Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 11.12.2013

Zápis ze schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------
Datum: 11. 12. 2013
==================


Přítomni:
---------
Předseda SH: Bronislav Robenek (20288)
Místopředseda SH: Dominik Mališ (19252)
CKZ2: Dominik Mališ (19252)
CKZ3: Jan Erbrt (18183)


Blok 2: Pavel Šumera (16519)
Blok 3: Jan Mašek (24061)
Blok 4:
Blok 5: Petr Schefzu (20346)
Blok 6: Slavomír Kožár (23739)
Blok 7:
Blok 8: Pavel Rys (20560)
Blok 9: Michal Souček (21557)
Blok 10:
Blok 11: Tomáš Švach (19594)


Hosté: Tomáš Komrska (19545), Dalibor Šicner (18646), Miroslav Leština (26264), Jakub Brož (22156), Adam Hořčica (10854), Jakub Tobolka (25800), Tomáš Jedlička (16399)

Zapisovatel: Michal Souček, Podpis:___________________

Ověřovatel: Bronislav Robenek, Podpis:___________________

--------------------------------------------------------------------------------

Navržený program
----------------

0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [2 min] (zapisovatel)
1) Schválení zápisu z předchozí schůze (13.11.2013) [2 min] (zapisovatel)
.. nedodáno
2) Schválení zápisu z předchozí schůze (4.12.2013) [2 min] (zapisovatel)
.. nedodáno
3) Rozpočet 2014 [30 min] (BR)
4) Různé (bez usnesení, informativní body)

--------------------------------------------------------------------------------
(19:15)
Předsedající Bronislav Robenek zahajuje schůzi.

0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [2 min] (zapisovatel)

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje navržený program.

::Číslo: 2013-0044
::Osob s hlasovacím právem: 8
::PRO: 8
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0

-> Schváleno

3) Rozpočet 2014
SHOW: FSP schváleno, ale ještě se neví, co bylo seškrtáno
Změny:
1) Chyba v popisu položky vyúčtování s SU: 2012 -> 2013
2) Navýšení Fondu zástupců bloků
Bloky chtějí dělat něco jiného, než infoschůzku & odpustky (odpustky žerou moc peněz) a tedy rozpočet bloku 2014 navýšit o 5000.
BR je proti: Zastupci si dělají co chtějí, lze použít 4kč fond. -> Hlasování.


--------------------------------------------------------------------------------
Usnesení: Představenstvo klubu Silicon Hill navyšuje položku Fond zástupců bloků na 250 000 Kč, tedy 25 000 Kč a blok a dále snižuje provozní rezervu o 50 000 Kč v návrhu rozpočtu pro rok 2014 dle přílohy 2.

::Číslo: 2013-0045
::Osob s hlasovacím právem: 8
::PRO: 6
::PROTI: 2
::ZDRŽEL(A) SE: 0

-> Schváleno
--------------------------------------------------------------------------------
T. Komrska posílá aktualizovanou verzi PDF s rozpočtem

20:03 přichází J. Mašek
20:08 přichází T. Švach

--------------------------------------------------------------------------------
Usnesení: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje rozpočet pro rok 2014 dle návrhu v příloze 1 a dále schvaluje pravidlo pro čerpání tohoto rozpočtu, že o změně položky do 10 000 Kč v rámci sekce při zachování charakteru (provozní, osobní, investiční) rozhoduje předseda.

::Číslo: 2013-0046
::Osob s hlasovacím právem: 10
::PRO: 9
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 1

-> Schváleno
--------------------------------------------------------------------------------

4) Různé (bez usnesení, informativní body)

- Výměna switchů, nevyzvedly blok 2, 7, 11
- B5 a B11 nestíhají - výjimka. Do 24.12. bude vyměněno, jinak switche propadají ostatním blokům - B5 i B11 souhlasí.
- Zkrácen termín proplácení na 18.12. (středa)
- Další schůze: 18.12.2013 20:00 (B7), tajemníkem bude B10 - J. Knotek.

--------------------------------------------------------------------------------
(20:20)
Předseda ukončuje schůzi.

--------------------------------------------------------------------------------

Příloha č. 1: Rozpočet 2014 [pdf]
----------------
http://zapisy.siliconhill.cz/prilohy/20131211-Priloha-2-Rozpocet_2014_V2.pdf
md5 (20131211-Priloha-2-Rozpocet_2014_V2.pdf) = 058504dbd307279a455a67ec4fa8f9bc

MD5 hash tohoto zápisu je: 9d08557a2f7f56eb8642be56fa0e3332

Tato verze souboru txt/20131211.txt byla nahrána 22.11. 2014 19:54:44.