Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 18.12.2013

Zápis ze schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------

Datum: 18. 12. 2013
===================

Přítomni:
---------

Předseda SH: Bronislav Robenek
Místopředseda SH: Dominik Mališ

CKZ1: Viktor Bohuslav Bohdal
CKZ2: Dominik Mališ
CKZ3: Jan Erbrt

Blok 2: -
Blok 3: Mašek Jan
Blok 4: -
Blok 5: Petr Schefzu
Blok 6: Slavomír Kožár
Blok 7: Jozef Matúš
Blok 8: Pavel Rys
Blok 9: Michal Souček
Blok 10: -
Blok 11: -

Hosté:
Michal Štusák

Zapisovatel: Jan Erbrt, Podpis:___________________


Ověřovatel: Bronislav Robenek, Podpis:___________________

--------------------------------------------------------------------------------

Navržený program
----------------
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [2 min] (zapisovatel)
1) Přeschválení zápisu z předchozí schůze (26.2.2013) [2 min] (zapisovatel)
2) Přeschválení zápisu z předchozí schůze (22.4.2013) [2 min] (zapisovatel)
3) Přeschválení zápisu z předchozí schůze (24.9.2013) [2 min] (zapisovatel)
4) Schválení zápisu z předchozí schůze (13.11.2013) [2 min] (zapisovatel)
5) Schválení zápisu z předchozí schůze (4.12.2013) [2 min] (zapisovatel)
6) Schválení zápisu z předchozí schůze (11.12.2013) [2 min] (zapisovatel)
X) Různé (Bez usnesení, Informativní body)

--------------------------------------------------------------------------------
(20:09) Začátek schůze
::Počet osob s hlasovacím právem: 9

- Při přesouvání zápisů na web došlo ke změně hashe. -> Potřeba upravit a přeschválit staré zápisy.

(20:11)
:: Přichází Jozef Matúš (B7)
:: Počet osob s hlasovacím právem: 10

--------------------------------------------------------------------------------
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [2 min] (zapisovatel)

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje navržený program.
::Číslo: 2013-0047
::Osob s hlasovacím právem: 10
::PRO: 10
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
-> Přijato

--------------------------------------------------------------------------------
1) Přeschválení zápisu z předchozí schůze (26.2.2013) [2 min] (zapisovatel)

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje upravený zápis ze zasedání představenstva ze dne 26.2.2013 (viz. Příloha 1).
::Číslo: 2013-0048
::Osob s hlasovacím právem: 10
::PRO: 9
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 1
-> Přijato

--------------------------------------------------------------------------------
2) Přeschválení zápisu z předchozí schůze (22.4.2013) [2 min] (zapisovatel)

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje upravený zápis ze zasedání představenstva ze dne 24.4.2013 (viz. Příloha 2).
::Číslo: 2013-0049
::Osob s hlasovacím právem: 10
::PRO: 9
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 1
-> Přijato

--------------------------------------------------------------------------------
3) Přeschválení zápisu z předchozí schůze (24.9.2013) [2 min] (zapisovatel)

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje upravený zápis ze zasedání představenstva ze dne 24.9.2013 (viz. Příloha 3).
::Číslo: 2013-0050
::Osob s hlasovacím právem: 10
::PRO: 7
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 3
-> Přijato

--------------------------------------------------------------------------------
4) Schválení zápisu z předchozí schůze (13.11.2013) [2 min] (zapisovatel)

- Na této schůzi hlasoval i Luboš Jiřišta, ačkoli již neměl mandát (podle čl.4 stanov - nedostavil se na tři po sobě jdoucí schůze). Jeho hlasování nemělo vliv na přijatá usnesení.

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis ze zasedání představenstva ze dne 13.11.2013 (viz. Příloha 4).
::Číslo: 2013-0051
::Osob s hlasovacím právem: 10
::PRO: 10
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
-> Přijato

--------------------------------------------------------------------------------
5) Schválení zápisu z předchozí schůze (4.12.2013) [2 min] (zapisovatel)

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis ze zasedání představenstva ze dne 4.12.2013 (viz. Příloha 4).
::Číslo: 2013-0052
::Osob s hlasovacím právem: 10
::PRO: 10
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
-> Přijato

--------------------------------------------------------------------------------
6) Schválení zápisu z předchozí schůze (11.12.2013) [2 min] (zapisovatel)

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis ze zasedání představenstva ze dne 11.12.2013 (viz. Příloha 5).
::Číslo: 2013-0053
::Osob s hlasovacím právem: 10
::PRO: 8
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 2
-> Přijato

--------------------------------------------------------------------------------
(20:59)
X) Různé

a) Kontrolní výbor SU (Broňa)
- Disponuje velkými pravomocemi, může zrušit jakékoli usnesení klubů i parlamentu SU.
- Momentálně má pouze jednoho člena.
- Bylo by příhodné, aby SH byl zastoupen. Kandiduje Bakys, o nikom dalším nevíme.

::(21:06) odchází Petr Schefzu

b) Výměna switchů (Broňa)
- Polovina bloků už vyměnila i vrátila staré switche.
- B7 nestíhá - dostává výjimku jako B5 a B11: Do 24.12. bude vyměněno, jinak switche propadají ostatním blokům.

c) SUPP
- Nevíme v jakém stavu je odzálohování a recyklace serverů, na B5 stále běží nějaký server.

d) Čerpání blokových fondů na vybavení bloků
- Spol. místnosti uklízí SÚZ po dohodě se zástupcem bloku.
- Hospodářka má rozpočet na provoz bloku. 4Kč fond je určen pro nadstandardní vybavení.
- Pro nákup vybavení z prostředků klubu je potřeba písemný nesouhlas SÚZu (4Kč fond, od hospodářky).

e) Volba předsedy (Broňa)
- Informace visí na stránkách klubu.
- Broňa má v úmyslu k 15. 1. rezignovat. Volba předsedy proběhne na schůzi představenstva 16. 1.

f) Skončily volby, nebyly žádné stížnosti. Doplňovací volby (DR, B4) vyhlasí nejspíš až nový předseda.

g) Dozorčí rada (Štusi)
- Za dva roky působnosti DR neřešila žádné standardní podněty od členů, pouze historické události.
-> neefektivní, toto může řešit kontrolní výbor SU
- Měli bychom zvážit zrušení dozorčí rady.

h) Silvestr na B8
- Pavel Rys nás zve na silvestrovskou párty B8 (pivo, kofola).

i) Informace z parlamentu (Broňa)
- Řeší se majáles, proběhne schůze.
- Probíhá soudní řízení se Stanislavem Šmejkalem (bývalé účto). Velkou měrou řeší Jan Recina.
- Podáno trestní oznámení ohledně bývalé Cisco akademie.
- K 1. 1. vchází v platnost nový občanský zákoník - v SU zatím nikdo neřeší. Předpisy v rozporu se zákoníkem budou neplatné.
- Řešily se problémy s ČeSU - viz http://www.pravdaocesu.cz/.
- Pro závažné nedostatky nebyl schválen rozpočet SU.
- Proběhl Vánoční večírek SU.

--------------------------------------------------------------------------------
(21:43)
Předseda ukončuje schůzi.
--------------------------------------------------------------------------------

---
Příloha č.1: Zápis ze schůze dne 26. 2. 2013 [txt]
-------------
http://zapisy.sh.cvut.cz/zapis.php?cislo=20130226
MD5 (20130226.txt) = 9af1d166f8c90120a325bab097ad7774

---
Příloha č.2: Zápis ze schůze dne 22. 4. 2013 [txt]
-------------
http://zapisy.sh.cvut.cz/zapis.php?cislo=20130422
MD5 (20130422.txt) = dc376ad4c850f096452e1b4f88bbc434

---
Příloha č.3: Zápis ze schůze dne 24. 9. 2013 [txt]
-------------
http://zapisy.sh.cvut.cz/zapis.php?cislo=20130924
MD5 (20130924.txt) = 376e5bb55d770f51212b05eb0b1041f3

---
Příloha č.4: Zápis ze schůze dne 13. 11. 2013 [txt]
-------------
http://zapisy.sh.cvut.cz/zapis.php?cislo=20131113
MD5 (20131113.txt) = 907b3c0f976745016e106d3430ce4b3d

---
Příloha č.5: Zápis ze schůze dne 4. 12. 2013 [txt]
-------------
http://zapisy.sh.cvut.cz/zapis.php?cislo=20131204
MD5 (20131204.txt) = 37c2a96ac59af4102e92a92847248546

---
Příloha č.6: Zápis ze schůze dne 11. 12. 2013 [txt]
-------------
http://zapisy.sh.cvut.cz/zapis.php?cislo=20131211
MD5 (20131211.txt) = 0feafc4117f533e48e2ea5e307155832

MD5 hash tohoto zápisu je: 304ab454478fa204c84d0a0a662ca3f6

Tato verze souboru txt/20131218.txt byla nahrána 22.11. 2014 19:54:44.