, případně další technikou (viz. Příloha 2).

Aktuální blesky mají za sebou 9 let provozu a jsou v polofunkčním stavu, jejich oprava by byla nerentabilní.

Odhad rozpočtu pro kompletní výměnu blesků je 55000 Kč, Pavel navrhuje rozdělit tuto částku na 2 části. Jednu realizovat nyní a druhou v příštím rozpočtu.

T. Jedlička poukazuje na velkou nákladnost oprav, s tím že původně na fotoatelier přispělo ČVUT. Dle T. Jedličky, je tady možnost požádat o podporu ČVUT (SÚZ) na následující schůzce.

T. Jedlička navrhuje dodatečný rozpočet (34 000 Kč) schválit, ale jeho čerpání podmínit výsledkem schůzky se SÚZ, případně podle výsledku schůzky by měl fotoateliér také navrhnout rozpočet na příští rok.

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje čerpání fondu projekťáka pro nákup vybavení fotoateliéru do výše 34 000 Kč vč DPH (kryto nečerpaným rozpočtem projektu Studentské noviny).
::Číslo: 2013-0039
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 12
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 1

-> Usnesení přijato

--------------------------------------------------------------------------------
(21:08)

7) Různé (Bez usnesení, Informativní body)

- Chybné platby [J. Mašek]
- př. Iva Novotná
=> Vrácení plateb řešit urgentně přes kancelář

(21:17)
- Budoucnost Školícího centra [T. Jedlička]
- do konce listopadu bude projekt rekonstrukce Prádelny a Výtopny (ŠC + budova vedle)
- měl by tam vzniknout kongresový sál + učebny + by tam měl sídlit nějaký ústav ČVUT
- využívání ŠC by mělo být zachováno
- je třeba vyřešit kam umístit věci ze skladu
- J. Erbrt navrhl že by bylo vhodné, aby suz poskytl prostory, kam přesunout sklad, který je aktuálně ve školícím centru.

- V Síťové sekci nově Jakub Brož - Zástupce V. Macha

- Cestovní příkazy [BR/TK]
- bude nutné předem oznámit představenstvu (vedeni@sh.cvut.cz)
- bude se řešit ve vedení zda Ano/Ne (pro každý případ)
- K. Landovi a R. Pernicové cestovní příkaz dáme (Jedou na konferenci týkající se budocnosti naší Autodesk Akademie)

- Dodržování nařízení předsedy ohledně počtu zařízení v síti [BR]
- Ve zkratce: Aktuálně povoleno "1 * kabelové zařízení + 2 * wifi zařízení"
- Rozšíření definice: zařízení = Interface s MAC adresou s přiřazenou alespoň 1 IPv4/IPv6 adresou
- netýká se housingu

1) Obepíšeme všechny koho se to týká, že mají 14dnů na to aby doložili vyjímku, nebo jim budou náhodně odebrány IP adresy tak aby splňovali nařízení předsedy.
2) Vyjímky bude evidovat předseda v Google Docs dokumentu dostupném centrále
(komu povolil - UID, Od kdy, do kdy, co povolil na kabelu, co povolil na WiFi)
3) Součástí žádosti o vyjímku bude doporučení od vedoucího sekce do které žadatel spadá + funkce kterou zastává.
Vyjímky písemně na predseda@sh.cvut.cz (Kdo žádá - UID, O co žádá - kolik kabel, kolik WiFi, Reference)

- Budoucnost ISu [BR]
- cca od 16.1.2014 přestávají B. Robenek + T.Srna servisovat IS (Po serverové stránce)
- za žádnou cenu se nesmí za servis/support ISu platit, šlo by to proti myšlence s jakou byl IS na SH vytvořen
- aktivně se hledají noví admini

- Budou volby Dozorčí rady + Zástupců bloků (listopad + prosinec)

- Hledají se kandidáti do Kontrolního Výboru SU ČVUT

- Budou volby Předsedy (leden)

- Předpisy
- Kdo si to vezme pod sebe?
-> Nikdo se nehlásí -> Odkládá se

- Inventarizace
- Kdo si to vezme pod sebe?
-> Brt se zeptá svého budoucího nástupce

- Vybavení pokojů -> Inventarizace [Chip]
- Navrhl SUZu místo invenvarizace starých věcí -> Koupit rovnou nový nábytek
- Členové by vymysleli návrh pokoje - soutěž o nejlepší návrh
- Leden potvrzení dotace na pláště bloků

- MSDNAA
- Migrovali jsme z MSDNAA na DreamSpark Premium
- Bude chvíli trvat, než bude web MSDNAA zase fungovat

(22:16)
- WiFi Skupinka stále testuje
- Výsledky nicméně zatím nejsou nijak zvlášť uchopitelné

(21:26)
- Půjčování pípy - Dodržujte pravidla! [J. Erbrt]
- Zejména vzhledem k tomu, co se dělo během infoschůzek

--------------------------------------------------------------------------------
(21:30)
Předseda ukončuje schůzi.
--------------------------------------------------------------------------------


---
Příloha č.1: Dodatečné odpustky členských příspěvků 2013-2 [pdf]
-------------
http://zapisy.siliconhill.cz/prilohy/20131113-Priloha-1-Odpustky-2_2013-dodatek.pdf
MD5 (20131113-Priloha-1-Odpustky-2_2013-dodatek.pdf) = 9509b373aadb6e12f51a75de530a51dd


Příloha č. 2 : Dodatečný rozpočet fotoateliéru [pdf]
-------------
http://zapisy.siliconhill.cz/prilohy/20131113-Priloha-2-Dodatocny_rozpocet_Fotoatelier.pdf
MD5 (20131113-Priloha-2-Dodatocny_rozpocet_Fotoatelier.pdf) = 9ec4e2f238061ea0909cfc326ca13a8f

MD5 hash tohoto zápisu je: 907b3c0f976745016e106d3430ce4b3d

Tato verze souboru txt/20131113.txt byla nahrána 22.11. 2014 19:54:44.