Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 04.12.2013

Zápis ze schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------

Datum: 4. 12. 2013
==================

Přítomni:
---------

Předseda SH: Bronislav Robenek (20288)
Místopředseda SH: Dominik Mališ (19252)

CKZ1: Viktor Bohuslav Bohdal (16396)
CKZ2: Dominik Mališ (19252)
CKZ3: Jan Erbrt (18183)

Blok 2: v.z. Tomáš Drábek (19135)
Blok 3: Jan Mašek (24061)
Blok 4: -
Blok 5: Petr Schefzu (20346)
Blok 6: Slavomír Kožár (23739)
Blok 7: -
Blok 8: Pavel Rys (20560)
Blok 9: Michal Souček (21557)
Blok 10: Jiří Knotek (17893)
Blok 11: Tomáš Švach (19594)


Hosté: Tomáš Komrska (19545), Jakub Brož (22156), Petr Hodač (14621), Pavol Vittek (18708), Tomáš Srna (16405), Petr Fabián (24610), Pavel Buchtele (21076), Eliška Roubalová (24556), Jan Bednář (12364), Klára Škodová (23888), Adam Hořčica (10854), Martina Jarolímková (16243), Jan Pospíšil (14480), Pavel Boček (20005), Petr Balšánek (23349), Zuzana Trnovská (17135), Jakub Tobolka (25800), Marek Vakula (22461), Martina Jandová (21414), Tomáš Gura (16476)


Zapisovatel: Pavel Rys, Podpis:___________________


Overovatel: Bronislav Robenek, Podpis:___________________

--------------------------------------------------------------------------------

Navržený program
----------------

0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [2 min] (zapisovatel)
1) Zástupce B4 [5 min] (bohdy)
2) Přeschválení zápisu z předchozí schůze (22.4.2013) [2 min] (zapisovatel)
3) Schválení zápisu z předchozí schůze (24.9.2013) [2 min] (zapisovatel)
4) Úprava interních předpisů v souvislosti se zánikem localnews [5 min] (BR)
5) Rozpočet 2014 [30 min] (BR)
6) Čerpání z provozní rezervy pro nákup nůžkového (party) stanu pro PR (TŠ)
7) Různé (Bez usnesení, Informativní body)

--------------------------------------------------------------------------------
(20:10)
Předsedající Bronislav Robenek zahajuje schůzi.

0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [2 min] (zapisovatel)

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje navržený program.

::Číslo: 2013-0040
::Osob s hlasovacím právem: 11
::PRO: 11
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0

-> Usnesení přijato

--------------------------------------------------------------------------------
(20:13)

1) Zástupce B4 [5 min] (bohdy)

- zástupce B4 - Lubomír Jiřišta se 3x nezúčastnil schůze, ale schůze 13.11.2013 se zúčastnil a hlasoval
- pokud se najdou usnesení, kde 1 hlas ovlivnil výsledek, budou se muset přeschválit
- od 22.4. je B4 bez zástupce -> doplňovací volby - spolu s dozorčí radou - na jaře 2014
- B4 může čerpat peníze z fondu, předseda zvolí zástupce

--------------------------------------------------------------------------------
(20:16)

2) Přeschválení zápisu z předchozí schůze (22.4.2013) [2 min] (zapisovatel)

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis ze zasedání představenstva ze dne 22.4.2013 (viz. Příloha 1).
::Číslo: 2013-0041
::Osob s hlasovacím právem: 11
::PRO: 8
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 3

-> Usnesení přijato

--------------------------------------------------------------------------------
(20:18)

3) Schválení zápisu z předchozí schůze (24.9.2013) [2 min] (zapisovatel)

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis ze zasedání představenstva ze dne 24.9.2013 (viz. Příloha 2).
::Číslo: 2013-0042
::Osob s hlasovacím právem: 11
::PRO: 9
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 2

-> Usnesení přijato

--------------------------------------------------------------------------------
(20:35)

4) Úprava interních předpisů v souvislosti se záníkem localnews [5 min] (BR)

- interní předpisy nelze měnit pomocí elektronického hlasování

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill nahrazuje v platném Volebním řádu ustanovení § 1 odst. 8 tímto: 'Zveřejněním se pro účely voleb a volebního řádu rozumí umístění na server volby.sh.cvut.cz a rozeslání v emailové konferenci klub@sh.cvut.cz .' a dále nahrazuje v platném Jednacím řádu ustanovení § 1 odst. 5 tímto: 'Zveřejněním se pro účely jednacího řádu rozumí zaslání materiálu nebo veřejného odkazu do emailové konference klub@sh.cvut.cz .'.
::Číslo: 2013-0043
::Osob s hlasovacím právem: 11
::PRO: 9
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 2

-> Usnesení přijato

--------------------------------------------------------------------------------
(20:36) Přichází Tomáš Švach

6) Rozpočet 2014 [30 min] (BR)

- Veškerá propagace projektů se přesouvá pod PR
- Agregát do CS, pouze 3 lidem vadí, že 3x do roka nefunguje internet -> agregát nebude
- WiFi se připadně bude financovat ze sítě (nákup switchů se rozdělí na 2 etapy)
- Nákup storage + disků se ze serverů přesouvá do investiční rezervy
- Počítač k 3D tiskárně - snížení rozpočtu o 5000.
- Otázka teambuildingů
- Výpočet: (počet lidí)*(počet TB)*500
- Výjímka vzdělávání 500 -> 1500

--
(20:43)
Odchází Jiří Knotek

--
(20:48)
Přichází Jiří Knotek

--
(21:43)
Odchází Petr Schefzu

--
(21:46)
Přichází Petr Schefzu

--
(22:05)
Odchází Slavomír Kožár

--
(22:09)
Přichází Slavomír Kožár

--
(22:12)
Odchází Jan Erbrt

--
(22:13)
Odchází Michal Souček

--
(22:18)
Přichází Michal Souček a Jan Erbrt

--
(22:38)
Odchází Jiří Knotek

--
(22:40)
Přestávka do 22:52

-> Rozpočet rozeslán do konfer, bude schválen na schůzi ve středu 11.12.2013

--------------------------------------------------------------------------------
(23:58)

8) Čerpání z provozní rezervy pro nákup nůžkového (party) stanu pro PR (TŠ)

- stany jsou rozbité
- nový stan by byl bytelný, potisknutý logy SH
- 2 řešení 19k (pozink - těžký jak prase) a 29k (pevný hliník - lehký)
- koncepčně na toto není provozní rezerva určená -> zahrne se do rozpočtu na rok 2014

--------------------------------------------------------------------------------
(0:07)

9) Různé (Bez usnesení, Informativní body)

a) Taneční - změna odměňování lektorů
- zlepšení podmínek -> získání dalších lidí
- nejsou teambuildingy, ale příspěvky 2000 na taneční boty
- odteď 2 možnosti
1. Odpustky + příspěvek - nejen na boty, ale i třeba na oblečení (na nové boty nemají zbytek peněz -> nečerpají) (3600 Kč/rok/člověk)
2. DPP - odměna 80 Kč/hod (3536 Kč/rok/člověk)
- otázka - co dát lektorům 5000 Kč/rok na boty?
- DPP? - zásadně proti je 1 člověk
- závěr:
-> od 1.1.2014 budou odměny vypláceny prostřednictvím DPP nebo dostanou odpustek + příspěvek (mohou si vybrat)

b) Od SUZu máme seznam lidí ubytovaných na pokojích
- můžeme porovnat s uživateli v ISu a vytipovat pokoje, kde se "krade" internet
- lidí je docela dost, v penězích to může být až cca 400 000 Kč
- je třeba pokoje obejít
- bloky dostanou 30% z členských příspěvků (Základ a Síť) zaplacených od zítřka do konce tohoto roku na jejich bloku
- Prostřednictvím čerpání z fondu předsedy v příštím roce
- obejdou bloky 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
-> bude jim zaslán seznam podezřelých pokojů

--------------------------------------------------------------------------------
(0:27)
Předseda ukončuje schůzi.

--------------------------------------------------------------------------------

---
Příloha č. 1: Zápis ze schůze dne 22. 04. 2013 [txt]
-------------
http://zapisy.sh.cvut.cz/zapis.php?cislo=20130422
MD5 (20130422.txt) = dc376ad4c850f096452e1b4f88bbc434

Příloha č. 2 : Zápis ze schůze dne 24. 09. 2013 [txt]
-------------
http://zapisy.sh.cvut.cz/zapis.php?cislo=20130924
MD5 (20130924.txt) = 376e5bb55d770f51212b05eb0b1041f3

MD5 hash tohoto zápisu je: 37c2a96ac59af4102e92a92847248546

Tato verze souboru txt/20131204.txt byla nahrána 22.11. 2014 19:54:44.