Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 13.05.2014

Zápis ze schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------

Datum: 13. 5. 2014
==================

Přítomni:
---------

Předseda SH: Jakub Brož
Místopředseda SH: Tomáš Gura

CKZ1: v.z. Tomáš Gura
CKZ2: -
CKZ3: Jan Erbrt

Blok 2: Pavel Šumera
Blok 3: Jan Mašek
Blok 4: Radim Knížek
Blok 5: v.z. Petr Schefzu
Blok 6: Slavo Kožár
Blok 7: Petr Stanošek
Blok 8: Pavel Rys
Blok 9: Michal Souček
Blok 10: v.z. Dalibor Fanta
Blok 11: Tomáš Švach

Hosté: Vladimír Kincl, Tomáš Komrska, Radek Beňo, Adam Hořčica, Jan Kulhavý, Tomáš Jedlička, Lubomír Jiřišta, Petr Hodač


Zapisovatel: Radim Knížek, Podpis:___________________


Ověřovatel: Jakub Brož, Podpis:___________________

--------------------------------------------------------------------------------

Navržený program
----------------
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [2 min] (Brozik)
1) Schválení zápisu z 26. 2. 2014 [5min] (Brozik)
2) Hlasování o udělení VIP členství [20min] (Tomas Jedlicka)
3) Kolecko bloku [25min] (Brozik)
X) Různé (Bez usnesení, Informativní body)

--------------------------------------------------------------------------------
(20:10)
Předsedající Jakub Brož zahajuje schůzi.


--------------------------------------------------------------------------------
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [2 min] (Brozik)

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje navržený program s odložením bodu 2 na jinou schůzi.

::Číslo: 2014-0019
::Osob s hlasovacím právem: 11
::PRO: 11
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
-> Schváleno
--------------------------------------------------------------------------------
(20:17)
Přišel Tomáš Jedlička a Luboš Jiřišta

Řeší se rezervace přes prázdniny u bloku 2 a 9
- SUZ chce eliminovat celoročáky a kdo si včas neprodlouží rezervaci, tak celoroční ubytování nedostane

--------------------------------------------------------------------------------
1) Schválení zápisu z 26. 2. 2014 [5min] (Brozik)

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis ze zasedání představenstva ze dne 26.2.2014 (viz. Příloha 1).

::Číslo: 2014-0020
::Osob s hlasovacím právem: 11
::PRO: 10
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 1
-> Schváleno

--------------------------------------------------------------------------------
(20:27)

přicházi Slavo Kožár

--------------------------------------------------------------------------------
2) Hlasování o udělení VIP členství [20min] (Tomas Jedlicka)

Odloženo na příští schůzi


--------------------------------------------------------------------------------

3) Kolecko bloku [25min] (Brozik)Blok 2: pořádá party a zve představenstvo, lidi naplňují flašky močí a házejí je do koše
Blok 3: problémy s hospodářkou, B3 dostal mýdla, od SUZu slíbený fólie na dveře, chybí popelnice na bloku, už dlouho jsou slíbený stoly do kuchyňky
Blok 4: představení nového zástupce, žádné problémy s B4
Blok 5: problémy s přístupem do posiloven (chyba na straně admina posilovny B5), problémy s netem
Blok 6: mikrovlnky ve všech kuchyněk - už většina nejde, nový projektor na bloku
Blok 7: zmizely talíře z nových mikrovlnek, problémy s uklízečkou > vyhozena a nastoupila nová
Blok 8: špatná komunikace ohledně místnosti pro včelaře - switchovna a včelaři - místnosti na B8 řešit s Rysem
Blok 9: mají všude mikrovlnky, nová kuchyňka (chceme ji do správy SH + zařídit ji čtečku), 0p a -1p jsou bez kuchyněk a záchodů -> šatny pro fotbalisty
Blok 10: Nazir chce sklep na B10 (posilovna, hospoda zůstane), tečou ven odpady po bloku
Blok 11: nezvládají udržovat čistá záchodová prkýnka, 2 měsíce čekají na vymalování místnosti a spravení oken proti zatékání

- řeší se sáčky do vysavače zda je to standardní vybavení (placení od SUZu nebo ze 4Kč fondu)
- problémy s uklizečkou řešit rovnou s hospodářkou (vyhození uklízečky)

--------------------------------------------------------------------------------
(20:39)
přichází Tomáš Švach

(20:58)
odchází Radek Beňo

(21:37)
odchazí Tomáš Jedlička a Lubomír Jiřista
--------------------------------------------------------------------------------
X) Různé (Bez usnesení, Informativní body)
- řeší se rekonstrukce, nejsou přesně dané informace
- informace jak zadávat finance všichni vědí (nemusí se probírat)
- řeší se ISKAM - plno chyb, neČVUTáci se tam nedostanou
- Mojžíš - dělá stránky natdetu
- Natdet - řešit pomocí 2 seznamů (jeden od SUZu a druhý z ISu), banovat lidi, které sdílí net ostatním lidem
- banování lidí se řeší případ od případu, důležité projít podezřelé lidi a poskytnout výstup řešení
- Stanovy SH - jsou staré a jsou potřeba předělat, na výjezdku se budou řešit stanovy, do konce roku předseda chce změnit stanovy
- desátky - bude se nejspíš platit poměrově podle velikosti klubu na chod SU - právník, učetní firma atd. (SH nejvíc),
centrále se bude dávat minimální částka
- mailinfo - špatné mail dropy, návrh řešení: zabanování lidí (lidi přijdou sami si nechat opravit mail)
- předregistrace - testuje se, funguje
- Wi-Fi o prázdninách se zkusí nasadit na Bloku 9, bude se řešit na dalším představenstvu


--------------------------------------------------------------------------------

(22:41)
Jakub Brož ukončuje schůzi.
--------------------------------------------------------------------------------

---
Příloha č.1: Zápis ze schůze dne 26. 2. 2014 [txt]
-------------
http://zapisy.sh.cvut.cz/zapis.php?cislo=20140226
MD5 (20140226.txt) = 6b24bf976504216fb0928f7f7c3826f5


MD5 hash tohoto zápisu je: fed29f099302c3070b5dd75f5d6b1d12

Tato verze souboru txt/20140513.txt byla nahrána 22.11. 2014 19:54:44.