Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 16.01.2014

Zápis ze schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------

Datum: 16. 1. 2014
==================

Přítomni:
---------

Předseda SH: -
Místopředseda SH: -

CKZ1: Viktor Bohuslav Bohdal
CKZ2: Dominik Mališ
CKZ3: Jan Erbrt

Blok 2: Pavel Šumera
Blok 3: Mašek Jan
Blok 4: -
Blok 5: Marek Vakula
Blok 6: Slavomír Kožár
Blok 7: v.z. Petr Kopf (UID 20309)
Blok 8: Pavel Rys
Blok 9: Michal Souček
Blok 10: Jiří Knotek
Blok 11: Tomáš Švach

Hosté:
Bronislav Robenek
Jakub Brož
Matyáš Richter
Michal Schiller
Adam Hořčica
Tomáš Drábek
Martina Jarolímková
Jan Pospíšil
Klára Škodová
Josef Stepan
Michal Višňovský
Dalibor Fanta
Pavla Slezáková
Václava Sedlmajerová
Radim Roška
Zuzana Trnovská
Vladimír Kincl
Dalibor Šicner
Jindřich Stibůrek
Tomáš Gura
Petr Hodač

Zapisovatel: Jan Erbrt, Podpis:___________________


Ověřovatel: Bronislav Robenek, Podpis:___________________

--------------------------------------------------------------------------------

Navržený program
----------------
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [2 min] (zapisovatel)
1) Přeschválení zápisu z předchozí schůze (11. 12. 2013) [2 min] (zapisovatel)
2) Schválení zápisu z předchozí schůze (18. 12. 2013) [2 min] (zapisovatel)
3) Úprava rozpočtu pro rok 2014 [5 min] (BVB)
4) Volba předsedy klubu [2 h] (BR)
X) Různé (Bez usnesení, Informativní body)

--------------------------------------------------------------------------------
(20:08)
Dominik Mališ zahajuje schůzi a navrhuje Bronislava Robenka jako předsedajícího.
::Počet osob s hlasovacím právem: 12

--------------------------------------------------------------------------------
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [2 min] (zapisovatel)

- Nebyl dodán opravený zápis z 11. 12. -> Nemá smysl schvalovat ani zápis z 18. 12.

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill pověřuje Bronislava Robenka (UID 20288) vedením schůze a schvaluje navržený program po vyřazení bodů 1) a 2).
::Číslo: 2014-0001
::Osob s hlasovacím právem: 12
::PRO: 12
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
-> Přijato

--------------------------------------------------------------------------------
3) Úprava rozpočtu pro rok 2014 [5 min] (BVB)

- Bohdy čte seznam změn.

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje opravený rozpočet pro rok 2014 dle přílohy č. 1.
::Číslo: 2014-0002
::Osob s hlasovacím právem: 12
::PRO: 10
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 2
-> Přijato

--------------------------------------------------------------------------------
(20:15)
4) Volba předsedy klubu [2 h] (BR)

- Jmenování volební komise. Hlásí se dobrovolníci.

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill jmenuje volební komisi pro volbu předsedy ve složení: Pavla Slezáková (UID 9109), Radim Roška (10835), Michal Višňovský (UID 10184), Dalibor Fanta (UID 9481), Václava Sedlmajerová (UID 19975).
::Číslo: 2014-0003
::Osob s hlasovacím právem: 12
::PRO: 11
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 1
-> Přijato

- Doposud se přihlásili tito kandidáti: Pavel Vitvar (UID 16937), Jiří Petrovský (UID 20788) a Jakub Brož (UID 22156).
- Všichni kandidáti s kandidaturou souhlasí. Nikdo další není navržen.

---
(20:30)
- Kandidáti představují sebe a svůj volební program.

---
(20:52)
- Začíná moderovaná diskuse s kandidáty.

---
(22:44)
- Konec diskuse. Broňa vyhlašuje pauzu 5 minut.

---
(22:50)
- Radim Roška informuje o následujícím průběhu volby.
::osob s hlasovacím právem pro volbu předsedy: 11 (B4 nemá zástupce a Petr Kopf v.z. není oprávněn volit dle jednacího řádu)

- Probíhá první kolo volby předsedy.

---
(23:06)
- Radim Roška čte prohlášení VK (viz Příloha č. 2). Jakub Brož byl v prvním kole zvolen předsedou klubu Silicon Hill.
- Prezidentka SU Václava Sedlmajerová jmenuje Jakuba Brože předsedou klubu Silicon Hill.

--------------------------------------------------------------------------------
X) Různé

- Bejzz děkuje Firestonovi, Fosforovi a Gurymu za vyřešení problému s meteostanicí. Weather SH opět běží.

--------------------------------------------------------------------------------
(23:15)
Bronislav Robenek ukončuje schůzi.
--------------------------------------------------------------------------------

---
Příloha č. 1: Rozpočet 2014 V5 [pdf]
-------------
http://zapisy.sh.cvut.cz/prilohy/20140116-Priloha1-Rozpocet_2014_V5.pdf
MD5 (20140116-Priloha1-Rozpocet_2014_V5.pdf) = 36F79C27D283CD788E3C8F0EDA38BE1A

---
Příloha č. 2: Zápis volební komise [pdf]
-------------
http://zapisy.sh.cvut.cz/prilohy/20140116-Priloha-2-Zapis_VK.pdf
MD5 (20140116-Priloha-2-Zapis_VK.pdf) = 42ED7F65A744806BB4DE24741BE6C453

MD5 hash tohoto zápisu je: 1eaadedbce37f0bff1e850a56d2932c6

Tato verze souboru txt/20140116.txt byla nahrána 22.11. 2014 19:54:44.