Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 26.02.2014

Zápis ze schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------

Datum: 26. 2. 2014
==================

Přítomni:
---------

Předseda SH: Jakub Brož
Místopředseda SH: -

CKZ1: Viktor Bohuslav Bohdal
CKZ2: Dominik Mališ
CKZ3: Jan Erbrt

Blok 2: -
Blok 3: Jan Mašek
Blok 4: -
Blok 5: Marek Vakula
Blok 6: v.z. Václav socha (26330)
Blok 7: Petr Stanošek
Blok 8: Pavel Rys
Blok 9: v.z. Jan Pospíšil (14480)
Blok 10: -
Blok 11: v.z. Tomáš Drábek (19135)

Hosté: Tomáš Komrska, Radim Knížek, Klára Škodová, Dalibor Fanta


Zapisovatel: Marek Vakula, Podpis:___________________


Ověřovatel: Jakub Brož, Podpis:___________________

--------------------------------------------------------------------------------

Navržený program
----------------
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [2 min] (Jakub Brož)
1) Přeschválení zápisu z 11. 12. 2013 [5min] (bohdy, SUK)
2) Schválení zápisu z 18. 12. 2013 [5min] (bohdy)
3) Schválení zápisu z 16. 1. 2014 [5min] (bohdy)
4) Schválení zápisu z 5. 2. 2014 [5min] (bohdy)
5) Schválení odpuštění členských příspěvku LS - 1/2014 (Jakub Brož)
6) Dojmenování likvidační komise (brt)
X) Různé (Bez usnesení, Informativní body)

--------------------------------------------------------------------------------
(20:07)
Předsedající Jakub Brož zahajuje schůzi.

--------------------------------------------------------------------------------
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [2 min] (Jakub Brož)

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje navržený program.

::Číslo: 2014-0012
::Osob s hlasovacím právem: 10
::PRO: 10
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
-> Schváleno

--------------------------------------------------------------------------------
(20:12)
přišel fosfor a Klára škodová

--------------------------------------------------------------------------------
1) Přeschválení zápisu z 11. 12. 2013 [5min] (bohdy, SUK)

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis ze zasedání představenstva ze dne 11.12.2013 (viz. Příloha 1).

::Číslo: 2014-0013
::Osob s hlasovacím právem: 11
::PRO: 6
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 5
-> Schváleno

--------------------------------------------------------------------------------
2) Schválení zápisu z 18. 12. 2013 [5min] (bohdy)

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis ze zasedání představenstva ze dne 18.12.2013 (viz. Příloha 2).

::Číslo: 2014-0014
::Osob s hlasovacím právem: 11
::PRO: 8
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 3
-> Schváleno

--------------------------------------------------------------------------------
3) Schválení zápisu z 16. 1. 2014 [5min] (bohdy)

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis ze zasedání představenstva ze dne 16.1.2014 (viz. Příloha 3).

::Číslo: 2014-0015
::Osob s hlasovacím právem: 11
::PRO: 9
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 2
-> Schváleno

--------------------------------------------------------------------------------
4) Schválení zápisu z 5. 2. 2014 [5min] (bohdy)

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis ze zasedání představenstva ze dne 5.2.2014 (viz. Příloha 4).

::Číslo: 2014-0016
::Osob s hlasovacím právem: 11
::PRO: 8
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 3
-> Schváleno

--------------------------------------------------------------------------------
5) Schválení odpuštění členských příspěvku LS - 1/2014 (Jakub Brož)

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje odpuštění členských příspěvku LS - 1/2014 (viz. Příloha 5).

::Číslo: 2014-0017
::Osob s hlasovacím právem: 11
::PRO: 11
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
-> Schváleno

Řeší se Pavel Boček (problém)
Musí se vyřešit Modelland
Housing chce mnoho lidí. Nová pravidla bude řešit Hody a Gury
Volá se Hodymu (10min)
Přišel Dalibor Fanta

--------------------------------------------------------------------------------
6) Dojmenování likvidační komise (brt)

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill dojmenovává do likvidační komise tyto členy:

Jakub Brož(22156)
Dalibor Fanta(9481)
Tomáš Gura(16476)

::Číslo: 2014-0018
::Osob s hlasovacím právem: 9
::PRO: 9
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
-> Schváleno

(21:34) Odchází Petr Stanošek
(21:35) Odchází Zuzka Trnovská
(21:35) odchází Václav Socha


--------------------------------------------------------------------------------
X) Různé (Bez usnesení, Informativní body)

(21:41)
- Audit SU (Jakub Brož)
SH - haluz útrata 5M za stavby.

(21:49)
- Interní předpis na příspěvky do 7 dní si řeší kluby samy, když ne, tak řeší SU

(21:59)
- Kontrolní výbor SU

(22:00)
- Předseda chce řešit počty možných připojených zařízení do sítě pro neaktivní lidi. V březnu bude návrh předsedy pro povolení více zařízení.
Dominik Mališ bude hlavní řešitel s předsedou a vše se zvládne do března. Řeší se problémy s příliš Wifi signály na blocích.

(22:28)
-přesun řešení dozorčí rady ze schůze 26.2 na následující schůzi.

(22:29)
-Musíme mít dozorčí radu? Předseda je proti. Nejsou ani kandidáti do dozorčí rady.

(22:31)
-zamyšlení nad posíláním větších dokumentů 48 hodin před schůzí.

(22:32)
-Nové pravidla používání sítě.

(22:40)
-Bohdy bude rozsazen s Bejzzem na příští schůzi.


--------------------------------------------------------------------------------
(22:40)
Jakub Brož ukončuje schůzi.
--------------------------------------------------------------------------------

---
Příloha č.1: Zápis ze schůze dne 11. 12. 2013 [txt]
-------------
http://zapisy.sh.cvut.cz/zapis.php?cislo=20131211
MD5 (20131211.txt) = 9d08557a2f7f56eb8642be56fa0e3332

---
Příloha č.2: Zápis ze schůze dne 18. 12. 2013 [txt]
-------------
http://zapisy.sh.cvut.cz/zapis.php?cislo=20131218
MD5 (20131218.txt) = 304ab454478fa204c84d0a0a662ca3f6

---
Příloha č.3: Zápis ze schůze dne 16. 1. 2014 [txt]
-------------
http://zapisy.sh.cvut.cz/zapis.php?cislo=20140116
MD5 (20130116.txt) = 1eaadedbce37f0bff1e850a56d2932c6

---
Příloha č.4: Zápis ze schůze dne 5. 2. 2014 [txt]
-------------
http://zapisy.sh.cvut.cz/zapis.php?cislo=20140205
MD5 (20130205.txt) = 3b540ed9326e8c6423f097f354c370ae

---
Příloha č.5: Odpustky 1_2014 - Seznam odpustků2 [pdf]
-------------
http://zapisy.sh.cvut.cz/prilohy/20140226-Priloha5-Odpustky_1_2014.pdf
MD5 (Odpustky 1_2014.pdf) = 727cb2cae9176293b6b6b0f4f5c9bcd4

---

MD5 hash tohoto zápisu je: 6b24bf976504216fb0928f7f7c3826f5

Tato verze souboru txt/20140226.txt byla nahrána 22.11. 2014 19:54:44.